Beademing - St Jansdal

advertisement
Uitgave patiëntencommunicatie
Intensive Care
Beademing
Ziekenhuis St Jansdal
Wethouder Jansenlaan 90 - Postbus 138 - 3840 AC Harderwijk
Telefoon 0341 46 39 11 - Internet www.stjansdal.nl
Harderwijk, februari 2013
CAZ IZ 04.02.13
Inleiding
U heeft een familielid of naaste die op
dit moment wordt beademd met een
beademingsapparaat. Wat dit voor de patiënt en
voor u betekent, wordt in deze folder toegelicht.
Wat is beademing?
Een beademingsapparaat is een machine die de
ademhaling ondersteunt of zelfs helemaal kan
overnemen. De patiënt is via slangen verbonden
met het apparaat.
Tube in de mond
De slangen zijn verbonden aan een dun buisje,
de ‘tube’, dat via de mond in de luchtpijp
geschoven is. De in- en uitademing van de
patiënt loopt via deze tube.
Canule in de hals
Een enkele keer wordt een buisje in de hals
aangebracht: de trachea canule.
Alarmgeluiden
De beademingsmachine, en ook andere
apparaten, kunnen alarmgeluiden maken.
U hoeft hiervan niet te schrikken. De
verpleegkundige weet wat de signalen
betekenen en onderneemt gericht actie, indien
dat nodig is.
Ontwennen
Zodra de gezondheidssituatie van de patiënt
verbetert, moet de patiënt weer zelf gaan
ademen. Dit heet ontwennen.
Bij ontwennen ondersteunt de machine de
ademhaling steeds minder totdat de patiënt
weer geheel zelfstandig kan ademhalen. De duur
van het ontwennen is bij elke patiënt anders.
Heesheid
Na de beademingsperiode kan de patiënt
de eerste weken nog wat hees zijn door
stembandirritatie. Deze heesheid gaat vanzelf
over.
Medicijnen
Ook patiënten die in slaap worden gehouden,
kunnen onder omstandigheden alles horen en
voelen. U hoort de verpleegkundige dan ook
altijd tegen een slapende patiënt praten.
En al is het in het begin misschien een beetje
onwennig, ook u kunt de patiënt dingen
vertellen, een kus geven of aanraken. Niemand
van de artsen of verpleging zal dit vreemd
vinden.
Verzorging
Het overnemen van de ademhaling door de
machine kan voor de patiënt een vervelende
ervaring zijn. Daarom krijgt de patiënt indien
nodig slaapmiddelen, zodat hij of zij niet alles
bewust hoeft mee te maken. Een nadeel hiervan
is dat persoonlijk contact moeilijk of zelfs
onmogelijk wordt.
Door de tube en de vaak afwezige hoestreflex
kan de patiënt het slijm niet ophoesten. Het
is noodzakelijk dit slijm te verwijderen. De
verpleegkundige zuigt met een slangetje dit
slijm uit de longen. Het wegzuigen van het
slijm uit de luchtwegen is voor bezoekers een
vervelend gezicht. Daarom wordt u tijdens deze
behandeling gevraagd op de gang te wachten.
Praten tijdens beademing
Eten en drinken
Doordat de tube tussen de stembanden
door loopt, kan de patiënt niet praten. Op de
volgende manieren is het maken van contact
toch mogelijk:
• Stel gerichte vragen waarop de patiënt ja of
nee kan knikken.
• Vraag de patiënt te schrijven, schrijven in
trefwoorden is minder vermoeiend.
• Laat de patiënt letters aan wijzen op een
letterkaart, zodat hij of zij woorden kan
vormen.
• Door duidelijk te praten en te articuleren, is
liplezen soms mogelijk.
Wanneer de patiënt een tube heeft, is normaal
eten en drinken niet mogelijk. Om de patiënt
van de benodigde voeding te voorzien, krijgt
de beademde patiënt een voedingssonde. Dit is
een slangetje dat via de neus en de keel naar de
maag gaat.
Wanneer sondevoeding niet mogelijk of niet
gewenst is, kan speciale voeding via een infuus
gegeven worden.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog
vragen heeft, stel deze dan gerust aan de
verpleegkundige van de afdeling.
Download