vacatures - Youngpotentials.org

advertisement
VACATURES
Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas Brugge is een autonoom christelijk ziekenhuis voor 475 verblijvende en
dagziekenhuispatiënten dat het NIAZ-kwaliteitslabel bezit. Het heeft verscheidene erkende ziekenhuisfuncties en
samenwerkingsverbanden met diverse andere voorzieningen.
Momenteel is er een vacature voor een:
DIABETESVERPLEEGKUNDIGE / -EDUCATOR (m/v)
(30/38 - onbepaalde duur)
Functie
U staat in voor een kwaliteitsvolle begeleiding van de patiënt met diabetes (en de partner of familie), zodat de patiënt een
optimale sociale en economische integratie heeft binnen de maatschappij, maar ook een zo optimaal mogelijke medische
behandeling met preventiebeleid naar invaliditeit.
U geeft professionele ondersteuning aan de verpleegkundigen op de eenheden.
Als lid van het diabetes team draagt u mee tot de implementatie van de optimale diabeteszorg op de verpleegeenheid of
ambulant, aangepast aan de individuele noden van de patiënt. Al deze taken gebeuren in het kader van het geïntegreerde
diabetesteam, op basis van de geldende State of Art en onder supervisie van de endocrinoloog, verantwoordelijk voor het
diabetesteam. Concreet is dat:
Het verstrekken van informatie rond diabetes mellitus.
Het aanleren van technische handelingen op vlak van zelfcontrole en zelfzorg.
Het aanleren van adequate preventiestrategieën.
Het helpen opvangen van acute situaties met betrekking tot de diabeteszorg.
Het evalueren en bijsturen van de kennis van de patiënt op gebied van diabetes.
Het evalueren en bijsturen van de kennis van de verpleegkundige inzake diabetes.
Uitvoeren van administratieve taken o.a. bijhouden van individuele educatiedossiers, materiaalverbruik aan patiënten.
Bijdragen aan het uitschrijven van verpleegtechnische procedures, verpleegplannen en zorgpaden i.v.m. de behandeling
van diabetes op de afdeling.
Daarnaast heeft u ook contacten met verenigingen rond diabetes.
Profiel
U bent een verpleegkundige met een diploma op A2- of op A1-niveau (gediplomeerd, gegradueerd en bachelor).
U bent in het bezit van een getuigschrift als diabeteseducator.
U bezit voldoende deskundigheid op vlak van begeleiding en ondersteuning van patiënten.
U kan functioneren in een consultatiefunctie met een 1/1 contact met patiënten, geïntegreerd en ondersteund door een
multidisciplinair team.
U bent mondeling én schriftelijk taalvaardig.
U bezit de vaardigheid om in overleg tot resultaten te komen.
U hebt overzicht en inzicht en kan het eigen werk organiseren.
Aanbod
Wij bieden u een deeltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een tewerkstellingsbreuk van 30/38.
Een boeiende en gevarieerde functie met een motiverende verantwoordelijkheid, in een stabiele en professionele
werkomgeving.
Vergoeding volgens de ziekenhuisbarema’s.
Gratis ruimdekkende hospitalisatieverzekering.
Interesse?
Solliciteer dan bij voorkeur via onze site www.stlucas.be/jobs vóór 30 november 2016. Vergeet niet uw cv en motivatiebrief er
bij te steken.
Of stuur zo snel mogelijk uw gegevens met beschrijving van opleiding en ervaring naar: personeelsdienst AZ Sint-Lucas
Brugge, t.a.v. Kirsty Moerman, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge.
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Nancy Kimpe, zorgmanager patiëntenbegeleiding, op het nummer 050 36 58 78 of
dokter Beirinckx, endocrinoloog, op het nummer 050 36 51 69.
Wij garanderen u volledige discretie.
Download