De financiële vertrekscan

advertisement
De financiële vertrekscan
Een hulpmiddel bij reorganisaties en vertrekregelingen
Aanleiding
Momenteel hebben veel werkgevers te maken
met krimp of zelfs met forse reorganisaties.
Daarbij wordt geprobeerd om gedwongen
ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook
blijkt dat oudere werknemers in dergelijke
situaties bereid zijn om ruimte te maken voor
jongere collega’s. Dit biedt werkgevers de
mogelijkheid om de reorganisatie met zo min
mogelijk gedwongen ontslagen uit te voeren.
Om het vrijwillig vertrek financieel haalbaar te
maken proberen beide partijen in goed overleg een vertrekregeling overeen te komen.
Daarbij verzanden veel werkgevers in een
woud van mogelijkheden en beperkingen. Wat is de
uittredeleeftijd? Hoeveel pensioen is er opgebouwd?
Was er in het verleden sprake van pensioenoverdracht? Hoe groot is het budget voor een vertrekregeling? Kan er een WW-uitkering worden aangevraagd? Wie draagt de WW-lasten? Is er een mogelijkheid voor onbetaald verlof? Kan er gebruik worden
gemaakt van een levenslooptegoed? Allemaal vragen die duidelijk maken dat er oneindig veel oplossingen zijn om tot een individueel arrangement te
komen dat beide partijen tevreden stelt.
Welke oplossing biedt Loyalis Kennis en
Consult
Omdat gebleken is dat werkgevers het uitermate complex vinden om een passend vertrekarrangement te bouwen en met de werknemer te bespreken, kan Loyalis u dit werk uit
handen nemen. Onze specialisten gaan op
basis van de door u geleverde input op zoek
naar een passend arrangement. Desgewenst
worden dergelijke arrangementen met uw
medewerker besproken, zodat ook uw medewerker helder zicht heeft op de financiële
consequenties van de verschillende mogelijkheden van vertrek.
Wat is uw investering?
De uitvoering van deze scan en het opstellen
van een arrangement kost u €750,- per medewerker1.
Wilt u ook dat wij voor een of meerdere medewerkers op locatie de arrangementen komen bespreken dan maken we daar een aparte offerte voor.
Wat zijn de opbrengsten?
De financiële vertrekscan levert u het volgende op:
inzicht in de verschillende vertrekmogelijkheden;
rekenmodellen die u en uw medewerkers
inzicht verschaffen in de financiële consequenties van de verschillende vertrekmogelijkheden;
duidelijkheid over de gevolgen voor het
pensioen en de pensioenopbouw;
een voor u als werkgever zo voordelig
mogelijk advies.
Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen?
Neem dan contact op met:
Linda van ’t Hoff, Consultant
Tel. 045 5798804
[email protected]
1
Vanaf 5 medewerkers geldt een staffelkorting
Of bel de Loyalis Klantenservice: 045 579 69 96.
Elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17 uur.
Loyalis Kennis en Consult
Postbus 4946
6401 JS Heerlen
easinet.loyalis.nl
Loyalis Kennis & Consult is er voor u
Wie zijn wij?
Een team van dertig consultants met jarenlange
ervaring in de sectoren overheid, onderwijs en energie. Wij zetten onze specialistische kennis over personeelszaken en sociale zekerheid in om samen met
u ingewikkelde organisatievraagstukken aan te pakken. Dat doen we door wetgeving en ontwikkelingen
in personeelszaken voor u te vertalen naar praktische oplossingen en ondersteuning op maat. Zo
zorgt u voor vitale medewerkers in een vitale organisatie.
Welke diensten bieden we?
Procesbegeleiding bij vertrek en reorganisatie
Workshops over ontwikkelingen in de sociale
zekerheid
Ondersteuning bij uw personeelsbeleid en verzuimbeleid
Advies over arbeidsvoorwaarden en leeftijdsbewust personeelsbeleid
Ondersteuning bij de selectie en inrichting van
uw arbodienstverlening
Trainingen voor meer werkplezier en vitaliteit in
uw organisatie
Advies aan werkgevers- en werknemersorganisaties bij cao-onderhandelingen
Onderzoek op het gebied van sociale zekerheid
en personeelsbeleid
Wat kunt u van ons verwachten?
We luisteren naar uw behoeften en spelen daar
op in
U bespaart kosten door verbetering van uw bedrijfsvoering
We helpen u en uw medewerker om de beste
vertrekroutes te verkennen
Onze gedetailleerde kennis van uw sector garandeert maatwerk
U blijft eenvoudig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen
Wie is Loyalis?
Loyalis is specialist in inkomenszekerheid en
pensioenaanvullingen. Wij bieden voornamelijk producten en diensten op het gebied van
arbeidsongeschiktheid, nabestaandenregelingen en pensioen. Ook geven wij advies en
trainingen om gezond en fit te blijven werken.
Dat doen we zonder winstoogmerk. Wij werken exclusief voor mensen die werken bij de
overheid, in het onderwijs, in de bouw en bij
de energie- en nutsbedrijven. Onze producten
en diensten sluiten maximaal aan op de collectieve pensioenregelingen en caoafspraken. Loyalis is onderdeel van APG.
Ga naar www.loyalis.nl
Download