Mark Mullin volgt Pat Baird op als CEO van AEGON Amerika

advertisement
PERSBERICHT
12 NOVEMBER 2009
Mark Mullin volgt Pat Baird op als CEO van AEGON Amerika
DEN HAAG – Mark Mullin is met ingang van 1 januari 2010 benoemd tot CEO van AEGON Amerika en als lid
van AEGON’s Management Board. Hij volgt in deze functies Pat Baird op.
Mark Mullin begon zijn carrière bij AEGON in 1987. Sindsdien heeft hij binnen AEGON verschillende functies bekleed,
zowel in de Verenigde Staten als in Europa. In 2002 werd hij benoemd tot President en CEO van Diversified
Investment Advisors, de divisie die in de Verenigde Staten pensioenproducten en –diensten aanbiedt. Vier jaar later
werd hij verantwoordelijk voor de beleggingsfondsen en annuity activiteiten. In januari van dit jaar volgde zijn
benoeming tot President van AEGON Amerika, in welke hoedanigheid hij nauw samenwerkte met CEO Pat Baird.
“Mark is uitstekend gekwalificeerd om leiding te geven aan AEGON Amerika, in deze nog altijd bijzondere tijden op
’s werelds grootste levensverzekerings- en pensioenmarkt”, aldus voorzitter Raad van Bestuur Alex Wynaendts. “We
zijn Pat veel dank verschuldigd voor zijn leiderschap en alles wat hij heeft gedaan om ons Amerikaanse bedrijf te laten
groeien. Mark gaat een toegewijde, klantgerichte organisatie leiden, met toonaangevende markposities, een
gevarieerde mix aan activiteiten en een uitgebreid distributienetwerk. Mark’s grondige kennis van AEGON zal hem
zeer van pas komen als hij samen met zijn team de positie van AEGON in de Verenigde Staten en elders in Amerika
verder gaat versterken.”
Als President en CEO van AEGON Amerika is Mark Mullin verantwoordelijk voor de activiteiten van AEGON in de
Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië. Hij wordt tevens lid van AEGON’s Management Board. In deze
hoedanigheid zal Mark Mullin verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde levenherverzekeringsactiviteiten. Alex
Wynaendts zal binnen de Management Board de verantwoordelijkheid voor de Aziatische regio overnemen van
Pat Baird. De benoeming van Mark Mullin tot lid van de Management Board moet nog worden goedgekeurd door
De Nederlandsche Bank.
“Ik ben zeer vereerd met deze kans om voort te bouwen op de vooruitgang die de afgelopen jaren binnen AEGON
Amerika is bereikt”, aldus Mark Mullin. “Meer dan ooit vragen onze klanten om hoogwaardige producten en diensten
die hen meer controle geven over hun financiële toekomst, onafhankelijk van marktontwikkelingen en onvermijdelijke
economische volatiliteit. Ik verheug me er op te kunnen samenwerken met de getalenteerde en toegewijde collega’s
binnen onze organisatie als we verder bouwen aan AEGON’s toonaangevende positie, die aan deze vraag van onze
klanten tegemoet komt.”
Bij AEGON Amerika werken ongeveer 14.500 mensen, die ruim dertig miljoen polishouders van dienst zijn. Tot
AEGON Amerika behoren ook de activiteiten van Transamerica, AEGON’s toonaangevende merk voor consumenten
in de Verenigde Staten.
Pat Baird begon zijn carrière bij AEGON USA in 1976 en bekleedde de functies van Executive Vice President en Chief
Operating Officer, Chief Financial Officer en Director of Tax, voordat hij in maart 2002 werd benoemd tot CEO en
President van AEGON USA. Sinds het begin van 2007 is Pat Baird lid van AEGON’s Management Board. Pat Baird is
ook verantwoordelijk geweest voor de uitbouw van AEGON’s activiteiten in Canada en Mexico. Onlangs heeft hij zijn
eenjarige periode als voorzitter van de American Council of Life Insurers (ACLI) afgesloten, de overkoepelende
organisatie van levensverzekeraars in de Verenigde Staten. Komend jaar zal hij lid zijn van het Executive Committee
van ACLI.
Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com
`
Biografie Mark Mullin
President & CEO, AEGON Amerika, lid Management Board AEGON
Leeftijd: 46 jaar
Nationaliteit: Amerikaan
Voordat Mark Mullin in 1987 bij AEGON in dienst trad werkte hij als beleggingsanalist bij Penn Mutual Life Insurance
Company. Hij heeft binnen AEGON verschillende functies bekleed, zowel in de Verenigde Staten als op het
hoofdkantoor in Den Haag. In 1995 werd hij benoemd bij Diversified Investment Advisors, gevestigd in Purchase in de
staat New York. In 2002 werd hij benoemd tot President en CEO van Diversified Investment Advisors en hoofd van
AEGON’s pensioenbedrijven in de Verenigde Staten. In januari van dit jaar werd hij benoemd tot President van
AEGON Amerika.
Mark Mullin is afgestuurd in Engels en internationale studies aan de LaSalle Universiteit in Philadelphia, alsmede aan
de universiteit van Freiburg in Zwitserland. Tevens heeft hij zijn masters Financiën behaald aan de Loyola Universiteit
in Baltimore. Als President van AEGON USA is Mark Mullin lid geweest van zowel de Risk Committee als de Capital
Committee van AEGON USA. Op dit moment is hij voorzitter van de Management Board van AEGON Amerika.
Verder is Mark Mullin verantwoordelijk geweest voor verschillende business units, waaronder Diversified Investment
Advisors, Transamerica Retirement Services, Transamerica Retirement Management, Transamerica Investment
Management, Transamerica Fund Advisors, Transamerica Capital Management en Extraordinary Markets.
Loopbaan Mark Mullin bij AEGON
1987: Treed in dienst bij AEGON als Senior Securities Analyst (Baltimore, Verenigde Staten)
1989 – 1993: Portefeuillemanager en teamleider bij Private Placements (Baltimore, Verenigde Staten)
1993 – 1995: Senior internationaal portefeuillemanager (Den Haag)
1995 – 2001: Chief Investment Officer en hoofd strategische allianties bij Diversified Investment Advisors (Purchase,
Verenigde Staten)
2002 – 2006: President en CEO van Diversified Investment Advisors en hoofd pensioenen AEGON USA (Purchase,
Verenigde Staten)
2006 – 2009: Executive Vice President AEGON USA en verantwoordelijk voor pensioenen, annuity activiteiten en
beleggingsfondsen in de Verenigde Staten
Januari 2009: Benoeming tot President van AEGON Amerika
Januari 2010: Benoeming tot CEO van AEGON Amerika en lid van de Management Board van AEGON
Over AEGON
AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en
beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika,
Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 29.000 medewerkers en meer dan
40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.
Contact
Kerncijfers - EUR
Media: Greg Tucker
070 344 8956
[email protected]
Kw3 2009
Jaar 2008
Investor relations: Gerbrand Nijman
Onderliggend resultaat vóór belastingen
351 miljoen
1,6 miljard
Verkoop nieuwe levensverzekeringen
484 miljoen
2,6 miljard
070 344 8305
[email protected]
Totaal bruto stortingen
6,8 miljard
40,8 miljard
Inkomsten genererende beleggingen
(per einde verslagperiode)
354 miljard
332 miljard
www.aegon.com
Pagina 2 van 3
`
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de
Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven,
schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is
overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor
toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige
toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte
verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen
materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en
onzekerheden, zoals onder meer:

















wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de ‘emerging markets’, bijvoorbeeld met betrekking tot:
 de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
 het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee
verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ‘emerging markets’;
veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
uitkomsten van overleg van de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;
veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
veranderen;
het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze
producten beïnvloeden;
ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken;
en
de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële
positie.
Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext
Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen
de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige
nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of
omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
Pagina 3 van 3
Download