CURRICULUM VITAE VAN M.L.STOLK - stolknet.nl

advertisement
CURRICULUM VITAE VAN M.L.STOLK [laatst bijgewerkt: 01-07-2003]
PERSONALIA
Naam
Voornaam
Tussenletters
Adres 1)
:
:
:
:
Telefoon 1)
Email
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats 1)
Nationaliteit
Burgerlijke staat
In bezit van
:
:
:
:
:
:
:
:
Stolk
Martin
L (Loek)
[email protected]
Man
14 oktober 1982
Nederlandse
Ongehuwd
Rijbewijs B
1) weggehaald wegens privacy redenen, gelieve E-Mail te gebruiken voor initiëel contact.
OPLEIDINGEN
1994 – 1997
1997 – 2000
2000 tot heden:
VWO (Gymnasium Felisenum te Velsen Zuid) (3 jaar, klas 1 t/m 3)
VWO (Augustinus College te Beverwijk) (3 jaar, klas 4 t/m 6)
VWO opleiding afgerond in de daarvoor staande 6 jaar (2000)
Examenvakken: Nederlands, Engels, Natuurkunde, Wiskunde A,
Wiskunde B, Economie I, Muziek
WO Informatica (Vrije Universiteit te Amsterdam)
COMPUTERERVARING
Vanaf 1986 intensief bezig met computers
Operating Systems:
DOS
Windows 3.x
Windows 9x (95, 98, ME)
Windows NT 4 (incl. server opties)
Windows 2000 (incl. server opties, routing etc.)
Windows XP
Enige ervaring met UNIX / Linux / Novell Netware / OS/2
(Programmeer) talen:
JAVA (primaire programmeertaal, redelijk diepgaande kennis)
JAVA Script
(Quick) Basic
Visual Basic / Visual Basic for Applications
Enige ervaring met Pascal / Delphi
Foxpro
HTML
MySQL
Enige ervaring met PHP
Programmatuur:
Adobe Photoshop (fotobewerking)
Adobe Premiere (videobewerking)
3DStudio Max/VIZ (3D modellering)
Microsoft producten (Word/Excel/Outlook/Powerpoint/Foxpro/Visio)
Macromedia Flash/Director
WordPerfect
Diverse Internet services
Techniek:
Computerhardware kennis
Allround techniek
Netwerk kennis (zie beneden)
Netwerk:
Hardware (routers, switches etc.)
User management
Beveiliging (Shares/NTFS/Packet filtering/Policy’s)
Policy Profiles/Editor (afschermen van opties voor gebruikers)
Netwerk bekabeling
Diverse netwerk apparatuur
TCP/IP (Routering/Filtering etc.)
Virtual Private Networking
Remote Access Services (Inbellen op systeem)
Internet connecties (POTS, ISDN, Kabel, xDSL)
HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP, Telnet protocollen bekend.
WERKERVARING
1997 – 2000 Systeembeheerder op het Augustinus College te Beverwijk
MAVO – HAVO – VWO scholengemeenschap
[parttime]









oa. probleem oplossing
opzetten van een nieuw netwerk met in totaal >120PC’s
backup/restore sequence
policy’s (PC’s ‘beschermen’ tegen >1000 leerlingen)
usermanagement met o.a. Novell ZenWorks
Windows NT met Terminal Services
inbellen op het netwerk (Remote Access)
helpdesk
documenteren
1997 – 2001 Webdesigner / 3D Modeller/ontwerper bij Website Consultancy
Internetcontent ontwikkeling
[parttime]



werken aan grote internetsites / -projecten
3D creaties (nabouwen van een compleet bedrijfscomplex)
VRML projecten
1999 – 2001 Systeembeheerder bij Dutch Port Agency – Beverwijk
Diensten voor schepen en schipspersoneel in de Beverwijkse haven
[parttime]







opzetten bedrijfsserver HP Netserver Windows 2000 Server
usermanagement
backup sequence
technische storingen opsporten en verhelpen
onderhouden clients
onderhouden Access Database
documenteren
2001 – 2002 Multimedia- promotie CD-ROM Vrije Universiteit te Amsterdam
[parttime project]


(commercieel) maken van een promotie CD-ROM voor de
opleiding Multimedia en Cultuur.
zal gedistribueerd worden onder leerlingen op het VWO door
geheel Nederland (initiële oplage ongeveer 500 stuks).
2001 – heden Automatiseringsmedewerker Cebeon b.v. te Amsterdam
Centrum voor Beleidsadviserend Onderzoek
[parttime, 8 uur per week]




primaire netwerk-/systeembeheerder
usermanagement, backup sequence, disaster recovery etc.
instabiel netwerk betrouwbaar maken
(technische) ondersteuning van de gebruikers
Aanspreekpunt bij problemen
Ontwikkelen en aanpassen van o.a. backup-, controle-, ondersteunings-,
statistisch onderzoekssoftware.

ondersteuning onderzoek
(oppervlakte) berekeningen met geografische informatie
software ontwikkeling voor berekeningen / ondersteunend
etc.



opzetten E-Mail server, internet sharing
remote access en remote management, m.b.v. inbellen/internet
plannen nieuwe infrastructuur
HOBBIES
Piano/keyboard spelen
(Creatief) bezig zijn met technische apparatuur
Uitproberen van de nieuwste programma’s en experimenteren op allerlei gebieden.
Foto-, video- en audio(bewerking).
Zeilen
PLANNEN
Afmaken studie informatica op de Vrije Universiteit.
Interessante stageplaats zoeken (evt. in het buitenland).
Mijzelf breder ontwikkelen op vlakken als planning en leidinggeven.
TOT OP HEDEN BEHAALDE VAKKEN
(tot bijwerking van dit document, zie datum op de eerste bladzijde)
Informatica
Jaar 2000 – 2001
Aansluitcursus vwo-wiskunde
AI Kaleidoscoop (Artificial Intelligence Basiskennis)
Tekst, Beeld en Representatie
Software project
Taakanalyse en Webdesign
Encyclopedie voor IN/AI/IK (Geschiedenis van de rekenkunde / computers)
Formele Structuren
Inl. Programmeren 1 + Practicum
Inl. Programmeren 2 + Practicum
E-commerce (informatie systemen.en toepassingen)
Inleiding Computersystemen
Inleiding Computergebruik
Inleiding Gegevensverwerking
Inleiding Grafentheorie
Inleiding Multimedia
Logische Taal & Redeneer methoden
Jaar 2001 – 2002
Computernetwerken
Computerorganisatie
Databases I
Datastructuren + Practicum (Programmeren - Data abstractie en opslag/sortering objecten)
Geschiedenis en Maatschappelijke aspecten
Inleiding Logica
Software Engineering (groot software ontwikkelingsproject voor een klant in teamverband)
Software Engineering Paper (onderzoeksopstel)
Wiskunde I (voor informatici)
Wiskunde II (voor informatici)
Jaar 2002 – 2003
Business Modelling and Requirement Engineering + Practicum
Formele Talen
Algebra en Discrete Wiskunde II
Algebraïsche Specificaties
Bedrijfssystemen (Operating Systems)
Orientatie op Beroep en Specialisatie
Filosofie en ethiek van de techniek
Extra vakken naast de primaire studie (door persoonlijke interesse)
Kunstmatige intelligentie
Jaar 2001 – 2002
Zelforganiserende Systemen (simpele delen maken een complex ‘denkend’ geheel)
Download