Katholieke Bond voor Ouderen

advertisement
Katholieke Bond voor Ouderen
C L I N G E
Infoblad juli 2016
______________________________________________________________________
NIEUWS VAN KBO ZEELAND
ZELFSTANDIG WONEN MET ZORGAANBOUW
Het recht op allerlei vergoedingen vanuit de AWBZ voor woningaanpassingen en
hulpmiddelen, die voorheen vanzelfsprekend waren, zijn sinds 2007 afgeschaft, beperkt of
overgebracht naar de zorgverzekering of WMO (= gemeente). Vandaag is het motto:
Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid !
De traditionele verzorgingshuizen, voor zover die nog bestaan, zullen verdwijnen. Het is de
bedoeling dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. In
96% van de woningen zijn de slaap- en badkamer op de eerste verdieping. De trap is in veel
gevallen een bijna onoverkomelijke barriere, aldus de heer Corbeij en mevrouw van Boven op
een bijeenkomst in het ontmoetingscentrum De Lieve in Hulst.
De bijeenkomst was een initiatief van bouwbedrijf Risseeuw in Axel. Het bouwbedrijf heeft
een oplossing voor deze problematiek: de Zorgaanbouw. Hierbij wordt een kamer of zelfs een
complete woning toegevoegd aan de eigen woning, dan wel aan die van een mantelzorger. En
dat alles op de begane grond, geschikt voor rolstoelgebruik en ruim genoeg voor een tillift.
Een dergelijke aanbouw kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de verzorging van een
inwonend kind, dat niet of minder mobiel is.
Bouwbedrijf Risseeuw heeft een aantal basismodellen, die qua uitvoering en grootte
bespreekbaar zijn. Inclusief voorbereiding is de aanbouw binnen 6 a 8 weken te realiseren,
waarna de aanbouw binnen 1 dag geplaatst wordt. In de bestaande woning wordt een
drempelloze doorgang gemaakt naar de zorgaanbouw. Meer informatie op de website
www.dezorgaanbouw.com .
Ook door andere bedrijven zijn soortgelijke oplossingen ontworpen en gerealiseerd.
Voorbeelden: - het project Altijd-dichtbij, ontwikkeld door het architectenbureau Broekema in
samenwerking met Unie KBO: www.altijd-dichtbij.nl/ - Prefab Systeembouw in Ridderkerk:
www.prefabsysteembouw.nl/ , - de zorgunit van PasAan in ’s-Hertogenbosch:
www.pasaan.nl/
(met dank aan Walther van Acker, KBO Hulst)
Secretariaat: ’s-Gravenstraat 200 L 4567 AN Clinge Email: [email protected]
HUIDIGE BESTUURSSAMENSTELLING KBO CLINGE
-
Etienne de Deckere, voorzitter;
Piet Morcus, penningmeester,
Hubert Suy, secretaris
Ria Bracke – de Schepper, bestuurslid
Marga Verbunt – Vonck, bestuurslid
Frans Verstraeten, bestuurslid.
Alle informatie voor het Infoblad , zoals uitslagen van kaartingen, sjoelen, koersballen,
biljarten of andere informatie kunt u doorsturen of afgeven bij H. Suy, ’s-Gravenstraat 200 L
(Bernardushof), 4567 AN Clinge, telefoon 0114 – 312645, e mail [email protected]
LEDEN VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
- Ria Bracke-de Schepper , Molenstraat 46
- Mien van Hoek-Willaert, Molenstraat 23
- Marga Verbunt-Vonck, ’s-Gravenstraat 29
- Lonneke Allaerts-Eelen, Bospad 3A
- Jeanine van Dorsselaer-Weemaes, de Ruyterlaan 21
[email protected]
tel. 316517
tel. 316631
tel. 316019
tel. 315309
tel. 315047 of e-mail
AL UW CAPACITEITEN ZIJN WELKOM
En jawel, ook de bijdragen van jonge senioren (50-plussers) zijn welkom. Veel senioren
hebben een verkeerd beeld van de KBO. Vaak denkt men dat het vooral voor echt ouderen is
en dat het vooral op ontspanning gericht is. NIETS IS MINDER WAAR !
Het gaat juist om belangenbehartiging, voorlichting en dienstverlening.
Er zijn veel jonge senioren van 55 tot 65 jaar. Als jonge senior hebt u misschien nog geen
behoefte aan ontspanning, maar die tijd komt ooit wel. Wij zijn er van overtuigd dat geven en
nemen bij elkaar horen. Als je jonger bent kun je meer geven, later zul je wat meer nemen.
Mogelijk hebt u capaciteiten die u wilt gebruiken en dat kan zeker binnen KBO. Hij of zij kan
zich inzetten als vrijwilliger voor senioren bij het invullen van formulieren; computerhulp;
belangenbehartiging; algemene ondersteuning en men profiteert bovendien van de vele
voordelen bij de KBO.
Leden van KBO Clinge: als u mensen kent, waarvan u weet, dat ze nog geen lid zijn van KBO
Clinge en die voldoen aan de leeftijdsgrens en beschikken over capaciteiten, zoals hierboven
is vermeld, spoor ze dan aan om lid te worden van KBO Clinge. Laat ze dan contact opnemen
met een van de bestuursleden (zie blz. 2 van het Infoblad). Stel nooit de vraag WAT KAN
KBO VOOR MIJ BETEKENEN, maar WAT KAN IK VOOR KBO BETEKENEN.
ZORGMIJDING: OUDEREN VERGETEN
De Tweede Kamer debatteerde recent over de zorgverzekeringswet. Zorgmijding kwam aan
de orde, maar ouderen lijken daarbij vergeten. Manon Vanderkaa, directeur van Unie KBO:
“Wij horen dat ouderen afzien van medicatie en zorg. Kabinet en Kamer, neem je
verantwoordelijkheid !”
Zie ook www.uniekbo.nl/kbothuis/
JULI 2016
Vrijdag
01/07
Maandag 04/07
Aktiviteiten
KBO Clinge
Malpertuus
13.30
Kaarten
13.30
Dansen
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.00
Biljarten
13.30
Koersbal
Dinsdag 05/07
Woensdag 06/07
Donderdag 07/07
Vrijdag
08/07
Maandag 11/07
13.30
Sjoelen
14.00
Hobbymiddag
13.30
Kaarten
13.30
Koersbal
Dinsdag 12/07
Woensdag 13/07
13.30
sjoelen
Donderdag 14/07
Vrijdag
15/07
Maandag 18/07
13.30
Kaarten
13.30
Koersbal
Dinsdag 19/07
Woensdag 20/07
13.30
Sjoelen
Donderdag 21/07
Vrijdag
22/07
13.30
Kaarten
13.30
Wandelen
19.00
Fietsen
16.30 Repetitie
Seniorenkoor
09.00
bestuur
16.30 Repetitie
Seniorenkoor
13.30.
Wandelen
19.00
Fietsen
13.30
wandelen
19.00
Fietsen
16.30 Repetitie
Seniorenkoor
13.30 BINGO
13.30
Wandelen
Maandag 25/07
Dinsdag 26/07
Woensdag 27/07
Donderdag 28/07
Vrijdag 29/07
VANAF MAANDAG 25 JULI 2016 TOT EN MET ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016 IS
MALPERTUUS GESLOTEN WEGENS VAKANTIE.
KOERSBAL – MEI 2016
MAT 1
MAT 2
06 mei
1. Mien Willaert
2. Edy Pauwels
3. Freddy Pauwels
45 p
39 p
32 p
09 mei
1. Tilly Bracke
Kamiel de Smit
2. Frans Verstraeten
3. Adri van Denderen
42 p 1. Marga Verbunt
42 p
38 p 2. Edy Pauwels
Lucien Reunis
34 p 3. Jenny Burm
Louis v.d. Straeten
54 p
46 p 1. Kamiel de Smit
46 p
39 p 2. Louis v.d. Straeten
Simon Meerschaert
35 p 3. Clara Kegels
35 p
Ceryl Hemelaar
58 p
52 p 1. Tilly Bracke
44 p 2. Lizet de Wit
44 p
Louis v.d. Straeten
38 p 3. Edy Pauwels
Berlinde Hofman
41 p
32 p
32 p
29 p
29 p
53 p
53 p
35 p
35 p
23 mei
1. Berlinde Hofman
Jenny Burm
2. Frans Verstraeten
3. Edy Pauwels
Mien Willaert
47 p
47 p
31 p
31 p
30 mei
1. Mien Willaert
2. Kamiel de Smit
Frans Verstraeten
3. Jenny Burm
TIP ! NOODPAKKET VOOR ZIEKENHUISOPNAME
Hebt u er weleens aan gedacht om ergens in huis een klein noodpakketje klaar te leggen voor
het onverhoopte en onverwachte opname in het ziekenhuis ?
Onverwacht kun je worden opgenomen. Hoe paniekerig ga je dan in alle haast de benodigde
spulletjes bij elkaar zoeken om mee te nemen voor de eerste paar dagen van de opname ?
Een klein tasje met daarin de hoognodige zaken zoals toiletartikelen, pyjama, ondergoed,
briefje met belangrijke telefoonnummers, medicatiepaspoort, kopie identiteitskaart, kopie
verzekeringspasje, een leesboek enz. is makkelijk samen te stellen en bijvoorbeeld neer te
leggen op een gemakkelijk te vinden plaats in huis.
Hopelijk moet u dit tasje nooit tevoorschijn halen, maar je weet nooit !
UITSLAG SJOELEN MEI 2016
NAAM
PUNTEN SCORE AANT. WEDSTR. GEMIDD.
1. Walther de Decker
2. Gilbert van Putte
3. Agnes Vlassenrood
4. Annie van Putte
5. Jeanne v.d. Branden
6. Godelieve de Block
14
10
11
6
4
0
1654
1571
1559
1474
1411
0
3
3
3
3
3
0
551
524
520
491
470
0
TUSSENSTAND SJOELEN COMPETITIE 2015 - 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Walther de Decker
Annie van Putte
Gilbert van Putte
Agnes Vlassenrood
Jeanne v.d. Branden
Godelieve de Block
185
121
103
120
71
41
16173
14689
14107
13121
12415
9406
29
29
28
27
26
21
558
506
504
486
477
449
UITSLAG KAARTINGEN – MEI - JUNI 2016
BIEDEN
JOKEREN
27 mei
aanwezig 20
03 juni
aanwezig 11
1. Mw. D‘Hooghe
2. Mw. Prenen
3. Mw. Ferket
1. Hr. P. van Iteghem
2. Hr. L. Vermue
3. Hr. L. d’Hondt
aanwezig 26
1. Hr. P. v. Iteghem
2. Hr. G. Jonkheim
3. Mw. De Bakker
aanwezig 15
1. Mw. Merckx
2. Mw. Bertram
3. Mw. Acke
10 juni
1. Hr. P. v. Iteghem
2. Mw. De Burger
3. Hr. P. Steijaert
aanwezig 20
17 juni
aanwezig 24
aanwezig 11
1. Mw. Ferket
2. Mw. Vermeulen
3. Mw. De Kort
1. Mw. V. Goethem
2. Hr. A. Bertram
3. Hr. P. v. Iteghem
aanwezig 12
1. Mw. De Waal
2. Mw. Bours
3. Mw. Lambrechts
BINGOMIDDAGEN BIJ KBO CLINGE
Maandelijks, op de vierde vrijdag van de maand, is er een bingobijeenkomst van KBO Clinge
in het gemeenschapscentrum Malpertuus. De aanvang is telkens om 13.30 uur. Een
bingoplankje kost slechts € 4,00 en de koffie of thee is gratis. Tevens is er ook steeds een
loterij met leuke prijzen.
De bingomiddagen voor dit jaar zijn op de volgende data: - 22 juli; - 26 augustus; - 23
september; - 28 oktober; - 25 november; - 23 december.
NIEUW TABOE VOOR SENIOREN
Senioren praten meer over onderwerpen die vroeger taboe waren, zoals de dood, geld en
politiek. Toch blijven seks en andere zaken onder de gordel lastig bespreekbaar, ook voor de
‘vrije-liefde-generatie’. In waren, zoals dood, geldproblemen en schulden, verslaving en
familieperikelen. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van seniorenorganisatie Unie KBO onder
ruim 600 senioren. Bijna 40% van de senioren is positief over de openheid, terwijl 6% het als
nadeel ziet.
Het enige onderwerp dat juist in de taboesfeer terecht lijkt gekomen, is onze geloofs- en
levensovertuiging. ‘Kinderen gaan minder naar de kerk, waardoor je er niet zo gemakkelijk
over spreekt’ of ‘Veel mensen haken af en vinden het irritant als er over het geloof wordt
gesproken.’ In de discussies rond moslims is geloof ook een gevoelig onderwerp geworden,
ervaren senioren. ‘Er is al heibel genoeg om geloof.’
Seks lijkt na de seksuele revolutie beter bespreekbaar geworden, maar in gesprekken met
vrienden, buren en bekenden is het nog steeds taboe. Ook in de communicatie met de
kinderen zijn seks en problemen binnen de relatie de grootste taboes. Senioren praten wel
over ziekte en gezondheid, maar liever niet over onderwerpen die onder de gordel zijn, zoals
impotentie, incontinentie/plasproblemen, aambeien en ontlasting problemen.
Een op de vijf senioren (21%) heeft onderwerpen die ze nog nooit hebben besproken met hun
partner, waaronder seks gerelateerde wensen en gebeurtenissen uit het verleden, zoals
misbruik tijdens de jeugd. Ook heeft 20% iets geheim gehouden voor zijn partner, zoals
biseksuele gevoelens of dat ouders NSB’er tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een onderwerp wordt als taboe ervaren omdat het te prive, emotioneel, genant, indringend of
intiem is. Men schaamt zich ervoor en wil er niet mee te koop lopen, het doet pijn om erover
te praten, het kan anderen kwetsen. Het lost niets op, het is onaangenaam en geeft een
onwennig en naar gevoel. Twee procent zou het aan niemand vertellen wanneer ze een van
mensen , die vrijelijk praten over hun intieme problemen.
KORTING EN/OF VERGOEDING RIJBEWIJSKEURING
Als KBO-lid kunt u korting krijgen op uw rijbewijskeuring. Wanneer u als KBO-lid gebruik
maakt van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis, krijgt u zelfs € 35 vergoed.
Een paar spelregels
 U heeft een Eigen Verklaring nodig. U kunt deze kopen bij veel gemeenten, bij een
rijschool of op www.cbr.nl (met DigiD).
 Als u tussen de 65 tot 70 jaar bent, geldt uw rijbewijs tot uw 75e.
 Bent u ouder dan 70 ? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs
maximaal 5 jaar geldig.
KBO-lid en verzekerd bij Zilveren Kruis
Maakt u als KBO-lid per 1 januari 2016 gebruik van de collectieve zorgverzekering van
Zilveren Kruis en de KBO, inclusief een aanvullende verzekering ? Dan krijgt u bij
herkeuring voor uw rijbewijs een vergoeding van € 35. Dat is mooi meegenomen !
KBO-lid en niet verzekerd bij Zilveren Kruis
Maakt u geen gebruik van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis dan krijgt u
korting op de rijbewijskeuring. U moet dan wel naar een (door de KBO-) geselecteerde
keuringsarts. Informeer of u de korting krijgt bij deze arts of kijk op de website van de
provinciale KBO.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards