Bekroonde D-Day film rn premrere

advertisement
i_
tö
I
uuww.goudsepost.nt
Goudse Post . woensdag 4 februari zot5 . r3
'ï*#x* §;ai*sx
Operatie Manna
in Gouda
ËOUOA
- Zoals ieder jaar
vertellen vrijwilligers
van het Verzetsmuseum
verhalen over de Tweede Wereldoorlog op de
Bekroonde
D-Day film
r
rl
rn premrere
GOUDA
- De invasie in Nor-
it
Goudse basisscholen en
scholen voor voortgezet
mandiei
onderwijs. Vanwege 70
laar Bevrifding siaan de
Day' met John Wayne en Richard Burton in de hoofdrollen, kent vrijwel iedereen. Slechts weinigen weten
vrijwilligers dit jaar stii
bij de voedseldroppings
in april/mei 1945, beter bekend als Operatie
Manna. Margreet Hen-
drikse-de Beukelaar ging
op zoek naar Gouwe-
naars die Operatie Man-
na van dichtbii
hebben
meegemaakt en hierover
wilden vertellen.
Leerlingen van onder meer De
Goudse'Waarden gaan de
komende weken bij deze
Gouwenaars langs om
de persoonlijke verhalen
op te schrijven en te filmen. "Het is een pittige
klus voor hen, want
de
beelden moeten worden
voorzien van Engelse ondertiteling. Maar ik ben
ervan overtuigd dat het
1944, prachtig
verfilmd in de'The longest
in
detail waarom en hoe
Normandië van eind 1943
tot augustus 1944 de belang-
rijkste plek op de wereld
werd. Ter gelegenheid van
de herdenking 70 jaar D-
Replica Pegasusbrug
Naast de invasie vanaf zee, wordt ook de aanval vanaf
het land in de film goed in kaart gebracht, zoals het innemen van de beroemde Pegabusbrug in Benouville,
die zo belangrijk was om geallieerde grondtroepen
landinwaarts te laten trekken. De originele brug werd
in 1994 vervangen door een exacte replica. D-Day, Normandy 1944 werd bij de GSCA Achievement Awards
2014 bekroond met vier prijzen. onder meer voot Best
Film for Lifelong Learning. In het jaar dat Nederland
zeventig jaar bevrijding viert, draait D-Day, Normandy
1944 vanaf 1.0 februari exclusief in Omniversum in
Den Haag. De film is geschikt voor kiikers vanaf 8 jaar.
Voor het basisonderwijs is er ook een speciaal lespakket samengesteld. Een ideale gelegenheid dus om in het
kroonjaar 70 jaar Bevriiding de film in het Omniversum
te bezoeken. Op vertoon van hun veteranenpas mogen
veteranen gratis naar de film 'D-Day, Normandy L944'
in het Omniversum in Den Haag.
Day is vorig jaar een nieuwe
film verschenen,'D-Day, Normandy
indrukwekkende
1944'.
Regisseur, scena-
rioschrijver en producent
Pascal Vuong maakte deze
bijzondere grootbeeldfilm.
De film vertelt het verhaal
over de grootste geallieerde
operatie tijdens de TWeede
Wereldoorlog. Kijkers ont-
dekken vanuit een nieuw
perspectief hoe de invasie
de wereld veranderde. Een
fascinerende film over ge-
De
3D
computer graphics en spectaculaire actiescènes, brengt
D-Day, Normandy 1944 de
FILM DRAAIT EXCLUSIEF
IN OMNIVERSUM IN
DEN HAAG
gie, wetenschap, technolo-
schiedenis, militaire strate-
historische
aldus Margreet.
gie en menselijke waarden.
sen voor het eerst naar een
840 m2 groot koepelscherm.
Indrukwekkend zijn de
technieken,
r
1i
onder meer animatie,
een mooi herinneringsdocument zal worden,'l
Met diverse
i
originele Pegasusbrug vlak nadat de gliders zijn geland. Foto:
Pegosusm useu m Beno uvi lle
gebeurtenis-
voorbereidingen voor deze
,
ratie zelf, hebben de kijkers
het gevoel zelfin de cockpit
van de bommenwerpers te
zitten en uit te kijken over
de stranden en stijle rotsen
van de Normandische kust.
it
invasie en tijdens de ope-
1
,i
i
In het jaar dat Nederland ze-
ventig jaar bevrijding viert,
draait D-Day, Normandy
1944 vanaf 10 februari ex-
Replica Pegasusbrug (rgg+) in Benouville. Jaarlijks staat de
clusief
brug centraal tijdens D-Day herdenking. Foto: Morianka Peters
in
Den Haag.
Omniversum in
Download