PowerPoint-presentatie

advertisement
Loverboys ♂
Plaatje
Loverboys ♂
Waarom deze les?
Naar schatting worden in Nederland per jaar 1500 - 3000 minderjarige
meisjes én 1500 - 3000 minderjarige jongens uitgebuit
Ook meerderjarige jongeren worden slachtoffer; de grootste groep is
18 tot 23 jaar oud
In 2009 volgden de meeste slachtoffers van loverboys een MBO-opleiding
Doelen
Loverboys ♂
Aan het eind van de les weten jullie:
verschillende manieren waarop loverboys te werk gaan
wat voor gevoelens loverboyproblematiek bij het slachtoffer teweeg kan
brengen
dat het voor een slachtoffer moeilijk kan zijn om zich los te maken van een
loverboy
hoe je signalen van loverboyproblematiek bij jezelf en anderen kunt herkennen
wat je kunt doen om te voorkomen dat je zelf of een ander in de greep van
een loverboy komt
wat je kunt doen als (je vermoedt dat) iemand in de greep van een loverboy is
waar je informatie, steun of hulp kunt zoeken als het gaat om problematiek met
een loverboy
Loverboys ♂
Afspraken maken voor een veilige sfeer
Behandel elkaar met respect:
luister naar elkaar
laat elkaar uitpraten
lach elkaar niet uit
geen scheldwoorden of straattaal
Iedereen heeft recht op een eigen mening
Iedereen mag zelf bepalen welke informatie wel of niet gedeeld wordt
Persoonlijke ervaringen en opvattingen worden niet verder verteld
Mobiel uit
Loverboys ♂
Programma
Opdracht 1: Loverboys woordspin/mindmap
Opdracht 2: Werkwijzen loverboys
Opdracht 3: Ervaringsverhaal
Opdracht 4: Kaartspel
Afronding
Loverboys ♂
Opdracht 1. Loverboys woordspin/mindmap
Waar denk je aan bij het woord loverboy?
Loverboys ♂
Opdracht 2.
Werkwijzen loverboys: (van 5.03 – 6.17 min.)
Loverboys ♂
Opdracht 2.
Werkwijze loverboy: (van 35.35 tot 40.39 min.)
Loverboys ♂
Opdracht 3.
Ervaringsverhaal: (van 18.50 tot 24.42 min.)
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Alle jongens kunnen een loverboy worden.
Eens/niet eens?
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Jongeren die in de trucjes van een loverboy trappen zijn dom.
Eens/niet eens?
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Iedereen kan slachtoffer worden van een loverboy.
Eens/niet eens?
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Je denkt dat één van je klasgenoten een loverboy is.
Wat doe je?
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Noem 3 redenen waarom een slachtoffer bij de loverboy blijft.
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Hoe kun je merken dat iemand slachtoffer is van een loverboy?
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Noem 2 signalen die op een loverboy kunnen wijzen.
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Een loverboy is een loser.
Eens/niet eens?
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Wat is een lovergirl?
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Je denkt dat je zus slachtoffer is van een loverboy.
Wat doe je?
Loverboys ♂
Opdracht 4. Kaartspel
Wat kunnen jongeren doen om te voorkomen dat ze
slachtoffer worden van een loverboy?
Loverboys ♂
Afronding
Voor meer informatie:
www.bewareofloverboys.nl
www.stoploverboysnu.nl
www.lover-boy.nl
www.vraaghetdepolitie.nl
Download