Uitgebreide functieomschrijving

advertisement
ZorgAccent biedt jou de ruimte:
Specialist ouderengeneeskunde gevraagd
24-36 uur per week
Wij zoeken:
Een specialist ouderengeneeskunde die het artsenteam van ZorgAccent compleet maakt. Het aantal
uren dat je voor ons gaat werken zullen we afstemmen op jouw en onze wensen en mogelijkheden.
Deze vacature betreft een uitbreiding in verband met toename werkzaamheden in de 1e lijn.
De organisatie
ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in zorg, welbevinden, wonen en
behandeling in Overijssel (Twente en Salland). De relatie met de cliënt staat centraal met als
uitgangspunt dat cliënten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.
De kracht van goede zorg zit, naast vakkennis, voor een groot deel in de relatie tussen
bewoner/cliënt, zorgverlener en familie. ZorgAccent kiest daarom voor wijkgericht werken binnen de
Wijkverpleging en in de Woonzorg voor kleine woongroepen volgens de visie 'net als thuis'.
ZorgAccent biedt zorgverleners ruimte, regelvermogen en de faciliteiten die ze nodig hebben om het
gehele zorgproces rondom de cliënt te organiseren. ZorgAccent wil de teams zoveel mogelijk
zelfsturend laten zijn. Voor complete informatie hierover: www.zorgaccent.nl/net-als-thuis.
ZorgAccent heeft ongeveer 400 cliënten die verblijf zorg en behandeling ontvangen en biedt zorg aan
een brede variatie van doelgroepen: psychogeriatrie, somatiek, revalidatie, Korsakov,
gerontopsychiatrie. Daarnaast zijn er cliënten die gebruik maken van onder andere de wijkverpleging,
dagactiviteiten en zorg en verblijf zonder behandeling. Op het terrein van verpleeghuis
Krönnenzommer in Hellendoorn bevindt zich ook een hospice.
Je collega’s
Je gaat deel uitmaken van de vakgroep ouderen geneeskunde. Deze bestaat op dit moment uit zes
specialisten ouderengeneeskunde (Inga Brandsma, Tjarda Garlich, Marjan Versteeg, Hilde de Meijer,
Monique van Hattem en Frans Essink).
Wij werken in de dagelijkse patiëntenzorg nauw samen met praktijkverpleegkundigen en worden in
de avond-, nacht-, en weekenduren ondersteund door ANW-verpleegkundigen. Samen met de
paramedische en psychosociale dienst leveren wij multidisciplinaire zorg. Een aantal disciplines werkt
ook binnen de eerste lijn. Verder werkt de vakgroep samen met diverse huisartspraktijken in de
regio. De verwachting is dat deze samenwerking in de toekomst verder zal intensiveren. Wij delen als
vakgroep de visie van Verenso: wij behandelen kwetsbare ouderen ongeacht hun verblijfplaats.
Je bagage
Je bent een ambitieuze specialist ouderengeneeskunde die in teamverband optimale zorg wil leveren
aan zijn/haar patiënten. Je toont respect voor patiënt, familie, zorgmedewerkers en collega’s en
draagt bij aan een goede werksfeer. Je bent bereid te participeren in beleidscommissies,
samenwerkingsprojecten in de eerste lijn en een bijdrage te leveren aan onderwijsmomenten binnen
de instelling. Je hebt een proactieve houding ten aanzien van ontwikkelingen binnen de
ouderengeneeskunde.
Onze tegenprestatie
Wij bieden jou een uitdagende baan binnen een plezierige werkomgeving, fraai gelegen in de bossen
van de Sallandse Heuvelrug. Onze vakgroep is zelfsturend en heeft nauw contact met de directie en
Raad van Bestuur. Dit contact wordt van beide kanten als plezierig en waardevol ervaren, waarbij
goed naar elkaar wordt geluisterd.
Je wordt aangesteld voor een vast dienstverband en de functie is ingedeeld in FWG 75. Er zijn prima
secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van nascholing en vergoeding van lidmaatschappen
(Verenso, LAD).
ZorgAccent heeft reeds jaren de erkenning als opleidingsinstelling voor zowel specialisten
ouderengeneeskunde, huisartsen als coassistenten. Wij vinden het opleiden van toekomstige
collega’s zeer belangrijk en besteden hier veel tijd en aandacht aan. ZorgAccent heeft dan ook een
goede naam binnen de opleidingsinstellingen.
Informatie en sollicitatie:
Voor informatie kun je terecht bij:
Hilde de Meijer, specialist ouderengeneeskunde, [email protected] 0655698756
Frans Essink, specialist ouderengeneeskunde, [email protected] 0613934779
Je kunt uiteraard ook bellen via telefoon 0548-688000 (receptie Krönnenzommer) en vragen naar
één van de bovenstaande specialisten ouderengeneeskunde.
Je sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae kun je zenden naar het email-adres:
[email protected]
Download