Windows 2008 server - Verslag Windows Server 2008 Domeinserver

advertisement
Netwerken
PERIODE 7 en 8
Auteur: Bert ten Kate
Inhoudsopgave
Context ................................................................................................................ 3
Probleem ............................................................................................................. 4
Producten ............................................................................................................ 4
Specificaties ........................................................................................................ 4
Bronnen ............................................................................................................... 5
Werkwijze ............................................................................................................ 5
Benodigdheden ................................................................................................... 5
Voorkennis .......................................................................................................... 5
Groepsgrootte ..................................................................................................... 5
317599789
-2-
Context
Het accountantskantoor Robenoka is één van de grotere
klanten van het ICT-bedrijf waar jij werkzaam bent. De directeur
van Robenoka komt bij jullie en heeft de volgende vraag: een
netwerk voor zijn accountantskantoor aan leggen met één
centrale plek voor alle documenten, zodat dit ook beter
beveiligd kan worden. Het bedrijf heeft één directielid, acht
bureaumedewerkers, één telefoniste en een nog aan te stellen
aankomend systeembeheerder.
De klant wil dat er gewerkt kan worden met een tekstverwerker
en een spreadsheetprogramma. Verder zal er in de toekomst
nog een aantal specifieke accountancypakketten geïnstalleerd
moeten worden.
Informatie na het vooronderzoek:
De bedoeling is dat er één Windows 2008 server geïnstalleerd
wordt met minimaal één cliënt Windows Seven om te kunnen
testen.
Op de server moeten 12 gebruikers aangemaakt worden (Peter
Zanen, Directeur; Gert van Riet, bureaumedewerker; Timo
Piettersen, bureaumedewerker; Nini Klasser,
bureaumedewerker; Floor Poss, bureaumedewerker; Jan
Karelsen, bureaumedewerker; Jacob Hoekman,
bureaumedewerker; Nicke Frederiksen, bureaumedewerker;
Cees Dolman, bureaumedewerker; Tanno Zanding,
bureaumedewerker; Anja Moeneders, telefoniste; extra
beheerderaccount.
Alle users moeten hun eigen homedirectory hebben.
De map “Documenten” moet verwijzen naar ieders eigen
homedirectory.
317599789
-3-
Probleem
Er moet een nieuw netwerk aangelegd worden (Het geheel moet
geïnstalleerd worden in een virtuele omgeving, je gebruikt hiervoor
VirtualBox van SUN).
Producten
Handleiding:
a. Handleiding van de installatie van de cliënt.
b. Handleiding van de installatie en configuratie van de server.
c. Handleiding voor het aanmaken van users op de server.
d. Handleiding voor het zetten van policy’s.
Begrippenlijst
Specificaties
Handleiding
a. Handleiding van de installatie van de client moet zo opgezet
worden dat de aankomend systeembeheerder dit exact kan
reproduceren.
b. Handleiding installatie en configuratie van de server moet
geschreven worden voor een netwerkspecialist.
c. Handleiding voor het aanmaken van users op de server moet
duidelijk opgezet worden, zodat voordat de nieuwe
systeembeheerder er is, alvast een bureaumedewerker dit kan
gaan doen. Let hierbij op correct taalgebruik.
d. Handleiding maken doe bepaalde policy’s gezet moeten
worden.
1. Password age = 31 dagen
2. Minimum password lenght = 8
3. Remove Run menu
4. Hide and disable all items on the desktop
5. Remove Taskmanager
Handleidingen moeten voldoen aan voorwaarden:
- Juist titelblad(titel, naam, opdracht, groep, datum, begeleider)
- Automatisch gegenereerde inhoudsopgave
- Hoofdstukkoppen in juiste lay-out
- Zelfde lettertype door heel document
- Paginanummering
Begrippenlijst
Leg in eigen woorden uit wat onderstaande begrippen inhouden.
 Policy’s
 Shares
 NTFS-rechten
 Permissies
 Servicepack
 Hotfix
 Active Directory
 DHCP
 DNS
 Router
 Switch
 Hub
 UTP kabel
317599789
-4-
Bronnen





Werkwijze
Elke student heeft op de domeinserver een eigen organizational unit. Op de
server staan dus een aantal organizational units genummerd. Jullie mogen
alleen werken in de unit van jullie eigen nummer. Iedere student heeft een
beheerderaccount en mag deze dus alleen gebruiken voor hen eigen
organizational unit. Let hierop! Binnen deze organizational unit kun je de
users aanmaken die in de context genoemd worden. Hier kun je dus ook alle
policy’s zetten. Op de D-schijf is een map Data die weer onderverdeeld is in
een aantal mappen met wederom een nummer. Je mag alleen werken in de
map met je eigen nummer. Hier mag je dus alle shares aanmaken en
eventuele andere zaken.
Benodigdheden


Voorkennis
Windows 9x/2000/ME/XP/Vista
Groepsgrootte
Twee personen
317599789
www.microsoft.com
www.micorsoft.com/technet
netwerk.startpagina.nl/
www.backupenrecover.com
www.windowsnetworking.com/kbase/WindowsTips
Windows Seven
Windows Server 2008
-5-
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards