Massamedia en cultuur - Slo-maw

advertisement
Massamedia en cultuur
• Normen
– Specifieke regels in
groep / samenleving
• Geschreven
– Verkeersregels
– Spelregels
– wetten
• Ongeschreven
– fatsoensnormen
– Waarden
• Principes die we
belangrijk vinden
Nature versus Nurture
• Nature
– Gedrag bepaald door
biologische of erfelijke
factoren
• Nurture
– Gedrag bepaald door
sociaal milieu
Vragen:
• Waarom spelen
media een belangrijke
rol bij
cultuuroverdracht?
• Leg uit waarom liefde
en sex zowel
aangeboren als
aangeleerd zijn.
Cultuur
• Dominante cultuur
–
–
–
–
–
Vrijheid van meningsuiting
Compromissen
Ondernemerschap
Tolerantie
Gelijkwaardigheid
• Sub-cultuur
–
–
–
–
–
Religieuze
Jongeren
BedrijfsEtnische
tegenculturen
Socialisatie
Collectieve gedragspatronen
• Socialiserende
instituties:
–
–
–
–
Gezin
School
Werk
Maatschappelijke
groeperingen
– Overheid
– Media
Sociale Controle
• Wijze waarop mensen
anderen stimuleren of
dwingen zich aan de
normen te houden
Internalisatie
• Als mensen zich de
culturele normen
hebben eigen
gemaakt.
5 minuten
• Wanneer begint
het socialisatieproces?
• Wanneer houdt het
op?
• Is er in Nederland
een gebrek aan
normen en
waarden?
Functies Cultuur
• Ideële dimensie
– Visie op de mens
– Religie
– Waarden
• Normerende dimensie
– alle geschreven en
ongeschreven regels
• Materiele dimensie
– Uiterlijke vorm van beiden
Leg onderstaand cartoon uit.
Download