Zelf een scheidingswand bouwen

advertisement
Zelf een scheidingswand bouwen
U heeft behoefte aan een extra kinderkamer; u wilt die grote zolder in tweeën delen; u
zou in de huiskamer graag een aparte werk- of hobbyhoek maken. Dan is een nietdragende scheidingswand de oplossing. U kunt die natuurlijk door de vakman laten
plaatsen, maar het is ook mogelijk om dat zelf te doen. De bouwmarkt verkoopt goede
materialen. Bijzonder gereedschap is er niet bij nodig. Wat vrije tijd en een bescheiden
budget zijn genoeg.
Kies het juiste bouwmateriaal
Gereedschappen
Allereerst is het belangrijk dat u de juiste
Rolmaat (of duimstok), waterpas, zaag,
bouwmaterialen kiest. Er zijn drie
boormachine, ronde zaag of boormachine,
mogelijkheden: een houten wand met
decoupeerzaag, grove zaag, hamer,
gipskartonplaten, gipsblokken en
schroevendraaier, stanleymes en plamuurmes,
gasbetonblokken. Gipskartonplaten,
grove houtrasp, gipsplaatschroeven (voor
geschroefd tegen beide zijden van een houten
gipskartonplaten), rubberen hamer.
of metalen raamwerk, zijn bij doe-het-zelvers
het meest populair. Ze zijn vlak, maatvast,
Materialen
brandvertragend, geluidsisolerend en vooral
Balken of zogenaamde U-profielen, bij
geschikt voor droge ruimtes.
gipskartonplaten balkankers en
afwerkvulmiddel, bij gipsblokken kunststof
Een tussenwand van gips- of gasbetonblokken
profiel of onderbalk, eventueel verticale
is massief en iets zwaarder, maar doorgaans
profielen voorzien van zelfklevend elastisch
zonder ‘kunstgrepen’ op elke vloer te plaatsen.
voegband, lijm, veeranker en purschuim.
De wand wordt gelijmd en is stevig genoeg om
bijvoorbeeld een wastafel aan te bevestigen.
Gipskartonplaten
De milieuvriendelijke gipsblokken hebben
rondom een messing en groef en zijn
Gipsplaten bestaan in verschillende dikten,
vormvast, maar gevoelig voor vocht en stoten.
maar voor een scheidingswand zijn platen van
Gasbetonblokken zijn rondom vlak, bijzonder
15 mm het meest geschikt.
sterk, warmte-isolerend en vochtbestendig. Bij
de bouw moet u er wel rekening mee houden
Het raamwerk van staanders en
dat ze vrij gemakkelijk kunnen uitzetten.
dwarsverbindingen maakt u het beste uit
balken van ongeveer 50 x 75 mm of speciale
Benodigdheden
stalen U-profielen.
Potlood, schuurpapier, metselkoord
(gipsbetonblokken)
• T (035) 582 31 18
juni ‘08
De uitvoering
ronde vorm voor meer decoratieve wanden. Ze
Teken op het plafond en loodrecht daaronder
wegen rond de twintig kilo per stuk.
op de vloer nauwkeurig aan waar de wand
moet komen. Meestal zal dit haaks op een
De uitvoering
bestaande muur zijn, al is het niet
Wie met gipsblokken een scheidingswand
noodzakelijk. Markeer een eventuele deurpost
optrekt, doet er goed aan de eerste laag
en kijk of het mogelijk is snoeren en leidingen
blokken in een kunststof profiel of een houten
weg te werken in de uiteindelijk holle wand.
slof of onderbalk te plaatsen. De ondergrond is
Schroef eerst de boven- en de onderligger van
dan gegarandeerd vlak en optrekkend vocht
het frame aan het plafond en de vloer en
krijgt geen kans.
vervolgens de twee buitenste staanders tegen
de muren. Zet de rest van het frame met balk-
Handig is ook om tegen de bestaande muren
ankers in elkaar, zodanig dat de hart-op-
verticale profielen, voorzien van zelfklevend
hartafstand overeenkomt met de breedte van
elastisch voegband, te monteren, waar de
de gipsplaten (standaard 40 of 60 cm). Zo
blokken precies tussen vallen. De nieuwe wand
ontstaat een stabiele en vlakke constructie.
blijft dan waterpas en de aansluiting is
geluiddicht en tochtvrij.
De 2 tot 3 m lange gipsplaten maakt u
gemakkelijk op maat door ze met een
Laag voor laag bouwt u de scheidingswand op.
stanleymes in te snijden en daarna door te
Verlijm de stofvrij gemaakte blokken onderling
breken. Voor gaten en uitsparingen bewijzen
met speciale lijm en bevestig de buitenste
een ronde zaag of de boormachine, een
telkens met een veeranker aan de muur.
decoupeerzaag en een grove ronde houtrasp
Maak de benodigde passtukken met een grove
goede diensten.
zaag op maat. Messing en groef maken de
De bevestiging lukt het beste met speciale
aansluiting eenvoudig en even aankloppen met
gipsplaatschroeven: die roesten niet en
een rubberen hamer volstaat. De laatste laag
verzinken zonder het materiaal te
verbindt u weer met veerankers aan het
beschadigen. Naden en schroefkoppen werkt u
plafond.
af met een speciaal hiervoor geschikt
Staat de wand eenmaal - die grote blokken
vulmiddel.
schieten lekker op - spuit dan alle naden langs
Even licht schuren en het resultaat is een
muur en plafond vol met purschuim. Na
mooie gladde wand, klaar om geverfd of
uitharding verwijdert u het overtollige schuim,
behangen te worden. Sterk zuigende
net als de lijm, met een scherp voorwerp.
ondergronden voorbewerken met een
grondering. Plinten zorgen voor een
Sleuven voor leidingen en gaten voor
professionele afwerking.
stopcontacten zijn in gipsblokken eenvoudig te
maken. Als afwerking kunt u de wand, na
Gipsblokken
enige voorbehandeling, verven, behangen,
stucen of betegelen.
Gipsblokken zijn te koop in diverse
afmetingen, niet alleen in rechte, maar ook in
2
Zelf een scheidingswand bouwen
Gasbetonblokken
Kwaliteitseisen
Bouwen met gasbetonblokken komt in grote
Bouwkundige en veiligheidstechnische
lijnen op hetzelfde neer. Echter, tussen de
aspecten
nieuwe en een bestaande wand of een kozijn
•
moet 1 cm ruimte blijven. Ook wanden langer
dan vier meter moeten op maximaal die lengte
De wand mag geen dragende functie
hebben.
•
Als er in de wand leidingwerk van elektra,
met een 1 cm brede sleuf onderbroken
gas, cv-thermostaat of hallofoon moet
worden. De dikkere lijmlaag maakt het nodig
worden opgenomen, zal dit deskundig
dat u elke laag blokken apart uitmeet en
moeten worden aangelegd of verlegd.
steeds op de juiste hoogte een metselkoord
•
spant. Overtollige lijm dient bij deze blokken
De wand moet verankerd zijn in de vloer en
het plafond.
direct verwijderd te worden. Er is speciaal
gereedschap in de handel waarmee de lijm
Onderhoudstechnische aspecten
makkelijk en juist kan worden aangebracht.
•
De wand en het plafond dienen netjes te
worden afgewerkt en dienen te voldoen aan
Romaanse toog
de eventuele eisen van de gemeente of
nutsbedrijven.
U wilt wel een aparte ruimte creëren, maar die
niet helemaal afsluiten. Dan bestaat de
Verhuurtechnische aspecten
mogelijkheid om in elk van de hierboven
•
De wand mag geen scheidingswand zijn
beschreven scheidingswanden een Romaanse
tussen een natte ruimte (badkamer/toilet)
toog te maken. Dankzij speciale
en een verblijfsruimte
hoekopvulstukken past deze in alle
(woonkamer/slaapkamer).
rechthoekige doorgangen, tot 1.70 meter
•
breedte.
Er mag geen vertrek ontstaan zonder
toetreding van daglicht.
•
Er mag geen vertrek ontstaan kleiner dan
6 m2 .
Kwaliteitseisen wanden
plaatsen/verwijderen
•
Het resultaat mag niet zijn dat de
woningtoegangsdeur rechtstreeks op de
Inleiding
verblijfsruimte (slaapkamer/woonkamer)
Het nieuwe beleid Meer Ruimte voor Klussen
uitkomt. Een toilet mag niet rechtstreeks
biedt u de mogelijkheid om uw woning naar
eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend
uitkomen in een verblijfsruimte.
•
Wonen Wijdemeren behoudt het recht om
zijn hier spelregels aan verbonden.
het verwijderen of plaatsen van niet-
Deze spelregels en de algemene voorwaarden
dragende wanden niet toe te laten, ook al
waaraan uw klus moet voldoen, maken deel uit
voldoet u aan de bovengenoemde
van de brochure Meer Ruimte voor Klussen.
voorwaarden. Wonen Wijdemeren stelt u
Deze brochure kunt u opvragen.
daar schriftelijk van op de hoogte met een
korte motivatie, nadat u uw aanvraag heeft
ingediend. Veelal zal dit te maken hebben
met de verhuurbaarheid van de woning
Zelf een scheidingswand bouwen
3
(aantal kamers en de oppervlakte van de
kamers).
•
De wand tussen de keuken en de
woonkamer mag niet worden verwijderd als
u open verbrandingstoestellen
(kachel/geiser/cv) in de woning heeft staan
en u mechanische ventilatie heeft.
Tips
∗
Het is van belang dat de wanden vakkundig
worden geplaatst.
∗
Bij steenachtige wanden is het handig als u
natte lakens ophangt in de deuropeningen
van aangrenzende vertrekken. Dit beperkt
de stofoverlast.
∗
Waarschuw uw buren als u gaat breken en
maak bij voorkeur afspraken met
betrekking tot het tijdstip (niet ‘s avonds na
22.00 uur).
∗
Het afvoeren van puin dient volgens de
gemeentelijke eisen te gebeuren.
∗
Een leidingdetector is handig om
leidingwerk op te zoeken in de muur die u
wilt verwijderen.
∗
In plaats van een volledige wand weg te
halen of te plaatsen, kunt u er ook voor
kiezen om bijvoorbeeld een toog, schuifpui
of glaswand te plaatsen.
Niet toegestane materialen
Spaanplaten, polystyreenplaten,
houtwolcementplaten, asbesthoudende
materialen, kunststof schroten (pvc).
4
Zelf een scheidingswand bouwen
Download