Feiten en cijfers

advertisement
Januari 2017
Feiten en cijfers
De Uithoflijn wordt de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park De Uithof.
Vanaf medio 2018 rijdt de tram. De tram zal naar verwachting in 2020 dagelijks 45.000 mensen tussen
Utrecht CS en De Uithof vervoeren. De Uithoflijn levert een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding en
kwaliteitsverbetering van duurzaam openbaar vervoer. De tramlijn wordt in opdracht van provincie
Utrecht en gemeente Utrecht gerealiseerd door projectorganisatie Uithoflijn.
8 kilometer tracé
70 km per uur
27 nieuwe tramstellen
427 miljoen euro
tussen Centraal Station en
P+R De Uithof
is de maximale snelheid van
de Uithoftram
24 stuks in dienst en 3 reserve
is benodigd voor de realisatie van
de Uithoflijn, inclusief trams
9 haltes
28 km per uur
67 meter
2018
de eerste is Utrecht Centraal
Centrumzijde, de laatste
P+R De Uithof
is de gemiddelde reissnelheid,
inclusief stoppen bij de haltes
is de lengte van de nieuwe
gekoppelde trams, circa 33
meter per tram
vanaf medio 2018 start de dienstregeling tussen Utrecht CS en P+R
De Uithof
25.000 mensen
216 reizigers
reizen nu dagelijks met buslijn
12 naar De Uithof
per tram, 62 zitplaatsen en 2
rolstoelplaatsen
16 keer per uur rijdt
de tram
17 minuten duurt de rit
van eerste halte (Utrecht CS) tot
laatste halte (P+R De Uithof)
op werkdagen overdag
4 keer per uur rijdt
de tram
45.000 mensen
op werkdagen in de avonduren
reizen in 2020 dagelijks met de
Uithoflijn van en naar De Uithof
Tot 2020 begin-/eindhalte
Uithoflijn, daarna tussenhalte
Tot 2020 begin-/eindhalte
Nieuwegein/IJsselstein,
daarna tussenhalte
Halte:
Utrecht Centraal
Centrumzijde
begin-/eindhalte
Halte:
P+R De Uithof
Halte:
Kromme Rijn
Halte:
Utrecht Centraal
Jaarbeursplein
Halte:
WKZ
Halte:
Galgenwaard
Halte:
Padualaan
Halte:
Vaartsche Rijn
HALTES LANGS DE UITHOFLIJN
De Uithoflijn heeft negen haltes: Utrecht Centraal
Centrumzijde, Vaartsche Rijn, Galgenwaard,
Kromme Rijn, Padualaan, Heidelberglaan, UMC
Utrecht, WKZ en P+R De Uithof. De eerste halte
wordt een gecombineerd bus- en tramstation.
BUSLIJNEN
Buslijn 12 vervalt met de ingebruikname van de
Uithoflijn. Bus 28 en de overige buslijnen van
en naar De Uithof blijven rijden. Het busvervoer
rond de Vondellaan, Venuslaan, Rubenslaan en
Sterrenwijk wordt aangepast aan de nieuwe situatie.
LAGEVLOERTRAMS VOOR DE UITHOFLIJN
De traminfrastructuur (‘bovenbouw’) wordt aangelegd door Koninklijke BAM groep. Het Spaanse
CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)
levert de trams: 27 moderne lagevloertrams van
circa 33 meter lang en 2,65 meter breed.
De nieuwe trams hebben per tram een capaciteit
van 216 reizigers, met 62 zitplaatsen en twee rolstoelplaatsen. De trams gaan gekoppeld
rijden; hiermee verdubbelt de capaciteit. De trams
zijn standaard uitgerust met airconditioning en
informatieschermen.
PLANNING
In 2011 is begonnen met de aanleg van delen van
de onderbouw (de ondergrond waarop de traminfrastructuur komt te liggen). De aanleg van de
traminfrastructuur is begin 2016 gestart.
De eerste tramstellen worden begin 2017
geleverd. Dan start het testbedrijf waarin de trams
Halte:
UMC Utrecht
Halte:
Heidelberglaan
en de infrastructuur worden getest, gevolgd door
het proefbedrijf waarin trambestuurders hun
opleiding krijgen, veiligheidsprocedures
worden getest en de dienstregeling wordt beproefd.
Medio 2018 start de feitelijke dienstregeling - het
moment waarop reizigers gebruik kunnen maken
van de Uithoflijn.
KOSTEN
Er is in totaal circa € 427 miljoen nodig voor
de realisatie van de Uithoflijn, inclusief trams.
Hiervan wordt ook een bijdrage aan de uitbreiding en vernieuwing van de remise geleverd en
is de busbaan Dichtersbaan aangelegd. Het Rijk
draagt ruim € 100 miljoen bij aan dit totaalbedrag.
NUT EN NOODZAAK
De Uithof draagt in belangrijke mate bij aan de innovatieve kracht, de kenniseconomie en
de concurrentiepositie van de regio Utrecht en Nederland. Een sterk ontwikkelde en goed
bereikbare Uithof stimuleert de economie en de werkgelegenheid in de regio.
“60.000 OV-reizigers
De Uithof blijft de komende jaren groeien, onder
onder druk. Utrecht heeft het drukste busnetwerk
en biedt dus meer vervoerscapaciteit. Het doel van
andere door uitbreidingen van de Universiteit
van Nederland en het traject Utrecht Centraal
de Uithoflijn is dat reizigers snel, comfortabel
Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht
– De Uithof is zelfs de drukste busverbinding
en milieuvriendelijk tussen Utrecht Centraal en
en door de komst van verschillende instellingen
van het land. Uit verschillende onderzoeken is
De Uithof worden vervoerd. Het resultaat is
zoals het RIVM en het Prinses Máxima Centrum.
gebleken dat de groei van het aantal OV-reizigers
verbetering van de bereikbaarheid van De Uithof,
Het aantal studenten, werknemers en bezoekers
niet meer alleen met bussen op te vangen is.
de leefbaarheid van de stad, de kwaliteit van het
dat vanaf Utrecht Centraal naar De Uithof reist,
groeit daardoor de komende jaren met 25 procent.
naar De Uithof in 2020”
openbaar vervoer en een stimulans voor economie
De aanleg van de Uithoflijn biedt hierin uitkomst.
en werkgelegenheid in de regio.
Reizen per tram biedt reizigers meer ruimte en comConcreet betekent dit dat er in 2020 meer dan
fort. In een gekoppelde tram kunnen namelijk veel
60.000 OV-reizigers per dag zijn, waarvan er 45.000
meer reizigers vervoerd worden dan met dubbel-
met de Uithoflijn en 15.000 met de bus naar
gelede bussen. Ook is reizen per tram stiller. Een tram
De Uithof gaan. De luchtkwaliteit in Utrecht staat
past beter binnen de beperkte, stedelijke ruimte
DOORKOPPELING
Aan de jaarbeurszijde van het station heeft de hogevloertram naar Nieuwegein/IJsselstein een eindhalte: halte Utrecht Centraal Jaarbeursplein. Provincie Utrecht
heeft eind december 2016 besloten 141 miljoen te investeren zodat reizigers vanaf 2020 zonder overstap gebruik kunnen maken van de sneltram tussen De Uithof,
Utrecht Centraal en Nieuwegein en IJsselstein. Vanaf dat moment is er één doorgaande verbinding over het hele traject. Alle haltes zijn dan ook aangepast en de
trambaan in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid is vernieuwd. Ook komen er 22 nieuwe trams. Deze trams zijn van hetzelfde type als de trams die voor de Uithoflijn gaan
rijden, maar zullen langer worden.
REMISE NIEUWEGEIN EN OPSTELTERREIN DE UITHOF
Als onderdeel van de renovatie van de Sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein wordt de bestaande remise in Nieuwegein vernieuwd. Begin 2017 is de provincie
Utrecht gestart met de uitbreiding van het spoor op de remise in Nieuwegein. De trams die straks op de Uithoflijn rijden, gaan naar Nieuwegein voor stalling, onderhoud en reparatie. Als medio 2018 ook de nieuwe werkplaats en het kantoor zijn gerealiseerd, is de tramremise Nieuwegein volledig gemoderniseerd. In De Uithof
wordt bij P+R De Uithof een onoverdekt opstelterrein aangelegd, waardoor overbodige lege ritten worden vermeden.
CONTACT
Projectorganisatie Uithoflijn | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht
E-mail: [email protected] | Tel: 030-286 43 82 | Volg ons op @Uithoflijn
Abonneer je op onze nieuwsbrief via www.uithoflijn.nl
Download