Toelichting op het Financieel Jaaroverzicht 2016

advertisement
Toelichting op het Financieel
Jaaroverzicht 2016
Wat is de ontvangen en betaalde rente op uw rekening(en)?
Uw Financieel Jaaroverzicht 2016 gaat over het jaar 2016. De rente die op het Financieel
Jaaroverzicht staat, is de rente die u in totaal heeft betaald of ontvangen op 1 januari
2016 en/of gedurende het jaar.
Voor de meeste particuliere spaarrekeningen vermelden we de ontvangen rente niet
meer op uw Financieel Jaaroverzicht. U vindt die rente op uw rekeningafschrift(en) van
2016 of in het overzicht van bij- en afschrijvingen in Rabo Internetbankieren of de Rabo
Bankieren App.
Welke rekeningen staan op het Financieel Jaaroverzicht?
Op het overzicht worden betaal- en spaarrekeningen, bouwrekeningen, afgegeven
bankgaranties, vreemde valutarekeningen en hypothecaire leningen vermeld.
Hoe ontvang ik informatie over mijn andere rekeningen en producten?
Informatie over consumptieve kredieten staat op het rekeningafschrift. Over beleggingen staat informatie op het beleggingsoverzicht. Als u levensverzekeringen bij Interpolis heeft, informeert Interpolis u over deze verzekeringen.
Er ontbreken gegevens op het Financieel Jaaroverzicht
Het kan voorkomen dat één of meer van uw rekeningen of leningen op een ander
Financieel Jaaroverzicht staan, dat u ook op een ander moment ontvangt. Deze
10 januari 2017 | Versie 1.0
1
rekeningen staan mogelijk op een andere naam, met andere voorletters of op een ander
adres. Als u daar vragen over heeft, informeren onze medewerkers u graag hierover.
Depositogarantiestelsel
Als tegoeden op uw rekeningen onder het depositogarantiestelsel vallen, staat dat per
rubriek op het Financieel Jaaroverzicht. Ook verwijzen we daarbij naar één of meerdere
informatiebladen over het depositogarantiestelsel.
Meer informatie over het depositogarantiestelsel kunt u vinden op www.rabobank.nl/
dgs en www.rabobank.nl/dgs-zakelijk. Hier staan ook de voorwaarden voor uitkering
onder het depositogarantiestelsel.
Eenmalig overzicht
Als u uw bankzaken doet via uw computer, telefoon of tablet ontvangt u uw Financieel
Jaaroverzicht digitaal in uw Berichten van Rabo Internetbankieren of Rabo Bankieren
App. Maakt u geen gebruik van internet- of mobielbankieren dan ontvangt u het Financieel Jaaroverzicht per post.
Het Financieel Jaaroverzicht ontvangt u eenmalig. De genoemde gegevens worden niet
op uw rekeningafschriften afgedrukt. Bewaar het dus zorgvuldig. Wij adviseren u het
Financieel Jaaroverzicht op te slaan op uw computer.
Voorbehoud
De informatie op dit Financieel Jaaroverzicht geeft u inzicht in uw financiële gegevens.
U kunt deze informatie ook gebruiken bij uw belastingaangifte. Hoewel de informatie
met zorg is gemaakt, kunt u ons niet verantwoordelijk stellen voor de gevolgen van het
gebruik van deze informatie.
Andere vragen?
Heeft u nog vragen over uw Financieel Jaaroverzicht? Neem dan contact op met uw
Rabobank. U kunt uw vragen ook via e-mail of brief stellen. Wij adviseren u om dan het
‘referentienummer’ duidelijk in uw bericht te vermelden. Dit nummer staat op uw Financieel Jaaroverzicht en helpt ons uw vraag snel te kunnen beantwoorden.
10 januari 2017 | Versie 1.0
2
Download