Uitnodiging openbare doctoraatsverdediging Caroline De

advertisement
Uitnodiging openbare doctoraatsverdediging
Caroline De Tender
Dinsdag 23 mei 2017
16 uur met aansluitende receptie (± 18 uur)
Auditorium A2
S9, Campus Sterre
Krijgslaan 281
9000 Gent
Microbial community analysis in soil (rhizosphere) and the marine
(plastisphere) environment in function of plant health and biofilm formation
Graag bevestigen of je aanwezig kan zijn voor 17 mei 2017
([email protected])
Promotoren:
Prof. Dr. Peter Dawyndt (Ugent)
Dr. Martine Maes
Ir. Lisa Devriese
Microbial community analysis in soil (rhizosphere) and the
marine (plastisphere) environment in function of plant health
and biofilm formation
Dit doctoraat bestudeert de microbiële samenstelling van twee ecologische belangrijke omgevingen: de bodem (rhizosfeer) en het mariene milieu (de plastisfeer). Met behulp van
high-throughput sequencing technologiën, zoals amplicon sequencing en whole genome shotgun sequencing, worden zowel de bacteriële als de schimmel gemeenschap van beide
omgevingen in kaart gebracht en nieuwe inzichten over deze microbiële omgevingen verworven.
In het eerste deel van dit doctoraat wordt het effect van de toevoeging van additieven aan de bodem en substraat onderzocht op
het microbioom van de rhizosfeer, de interface tussen de bodem en de wortel die rechtstreeks wordt beïnvloed door de plant.
Zowel biochar, het restproduct van de pyrolyse van biomassa, als chitine, een belangrijke component van de celwand van
schimmels en het exoskelet van insecten en crustaceeën, werden gebruikt als additieven. Zowel biochar als chitine toevoeging aan
substraat, stimuleerden de plant om specifieke bacteriële groepen aan te trekken die de plantengroei bevordert. Dit kon in relatie
gebracht worden met een verhoogde plantengroei (biochar en chitine), een vermindering in ziekte ontwikkeling (biochar) of een
daling in de overleving van humane pathogenen op de plant (chitine). Deze resultaten suggereren dat het gebruik van
gerecycleerde producten, zoals biochar en chitine, interessant kan zijn in de teelt van gewassen.
In het tweede deel van deze thesis wordt de kolonisatie van plastic door bacteriën en schimmels, ook de plastisfeer genoemd, in
het Belgisch deel van de Noordzee bestudeerd. Zeewater en sediment bleken hierbij een bron te zijn voor de kolonisiatie van
plastic afval in het mariene milieu. Daarnaast werd er aangetoond dat de kolonisatie van plastic afval beïnvloed wordt door
omgevings-gerelateerde factoren (bv. temperatuur, zoutheid) en plastic-gerelateerde factoren (bv. vorm, kleur). De blootstelling
van plastic aan de mariene omgeving in de haven van Oostende gedurende tien maanden toonde een evolutie in de biofilm
vorming aan op plastic. In het onderzoek naar degradatie van plastic kan dit belangrijk zijn, aangezien de vorming van een
biofilm in veel gevallen de efficiëntie van de degradatie verhoogt. Verder onderzoek naar deze microbiële kolonisatie en het effect
op het mariene milieu en de mens zal daarentegen nodig zijn om de complete impact te overzien.
Download