griepvaccins - Sapere Aude wedstrijd

advertisement
GRIEPVACCINS
0. Intro
Wij zijn Lisa, Yara en Charlotte uit het laatste jaar ASO van
Atheneum Klein Brabant in Bornem en zouden met deze
folder jullie graag wat meer info verschaffen over
griepvaccins. Het onderwerp interesseerde ons wel dus
we besloten om deze folder te maken. Maar wat zijn
griepvaccins en waarvoor worden ze gebruikt? Zijn er
voor- of nadelen aan griepvaccins verbonden en voor wie
zijn deze juist gemaakt? Op deze vragen en veel meer
krijgen jullie in deze folder een antwoord.
We kennen het allemaal wel: Griep. Het is vaak makkelijk
geneesbaar bij de meeste mensen maar wat als het niet zo
is? Juist voor die mensen waar de griep grote en heel soms
zelfs noodlottige gevolgen kan voor hebben, zijn er nu juist
deze griepvaccins. Er bestaan nog andere alternatieven, maar deze zijn niet zo effectief als
griepvaccins.
1. Hoe zijn deze vaccins ontstaan (geschiedenis)?
Bescherming op de eerste plaats
Vaccinaties komen vaak ter sprake, maar de oorsprong van deze
beschermingsmethode tegen ziekten vinden we terug in de 18e
eeuw. In 1796 zette Edward Jenner de eerste stappen naar een
moderne vaccinatie. Vóór hem had rond 1710 de vrouw van de
Engelse ambassadeur in Turkije een nieuwe techniek naar haar land
meegebracht, die ze de Turken had zien gebruiken. Deze techniek
bestond erin dat de korsten van mensen met pokken
(kinderpokken) op de huid van de te beschermen mensen werden
gewreven. Deze methode (variolatie), was echter gevaarlijk. Elke
persoon die met de ziekteverwekkende kiemen in contact komt,
riskeert immers de ziekte op te lopen… En in het geval van pokken
was het gevaar zelfs dodelijk. Dankzij een uitgebreid
vaccinatieprogramma werd deze ziekte in de jaren 70 gelukkig uit
de wereld geholpen.
Een beetje geschiedenis
Jenner vroeg zich af of het niet mogelijk was om dit gevaar te omzeilen. Een heel
bijzonder feit was hem te weten gekomen. Boerenjongens en -meisjes die in de
buurt leefden van koeien met een op pokken lijkende ziekte, namelijk de koepokken,
kregen de ziekte niet. Jenner maakte de blaasjes op de huid van de runderen los en
fabriceerde een oplossing die hij eerst bij een kind en later bij drie andere mensen
injecteerde.
Zijn tijdsgenoten aanvaardden deze nieuwe beschermingsmethode niet gemakkelijk,
maar Jenner kreeg al gauw de steun van machtige politici, waarna de publieke opinie
zich positiever opstelde. Een eeuw ging voorbij eer Louis Pasteur de praktische
grondslag legde voor de vaccinatie zoals wij ze nu kennen. Het was trouwens ook
Pasteur die de term "vaccin" bedacht, ter herinnering aan en tot eer van Jenner. Zo vaccineerde hij
vee tegen koolbuil (miltvuur) van schapen, maar in 1885 vaccineerde hij ook een jonge Elzasser,
Joseph Meister, tegen hondsdolheid.
Louis Pasteur ontdekte dus hoe hij de virulentie van de verschillende ziekteverwekkende microben
kon verminderen en verzachten, bijvoorbeeld door verhitting en andere middelen.
En dit is natuurlijk het doel van een vaccin: bescherming bieden tegen een bepaalde ziekte zonder dat
de ziekte uitbreekt.
Een ziekte - Een vaccin
Een vaccin is dus specifiek voor een ziekte. Wanneer we besmet worden door
een microbe, een bacterie of een virus reageert ons organisme door
antistoffen en cellen aan te maken die de infectie bestrijden. Helaas hebben
sommige ziekten ernstige gevolgen, zowel op lange termijn zoals bijvoorbeeld
hepatitis B, als op korte termijn zoals bijvoorbeeld griep of polio, dat we deze
ziekten beter kunnen voorkomen. Als de zieke geneest, zal zijn organisme bij
een volgende contact met de microbe heftiger en sneller reageren dan bij de
eerste infectie. Deze persoon zal het virus of de bacterie dan snel kunnen
uitschakelen.
Een vaccin bevat extracten (delen) van de verantwoordelijke ziektekiem(en) en
zorgt ervoor dat ons verdedigingssysteem, het immuunsysteem, reageert alsof
het organisme werkelijk besmet is.
Als het lichaam een vaccin toegediend krijgt, kan het de identiteit van een kiem leren kennen en het
zich herinneren indien het een tweede maal met deze microbe in aanraking komt.
Variaties op een thema
Er bestaan verschillende soorten vaccins. De eerste vaccins waren verzwakte vaccins. De virulentie van
de ziekte vermindert, maar niet helemaal. Dit betekent dat het vaccin in heel zeldzame gevallen (voor
pokken bijvoorbeeld 1 geval op 1.000.000) de ziekte kan veroorzaken. Dit is echter heel uitzonderlijk.
De zogenaamde "geïnactiveerde" vaccins worden gemaakt door de ziekteverwekkende kiem te doden.
Het risico op het uitbreken van de ziekte is daardoor geheel onbestaande. Deze vaccins bieden echter
een iets tragere bescherming dan de vorige. Ze hebben wel het voordeel dat ze samen met andere
vaccins kunnen worden toegediend. De ontstane bescherming is zelfs beter dan die van vaccins die
apart worden toegediend.
Sommige vaccins zijn niet gericht tegen de microbe zelf, maar tegen de toxische stoffen of toxines die
deze kiem produceert. Het toxine wordt hier in het vaccin ingesloten. Het vaccin zelf moet echter ook
geïnactiveerd worden om te vermijden dat de gevaccineerde persoon ziek wordt.
Injecties voor vaccinatie verlopen vaak in meerdere fasen. De eerste injectie beschermt het organisme
al een beetje tegen de kiem, maar de definitieve bescherming wordt vaak verkregen na een of twee
bijkomende injecties.
Op lange termijn vereisen veel vaccins een herhaling. Het doel hiervan is het opfrissen van het
geheugen van ons organisme ten aanzien van de beoogde ziektekiem.
Het is helaas nog niet mogelijk om zich te laten vaccineren tegen alle infectieziekten, zelfs al worden
er regelmatig nieuwe vaccins, nieuwe combinaties of nieuwe vaccinatieschema's op punt gesteld.
2. Zijn er bepaalde risicogroepen?
Er zijn bepaalde bevolkingsgroepen die meer risico lopen op ernstige gevolgen door griep,
voor deze risicogroepen is griep dus ook gevaarlijker dan voor de meeste mensen. Dit zijn voor
bijvoorbeeld;
 60 – plussers
 zwangere vrouwen
 Mensen met gezondheidsproblemen zoals;
o Diabetespatiënten
o Mensen met longziekten
o Mensen met hartproblemen
o Mensen met problemen aan lever of
nieren
Deze mensen laten zich dus beter jaarlijks vaccineren.
3. Zijn er voor- of nadelen bij griepvaccins?
VOORDELEN
De persoon heeft minder kans om griep te
krijgen.
De persoon is minder lang ziek.
De klachten zijn minder.
NADELEN
De bescherming van de griep is geen
volledige 100 % gegarandeerd. Griep is nog
altijd mogelijk maar wel in mindere mate.
Op de plaats waar de prik gegeven is kan er
zich pijn voordoen, roodheid of een lichte
zwelling.
De dagen na de prik kunnen er bijwerkingen
opkomen zoals moeheid, hoofdpijn en koorts.
De kans op erge of zware complicaties zoals
een longontsteking vermindert.
4. Wat is de toekomst volgens ons?
Griepvaccins worden met de komende jaren beter. De vaccins worden aangepast aan
virusstammen die in een bepaald jaar rond gaan. Maar de geneeskunde staat heel dicht bij de
ontwikkeling van een vaccin dat een levenslange bescherming tegen griep zou garanderen. Na
de vaccinatie zou de patiënt immuun geworden zijn voor elke mogelijke griepvariant. Maar
mensen moeten zich meer laten vaccineren. Want als weinig mensen zich laten vaccineren,
kan de griepvirus nog harder toeslaan.
5. Wat is onze mening?
Ik vind dat mensen zich meer moeten laten vaccineren, want anders kan de griep nog harder
toeslaan. Zeker de risicogroepen moeten ingeënt worden. Voor deze mensen is de griep nog
gevaarlijker, want de gevolgen zijn ook ernstiger. Elk jaar wordt het vaccin aangepast aan het
virus, dus je moet je elk jaar laten inenten. (Lisa)
Persoonlijk ben ik tegen het gebruik van medicatie, maar ik vind het wel positief dat er een
oplossing bestaat voor de groepen die kwetsbaar zijn voor de griep. Wel vind ik het spijtig dat
het vaccin de griep niet volledig voorkomt. Daarom is het voor mij nog een twijfelgeval.
(Charlotte)
Volgens mij is het belangrijk voor de risicogroepen om toch meer weerstand op te bouwen
tegen de griep a.d.h.v. het vaccin. Dit geeft echter geen garantie op het niet krijgen van het
virus en is niet gratis voor iedereen. Als men wilt dat meer mensen zich laten vaccineren is dit
dus nog een werkpunt. Voor het grootste deel van de bevolking, waarvoor de griep niet echt
schadelijk is, lijkt vaccineren niet perse nodig. Maar ook zij zijn belangrijk tegen de besmetting
van anderen en dus ook de risicogroepen. Vaccineren is dus wel de boodschap. (Yara)
Bronnen:
https://www.cbg-meb.nl/mensen/voor-patienten-en-consumenten/inhoud/griepprik
https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-griepvaccinatie%20
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griepprik
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties
Download