Verslavingen de baas met app

advertisement
Verslavingen de baas met app
Verslaving aan bijvoorbeeld drank of drugs kan het functioneren van werknemers ernstig
ondermijnen. Ook komt de veiligheid op de werkvloer in het geding. Zelfs als iemand
zijn probleem erkent, is de stap naar professionele hulp soms net te groot. Een app
kan dan een uitkomst zijn.
Onderzoekers van universiteiten in Twente en Amsterdam werken op dit moment aan een
app die verslaafden moet helpen hun impulsen te doorbreken. De app Breindebaas van
onderzoekers Marloes Postel en Elske Salemink moet laagdrempelige zorg voor
verslaafden bieden. Postel omschrijft de app zelf als “online hersenspoelen met een
goed doel”. De app zou zo een ondersteuning kunnen zijn van het arbobeleid.
Spel
De app werkt in de vorm van een spel. Daarin is het de bedoeling om alcoholische
dranken weg te schuiven, terwijl de gebruiker niet-alcoholische dranken juist krijgt
toegeschoven. Zo zorgt de app voor het doorbreken van onbewuste denkpatronen, stellen
de onderzoekers. Therapeuten werken met methodes die een vergelijkbaar doel hebben.
Maar werknemers met een verslaving vinden de drempel naar een therapeut soms te hoog.
Terugval
Eerdere experimenten toonden al aan dat de kans op terugval in het eerste jaar na een
verslaving met ruim 10 procent te verlagen is door het doorbreken van aangeleerde
denkpatronen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek steunt de
ontwikkeling van de app, als onderdeel van een programma dat wetenschappers
samenbrengt met de creatieve industrie.
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer Breindebaas daadwerkelijk beschikbaar
komt voor de behandeling van verslaving.
Download