RS-virus - Albert Schweitzer ziekenhuis

advertisement
RS-virus
Albert Schweitzer ziekenhuis
Kinderafdeling
januari 2015
pavo 0059
Inleiding
Uw kind is mogelijk besmet met het RS-virus. In deze folder leest u
wat voor ziekte dit is en welke behandeling uw kind krijgt.
Wat is het RS-virus?
Het RS (Respiratoir Syncytieel)-virus is een besmettelijk virus dat
veel voorkomt bij kinderen en volwassenen in de herfst en in de
winter.
Bij volwassenen en oudere kinderen veroorzaakt het RS-virus niet
meer dan een flinke verkoudheid of een griepje. Bij een baby kan
een bronchiolitis ontstaan. Dit is een ontsteking van de luchtwegen.
Risicogroepen
Bij sommige kinderen kan het RS-virus ernstiger verlopen. Dit zijn
baby's jonger dan zes maanden, kinderen met afweerstoornissen,
kinderen die te vroeg geboren zijn, kinderen met een verminderde
weerstand en kinderen met hart- of longaandoeningen.
Hoe raak je besmet met het RSvirus?
Het RS-virus wordt meestal via hoesten overgebracht. Ook door
bijvoorbeeld eerst de neus te snuiten en hierna een kind een aai
over de bol te geven, kan het virus overgebracht worden.
Het virus overleeft een paar uur lang op kleding of op andere materialen en ongeveer een half uur op de huid. Het RS-virus is snel
gedood door handalcohol.
1 van 4
Wat zijn de verschijnselen van het RS-virus?
Een besmetting met het RS-virus begint meestal met een gewone
verkoudheid, hoesten en soms een piepende ademhaling of koorts.
De ziekte kan soms ook ernstiger verlopen. Uw kind is dan ook
kortademig en heeft een snelle ademhaling. Het ziet bleek, drinkt
slecht en/of spuugt.
Hoe ouder een kind, hoe wijder de luchtwegen en des te minder last
hij heeft van het virus.
Wanneer wordt uw kind opgenomen in het ziekenhuis?
Uw kind wordt opgenomen wanneer het door het RS-virus benauwd
is en door de hoestbuien vermoeid raakt. Vaak is de neus verstopt,
waardoor eten en drinken ook steeds slechter gaat.
Om te voorkomen dat andere patiëntjes op de kinderafdeling ook
worden besmet, ligt uw kind alleen en gelden er speciale regels. Dit
heet geïsoleerde verpleging. Bij de opname krijgt u informatie over
de regels die gelden voor geïsoleerde verpleging. Het kan ook
voorkomen dat er op één kamer meerdere kinderen liggen met
hetzelfde RS-virus.
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Om zekerheid te hebben of uw kind is besmet met het RS-virus,
wordt er een RS kweek afgenomen. Met een slijmzuiger zuigt de
verpleegkundige wat slijm uit de neus van uw kind. Dit gaat naar het
laboratorium waar het wordt onderzocht op de aanwezigheid van het
virus.
De behandeling
Het belangrijkste is om de neus schoon en vrij te maken zodat uw
kind zo goed mogelijk kan ademhalen. Voor iedere voeding moet de
neus gespoeld worden met zout water.
2 van 4
Ook krijgt uw kind drie keer per dag neusdruppels (xylometazoline).
Dit vermindert de zwelling van de slijmvliezen waardoor uw kind
gemakkelijker kunt ademhalen.
Wanneer uw kind last heeft van veel slijm kan dit worden opgezogen
met een slijmzuiger uit de neus en mond. Dit wordt niet standaard
gedaan maar alleen als de verpleegkundige of arts dit nodig vindt.
Om het slijm losser en of de luchtwegen wijder te maken kan uw
kind een spray met zoutwater/medicijnen krijgen.
Uit de spray komt een fijne nevel. Uw kind ademt deze nevel in met
behulp van een plastic kapje en zuurstof. Meestal vinden kinderen
dit niet leuk en proberen ze zich te verzetten.
Om de hartslag,de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed
te controleren wordt uw kind aangesloten aan de monitor.en
saturatiemeter Dit gebeurt d.m.v. drie plakkers met draadjes eraan
die op de borst worden geplakt en een snoertje waaraan een rood
lampje zit dat met een pleister aan het voetje wordt geplakt.
Op het moment dat uw kindje het erg benauwd heeft, krijgt het extra
zuurstof toegediend. Hiervoor wordt dan een zogenaamde neusbril
gebruikt. Ook kan uw kind verwarmde/bevochtigde lucht krijgen via
de zogeheten Optiflow. Dit gaat via een speciale neusbril.
Als uw kind erg benauwd is en veel moet hoesten, kan het uitgeput
raken. Het heeft dan moeite met het drinken van de fles en kan
gaan spugen. Om ervoor te zorgen dat uw kind toch genoeg eet,
geven we vaker kleinere hoeveelheden voeding
Is uw kind te ziek om (alles) zelf te drinken, dan krijgt het tijdelijk
eten via een sonde. Een sonde is een slangetje dat door de neus
naar de maag loopt. Hierdoor kan melk of sondevoeding gegeven
worden
Medicijnen tegen infecties (antibiotica) helpen alleen als uw kind
tegelijkertijd een infectie met een bacterie heeft. Het RS-virus wordt
niet veroorzaakt door een bacterie.
Het verloop van het RS-virus
Nadat uw kind met het RS-virus is besmet, kan het ongeveer vijf
dagen duren voordat uw kind ook echt ziek wordt.
3 van 4
Meestal geldt dat hoe zieker uw kind is van de infectie, hoe langer
het duurt voordat uw kind weer helemaal beter is.
Uw kind mag weer naar huis als het genoeg drinkt, niet spuugt en
geen zuurstof meer nodig heeft. Een ziekenhuisopname duurt
gemiddeld vijf tot tien dagen.
Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een vervolgafspraak op de
polikliniek Kindergeneeskunde. De kinderarts kijkt uw kind dan nog
een keer na. Kinderen kunnen het RS-virus nog een keer krijgen,
maar meestal worden ze daar dan veel minder ziek van en is
opname in het ziekenhuis niet meer nodig.
Tot slot
Klachten
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet tevreden bent met de
gang van zaken in het ziekenhuis. Als u een klacht heeft kunt u
terecht bij de functionaris klachtenbemiddeling. Vraag ernaar bij de
verpleegkundige.
Afdeling Patiëntenvoorlichting
Wilt u meer weten over de gang van zaken in het ziekenhuis, een
ziekte of aandoening, of bent u op zoek naar een patiëntenvereniging of lotgenotencontact? Bel dan naar de afdeling Patiëntenvoorlichting, tel. (078) 652 36 64. U kunt uw vraag ook mailen naar
[email protected]
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het RS-virus?
We beantwoorden uw vraag graag.


Locatie Dordwijk
Locatie Zwijndrecht
(078) 652 34 14
(078) 654 11 31
4 van 4
Download