Informatie over de perenboom

advertisement
Thema 7.3 Seks enzo
Les 2 | Bomenliefde
Natuur en techniek
Informatie over de perenboom
De wilde peer
De wilde peer is een boom die van nature voorkomt in België en Nederland. Hij kan 8 tot 20 meter hoog
worden en 100 tot 150 jaar oud. De wilde peer bloeit in april en mei. De takken hebben doorns.
De naam
De peer dankt zijn naam van het Griekse woord puur (een vlam), omdat de meeste peren aan de bovenkant
spits zijn en van onderen breed, net zoals een vlam.
Bladeren
De bladeren zijn rond of eivormig en worden 2,5 tot 6 cm lang. Ze zijn gespitst, scherp gezaagd, en zonder
uitspringende nerven. Eerst zijn ze behaard, maar later worden ze vaak kaal.
Bloemen
De bloemen zijn tweeslachtig (dat betekent dat een bloem zowel mannelijke als vrouwelijke
geslachtsorganen kan hebben).
Vruchten
De vrucht van de perenboom is de peer, dit is een pitvrucht. De vrucht is bij wilde peren hard en zijn 2 tot 4 cm
groot.
Bodem
De wilde peer leeft op zonnige tot half beschaduwde en warme plaatsen. Op vochtige, matig voedselrijke,
luchtige en vaak kalkhoudende grond (leem, zavel, klei, löss, stenig en mergel).
Groeiplaatsen
Langs holle wegen, bermen, heggen, bosranden en bossen (lichte loofbossen, hellingbossen en rivier- en
beekdalbossen).
Bestuiving
Tegelijk met de bladeren krijgt de wilde perenboom vanaf april ook bloemen.
Met een aantal van 3 tot 9
vormen ze witte schermen.
De bloemen zijn tot 4 cm breed en hebben veel meeldraden. De bestuiving vindt
plaats door insecten.
Voor de wilde peer (een fruitboom) is het heel belangrijk dat er bestuiving plaatsvindt. Zonder dat een
fruitboom bestoven wordt, laat hij zijn bloesem vallen en gaat hij geen vruchten vormen. Een bestuivende
boom moet natuurlijk van de zelfde fruitsoort zijn (een perenboom wordt door een andere perenboom
bestoven). De insecten kunnen hierbij helpen. Als de bestuiving is gelukt, dan kan de bloem van de wilde peer
bevrucht worden. Dan kan er een nieuw zaadje groeien en daaruit groeit dan weer een nieuwe vrucht!
Bestuiving = het overbrengen van stuifmeel op de stamper van een bloem.
© Binnenstebuiten
Pagina 1
Download