Formulier vastgelegd in uitvoering van artikel 10, §1, laatste

advertisement
Bijlage bij het koninklijk besluit van 4 mei 2007 benomen in uitvoering van
artikel 10, §1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het
Burgerlijk Wetboek
Formulier vastgelegd in uitvoering van artikel 10, §1, laatste lid, van
boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk
Wetboek
HUURDER
Naam:
Voornaam:
Woonplaats:
VERHUURDER
Naam:
Voornaam:
Woonplaats:
FINANCIELE INSTELLING
Naam:
Maatschappelijke Zetel:
Naam van de directeur/ bestuurder/ lasthebber (schrappen wat niet past) die de
financiële instelling vertegenwoordigt:
De financiële instelling bevestigt dat een huurwaarborg van ……………€, zoals
voorzien in de huurovereenkomst tussen de hierboven vernoemde huurder en
verhuurder, toegekend is.
Gedaan te
(Handtekening)
, op
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards