APPLET: lkleur van voorwerpen bij doorschijning en

advertisement
KA1 Hasselt ICT : kleur van voorwerpen
NAAM: …………………………………….
KLAS : ……..
DATUM: ………………
A. Kleur van ondoorschijnende voorwerpen bij terugkaatsing
Klik hier kleur bij terugkaatsing.htm om het bestand te openen
We bestuderen hier in welke kleur(en) we een voorwerp zien naargelang de kleur van het licht.
1.
Hoe zie je de muis in wit, rood, groen en blauw licht ?
Kleur de tekening zoals je de muis ziet in wit licht
Kies voor rood en schuif de rechthoek over de muis
Kleur de tekening zoals je de muis ziet in rood licht
Kies voor groen en schuif de rechthoek over de muis
Kleur de tekening zoals je de muis ziet in groen licht
Kies voor blauw en schuif de rechthoek over de muis
Kleur de tekening zoals je de muis ziet in blauw licht
Besluit :
De kleur van een ondoorschijnend voorwerp wordt bepaald door de kleuren die het terugkaatst
De andere kleuren worden geabsorbeerd
Een ondoorschijnend voorwerp is wit als het alle kleuren van wit licht terugkaatst., er worden
geen kleuren geabsorbeerd
Een ondoorschijnend voorwerp is zwart als het geen kleur terugkaatst., alle kleuren
worden geabsorbeerd
B. Kleur van doorschijnende voorwerpen
Klik hier kleur bij doorschijnig.htm om het verschijnsel grondig te bestuderen
In deze applet kan je wijzigingen aanbrengen in:
 De kleur van het licht : rood, groen of blauw schuifbalk helemaal naar boven
wit, geel, cyaan of magenta door 2 of 3 schuifbalken naar boven te zetten

Kleur van het doorschijnend voorwerp : zet schuifbalk “Dye Conc” steeds helemaal naar boven.
De kleur van het doorschijnend voorwerp ( filter) kan je kiezen uit het menu
OPDRACHT
Gebruik de applet om volgende tabel in te vullen.( alle mogelijke antwoorden noteren )
Kleur van het invallende licht Kleur van het doorschijnend voorwerp Kleur van het doorschijnend voorwerp
( in wit licht)
wit
groen
groen
wit
cyaan
cyaan
rood
blauw
zwart
groen
rood
zwart
groen
groen
groen, cyaan, geel
blauw
blauw
blauw cyaan, magenta
groen
magenta
zwart
rood
geel
rood
blauw
cyaan
blauw
wit
magenta
magenta
cyaan
rood
zwart
magenta
blauw
blauw
geel
groen
groen
magenta
blauw
cyaan, blauw
geel
magenta
gaat niet
Besluit :
De kleur van een doorschijnend voorwerp wordt bepaald door de kleuren die het doorlaat
De andere kleuren worden geabsorbeerd
Een doorschijnend voorwerp is zwart als het alle kleuren absorbeert
Download