Cataract PATIËNTENINFO

advertisement
PATIËNTENINFO
Cataract
DIENST OOGHEELKUNDE
Wat is cataract of staar?
Cataract is een vertroebeling van de
ooglens waardoor u wazig kunt zien. De
ooglens bevindt zich direct achter de iris
(het gekleurde deel van het oog) en de pupil
(het zwarte rondje in het midden van het
oog). Normaal is de lens helder waardoor
u scherp kunt zien. Als u ouder wordt, kan
de lens langzaam troebel worden. Hierdoor
kan het licht de binnenkant van het oog (het
netvlies) minder goed bereiken. Het gevolg
is dat u wazig ziet.
Oorzaken van cataract
Naast cataract door veroudering kan
cataract ook aangeboren zijn. Het kan
ontstaan na een ongeval of na gebruik van
bepaalde medicatie. Het kan ook het gevolg
zijn van een ontsteking in het oog.
Ongevaarlijk maar hinderlijk
De vertroebeling van de lens bij cataract is
ongevaarlijk maar kan wel de activiteiten
van uw dagelijks leven beïnvloeden door
vermindering van de gezichtsscherpte. Als
u door de cataract gehinderd wordt in uw
dagelijks leven kan het nodig zijn om de
cataract te behandelen.
Diagnose
De diagnose wordt gesteld door
een oogarts die met behulp van een
microscoop naar de ooglens kijkt. Bij
cataract zijn er vertroebelingen in de lens
zichtbaar.
Behandeling
De behandeling van cataract is een operatie
(phaco-emulsificatie). De troebele lens
wordt hierbij verwijderd en vervangen door
een heldere kunstlens. De operatie duurt
gemiddeld 25 minuten. Na de operatie
wordt uw oog afgedekt met een verband en
een oogschelp. Dat verband houdt u aan tot
de volgende ochtend.
Voorbereiding
Als u geopereerd moet worden, wordt
er een onderzoek gedaan om de sterkte
van de te implanteren lens te bepalen. Dit
onderzoek (biometrie) is pijnloos. Na de
meting wordt de datum van de ingreep
vastgelegd.
Plaatselijke verdoving
De cataractingreep gebeurt onder
plaatselijke verdoving. U bent dus tijdens de
operatie bij bewustzijn maar u ondervindt
geen pijn.
Wat doet u na de
operatie?
Gedurende 4 weken na de operatie
moet u oogdruppels gebruiken. Het
oogdruppelschema krijgt u mee na ontslag
uit het ziekenhuis. Om naar huis te gaan,
zorgt u best voor een begeleider. U kunt die
dag niet zelf autorijden.
De dag na de ingreep doet u ’s ochtends 4
dingen:
• Verwijder de oogschelp en bewaar ze;
• Gooi het verband weg;
• Reinig de huid rondom het oog. Wrijf
hierbij niet in het oog en druk niet op de
oogbol.
• Start met indruppelen volgens schema.
In de dagen die volgen op de ingreep komt
u op controle bij de oogarts.
Slaap gedurende 1 week met de
beschermende oogschelp.
Wanneer neemt u contact
op?
•
•
Bij een plotselinge vermidering van het
zicht.
Bij hoofdpijn in combinatie met een
pijnlijk oog en/of misselijkheid. Dit kan
wijzen op een veel te hoge oogdruk.
Het is dan aangewezen om contact op
te nemen op volgende nummers:
- voor dr. Burvenich, dr. Raemdonck,
dr. Vanwynsberghe, dr. de Maeyer en
prof. Claerhout: 09 231 05 10 of
09 246 87 00.
- voor dr. Gobert:
09 223 62 22 - 09 246 87 15.
- ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend
kunt u contact opnemen via het
ziekenhuis op het nummer
O9 246 98 00.
Er is altijd een oogarts van wacht.
Praktische afspraken
•
•
•
•
•
•
Breng uw identiteitskaart mee.
Bij uw inschrijving krijgt u een
identificatiebandje om uw pols. Op
het bandje staan o.a. uw naam en uw
geboortedatum. Kijk deze gegevens na
en meld het onmiddellijk als iets niet
juist is.
De dag van de ingreep hoeft u
geen geld mee te brengen. Alle
kosten van de operatie komen op
de ziekenhuisfactuur die u later
toegestuurd krijgt.
U mag eten zoals gewoonlijk. U mag
ook medicatie innemen.
Draag comfortabele kledij.
Voor een cataractoperatie begeeft
u zich naar de wachtzaal op de 1e
verdieping letter G.
Si nt -D
en ijs laa
n
STATION
GENT SINT-PIETERS
Si nt
-D en
ijs la
Bu rg
an
gr av
en la
an
ses
en sl
ri jk
Oostende
Brussel
K o rt
Vo sk
R4
R4
Afrit
E40
te e
aa n
nw
eg
HOGENT
FLANDERS EXPO
ij g
s la
an
N43
KO
EE NW
JK
RT RI
SE ST
EE NW
EG
EG
Afrit
R4
N60
SE ST
STERRE
DE
RDE
IJNAA
R4 | ZW
KO
JK
RT RI
TWE
IKEA
TEN
| AN
OOS
Afrit
EXPO
E17
0|
RPE
N
Kr
E4
GHELAMCO
ARENA
| BR
USS
EL
HOOFDINGANG
P
R4
BUITENRING
P
E1
7|
KOR
TRIJ
K
ZWIJNAARDE
E40
P
R4
Buitenring
GezondheidsZorg met een Ziel
116469
vzw AZ Maria Middelares Tel.: 09 246 46 46 – [email protected] – www.mariamiddelares.be – Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent – Fax: 09 246 96 59
1301 - 2.1
Volg ons ook op:
Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59
[email protected] – www.mariamiddelares.be
Download