Het Hall-effect Het hall-effect is een elektrische spanning die

advertisement
Het Hall-effect
Het hall-effect is een elektrische spanning die optreedt in de dwarsrichting van een geleider waar een
stroom door vloeit als loodrecht op de deze geleider een magnetisch veld aangelegd wordt.
De stoom richting van de geleiders hangt af van het magnetisch veld. Het teken van het Hall-effect
van een halfgeleider wordt daarom gebruikt om te bepalen wat de stroomzin in de geleider is.
1. Electronenstroom
2. Hall sensor
3. Magneten (Noord- en zuid polen)
4. Magnetisch veld
5. Elektrische bron
Toepassingen
Het Hall-effect wordt vooral toegepast in de sensorindustrie. Zo kan de rotatiesnelheid van een as
gemeten worden met behulp van het Hall-effect. Door een magneet op de as en een Hallsensor op
een vast punt te plaatsen en een stroom door de Hallsensor te sturen, kan men met een voltmeter
pulsen waarnemen waarvan de periode overeenkomt met één omwenteling. De pulsfrequentie is dus
gelijk aan het toerental.
Op deze manier kan men de motor veel nauwkeuriger gaan controleren.
Download