`Environmental DNA als technologische innovatie voor inventarisatie

advertisement
'Environmental DNA als technologische innovatie voor inventarisatie en monitoring'
25 nov 2015 , Den Haag
09.30 uur
Inloop
10.00 uur
Opening
Johan Burger
voorzitter NGB
10.05 uur
Watertechnologie als thema van de Topsector Water
Inzet van de overheid op innovatie en kennisdoorstroming;
toelichting op het Innovatiethema Watertechnologie van de
Topsector Water
Anne Reitsma
Secretaris Kernteam
Watertechnologie
Ministerie van Economische
Zaken
10.20 uur
eDNA als innovatie
Het project "eDNA aquatische biodiversiteit" binnen het
Innovatiethema Watertechnologie van de Topsector Water:
theorie en techniek, validatie en innovatieve aspecten
Bart Wullings
KWR Watercycle Research
Institute
10.45 uur
De moleculair biologische technieken van eDNA
Achtergrond van de techniek; (hoe) werkt het?
Eelco Wallaart
Sylphium Life Sciences
11.10 uur
Praktijkervaring met de grote modderkruiper
Praktijktoepassing van eDNA
Menno Soes
Bureau Waardenburg
11.30 uur
Pauze
11.50 uur
Praktijkervaring met macrofauna, vissen en amfibieën
Praktijktoepassing van eDNA
Wouter Patberg
Koeman en Bijkerk
12.10 uur
Praktijkervaring met de waterspitsmuis
Praktijktoepassing van eDNA
Jeroen Koorevaar
E.C.O.logisch
12.30 uur
Lunch
13.45 uur
eDNA metabarcoding, de toekomst voor vismonitoring?
Onderzoek naar nieuwe toepassingen
Jelger Herder
RAVON
14.10 uur
Gebruik van eDNA door Groene Bureaus
Huidig gebruik en trends
Kees van Bochove
Datura
14.35 uur
eDNA als kennisbron voor exotenbeleid
Bruikbaarheid van kennis op basis van eDNA voor het
exotenbeleid
Jenneke Leferink
NVWA Team Invasieve Exoten
15.00 uur
Pauze
15.20 uur
eDNA als basis voor de uitvoering van de KRW
Bruikbaarheid van kennis op basis van eDNA voor de KRW.
Wat zijn juridische consequenties; staat herdefiniëring van
waterkwaliteit voor de deur?
Roel Knoben
RoyalHaskoningDHV
15.45 uur
Coreferaat: discussiepunten over eDNA
Overwegingen voor de toepassing van deze techniek
Roel Strijkstra
Altenburg&Wymenga
16.00 uur
Discussie
Consequenties van de eDNA-technieken voor het werk van
de groene bureaus
Martien Meijer
bestuurslid NGB
16.30 uur
Drankje en netwerken
Aanmeldingen
1.
Janneke
Aarbodem-van
der Loop
Bakker
Beekman
Tauw bv
Deventer
[email protected]
2.
3.
Nancy
Jan
de
b&d Natuuradvies
ARCADIS Nederland BV
[email protected]
[email protected]
Bijl
Bochove
Boer
Janssen
Janssen
Advin
Datura
VanderHelm Milieubeheer
B.V.
ATKB
Laneco
ATKB
Bureau Viridis
Eelerwoude
Advin BV
Eco-Niche
Ecogroen
Van der Goes en Groot
Alterra
Min. I&M - Rijkswaterstaat
RAVON
Bureau Waardenburg
Regelink Ecologie &
Landschap
Ekoza
Kragten B.V.
Haarlem
's
Hertogenbosch
Oss
Delft
Berkel en
Rodenrijs
Geldermalsen
Ede
Zoetermeer
Culemborg
Culemborg
Oss
Leiden
Zwolle
Kwintsheul
Wageningen
Delft
Nijmegen
Culemborg
Veenendaal
4.
5.
6.
Johan
Kees
Marloes
de
van
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Astrid
Tako
Johan
Marloes
Irma
Jeroen
Willem
adriaan
Dirk
Arjen
Marc
Jelger
Gerlof
Martin
21.
22.
Eric
Roy
[email protected]
[email protected]
de
Jong
Knoben
Kooij
Koorevaar
Bureau Viridis
RoyalHaskoningDHV
Ekoza
E.C.O.logisch
van
der
van
Lans
vanderHelm
Leeuwen
Leferink
NGB
NVWA Team Invasieve
Exoten
Eelerwoude
Bureau Waardenburg
Altenburg & Wymenga
Ecologisch Onderzoek
Dactylis
Natuurbalans-Limes
Divergens BV
Koeman en Bijkerk bv
Antea Group
Laneco
KWR watercycle institute
Witteveen+Bos
Ministerie van EZ
Rijkswaterstaat
RWS
ATKB
BügelHajema Adviseurs
De Groene Ruimte
Bureau Waardenburg
Buro Bakker
Altenburg&Wymenga
RPS advies- en
ingenieursbureau
Grontmij NL B.V.
Aveco de Bondt
Sylphium Life Sciences
Sylphium Life Sciences
Stichting Staring Advies
KWR
Ekoza
Ecologica BV
Arnhem
Herten
(Roermond)
Beesdeweg 3-18
Rotterdam
Arnhem
Nieuwerkerk aan
den IJssel
Berkel en
Rodenrijs
Odijk
Groningen
23.
24.
25.
26.
Theo
Roel
Tjeerd
Jeroen
27.
Ferry
28.
29.
Bas
Jenneke
30.
31.
32.
Daan
Martien
Kim
Culemborg
Culemborg
Veenwouden
[email protected]
[email protected]
[email protected]
33.
34.
Stefan
Bart
Utrecht
Nijmegen
[email protected]
[email protected]
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Wouter
Pieter
Dirk
Dennis
Tim
Anne
Mervyn
Hans
Esther
Anna
Jolanda
Menno
Margreet
Roel
Sanne
Haren
Almere
Ede
Nieuwegein
Deventer
Den Haag
lelystad
Lelystad
Geldermalsen
Assen
Wageningen
Culemborg
Assen
Feanwâlden
Leerdam
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
David
Sjuul
Eelco
Jan
Leontien
Bart
Antje
Johan
Alkmaar
Amersfoort
Groningen
Groningen
Hoog-Keppel
Nieuwegein
Arnhem
Maarheeze
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
van
van
de
v.d.
de
van
den
Boerkamp
Brouwer
Burger
Delft
Dekker
Demmer
Esch
gelder
Goes
Groot
Hartogs
Herder
Hoefsloot
Hoorn
Liefhebber
Meijer
Meijer
van
v
v.d.
ter
v.d.
Meijeren
Niemeijer
Patberg
Pepping
Pijkeren
Pouw Kraan
Puts
Reitsma
Roos
Ruiter
Schiedon
Schwab
Snellenberg
Soes
Steege
Strijkstra
Tummers
Veen
Verhaegh
Wallaart
Warmink
Witjes
Wullings
Zandstra
Zwanenburg
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
30-11-15
Inhoud
Kansen voor Groene
bureaus en eDNA in
de Topsector Water
• 
• 
• 
• 
Topsectorbeleid: wat is dat?
Topsector Water
Innovatiethema’s Watertechnologie
Meedoen
Anne Reitsma,
accounthouder innovatie Topsector Water,
Ministerie Economische Zaken
november 30, 2015
Topsectorbeleid:
wat is dat? (I)
Ministerie van Economische Zaken
november 30, 2015
Topsectorbeleid:
wat is dat? (II)
1
Bedrijvenbeleid
2
• 
9 topsectoren
• 
Integrale agenda:
•  Innovatie
•  Human capital
•  Internationalisering
•  Wegnemen
belemmeringen
• 
Uitgewerkt door ‘gouden
driehoek’
Generiek spoor:
ruimte voor ondernemers
+
2
Specifiek spoor:
topsectorenbeleid
•  Gericht op versterking
concurrentievermogen en
bijdragen aan
maatschappelijke uitdagingen
3
Ministerie van Economische Zaken
november 30, 2015
Topsectorbeleid:
wat is dat? (III)
4
Ministerie van Economische Zaken
november 30, 2015
Topsector Water
Topteam
Innovatie uitgewerkt via:
• Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s)
o  Agendazetting en programmering over hele keten
o  Netwerkvorming
o  Consortiavorming publiek private initiatieven
TKI Maritiem
•  Winnen op zee
•  Schone schepen
•  Slim en veilig
varen
•  Effectieve
infrastructuur
• Geoormerkte publieke onderzoekscapaciteit en –middelen
• Ondersteunende subsidies:
o  TKI-toeslag
o  MIT
o  Matchingsgelden voor Europese samenwerking
5
Ministerie van Economische Zaken
november 30, 2015
Human capital
•  Imago & instroombevordering
•  Onderwijs &
onderzoek
•  Human resources
•  Internationalisering
6
TKI Deltatechnologie
•  Waterveiligheid
•  Duurzame
deltasteden
•  Natte
infrastructuur
•  Watermanagement
•  Water & voedsel
•  Water & energie
•  Water& ict
•  Eco-engineering
•  Duurzaam
functioneren
watersystemen
•  Duurzaam gebruik
estuaria, zeeën,
oceanen
TKI Watertechnologie
•  Resource
efficiency
•  Smart Water
systems
•  Sustainable
Cities
Export en
promotie
•  Business cases
•  Economische
diplomatie
•  Marktbewerking
•  Internationaliserings
strategie
Ministerie van Economische Zaken
november 30, 2015
1
30-11-15
Innovatiethema’s
TKI Watertechnologie
Innovatiethema’s
TKI Watertechnologie
Smart Water Systems:
•  Ambitie: controleerbare en snellere, kwantificeerbare monitoring
voor veilige en betrouwbare watervoorziening
•  Hoogwaardige data gebaseerde technologie vertalen naar
toepassing in de watersector en daarmee het vergroten van de
markt voor aanbieders van hoogwaardige en innovatieve
monitoring- en controlsystemen
TKI Watertechnologie
Resource
efficiency
•  efficiënter omgaan
met natuurlijke
hulpbronnen tav
o 
Energie
o 
Grondstoffen
o 
Water zelf
7
Smart Water
Systems
Sustainable
Cities
•  Verbinding van
nieuwe (ICT)technologieën met
watertechnologie
voor ontwerp,
monitoring en
nieuwe services in
waterketen.
•  Urban Water Cycle
innovatieve
•  infrastructuur
•  slim
assetmanagement
Ministerie van Economische Zaken
november 30, 2015
Meedoen
•  Afgelopen twee jaar en komend jaar aantal projecten op gebied
DNA-technieken
o  Glasaal gespot met DNA technieken
o  Mobiele microbiologische DNA-analyse
o  DNA Watersystem Scan & Reference Tool
o  Identificeren van eDNA t.b.v. inzicht in aquatische biodiversiteit
o  DNA-technieken voor blauwalgopsporing in zwemwater
8
•  .
Ministerie van Economische Zaken
november 30, 2015
Meedoen
Hoe:
• Samenwerken met (publieke) kennisinstelling via project of
programma; voorstellen indienen via het TKI
• Of via R&D-samenwerking mkb (MIT-regeling)
Wat brengt dat:
TKI:
TKI-toeslag (€ 0,25 toeslag voor elke € 1 aan private (cash)bijdrage
aan samenwerking met kennisinstelling)
Netwerk- en consortiumpartners
Connectie met eindgebruikers
Projectidee?
www.tkiwatertechnologie.nl, Over ons
Betrokken raken?
14 januari: netwerkbijeenkomst voor vergroten betrokkenheid
ingenieursbureaus.
MIT:
Max. € 250.000,- voor R&D-samenwerkingsproject.
9
Ministerie van Economische Zaken
november 30, 2015
10
Ministerie van Economische Zaken
november 30, 2015
2
Bridging science to practise
30-11-15
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015
1
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015
2
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015
4
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015
6
Biologische monitoring
Klassieke macrofauna bemonstering
§  Verplicht voor de KRW-watertypen
§  Inzicht krijgen in de soortensamenstelling
•  Allehabitatszorgvuldigbemonsteren
•  Grootaantaldiergroependeterminerenopsoort
Bart Wullings
§  Beeld van globale verhouding tussen soorten
•  Inspanningbepaalddoordehabitatkenmerken
§  Kenmerken huidige werkwijze:
Monitoring van de aquatische biodiversiteit
•  Arbeidsintensievemethodeenkostbaar
met (e)DNA metabarcoding
•  Determinatielastiggroepen/stadia
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
•  Specialistenvoorroutinewerk
•  Uniformiteit
KWR CORPORATE MOVIE
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015
KWR CORPORATE MOVIE
3
(e)DNA en metabarcoding
DNA voor identificatie (barcode)
DNA voor identificatie (barcode)
§  Kenmerkend DNA fragment voor identificatie
§  Methode maakt gebruik van verschillen op DNA
•  Geconserveerdegenen/regio’svoorgeneriekedetectie
•  Variabelegenenvoorspecifiekedetectieofonderscheid(barcode)
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
KWR CORPORATE MOVIE
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015
(e)DNA en metabarcoding
DNA voor identificatie (barcode)
§  Kenmerkend DNA fragment voor identificatie
§  Gebruik maken van verschillen op DNA
KWR CORPORATE MOVIE
5
Samenwerkingsproject TKI
2014-2015
§  Bram Koese (Naturalis/EIS)
§  Barbera Gravendeel (HL/Naturalis)
§  Kimberly Learbuch, Edwin Kardinaal en Bart Wullings (KWR)
•  Geconserveerdegenen/regio’svoorgeneriekedetectie
§  Ronald Bijkerk & Harry Boonstra (Koeman & Bijkerk)
•  Variabelegenenvoorspecifiekedetectieofonderscheid
§  Roel Knoben (RHDHV)
§  Bas Reichert (baseclear)
§  Organismen in (water)milieu laten (e)DNA sporen achter
§  Aanwezigheid van kenmerkend DNA verraad hun aanwezigheid
•  Generiek en snel
•  Meer specifiek
•  Goedkoper (bij routinematige toepassing)
•  Minder verstorend bij waterbemonstering
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
KWR CORPORATE MOVIE
© KWR Watercycle Research Institute
§  Project is mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en
Innovatie (TKI) van het ministerie van Economische Zaken
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
KWR CORPORATE MOVIE
1
Bridging science to practise
30-11-15
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015
7
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015
Project op een bierviltje
Projectactiviteiten
Stroomschema
TKI
Doelsoorten TKI:
Twee strategieën van detectie van macrofauna
A.  Direct uit water (eDNA)
•  Waterwantsen (Heteroptera) en
Bootsmannetje (Notonecta glauca)
•  Kevers (Coloptera) en
Waterroofkevers (Dytiscidae)
DNA sporen in water (lage concentratie DNA)
• 
Waterbemonstering volgens werkvoorschrift eDNA (nieuw)
• 
Geen specialisten noodzakelijk voor determinatie
• 
Snel, goedkoop (grootste besparing)
B.  DNA uit organismen
•  Aarvederkruid (Myriophyllum)
•  Zoet opp. water KRW-type M10
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
• 
KWR CORPORATE MOVIE
• 
Klassieke bemonstering en snelle determinatie op hoofdgroepen
• 
Extractie van DNA per hoofdgroep (blender)
• 
hoge concentratie DNA
• 
besparing op determinatie in het laboratorium
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015
KWR CORPORATE MOVIE
9
Projectactiviteiten
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015 10
Resultaten
Werkpakketten
Werkpakket 1
1.  Monstername protocollen:
KWR, Koeman en Bijkerk
Werkvoorschrift voor Bemonstering van eDNA
van macrofauna in zoet oppervlaktewater van
3.  Betrouwbare DNA methodiek:
4.  Bio-informatica:
BaseClear, Naturalis
BaseClear
het KRW-type M03 en M10
5.  Bibliotheek van barcodes en vouchers:
Naturalis, EIS
2.  Ontwikkeling en testen eDNA primerssets:
6.  Toepassing KRW maatlat
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
8
KWR
Royal HaskoningDHV
KWR CORPORATE MOVIE
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
KWR CORPORATE MOVIE
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015 11
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015 12
Resultaten
Resultaten
Werkpakket 5
Werkpakket 2
§  Verzamelen en borgen van collectie soorten “vouchers”
Ontwikkeling en validatie van (q)PCR primersets
§  Generieke primersets:
•  Notonectidae (KWR, Kimberly Learbuch) 171 bp
•  Dytiscus (Naturalis, Kevin Beentjes) 163 bp
•  Coleoptera (Gibson, 2014) 310 bp
•  Hemiptera (Gibson, 2014) 310 bp
§  Specifieke primersets:
•  Notonecta glauca (KWR, Kimberly Learbuch) (175 bp)
•  Dytiscus latissimus (Naturalis, Kevin Beentjes) (brede geelgerande waterkever) (107 bp)
•  Graphoderus cinereus (KWR, Kimberly Learbuch) ontwikkeld, maar nog niet getest
•  Myriophyllum aquaticum (Naturalis, Barbara Gravendeel; matK) (972 bp)
•  Myriophyllum aquaticum (Scriver, 2015; matK) (213 bp)
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
KWR CORPORATE MOVIE
© KWR Watercycle Research Institute
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
KWR CORPORATE MOVIE
2
Bridging science to practise
30-11-15
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015 13
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015 14
Resultaten
Resultaten
Werkpakketten 2,3,4
Werkpakketten 2,3,4
§ 
Bemonstering van een selectie van M10 wateren
Nummer
Beschrijving
Monsterdatum
§  Macrofaunamonsters klassiek gedetermineerd en kevers en wantsen verzameld
(blendermethode)
9B
Nokvaart, Fjalleberd
14-11-2014
§  Water bemonsterd en geconcentreerd
10B
Polderhoofdkanaal
14-11-2014
11B
Aldemiede, Oude Lune
14-11-2014
§  Pallet aan qPCR analyses en generieke PCR voor metabarcoding
12B
De Wiel, thv Veenwouden
14-11-2014
13B
Wolddiep
14-11-2014
−  Generieke COI (Folmer et al 1994) (710 bp)
14B
Doezumerocht, Peebosch
14-11-2014
−  Notonectidae
20B
Wolddiep
13-5-2015
−  Dytiscus
21B
De Wiel, thv Veenwouden
13-5-2015
22B
Polderhoofdkanaal
13-5-2015
23B
Nokvaart, Fjalleberd
13-5-2015
24B
Doezumerocht, Peebosch
13-5-2015
25B
Aldemiede, Oude Lune
13-5-2015
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
•  3 verschillende NGS analyses:
KWR CORPORATE MOVIE
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
KWR CORPORATE MOVIE
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015 15
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015 16
Resultaten
Vervolg
NGS analyse (eerste resultaten)
Werkpakketten 2,3,4,5,6
§  Locatie Nokvaart, Fjalleberd, 14-11-2014
Doelsoort
Wantsen
Kevers
Soorten
§  Analyseren van watermonsters met beschikbare qPCR’s
§  NGS analyse van Notonectidae en Dytiscus
Telling
NGS Blender (%)
NGS Water (%)
Hydrometra_stagnorum
1
2,9
+
Notonecta_glauca/Notonecta obliqua
3
11,7
+
Ranatra_linearis
1
2,5
+
Sigara_falleni/Sigara longipalis
1
11,8
-
Sigara strigara
35,0
+
•  Klassieke analyse
Anacaena_limbata
1
1
33,2
-
•  KRW maatlatten
Haliplus_heydeni
-
3,2
-
-
•  Inschatting haalbaarheid
Haliplus_laminatus
12,1
-
Haliplus ruficollis
1
-
-
Laccophilus_hyalinus
1
48,1
-
Galerucella nymphaeae
2
-
-
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
KWR CORPORATE MOVIE
§  Optimalisatie van identificatie van NGS data
•  Uitbreiden barcodes collectiesoorten
§  Vertaalslag maken naar praktijk
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
Notonecta glauca
Notonecta obliqua
KWR CORPORATE MOVIE
Bart Wullings, Netwerk Groene bureaus, 25 november 2015 17
Dank voor jullie aandacht
BRIDGING SCIENCE TO PRACTISE |
KWR CORPORATE MOVIE
© KWR Watercycle Research Institute
3
30-11-15
Sylphiummolecularecology
Demoleculairbiologische
techniekenvaneDNA
•  Start:2012
•  Ontwikkelingmoleculairetechnieken(eDNA)voorecologischonderzoek
•  Dienstverlenervoorecologischeadviesbureaus
•  Zwemmersjeuk
•  Vissen
•  Amfibieën
•  Zoogdieren
•  Blauwalgen*
NetwerkGroeneBureaus,Themabijeenkomst
25-nov.-2015
EelcoWallaart
2/18
WatisenvironmentalDNA?
WatiseDNAtechnologie?
*projectwordtmedegefinancierddoorSamenwerkingsverbandNoord-Nederland
WatiseDNAtechnologie?
watermonster
Genoom
Analyse
DNAisolaTe
3/18
AAACTATATAATAGAATAAAAATCTAACTTTGCTGT
CGCACGCAAGTTATTTTAAAGTACACCATCGAAAGT
GATTCTTCTACTCTTGAACCCACGACAACTAGGAAA
CAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCCTAGCCAT
AAACTTTGATTATCCGCCAGAGTACTACGAGCTACA
GCTTAAAACTCAAAGGACTTGTAAGTCAAACTTAGG
CGGTGCTTTACACCCCCCTAGAGGAGCCTGTTCTAT
AATCGATAATCCCCGATAAACCTCACCACCTATTGC
CAATACAGCCTATATACCACCGTCTAGCCCGCCCTT
CAAAGGGTAAACAGCAGGCATAATTATAAACATTAA
AACGTCAGGTCAAGGTGTAGCAGATAAGGTGGAAAG
AAATGGGCTACATTTTCTAACTTAGAAAACACGGAC
GATTCTATGAAATAATCTCTGAAGGAGGATTTAGCA
GTAAAAAGAAATTAGAGTGTTCTTTTTAAGACGGCA
ATAAAGCGCGCACACACCGCCCGTCACCCTCTTCAA
ATAATTTTAAATATTAAATAAATAAAGTCAACAAGT
AAGAAGAGGCAAGTCGTAACATGGTAAGTCTACCGG
AAGGTGGACTTGGAATATCAACTCGTAGCTTAACTA
AAGCATCTTGCTTACACCAAGAAAATACCCGTTAAA
CCCGAGTCAAGTTGAGTTATAATTCTAGCCACCCCA
CATAACCAATAATTCTACTAACCAATAAAATAAATC
ATTTAATTATGGAAGTATAGGCGATAGAAACCCTCA
TTTGAGCAATAGAAAAAGTACTGCAAAGGAAAGATG
AAATAAAAATGAAATAGATAACTTAAACGAATAAAA
GAAAAGACTAACTCTTATACCTTAATGGTCTAACAA
AAAGAGATAAAGTTAATTTCCCCGAAACTAGACGAG
CTACTTAAGAGCAGCATATACGAGCTAACCCTCCTC
TGTGGCAAAAGAGTGGGATGACTCTTAAGTAGGGGT
4/18
WatiseDNAtechnologie?
watermonster
WatiseDNAtechnologie?
bibliotheek
Genoom
Zoektermen=primers
AAACTATATAATAGAATAAAAATCTAACTTTGCTGT
CGCACGCAAGTTATTTTAAAGTACACCATCGAAAGT
GATTCTTCTACTCTTGAACCCACGACAACTAGGAAA
CAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCCTAGCCAT
AAACTTTGATTATCCGCCAGAGTACTACGAGCTACA
GCTTAAAACTCAAAGGACTTGTAAGTCAAACTTAGG
CGGTGCTTTACACCCCCCTAGAGGAGCCTGTTCTAT
AATCGATAATCCCCGATAAACCTCACCACCTATTGC
CAATACAGCCTATATACCACCGTCTAGCCCGCCCTT
CAAAGGGTAAACAGCAGGCATAATTATAAACATTAA
AACGTCAGGTCAAGGTGTAGCAGATAAGGTGGAAAG
AAATGGGCTACATTTTCTAACTTAGAAAACACGGAC
GATTCTATGAAATAATCTCTGAAGGAGGATTTAGCA
GTAAAAAGAAATTAGAGTGTTCTTTTTAAGACGGCA
ATAAAGCGCGCACACACCGCCCGTCACCCTCTTCAA
ATAATTTTAAATATTAAATAAATAAAGTCAACAAGT
AAGAAGAGGCAAGTCGTAACATGGTAAGTCTACCGG
AAGGTGGACTTGGAATATCAACTCGTAGCTTAACTA
AAGCATCTTGCTTACACCAAGAAAATACCCGTTAAA
CCCGAGTCAAGTTGAGTTATAATTCTAGCCACCCCA
CATAACCAATAATTCTACTAACCAATAAAATAAATC
PCR=GooglenvandemoleculaireBiologie
5/18
6/18
1
30-11-15
PolymerasechainreacBon(PCR)
PolymerasechainreacBon(PCR)
AAACTATATAATAGAATAAAAATCTAACTTTGCTGTCGCAC
GCAAGTTATTTTAAAGTACACCATCGAAAGTGATTCTTCTA
CTCTTGAACCCACGACAACTAGGAAACAAACTGGGATTAGA
TACCCCACTATGCCTAGCCATAAACTTTGATTATCCGCCAG
AGTACTACGAGCTACAGCTTAAAACTCAAAGGACTTGTAAG
TCAAACTTAGGCGGTGCTTTACACCCCCCTAGAGGAGCCTG
TTCTATAATCGATAATCCCCGATAAACCTCACCACCTATTG
CCAATACAGCCTATATACCACCGTCTAGCCCGCCCTTCAAA
GGGTAAACAGCAGGCATAATTATAAACATTAAAACGTCAGG
TCAAGGTGTAGCAGATAAGGTGGAAAGAAATGGGCTACATT
TTCTAACTTAGAAAACACGGACGATTCTATGAAATAATCTC
TGAAGGAGGATTTAGCAGTAAAAAGAAATTAGAGTGTTCTT
TTTAAGACGGCAATAAAGCGCGCACACACCGCCCGTCACCC
TCTTCAAATAATTTTAAATATTAAATAAATAAAGTCAACAA
GTAAGAAGAGGCAAGTCGTAACATGGTAAGTCTACCGGAAG
GTGGACTTGGAATATCAACTCGTAGCTTAACTAAAGCATCT
TGCTTACACCAAGAAAATACCCGTTAAACCCGAGTCAAGTT
GAGTTATAATTCTAGCCACCCCACATAACCAATAATTCTAC
TAACCAATAAAATAAATC
•  PCR=Methodeomm.b.vprimers,kopieënvaneenspecifiekstukDNAtemaken
M1M2M3POSNEG
Primer:
•  StukjesyntheTschenkelstrengsDNAcode
•  PrimersbindenopeenspecifiekeplaatsvanhetdoelsoortDNA
•  HetstukDNAtusseneenprimerpaarwordtgekopieerd
•  Na36cycli68miljardkopieën
qPCR=DNAvorminginPCR-procesmetfluorescent-labelvolgen
7/18
8/18
eDNAmetabarcoding
PolymerasechainreacBon(PCR)
SamenvaJngtoepassingenverschillendePCRtechnieken
•  PCR:aantonenvanspecifiekedoelsoorten
•  qPCR:kwanTtaTefaantonenvanspecifiekedoelsoorten
•  Metabarcoding:(kwanTtaTef)inkaartbrengenvande
soortensamenstelling
Zoekenmetalgemenetermen=PCRmetuniverseleprimers
9/18
10/18
WatisenvironmentalDNA?
AantoonbaarheideDNAinhetveld
AantoonbaarheideDNAinhetveld
Mitochondrium:
• 
• 
• 
• 
>100kopieënpercel
GeneTschzeerstabielbinnensoort
AcomsTgvanmoeder
Meerderedelenindatabankenbeschikbaar
(CytB,CO1,d-loop,16SrRNA,etc)
sedimenteren
11/18
(Strickler,2015)
12/18
2
30-11-15
DNAcontaminaBesenhoetevoorkomen
•  Monstername
•  Materiaaltussenmonstersnemenreinigen
•  Verwerkenmonster
•  Gescheidenlaboratoria(eDNAisolaTe,PCR,Analyse)
•  Laboratoriametoverdruk
VoorbeeldenvaneDNAdetecBe
•  Zwemmersjeuk/eikenprocessierupsinzwemplassen
•  Vissoortenenamfibieëninoppervlaktewaterenaantonen
•  Muizenaantonenmetfecaliën(Noordsewoelmuis,
waterspitsmuis)
•  HaplotypebepalingvanKwabaal
•  Metabarcodingvanoppervlaktewateren
•  Controles
•  PosiTeveennegaTevePCRcontroles
•  InterneposiTeveennegaTevecontroles
13/18
Sylphium.com/eDNA
14/18
Werkwijze/taakverdeling
Werkwijze/taakverdeling
Bemonsteringstrategie
Bemonstering
FiltraBe
IsolaBe
Analyse
Rapportage
Taakverdelingtoekomst
Taakverdelingtoekomst
Ecologischadviesbureau
Sylphiummolecularecology
Ecologischadviesbureau
15/18
Bemonsteringstrategie
Bemonstering
FiltraBe
IsolaBe
Analyse
Rapportage
16/18
Prijsstelling2015
Prijstelling2015
Ecologischadviesbureau
Analysekits
PCRapparatuur
&
ondersteuning
Sylphiummolecularecology
Prijsstelling2015
Dankvooruwaandacht
1soort
2soorten
3soorten
1monster
€147,-
€221,-
€296,-
3monsters
€76,-
€109,-
€142,-
5monsters
€63,-
€89,-
€115,-
10monsters
€53,-
€72,-
€91,-
20monsters
€47,-
€60,-
€74,-
PrijspermonsterexclusiefBTW
17/18
Vragen?
18/18
3
Praktische toepassing
Praktijkervaring met de
grote modderkruiper
(nog) geen moleculair lab
Barcodering
Menno Soes
Bureau Waardenburg
eDNA
Toepassing eDNA
in
Ffwet-onderzoek
Voorbeelden
Identificatie exotische Wolffia’s
Aantonen voorkomen kreeftenpest
soortspecifieke qPCR
grote modderkruiper
kleine modderkruiper
kamsalamander
Identificatie bananenslak
waterspitsmuis
rivierkreeften
samenwerking
Grote modderkruiper
Beschikbare methoden
inventarisatie
grote modderkruiper
specialist
•  concurrentiearme wateren
•  bestand tegen lage zuurstofwaarden
•  bestand tegen korte periodes van droogval
•  vooral in vrij ondiepe, stilstaande, plantenrijke wateren
met een sliblaag
•  zaklampvissen
•  schepnet
•  elektrovisserij
•  fuiken
•  eDNA
1
Zaklampvissen
Voordelen
•  werkt ook bij lage dichtheden
•  subtiel/eigen milieu
•  schatting lengteverdeling
adulten
Beperkingen
•  arbeidsintensief
•  veeleisend t.a.v.
waterdiepte, helderheid
water, breedte, begroeiing,
begaanbaarheid oever
•  juvenielen snel gemist
Elektrovisserij
Schepnet
Voordelen
•  handzaam
•  vrij breed toepasbaar
•  geslachtsverhoudingen
•  lengteverdeling
•  larven/juvenielen
•  bijvangsten
Beperkingen
•  arbeidsintensief
•  begaanbaarheid watergang
•  dichte vegetaties verlagen
vangkans
•  minder betrouwbaar gebleken bij
lage dichtheden
Elektrovisserij
Voordelen
•  vrij grote vangkans
•  geslachtsverhoudingen
•  lengteverdeling
•  bijvangsten
Beperkingen algemeen
•  relatief duur (2 personen)
•  ontheffingen, visrechten
Beperkingen draagbaar
•  alleen ondiep water met goed
doorzicht en niet te dichte
vegetaties
•  begaanbaarheid bepalend
Beperkingen boot (gelijkstroom)
•  boot moet passen en vooruit
kunnen
•  bereikbaarheid bepalend
Fuikvisserij
Fuikvisserij
Voordelen
•  grote vangkans
•  geslachtsverhoudingen
•  lengteverdeling adulten
(bij amf-fuik ook juvenielen)
•  bijvangsten
Beperkingen
•  vandalisme, diefstal, schonen
•  ontheffingen, visrechten
•  vaak vrij arbeidsintensief
•  missen juvenielen bij palingfuik
•  bijvangsten
2
Voordelen eDNA bij grote
modderkruiper
hoge betrouwbaarheid
Voordelen eDNA
vrij eenvoudig veldwerk
Redenen
•  produceert veel eDNA
•  ideaal biotoop
Thomsen et al. 2012
http://www.environmental-dna.nl/
Besmettingen voorkomen wel een
gedoe
Voordelen eDNA
overal toepasbaar
Snelle en goedkope oplossing:
•  niet het water in
•  wegwerpmateriaal
Voordelen eDNA
materiaal niet beperkend voor
bereikbaarheid
Voordelen eDNA
weinig formele rompslomp
alleen evt. toestemming betreding nodig
vandalisme en dergelijke geen issue
3
Voordelen eDNA
Sterke vermindering kans op verspreiding
ziektes en exoten
Beperkingen eDNA
weinig informatie populatie
Batrachochytrium sp.
Ranavirus
larf
Beperkingen eDNA
eDNA economisch
wachttijd en niet altijd goedkoop
Kosten per monster sterk afhankelijk van aantal monsters
80 eDNA monsters
Beter af met schepnet
Conclusies t.a.v. eDNA bij Ffwetonderzoek grote modderkruiper
In veel gevallen eDNA de optimale methode om aan- of
afwezigheid aan te tonen. Blijven we dus doen.
Solo te weinig info over de populatieopbouw.
Voorkeursaanpak:
-  Voor kleine klus eerst traditioneel en bij negatief resultaat
daarna eventueel eDNA;
-  Voor grote klus eerst eDNA, daarna traditioneel op positieve
locaties.
Ook extra vermindering impact van besmettingen.
Knelpunt:
Opdrachtgevers zien eDNA te veel als volledige vervanging en
willen de kosten van de voorkeursaanpak veelal niet dragen.
Wensen
Open deur:
Stabiel veld van goedkope aanbieders om de
analyses te kunnen laten uitvoeren.
Maar:
vergelijkbaarheid
ringtest?
kwaliteitgarantie veld- en labwerk
opstellen richtlijnen?
bijv. periodes & controles
≈ soortenstandaarden RVO.nl
4
Vragen?
5
30-11-15
Inhoud
• 
• 
• 
• 
• 
• 
AdviesbureauE.C.O.Logisch
eDNAwaterspitsmuis
Onderzoekmetinloopvallen
OnderzoekmeteDNA
Vergelijkinginloopvallen/eDNA
Voor-ennadelenbeidemethodes
Wetgeving
Kansen
Jeroen Koorevaar, Adviesbureau E.C.O. Logisch
Onderzoekwaterspitsmuis
•  Inloopvallen
–  Preparerenvallen(voedsel,hooi)
–  Plaatsenvallen,20/raai
–  Vallenopscherp
–  4-6controles
–  Opruimenvallen
•  Intensief
•  Kostbaar
•  Betrouwbaarheid(?)
Onderzoekwaterspitsmuis
•  eDNA
–  2monsterpotjes/watergang
–  Handschoenenenlabels
–  1locaSebezoek
–  Analyselaborant
•  Minderintensief
•  Lagerekosten
•  Betrouwbaarheid65%
Vergelijkingvangen-eDNA
Inloopvallen
Voor-ennadelen
Inloopvallen
eDNA
Vangloca0es
Vangsten
Monsterpunten Posi0ef
eDNA
Materiaal
-
+
15
0
15
0
Kosten
-
+
5
0
5
1
Betrouwbaarheid
-
+-
2
0
2
0
Bepalendichtheid
+
-
7
0
7
0
Invasief
-
+
7
0
5
0
7
0
6
3
9
0
9
0
5
0
5
0
7
1
-
-
1
30-11-15
Wetgeving
•  WelindicaSevanaanwezigheid
•  Geenbeeldvandichtheden/aantallen
•  NoggeenervaringmetbeoordelingRvO
Kansen
•  Financieelaantrekkelijk
•  Gerichteronderzoek
–  OnderzoekgerichtopdeposiSevelocaSes
–  AlleenbijaanwezigheideDNAaanvullend
onderzoek
2
30-11-15
Sommige soorten zijn lastig te monitoren
§  Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)
eDNA metabarcoding
de toekomst van vismonitoring?
• 
Vrijwilligers à schepnet
• 
Professionals à electrovissen
• 
Maar pit-tag onderzoek liet zien
lage trefkans zien
• 
Habitat
• 
Environmental DNA
Jelger Herder
Den Haag, 25 november 2015
2/18
Hogere trefkans met eDNA
Eerste eDNA studie in Nederland
§  In 2011 hebben RAVON en SPYGEN een pilotstudie naar de
toepassingsmogelijkheid van eDNA methode voor grote
modderkruiper (Misgurnus fossilis)
• 
Trefkans met eDNA 87,5% (7 van de 8 locaties)
• 
Negatieve veldcontroles allen negatief (4 locaties)
§  Vergelijking in het veld: 48 wateren electrovissen vs eDNA
40
35
30
25
20
15
24
10
§ 
Trefkans eDNA ~ 3x hoger
§ 
Trefkans electrovissen max 37,5%
§ 
Electro vangst à eDNA positief (100%)
9
5
0
Electro
Kranenbarg et al., 2014 – H2O
Herder et al., 2012 – H2O
3/18
eDNA
4/18
Habitatkennis cruciaal voor succes
Ontwikkeling betrouwbare eDNA-methode
§  Primers ontwikkelen
§  2.5 x meer succes in
habitats die als geschikt
waren beoordeeld
• 
uniek voor doelsoort
• 
kort fragment
§  Bioinformatisch testen
§  In het lab testen
§  In het veld testen
• 
positieve tests à trefkans
• 
negatieve tests à controle
Herder et al., 2013 - Visionair
5/18
6/18
1
30-11-15
Detectiekans
Soort specifiek onderzoek succesvol
§  Testen in pilot
• 
Locaties hoge dichtheid
• 
Locaties lage dichtheid
• 
Verschillende habitats
• 
Controle locaties
?
§  Zelf testen à detectiekans afhankelijk van veel factoren
• 
Monstername (methode, strategie, volume, veldkennis)
• 
Analyse (primers, extracties, PRC, labervaring etc.)
Bemonsterde locaties
2011-2015
§  Detectiekans = cruciaal voor toepassing in het veld
7/18
8/18
Soortenlijsten uit één monster
Soortenlijst à eDNA metabarcoding
Tot enkele soorten à met soort specifieke aanpak
§  Universele primer voor soortgroep
Hele soortenlijst à soort specifieke aanpak niet geschikt
§  Al het DNA van deze soortgroep
wordt vermeerderd in PCR
• 
Kunnen maar enkele primers aan PCR toegevoegd à
dus monster moet verdeeld worden over PCRs
§  Het vermeerderde DNA wordt
uitgelezen met Next Generation
Sequencing (NGS)
• 
Je vindt alleen “verwachte soorten”
§  Uitgelezen DNA-codes worden
vergeleken met een referentie
database à soortenlijst
9/18
10/18
eDNA metabarcoding vissen
eDNA metabarcoding vissen
§  Vergelijking KRW bemonstering en eDNA metabarcoding.
§  Soorten gemist met eDNA-metabarcoding:
STOWA, Rijn & IJssel, Brabantse Delta, De Dommel en Vallei en Veluwe
Stilstaand water
• 
Veelal kleinere soorten (bv. stekelbaars en vetje)
• 
Soorten in lage dichtheden (1 of 2 individuen in KRW)
Aantal soorten gedetecteerd
Loca%e
eDNA
Electrovis
Samen
Lummerwetering
17
12
18
Terwoldsewetering
8
8
12
Nieuwewetering
11
7
13
Dijkwetering
11
11
13
Met eDNA metabarcoding een gelijk of hoger aantal soorten aangetoond
§  Algemene soorten niet gemist met eDNA
Onderdeel Europese studie samen met Fransen en Denen (Valentini et al 2015)
11/18
12/18
2
30-11-15
eDNA metabarcoding vissen
eDNA metabarcoding – relatieve dichtheid
§  “Snelle soorten” vaak gemist met electrovissen
§  Dijkwetering (Vallei en Veluwe) - stilstaand
eDNA metabarcoding
Electrovissen
Snoek
Baars
Baars
Zeelt
Bittervoorn
BiDervoorn
Vetje
Ruisvoorn
Pos
Vetje
Karper (Cyprinus carpio)
Brasem (Abramis brama)
Gemist op 2 van de 2
locaties (100% gemist)
Gemist op 2 van de 4
locaties (50% gemist)
Blankvoorn
Blankvoorn
Brasem
Kolblei
Kolblei
Snoek
Ruisvoorn
Pos
Karper
eDNA fragmenten per soort
13/18
Brasem
Kleine
modderkruiper
Kleine
modderkruiper
Individuen gevangen per soort
14/18
eDNA metabarcoding – relatieve dichtheid
Vervolg eDNA metabarcoding 2015
§  Merkske (Brabantse Delta) – snel stromend
§  Vergelijking met KRW in groter aantal water(typen)
eDNA metabarcoding
Tiendoornige
stekelbaars
Snoek
Electrovissen
Zonnebaars
Baars
Snoek
Riviergrondel
Tiendoornige
stekelbaars
• 
Soortensamenstelling
• 
Kwantificering (veel factoren spelen een rol!)
• 
Reproduceerbaarheid
Baars
à  Experimentele opzet visvijvers
Riviergrondel
Kopvoorn
Blauwband
Karper
Driedoornige
stekelbaars Brasem
Bermpje
Bermpje
eDNA fragmenten per soort
Individuen gevangen per soort
15/18
16/18
Toekomst eDNA voor vismonitoring / KRW?
Verder lezen
§  eDNA in potentie:
• 
goed beeld visstand
• 
niet invasief
• 
gestandardiseerd
• 
kostenbesparend
§  Verder valideren eDNA methode voor
soortensamenstelling en (relatieve) kwantificering
§  Nieuwe maatlatten?
17/18
18/18
Uitgebreid review
www.environmental-dna.nl
Do’s and Don’ts
eDNA onderzoek
(info & publicaties)
3
30-11-15
GebruikvaneDNAdoorGroeneBureaus
Huidiggebruikentrends
GebruikvaneDNAdoorGroeneBureaus
•  Iden4fica4evanweefsel/uitwerpselen
•  Popula4egene4ca
•  eDNA
Kees van Bochove
November 2015
Iden4fica4e
•  Metnamevleermuizenkeutels
•  SommigebureausnemenstandaardenkeleDNA
analysesopalsstelpostinofferte
Popula4egene4ca
•  Popula4egene4cawordtvooralingezetbijgrote
projecten.
Iden4fica4e
•  Keutelsvannoordsewoelmuizenzijnvoorzover
mijbekendnognietgebruiktvoorinventarisa4e.
Popula4egene4ca
•  Popula4egene4cawordtvooralingezetbijgrote
projecten.
Voorbeeld:hybridemodderkruipersinNederland
1
30-11-15
Popula4egene4ca
•  Popula4egene4cawordtvooralingezetbijgrote
projecten.
Popula4egene4ca
•  Toekomst:vakerinzeSenomnutvanecoductente
evalueren?
Voorbeeld:Herkomstpopula4egrootzeegras
Foto:Rijkswaterstaat
Foto:Rijkswaterstaat
eDNA
•  ~15bureaushebbenditjaargebruikgemaaktvan
eDNAdienstenvanDatura.
Meestgevraagdesoorten:
•  Kamsalamander
•  Heikikker
•  Grotemodderkruiper
•  BiServoorn
•  Kleinemodderkruiper
•  Waterspitsmuis
eDNA
•  Voorbeeld Grotemodderkruiper:
eDNA
•  Opditmomentvooralgebruiktomafwezigheid
aannemelijktemakenvanlas4gteinventariseren
soorten.
•  InteressegroeitomeDNAalsalterna4efte
gebruikenomaan/afwezigheidaantetonen.
•  VooralbijgrotegebiedeniseDNAeeninteressant
alterna4ef.
eDNA
•  VoorbeeldbeschermdesoortenWeesp:
2
30-11-15
eDNA
•  Kwan4ficering?
1,00
rela4eveeDNAconcentra4e
Metabarcoding:soortenlijsten
•  Totnogtoevooralingrotewaterendielas4gte
bemonsterenzijn.
•  Toekomst:Kaderrichtlijnwater?
eDNA-toekomst
R²=0.795
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0
2
4
6
8
10
12
totaalaantalgevangengrotemodderkruipers
eDNA-toekomst
•  Kwan4ficering?
eDNA-toekomst
•  Kwan4ficering?
12
'Concentra4eeDNA'
10
pHhoog
geenorganischmateriaal
8
pHhoog
organischmateriaalaanwezig
6
pHlaag
geenorganischmateriaal
4
pHlaag
organischmateriaalaanwezig
2
0
Levendekreecjes
eDNA-toekomst
•  Testeninhetveld?
•  PCRinhetveldismogelijk.DNAconcentra4een
zuiveringisopditmomentdeboSleneck.
•  Nietopkortetermijnhaalbaar.
ControlemetgeëxtraheerdDNA
eDNA-toekomst
•  Detecterenmacrofauna?
•  Soort-specifiek:redelijksucces.
•  Metabarcoding?
•  Volgendjaar:pilotgestreeptewaterroogever/
plaSeschijhoren.
3
30-11-15
GebruikvaneDNAdoorGroeneBureaus
Huidiggebruikentrends
Bedanktvoorde
aandacht.
Kees van Bochove
November 2015
4
30-11-15
Inhoud presentatie
eDNA als kennisbron voor
exotenbeleid
eDNA als kennisbron voor exotenbeleid
»  wat is een (invasieve) exoot
Jenneke Leferink
»  (inter)nationaal beleid
Team Invasieve Exoten
»  EU-verordening
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
»  Gebruik eDNA
25-11-2015
Themadag eDNA als technologische innovatie
Themadag eDNA als technologische innovatie
2
25 november 2015
Team invasieve exoten (TIE)
25 november 2015
Wat is een (invasieve) exoot
onderdeel van Bureau Risicobeoordeling en
onderzoeksprogrammering (NVWA)
•  Exoot =
Een plant, dier, micro-organisme of schimmel dat niet van
TIE voert deel invasieve-exotenbeleid uit door:
nature voorkomt in Nederland en ons land binnenkomt
a)  Aansturing van exotenonderzoek
door menselijk handelen (transport, handel, etc.)
(risicoanalyses, monitoring, etc.)
b)  Advisering
•  NB. Zelfstandig oprukkende soorten vallen niet
c)  Risicocommunicatie
onder deze definitie (klimaatverandering, etc.)
d)  Beleidsondersteuning
Themadag eDNA als technologische innovatie
3
Themadag eDNA als technologische innovatie
4
25 november 2015
25 november 2015
Invasieve exoten: een paar voorbeelden
Invasieve exoot = Een exoot die door vestiging en
verspreiding een bedreiging vormt voor de:
− biodiversiteit
Italiaanse kamsalamander
(Triturus carnifex)
− (ecosysteem)diensten
− volksgezondheid
− en/of economie
Herkomst:
Italië
Introductieroute:
waarschijnlijk huisdier-/aquariumhandel
Impact:
hybridisatie met kamsalamander (rode lijst)
AcTIE:
Risicoanalyse + monitoring + advies
(mogelijk elimineren)
5
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
6
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
1
30-11-15
Internationaal beleid
Invasieve exoten: een paar voorbeelden
Bd
Biodiversiteitsverdrag (Convention on Biological Diversity):
• Invasieve exoten zijn na habitatverlies en stroperij de grootste
bedreiging voor biodiversiteit.
Amerikaanse brulkikker (Rana catesbeiana) - Baarlo
Herkomst:
Noord-Amerika
Introductieroute:
Huisdierhandel
Impact:
Ziekte en sterfte onder inheemse amfibieën
Hoe:
- Overbrengen schimmelziekte ‘Bd’
• Artikel 8h:
Ontwikkel beleid om de introductie van soorten die inheemse
soorten of ecosystemen kunnen bedreigen te voorkomen.
- Predatie
AcTIE:
Is geëlimineerd in Baarlo
Themadag eDNA als technologische innovatie
7
Themadag eDNA als technologische innovatie
8
25 november 2015
25 november 2015
(inter)nationaal beleid
(inter)nationaal beleid
Biodiversiteitsverdrag
(Convention on Biological Diversity)
Aanpak van invasieve exoten
1.  Preventie
2.  Vroegtijdige opsporing & eliminatie
Beleidsnota Invasieve Exoten
LNV, 2007
EU Strategy on Invasive Alien
Species, 2008
Team Invasieve Exoten (TIE)
sinds 2009 (NVWA)
Nieuwe
EU exotenregelgeving
1-1-2015
Themadag eDNA als technologische innovatie
9
3.  Beheer gevestigde populaties
Themadag eDNA als technologische innovatie
10
25 november 2015
Beleidsnota invasieve exoten (Nederland)
25 november 2015
EU-verordening
1 januari 2015
Actie tegen een exoot als:
Datum van inwerkingtreding van de
exotenverordening
•  de exoot reële dreiging vormt voor biodiversiteit
Vanaf 1 januari 2015 gaan ‘termijnen lopen’, o.a.:
- Binnen 1 jaar eerste soortenlijst (Unielijst) voor goedkeuring in Comité;
•  maatregelen haalbaar zijn
(technisch, kosten, draagvlak)
Vroegtijdige opsporing en snelle uitroeiing:
- Binnen 1 jaar functionerende structuur voor importinspecties;
•  negatieve bij-effecten van ingrijpen acceptabel zijn
(bijvoorbeeld milieuvervuiling door pesticiden)
-  Binnen 18 maanden na vaststellen Unielijst surveillancesysteem
-  Binnen 18 maanden na vaststellen Unielijst pathway-analyse uitgevoerd
door LS.
11
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
12
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
2
30-11-15
EU-verordening
EU-verordening
Soorten op de Unielijst mogen niet opzettelijk:
Vroegtijdige opsporing en snelle uitroeiing
a) op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht;
Officiële grenscontroles
b) worden gehouden;
c) worden gekweekt, ook niet in een gesloten omgeving;
d) naar, uit of binnen de Unie worden vervoerd;
e) in de handel worden gebracht;
q Voorkómen van opzettelijke introducties van Unielijstsoorten
Surveillance / toezichtsysteem
q Doel: nieuwe populaties van Unielijstsoorten snel ontdekken
f) worden gebruikt of uitgewisseld;
q Dekt gehele nationale grondgebied af, inclusief mariene gebied
g) worden toegestaan zich voort te planten, te worden gekweekt of
geteeld, ook niet in een gesloten omgeving;
h) worden vrijgelaten in het milieu.
Themadag eDNA als technologische innovatie
13
Themadag eDNA als technologische innovatie
14
25 november 2015
EU-verordening
25 november 2015
eDNA in beleid exoten
Vroegtijdige opsporing en snelle uitroeiing
LS moeten na detectie van een populatie van Unielijstsoort:
q 
Binnen 3 maanden na notificatie uitroeiingsmaatregelen nemen
q 
De populatie volledig en permanent te verwijderen, rekening
q 
In 2014 heeft RAVON (e.a) in opdracht van TIE de voordelen en
beperkingen in beeld gebracht voor gebruik eDNA bij opsporen
invasieve exoten:
• 
met name geschikt voor aquatische habitats
houdend met ongewenste effecten (mens, milieu, niet doelsoorten)
• 
hogere trefkans bij lage dichtheden ->vroeg stadium invasie
Effectmonitoring uitvoeren
• 
nulwaarnemingen (soort is niet aanwezig) betrouwbaarder ->
signalering en monitoring effect bestrijding
• 
goedkoper bij moeilijk waarneembare soorten
• 
soortspecifiek (geen determinatiefouten)
• 
toepasbaar in meer watertypen
• 
geringe verstoring
• 
lagere kans op onbedoeld verspreiden invasieve exoten en ziekten
Themadag eDNA als technologische innovatie
15
Themadag eDNA als technologische innovatie
16
25 november 2015
25 november 2015
eDNA in beleid exoten
eDNA in beleid exoten
Beperkingen van de eDNA-methode:
eDNA te gebruiken bij onderzoek naar recente
• 
nog geen goede inschatting van dichtheden
• 
geen informatie over aanwezigheid verschillende levensstadia. ->
geen informatie of soort zich voortplant
• 
geen onderscheid tussen hybriden en de moedersoort
• 
alleen informatie over aan- of afwezigheid van soort, geen
aanvullende informatie over bv gezondheid
• 
monstername liefst door personen met voldoende ecologische
kennis van doelsoort
17
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
aanwezigheid van soorten:
•  eerder ontdekken van nieuwe populaties van
invasieve exoten
•  Plannen van beheersacties
•  monitoring eliminatieacties van invasieve exoten
18
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
3
30-11-15
eDNA in beleid exoten
eDNA in beleid exoten
Voor eliminatie is vroegtijdige opsporing gewenst:
•  meer kans op succes totale uitroeiing
•  lagere kosten
•  minder effect op ecosysteem
•  minder maatschappelijke onrust
Op concept-unielijst staan relatief veel invasieve exoten die in
water voorkomen. Sommige nog niet wijdverspreid, o.a.:
Amerikaanse brulkikker
Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft
Californische rivierkreeft
Rode Amerikaanse rivierkreeft
Marmerkreeft
Rosse stekelstaart
Amoergrondel
Waterwaaier
Waterhyacint
Verspreidbladige waterpest
Kleine waterteunisbloem
eDNA mogelijk in te zetten bij lokale soorten die visueel moeilijk op
te sporen zijn
19
Themadag eDNA als technologische innovatie
20
25 november 2015
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
eDNA in beleid exoten
eDNA in beleid exoten
eDNA al gebruikt bij: Amerikaanse brulkikker
eDNA al gebruikt bij: Italiaanse kamsalamander
Doel: Monitoring of bestrijdingsactie in Baarlo
Doel: verspreiding bepalen
effectief was:
In 2013: watermonsters in omgeving bekend
de vijvers waar de kikker voorkwam zijn na de
verspreidingsgebied
eliminatieacties een aantal keren bemonsterd.
Is de soort echt weg of niet meer waargenomen?
21
Themadag eDNA als technologische innovatie
22
25 november 2015
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
eDNA in beleid exoten
eDNA in beleid exoten
eDNA al gebruikt bij: Aziatische modderkruiper
Mogelijke kansrijke ontwikkeling:
Doel: verspreiding bepalen en effect bestrijding
eDNA- metabarcoding
(NVWA medefinancier)
Lijkt zeer geschikt voor gelijktijdige detectie
Eerste waarneming in NL in 2012 (Tungelroyse beek)
meerdere soorten. Bijvoorbeeld onderzoek soorten in
eDNA gebruikt om precieze verspreiding vast te
ballastwater.
stellen + (op termijn) effectiviteit van de acties
23
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
24
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
4
30-11-15
Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?
25
[email protected]
Themadag eDNA als technologische innovatie
25 november 2015
5
KRW-monitoring en beoordeling
4 kwaliteitselementen bepalen biologische toestand van water
eDNA als basis voor uitvoering van KRWmonitoring?
Netwerk Groene Bureaus
algen
macrofauna
vis
Roel Knoben, Royal HaskoningDHV
25 november 2015
eDNA
NGB 25-11-2015
Knelpunten monitoring macrofauna
§ 
§ 
§ 
§ 
waterplanten
Page 2
22 June 2012
2 Macrofauna projecten 2014-2016
Specialisten voor routinewerk
Sommige larvale stadia problematisch
Niet uniform, niet controleerbaar
Arbeidsintensief en kostbaar (1000 eu/monster)
1) Barcoding aquatische organismen
2) Ontwikkeling van eDNA methodiek voor
inventarisatie van aquatische biodiversiteit
Kunnen DNA technieken deze nadelen ondervangen?
Page 3
2015
Page 4
2015
Ontwikkeling methodiek
Principe: DNA Barcodes
2 onderzoekssporen:
§  watermonster: lage concentratie DNA sporen
AATCGGACTTCGATTCGGAAC…
650bp
3,2 miljard
Mitoch DNA
Marker
niek
n
tech
en ssinge
z
e
Bew l toepa
Vee
Page 5
2015
§  grootste besparing mogelijk op uitzoeken in veld
§  organismen-monster (blender): hoge concentratie DNA
Barcode
§  besparing op determinatie in het laboratorium
§  Pilot: macrofauna: kevers, wantsen
Page 6
2015
1
KRW monitoring: wat is nodig?
§  Monstername protocollen:
KWR, Koeman en Bijkerk
§  Ontwikkeling extractie:
KWR
§  Betrouwbare DNA methodiek:
BaseClear, Naturalis, KWR
§  Bio-informatica:
BaseClear
Is KRW beoordeling met eDNA
mogelijk?
§  Bibliotheek barcodes en vouchers: Naturalis, EIS
§  Toepassing KRW maatlat
Macrofauna maatlat:
•  soortensamenstelling
•  abundantie
Royal HaskoningDHV
Page 7
2015
Page 8
2015
Principe KRW maatlat
KRW maatlat macrofauna
1
zeer goed
- 
- 
- 
Kenmerkende soorten
Dominant positieve soorten
Dominant negatieve soorten (werkt met abundantie)
goed
EKR
macrofauna
matig
beken
0
‘druk’/pressure
eDNA
NGB 25-11-2015
Page 9
22 June 2012
Soorten: traditioneel vs eDNA?
‘totale’ gemeenschap
fauna op meetpunt
eDNA
monster
traditioneel
netmonster
eDNA
NGB 25-11-2015
Page 10
2015
Page 11
22 June 2012
indicatie: alle soorten teruggevonden
‘totale’ gemeenschap
fauna op meetpunt
eDNA
monster
traditioneel
netmonster
eDNA
NGB 25-11-2015
Page 12
22 June 2012
2
KRW beoordeling: genus vs species
Aantal barcodes + voucher per ‘orde’
§  2260 soorten, 680 klaar
§  1209 KRW , 450 klaar
Soort versus genus: M10, 800 monsters
R5, n=2500
Page 13
2015
Page 14
2015
KRW beoordeling
(Stefan Kasemier,2015)
Voldoen aan Intercalibration Guidance
Presentie ipv abundantie: M10, 800 monsters
R5, n=2500
Page 15
2015
Page 16
2015
(Stefan Kasemier,2015)
Nieuwe of gereviseerde maatlat fitten
Tussenstand KRW beoordeling
Exacte vergelijking vindt komende weken plaats
tradtioneel
- 
- 
- 
Page 17
2015
water
organismen
Opbouw collectie vouchers en barcodes gaat hard
Soortniveau lijkt haalbaar, genus zou ook goed werkbaar zijn
Ontbreken abundantie parameter lijkt overkomelijk
Page 18
2015
3
Conclusies
Technisch:
§  eDNA / metabarcoding biedt goede perspectieven voor KRW
beoordeling van macrofauna, tegen ca 30% van kosten
§  Europese Commissie staat open voor nieuwe technieken;
is al aangekaart in europese circuit
Juridisch:
§  Een nieuwe of gereviseerde maatlat vergt nog intercalibratie
Dank voor jullie aandacht
§  Een nieuwe maatlat betekent geen ander zicht op kwaliteit
van oppervlaktewater
Page 19
2015
Page 20
2015
4
30-11-15
EnvironmentalDNA
RoelStrijkstra,Altenburg&Wymenga
Sterkepunten
•  TreCanshoogbijlokaalonderzoekin
stabielesituaGe
•  PosiGevenookechtposiGef
•  Soortenpaletnietinvasiefvaststellen
Beperkingen
InschaMngpopulaGegrooNe
InschaMngpopulaGeopbouw
Nietallesoortenbeschikbaar
VeelonduidelijkheidovernegaGeven
OnzekerheidoverhoudbaarheidDNA
Onzekerheidoververdunning
Onzekerheidoverhoeveelheiduitgescheiden
DNA
•  Ecologischekennistochnodig
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Twijfels
• 
• 
• 
• 
• 
BedrijfsvoeringenacceptaGe
• 
• 
• 
• 
• 
Kostenaspect
Juridisch
HoudingRVO/Provincies
Houdingopdrachtgevers
VerdringingecologischeexperGse
DeployvandegemalenModderkruiper
EcologischrelevanGe
RelaGetotlocaGe
Afstandtotbron
Waterverplaatsing
Onderzoeknodig
Versnelling/vereenvoudigingmethodiek
Goedkopermaken
Zelfuitvoeren
Protocollenverzamelen,handelenen
labwerk
•  AccreditaGe
• 
• 
• 
• 
1
30-11-15
Vraag
•  Zijnweeraantoe?
•  Wetenwegenoeg?
Stellingen
•  AcceptaGedoorbevoegdgezagmoet
geregeldworden
•  Kosten/batenmoetenwordenberekend
•  OmslagpunttussenklassiekeneDNA
bepalen
Stellingen
•  Erwordtteveelverwachtvandemethode
•  HetiseenteopGmisGschverhaal,belo\es
nietgestaafd
•  Erwordtteweinigonderzoekgedaannaar
prakGscheimplicaGes
•  Hetisvoorlopignietmogelijkomde
toepasbaarheidteverbeteren
PerspecGeven?
•  Individueleherkenningsoorten
•  Individueleherkenningindividuen
•  Veldtest
2
Download