Reglement Carnavalstoto CV De Peijas. - Afferden

advertisement
Reglement Carnavalstoto C.V. De Peijas.
Algemeen:
De carnavalstoto heeft tot doel, het verkrijgen van financiële middelen om zo de
carnavalsactiviteiten in Afferden te kunnen organiseren.
De carnavalstoto zal elk carnavalsseizoen elf weken worden gespeeld.
Ten gunste van een speciale gebeurtenis, bijvoorbeeld een jubileum van een
vereniging of een ander gemeenschappelijk doel kan de C.V. De Peijas besluiten
dat er één week extra wordt gespeeld.
Deelname reglement:
1. Deelname is mogelijk door personen van 18 jaar of ouder.
2. Per geraden getal dient een vooraf te bepalen bedrag te worden betaald.
3. Bij het invullen van een volle kolom (zes getallen) betaald men maar vijf
getallen, het zesde getal is dus gratis.
4. Degenen die het opgehaalde bedrag raden of er het dichts onder zitten
winnen een prijs (zie prijsverdeling). Degenen die boven het opgehaalde
bedrag raden vallen niet in de prijzen.
5. Als er meerdere personen tegelijk een prijs winnen wordt deze prijs onder
de winnaars verdeeld.
6. Per week mogen er maximaal acht kolommen door één persoon worden
ingevuld.
7. Grof gokgedrag, bijvoorbeeld dat meerdere personen meerdere kolommen
opvolgend invullen, om zodoende het eindbedrag te beïnvloeden, zal niet
worden geaccepteerd. Deelname moet tenslotte leuk blijven voor
iedereen!
8. Ingevulde deelname formulieren zijn pas geaccepteerd als zij door de
totocommissie zijn getoetst aan dit reglement.
9. Bij twijfel of onduidelijkheden beslist de totocommissie.
10.Dit reglement zal met ingang van week 3, 2012 elk jaar als er een
carnavalstoto wordt gehouden worden gehanteerd.
Prijsverdeling:
1ste prijs 25% van de inzet: goed geraden of het dichtst onder het opgehaalde bedrag
2de prijs 10% van de inzet: het dichtst onder het bedrag van de 1ste prijs
3de prijs 5% van de inzet: het dichtst onder het bedrag van de 2de prijs
C.V. De Peijas. Afferden.
Download