Werkblad Practicum 1

advertisement
Werkblad 1
Geurtest
Benodigdheden:
Naam:
reageerbuizen, genummerd 1 t/m 10, gevuld met diverse verschillende
vloeistoffen;
reageerbuis A met een sterke drank.
a.
Ruik aan buisje A en beschrijf wat je ruikt.
b.
Probeer bij elk buisje te ruiken of er alcohol in zit. Vul het resultaat in in
onderstaande tabel.
Bedenk bij elk buisje wat voor soort vloeistof erin zit.
c.
Buisje nr.
Alcohol? Ja of Nee
Soort vloeistof
Stop dit werkblad in je portfolio.
Rijden Zonder Invloed
NLT1-H011
Werkblad 2 bij opdracht 49
Gewicht van een man
Naam:
50
55
60
65
70
75
80
50
55
60
65
70
75
80
Promillage na 5 pilsjes
Gewicht van een vrouw
Promillage na 5 pilsjes
Bedenk nu zelf enkele tabellen:
Rijden Zonder Invloed
NLT1-H011
Werkblad 3 Programma van eisen
Naam:
Tip:
Denk bij het opstellen van een PVE aan: producent, distributeur, aankoper, gebruiker,
leverancier van hulpmaterialen, mede-gebruiker, onderhoud, duurzaamheid, hergebruik en
verwijdering.
Programma van eisen
Eis
belanghebbende
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rijden Zonder Invloed
NLT1-H011
prioriteit
Werkblad 4 Ideeëntabel
Naam:
Het ontwerp heeft als hoofdfunctie:
deelfuncties/
eisen
uitwerkingen
1
2
1
2
3
4
5
Rijden Zonder Invloed
NLT1-H011
3
4
Werkblad 5
Rijden Zonder Invloed
Naam:
NLT1-H011
Download