Staaroperatie - Máxima Medisch Centrum

advertisement
Staaroperatie
Cataract (grijze staar)
Oogheelkundig centrum
Locatie Eindhoven
Uw staaroperatie wordt uitgevoerd door:
Stoppen bloedverdunners:
O ja
Eerste ingreep:
O linkeroog
O rechteroog
Verdoving:
O druppel
O retrobulbair
Datum:
……………………………
Tijd:
……………………………
O nee
U begint op ……………… met de oogdruppels
(Nevanac).
1
Tweede ingreep:
O linkeroog
O rechteroog
Verdoving:
O druppel
O retrobulbair
Datum:
……………………………
Tijd:
……………………………
U begint op ……………… met de oogdruppels
(Nevanac).
Locatie: MMC Eindhoven. U gaat via de
hoofdingang naar binnen en volgt route 175
(eerste etage). Hier kunt u plaatsnemen in de
wachtkamer, aanmelden is niet nodig.
Niet vergeten: uw servicepas
Let op: na deze ingreep mag u niet zelfstandig
deelnemen aan het verkeer. Neemt u iemand mee
ter begeleiding.
2
U heeft met uw oogarts gesproken over de
behandeling van staar (cataract). In deze folder
informeren wij u over deze behandeling.
De folder is bedoeld als samenvatting van
de mondelinge informatie van uw oogarts.
In deze folder leest u:
 wat cataract is;
 welke klachten zich voordoen;
 wat de behandeling inhoudt;
 wat u na de behandeling kunt verwachten.
Belangrijk: bloedverdunnende medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen via de
trombosedienst en heeft de oogarts aangegeven
dat u deze door mag gebruiken voor de operatie,
neemt u dan contact op met de trombosedienst. Zij
kunnen u meer informatie geven over het prikken
van een INR de dag voor uw operatie.
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen en de
oogarts heeft aangegeven dat u hiermee moet
stoppen, neemt u dan contact op met de (huis)arts
of trombosedienst die deze medicatie
voorgeschreven heeft. Zij kunnen u meer
informatie geven over het gebruik van uw
bloedverdunnende medicijnen rondom uw
operatie. Geeft u dan door wat de operatiedatum
is.
3
De werking van het oog
Het buitenste vlies van het oog is het hoornvlies.
Achter het hoornvlies ligt het regenboogvlies (iris)
en daarachter ligt de ooglens. De lens dient ervoor
om beelden scherp te stellen. Die beelden vangt
het netvlies op. Dit vlies ligt achter in het oog.
Het netvlies geeft het gevormde beeld via de
oogzenuw door aan de hersenen. Hierdoor ziet u
datgene waar u naar kijkt.
Wat is cataract?
Cataract, grijze staar, betekent dat de lens in het
oog troebel is geworden. Daardoor worden de
lichtstralen, die met behulp van de lens een beeld
op het netvlies vormen, in hun verloop gestoord.
Het gevolg is dat u slechter en minder scherp ziet.
De opvatting dat cataract een vlies is dat over het
oog heen groeit, is dus niet juist. Cataract komt
veel voor, vooral bij mensen boven de 60 jaar.
4
De klachten bij cataract
Cataract (grijze staar) kan zich zowel snel als
langzaam ontwikkelen. De ontwikkeling gaat niet
samen met pijn of ontsteking.
De meest voorkomende klachten zijn:
 wazig zien (zowel dichtbij als veraf);
 minder goed contouren onderscheiden;
 dubbel zien;
 lichtschuwheid;
 kleuren doffer waarnemen;
 minder goed contrasten zien.
De oorzaken van cataract
Cataract ontstaat wanneer de chemische
samenstelling van de ooglens verandert. In de
meeste gevallen heeft dit te maken met de
natuurlijke veroudering van het oog.
Cataract kan ook ontstaan door een:
 ontsteking;
 verwonding;
 erfelijke ziekte;
 stofwisselingsstoornis;
 glasvochtoperatie (vitrectomie).
Wanneer behandelen?
Er bestaan geen medicijnen of laserbehandelingen
tegen staar. Als u slecht gaat zien door staar, is
een staaroperatie de oplossing.
5
De oogarts stelt deze operatie voor bij:
 vermindering van uw gezichtsvermogen;
 klachten in uw dagelijkse bezigheden
(bijvoorbeeld lichtschuwheid);
 andere problemen veroorzaakt door de ooglens.
Lenskeuze
Bij de cataractoperatie vervangt de oogarts uw
vertroebelde lens door een kunstlens. Er is hierbij
keuze uit verschillende lenzen. De oogarts vinkt
hieronder aan welke voor u van toepassing is en
bespreekt dit met u:
□ 1. Standaard implantlens:
Deze lens wordt het meest toegepast. De
brilsterkte op afstand wordt zo goed mogelijk
gecorrigeerd, cilinder en leesgedeelte worden niet
gecorrigeerd. Vindt u het niet erg om na de
staaroperatie een bril te dragen dan is deze lens
het meest geschikt. De standaardlens wordt
volledig vergoed door uw verzekeraar.
□ Mocht u een hogere minsterkte in de bril hebben
en wilt u graag zonder bril dichtbij (leesafstand)
scherp blijven zien, dan is er een mogelijkheid om
de standaardlens te kiezen met een reststerkte van
-2.50 dpt. De eventuele cilindercorrectie wordt
echter niet gecorrigeerd. Om veraf te zien heeft u
nog steeds een bril nodig. Ook deze standaardlens
wordt volledig vergoed door uw verzekeraar.
6
□ 2. Torische implantlens:
Heeft u een cilinder in de bril, dan kan deze met de
torische lens gecorrigeerd worden. U hoeft dan
voor afstand waarschijnlijk geen bril meer te
dragen na de staaroperatie, maar wel voor dichtbij.
Reststerkte
De torische lens zorgt ervoor dat het grootste deel
van de cilinder gecorrigeerd wordt; 97% van de
patiënten heeft met deze lens geen bril meer nodig
op afstand. Ondanks zorgvuldig vooronderzoek
kan het voorkomen dat er een kleine reststerkte
overblijft. Dit kan behandeld worden met
laserbehandeling, of een tweede operatie waarbij
een dun lensje voor de torische lens geplaatst
wordt.
Vergoeding
Deze lens wordt door uw verzekeraar niet vergoed;
de kosten betaalt u zelf (per oog). Nabehandeling
is inbegrepen. De staaroperatie zelf wordt wel
volledig vergoed. Voor meer informatie over de
kosten kunt u contact opnemen met de poli
oogheelkunde.
7
□ 3. Multifocale implantlens:
Deze lens is speciaal ontwikkeld om minder
afhankelijk te zijn van uw bril. De lens corrigeert
voor afstand en dichtbij en soms zelfs voor de
tussenafstand (zoals werken op de computer).
Deze lens wordt alleen geplaatst wanneer er geen
sprake is van andere oogziekten.
Bijwerkingen
Omdat er meerdere sterkten in deze lens verwerkt
zijn, kunt u last krijgen van schitteringen en
lichtkringen bij autorijden in het donker. Een klein
deel van de patiënten heeft last van verminderd
zicht en vermindering van contrastzien. Hierdoor is
deze lens niet voor iedereen geschikt. Vooral de
kritische kijker heeft vaak meer last van de
bijwerkingen van deze lens. De meeste patiënten
ervaren deze bijwerkingen echter niet als storend.
Gewenning
Ongeveer drie maanden na de staaroperatie bent
u volledig gewend aan de multifocale lens.
Uiteindelijk heeft 80% van de patiënten met het
lezen van de krant niet langer een bril nodig. Ter
vergelijking: dit geldt slechts voor 8% van de
patiënten met de standaardimplantlens.
8
Reststerkte
Tijdens het vooronderzoek worden speciale
formules gebruikt om de best mogelijke multifocale
implantlens voor u te selecteren. Toch kan het
voorkomen dat het resultaat anders is dan gepland
en er een reststerkte overblijft. Dit kunt u laten
corrigeren middels een laserbehandeling of met
een tweede operatie, waarbij een dun lensje voor
de multifocale implantlens wordt aangebracht.
Vergoeding
De multifocale lens wordt niet vergoed door uw
verzekeraar; de kosten hiervan betaalt u zelf (per
oog). Nabehandeling is hierbij inbegrepen. De
staaroperatie wordt wel volledig vergoed. Voor
meer informatie over de kosten van deze lens kunt
u contact opnemen met de poli oogheelkunde.
Voorbereiding
Vóór de behandeling
Drie dagen vóór de ingreep start u met
oogdruppels (Nevanac). ’s Ochtends brengt u één
druppel in het oog.
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dient
u in overleg met de trombosedienst de dag voor de
staaroperatie uw INR te bepalen. Druppelt u met
oogdrukverlagende oogdruppels, dan gaat u
hiermee gewoon door tot de ingreep.
9
Dag van de behandeling
U mag gewoon eten en drinken en uw medicijnen
innemen (NB: bloedverdunnende medicijnen:
zie informatie pag. 2). Draag geen make-up, kies
voor gemakkelijke kleding en laat kostbaarheden
thuis. Neem uw servicepas en actuele
medicatielijst mee. Deze lijst is opvraagbaar bij uw
apotheek.
Bij uw eerste afspraak op de polikliniek heeft u
oogdruppels meegekregen ter voorbereiding op de
staaroperatie (tropicamide, klein pipetje). Hiermee
druppelt u één keer in het te opereren oog, voor u
naar het ziekenhuis vertrekt. U mag hierna niet
zelfstandig meer deelnemen aan het verkeer.
U bent gemiddeld twee tot drie uur in het
ziekenhuis.
De behandeling
Voor de ingreep wordt uw oog mogelijk nogmaals
met pupilverwijdende oogdruppels gedruppeld
(zoals u zelf ook al heeft gedaan). Soms krijgt u
een infuusnaaldje in uw arm.
Op de voorbereidingskamer verdooft de oogarts
uw oog plaatselijk. Daardoor voelt u geen pijn
tijdens de ingreep. U gaat met eigen kleren aan op
een comfortabele behandelstoel naar de
operatiekamer.
10
Via een sneetje aan de rand van het hoornvlies
verwijdert de oogarts uw ooglens en vervangt die
door een kunstlens. Dit duurt gemiddeld vijftien
minuten. Soms duurt het langer.
Heel soms is plaatsing van een kunstlens niet
direct mogelijk. Afhankelijk van de genezing van
het oog kan alsnog plaatsing van een kunstlens
overwogen worden.
Na de behandeling
Oogverband / oogdop
Na de behandeling krijgt u voor één nacht een
oogverband met oogdop om infectie en irritatie te
voorkomen. De volgende ochtend haalt u de
oogdop eraf en start u met oogdruppelen.
Medicatie voor thuisgebruik
 Vóór uw operatie krijgt u oogdruppels (Nevanac)
mee. Deze druppels dient u van
3 dagen vóór de operatie tot 3 weken na de
operatie te gebruiken. U brengt ’s ochtends één
druppel in het oog.
 Na de operatie gaat u ook andere oogdruppels
(Tobradex) gebruiken. Oogdruppels. Met deze
druppels dient u de dag ná de operatie te
beginnen en daarna 3 weken 3 keer per dag te
druppelen. Gebruikte u al oogdrukverlagende
oogdruppels voor de ingreep, dan gaat u
hiermee na de ingreep door, tenzij de oogarts
anders adviseert.
11

Tabletten. Eén van deze tabletten
(Acetazolamide) neemt u direct na thuiskomst in.
De tweede tablet neemt u dezelfde dag rond
20.00 uur in de avond in.
Naar huis
Als u zich goed voelt mag u naar huis. U mag niet
zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Het is
daarom prettig als iemand u kan begeleiden. Thuis
neemt u de medicatie in zoals hierboven
beschreven staat.
Dag na de behandeling: op controle
De dag na de behandeling komt u op controle op
de poli, of nemen wij telefonisch contact met u op
om te vragen hoe het gaat. De afspraak hiervoor
krijgt u mee op de dag van de operatie. Ook nu
mag u nog niet zelfstandig deelnemen aan het
verkeer.
Adviezen voor thuis
 Druppel uw oog volgens de richtlijnen.
 Als u pijn heeft na de ingreep mag u
paracetamol innemen volgens de bijsluiter.
 De eerste week na de ingreep mag u geen
zware lichamelijke activiteiten verrichten en
niet tillen, persen en bukken.
 Na het stoppen met oogdruppelen mag u weer
zwemmen.
12
Richtlijnen voor het toedienen van oogdruppels
 Was uw handen.
 Controleer het etiket van het flesje op de juiste
druppels en de houdbaarheidsdatum.
 Neem het flesje in de hand op de manier zoals u
een pen vast houdt.
 Buig het hoofd iets achterover.
 Trek het onderste ooglid naar beneden en kijk
omhoog.
 Breng de hand met het flesje op twee à drie
centimeter afstand van het oog. Steun daarbij
met de hand op de wenkbrauw of neusbrug.
 Knijp voorzichtig in het rubberen dopje of in het
plastic flesje en laat de druppel midden onderin
het ooglid vallen. U voelt dat de druppel daar
valt. Lukt het de eerste keer niet, dan de
handeling herhalen.
 Sluit voorzichtig het oog, niet knijpen.
 Gebruik oogdruppels altijd volgens recept.
De volgorde maakt niet uit. Wacht wel een paar
minuten voor u de volgende druppel toedient.
 Heeft u problemen met zelf druppelen en is er
niemand die u daarbij kan helpen, vraag dan
naar de folder 'Easy Drop'. Hierin wordt uitgelegd
hoe het hulpstukje om zelf te druppelen werkt.
De 'Easy Drop’ is te koop bij uw apotheek (ook
bij de apotheek van Máxima Medisch Centrum).
13
Herstel van het ‘zien’ na de operatie
De scherpte van het beeld hoeft de dag na de
operatie nog niet optimaal te zijn. Dit kan in de
loop van een aantal dagen of weken nog
toenemen. In geval van andere oogheelkundige
ziekten duurt het herstel wat langer. De kunstlens
gaat een ‘leven’ mee en slijt niet.
Nastaar
In de loop van maanden of jaren na de operatie
kan de achterkant van het lenszakje, waarin de
nieuwe kunstlens is geplaatst, dof worden. U merkt
dat het ‘zien’ geleidelijk minder wordt. Dit wordt
‘nastaar’ genoemd en is met een poliklinische
laserbehandeling op te lossen.
Nieuwe bril?
Na de tweede controleafspraak, meestal vier tot
zes weken na de ingreep, kunt u zonodig een
nieuwe bril laten aanmeten bij uw opticien.
14
Risico’s
Het merendeel van alle cataractoperaties is zéér
succesvol. De kans op complicaties tijdens of na
de ingreep is gering.
Zoals bij elke operatie kan een infectie of bloeding
ontstaan. Dit kan tot blindheid leiden.
Bij 1 op de 200 operaties kan het lenszakje
scheuren, waardoor de operatie en het herstel
langer duurt. Soms is nog een operatie nodig.
Deze complicaties zijn echter zeldzaam.
Belangrijke telefoonnummers
Polikliniek oogheelkunde, werkdagen van
08.30 –16.30 uur: tel. (040) 888 63 60.
Spoedeisende hulp (eerste hulp) locatie
Veldhoven, buiten kantooruren en in het weekend:
tel. (040) 888 88 11.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website: oogheelkunde.mmc.nl. Bekijk hier ook de
video over ons staarcentrum.
Notities
Heeft u vragen over uw behandeling? We raden u
aan ze hier op te schrijven. Zo weet u zeker dat u
ze niet vergeet.
15
Hoe tevreden bent u over uw arts of ziekenhuis?
Geef uw mening over MMC op ZorgkaartNederland.nl
Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven
Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven
De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
© MMC.260.200_02_17
Download