Wat is er nieuw

advertisement
Nieuwe versie MijnGezondheid.net
De verbeteringen zijn vanaf 28 februari beschikbaar
Verbeteringen in het dossier van MijnGezondheid.net:
De laatste twee onderdelen van het patiëntendossier, episodes en ICA (overgevoeligheden
en bijzonderheden), zijn toegevoegd aan het vernieuwde MGn.
De patiënt kan nu een tijdlijn openen met alle gebeurtenissen die in MGn zijn opgeslagen.
Hierin kan de patiënt filteren op bepaalde gebeurtenissen, zoals afspraken of labuitslagen.
Zo heeft hij een goed overzicht. Wanneer de Medicom-release heeft plaatsgevonden, kunt u
ook de niet-actuele episodes vrijgeven.
De grafiek waarin labuitslagen worden getoond is gewijzigd. De doorgetrokken lijn is
vervangen door een stippellijn om verwarring over de periode tussen twee meetpunten te
voorkomen. Daarnaast is de code-beschrijving van de labuitslag weer toegevoegd, zodat te
zien is wat voor soort uitslag het is. Wanneer de Medicom-release heeft plaatsgevonden, is
het voor u gemakkelijker om labuitslagen vanuit Medicom te publiceren in MGn.
Verbeteringen in het maken van afspraken in MijnGezondheid.net:
De patiënt kan afspraken wijzigen en verwijderen in het vernieuwde MGn. Wanneer de
patiënt dit doet, ontvangt hij een e-mail waarin hij op de hoogte wordt gesteld van de
wijziging.
De patiënt kan een e-mail ontvangen ter bevestiging van een gemaakte afspraak. Deze email wordt verstuurd naar patiënten met een MGn-account. De afspraak kan gemaakt zijn
vanuit MGn, Medicom of de webmodule ‘Afspraak maken’. Dit draagt bij aan het
terugdringen van het aantal patiënten dat niet op komt dagen (no shows). Wanneer een
patiënt geen bevestiging wil ontvangen, kan hij dit aangeven in de instellingen van MGn.
De patiënt kan een e-mail ontvangen ter herinnering aan een gemaakte afspraak. Deze email wordt verstuurd naar patiënten met een MGn-account. Dit is nu, naast afspraken die
gemaakt zijn vanuit MGn, ook mogelijk voor Medicom en de webmodule ‘Afspraak maken’.
Dit draagt bij aan het terugdringen van het aantal ‘no shows’. Wanneer een patiënt geen
herinnering wil ontvangen, kan hij dit aangeven in de instellingen van MGn.
Download