Toolbox NSA algemeen - Kemper en Van Twist

advertisement
Toolbox NSA algemeen
Toolbox NSA Algemeen
Deze toolbox wordt u aangeboden door:
Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel B.V.
Uw specialist op het gebied van levering en
onderhoud aan (diesel)noodstroominstallaties,
brandstoftankinstallaties en besturingspanelen.
Wat is een NSA?
Een noodstroomaggregaat (NSA) is een generator
(wekt stroom op) gekoppeld aan een dieselmotor
(aandrijving generator) in één.
Op het moment dat de primaire stroomvoorziening
uitvalt, zal het noodstroomaggregaat de
stroomvoorziening voor zijn rekening nemen.
Let op: een NSA voedt alleen de daarop
aangesloten stroomgroepen.
Veiligheid
• Een NSA is opgesteld in een aparte NSA
ruimte, betreedt deze ruimte alleen met
toestemming van de installatie
verantwoordelijke.
• Een NSA heeft een bedieningspaneel: bedien
nooit keuzeschakelaars zonder toestemming
en/of instructie van de installatie
verantwoordelijke.
Noodstroominstallatie
Besturingspanelen
Brandstoftankinstallaties
Veiligheid
• Let op: een NSA is een automatisch startende
installatie. Deze start zonder waarschuwing
vooraf.
• Let op: de NSA heeft een brandstofsysteem
(zie toolbox Brandstoftanksystemen) roken en
open vuur ten strengste verboden.
Veiligheid
• Let op: de dieselmotor heeft draaiende delen.
Blijf te allen tijde op ruime afstand hiervan.
• Let op: de noodstroominstallatie heeft warme
of hete delen, blijf hier ten alle tijden uit de
buurt.
• Let op: de NSA heeft delen die onder
elektrische spanning staan. Blijf te alle tijde uit
de buurt van de installatie.
Veiligheid
Voor alle werkzaamheden aan een NSA dient altijd een specialist
ingeschakeld te worden. Noteer voor het raadplegen van de
specialist minimaal de volgende zaken:
• Merk en type noodstroomaggregaat
• Het vermogen in kW of kVA
• Locatie van de opstelling (bv. in de kelder of op het dak)
• Soort brandstoftank (los opgesteld of in frame)
• Maak bij voorkeur foto’s van de installatie en
logboeken/inspectieformulieren
• Het NSA dient gekeurd te worden, controleer of dit gebeurd
is.
KVT kan voor u de noodstroominstallatie
periodiek inspecteren, al of niet gecombineerd
met het onderhoud aan de
brandstoftankinstallatie of besturingspanelen.
www.kvt.nl
Bundelt kracht & betrouwbaarheid
Download