Pijnbestrijding tijdens de bevalling

advertisement
Pijnbestrijding
tijdens de bevalling
–
Haarlem
Bijna alle vrouwen ervaren de weeën (contracties van de baarmoeder) die horen bij een
bevalling, als pijnlijk. Hoe erg de pijn wordt beleeft verschilt sterk per vrouw en hangt af van de
bevalling. Meestal neemt de pijn toe naarmate de bevalling en de ontsluiting vordert. De pijn is
voornamelijk onder in de buik aanwezig. Soms wordt de pijn als rugpijn en/of pijn in de
bovenbenen gevoeld. Ademhalings- en ontspanningsoefeningen kunnen helpen de weeën op
te vangen. Er zijn verschillende zwangerschapscursussen waarin die oefeningen geleerd
kunnen worden. U komt dan in een ritme waarbij het lichaam zelf stoffen aanmaakt die een
pijnstillend effect hebben: endorfinen. De endorfinen zorgen ervoor dat de pijn te verdragen is.
Toch komt het regelmatig voor dat vrouwen de pijn onverdraaglijk vinden. Uitputting, angst of
spanning kunnen een rol spelen. Een warme douche, een warm bad, massage of een andere
houding kan dan vaak helpen. Blijft u de pijn onverdraaglijk vinden, dan kan de pijn met
medicijnen worden onderdrukt. De volgende middelen zijn mogelijk als pijnbestrijding in het
Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid:
• Pethidine eventueel in combinatie met phenergan;
• Remifentanil met PCA;
• Epidurale anesthesie (ruggenprik);
• Spinaal anesthesie.
Pethidine
Pethidine is een morfineachtige stof die gegeven wordt door middel van een injectie in de bil
of in het bovenbeen. Na ongeveer een kwartier wordt de pijn minder. U kunt zich dan beter
ontspannen tussen de weeën door. Vaak worden de vrouwen wat suf en sommige vrouwen
vallen zelfs in slaap. Pethidine haalt niet altijd alle pijn weg, maar de pieken worden minder
waardoor de weeën weer draaglijk worden. Pethidine werkt 2-4 uur en kan meerdere keren
gegeven worden. Pethidine is 24 uur per dag beschikbaar in het Spaarne Gasthuis Haarlem.
Voordat pethidine gegeven wordt, wordt eerst gecontroleerd of alles goed gaat met de baby
door middel van registratie van de harttonen van de baby (een CTG). Omdat pethidine door
de placenta (moederkoek) heengaat, komt het ook bij het kind terecht. Het kind kan hierdoor
in de baarmoeder slaperig en minder beweeglijk worden. Als de verloskundige of arts twijfelt
over de toestand van het kind, kan dat een reden zijn om geen pethidine te geven. Ook kan
pethidine de ademhaling van het kind remmen waardoor het na de geboorte moeite kan
hebben met ademen of nog wat slaperig is. Na de geboorte kan aan de baby een tegenstof
(naloxon) gegeven worden om dit op te heffen. Soms heeft een vrouw veel last van
contracties van de baarmoeder terwijl de bevalling nog niet begonnen is. Vaak wordt dan
pethidine gegeven in combinatie met phenergan (een slaapmiddel) zodat de vrouw goed kan
slapen en uitrusten voor de bevalling begint.
Voordelen
 Werkt snel en kan makkelijk gegeven worden.
 Werkt vooral rustgevend en maakt slaperig.
Nadelen
 De hartslag van de baby moet continu bewaakt worden tijdens de bevalling (door middel van
een CTG). Meestal gebeurd dit door middel van een draadje dat op het hoofd van de baby
bevestigd wordt (een schedelelektrode).
 U mag niet meer rondlopen en in bed blijven. Sommige vrouwen worden misselijk of
duizelig. Ook kunt u hoofdpijn krijgen.
 Soms is de baby na de geboorte nog suf en heeft hij problemen met doorademen.
Medicijnen kunnen dit effect verminderen.
Remifentanil (Ultiva®)
Remifentanil is een morfineachtige pijnstiller die via een infuus wordt toegediend. Het is een
krachtige pijnstiller die kortdurend werkt, 3-5 minuten. Het middel wordt veel gebruikt als
pijnstiller tijdens de bevalling, maar is niet officieel geregistreerd als pijnstilling. Als u voor dit
middel in aanmerking komt, moet u daarom toestemming geven voor toediening.
Pijnbehandeling met deze pijnstiller is in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid 24 uur per dag,
7 dagen per week mogelijk, net als de ruggenprik. Uit onderzoek blijkt dat het voor u en uw
baby veilig is. Om in aanmerking te komen voor remifentanil moet de bevalling goed op gang
zijn. Is de verwachting dat uw bevalling langer dan ongeveer 4 uur duurt, dan is een
ruggenprik mogelijk een verstandigere keuze.
Hoe werkt remifentanil?
U kunt zelf, met behulp van een drukknop, een hoeveelheid remifentanil toedienen als dit
nodig is, via een PCA-pomp. De PCA staat voor ‘Patient Controlled Analgesia’, de PCA-pomp
is voorzien van een drukknop waarmee u zelf pijnstilling kunt regelen door op de knop te
drukken. Het is belangrijk om op tijd te drukken als u meer pijnstilling nodig heeft, omdat het
ongeveer 2 minuten duurt voordat de pijnstilling gaat werken. Dus als u na een wee drukt
heeft de pijnstilling effect op de volgende wee. Het is belangrijk dat u de dosis geeft, want u
voelt zelf het beste wanneer u pijnstilling nodig heeft. De dosis mag niet door uw partner of
een andere persoon worden gegeven. Voor uw veiligheid is de PCA pomp begrensd in
hoeveelheid en tijd. U kunt zichzelf dus geen overdosis geven. Zodra u de maximaal
toelaatbare dosis heeft bereikt, geeft de pomp geen remifentanil meer. U krijgt dan even geen
remifentanil meer als u op de knop drukt.
© Spaarne Gasthuis | eindredactie: Patiëntenvoorlichting | Foldernummer dsg-1010 | 01-012017
Pijnbestrijding tijdens de bevalling | pagina 2
Voordelen
 Remifentanil is een krachtige pijnstiller (beter dan pethidine). Het kan snel gestart worden.
 U kunt zelf met de PCA-pomp voor pijnstilling zorgen.
 U krijgt geen blaaskatheter zoals bij de ruggenprik.
Nadelen
 Er is een infuus nodig voor de toediening van remifentanil. Soms is er een extra infuus nodig
omdat het niet gecombineerd kan worden met andere medicamenten.
 Bijwerkingen zoals jeuk, misselijkheid of sufheid zijn mogelijk. Ze gaan meestal snel over
na het stoppen van de remifentanil.
 Een zeldzame bijwerking is het trager worden van de ademhaling. De bloeddruk en het
zuurstofgehalte van de moeder worden dan ook continu in de gaten gehouden. Bij het dalen
van het zuurstofgehalte in het bloed van de moeder wordt extra zuurstof gegeven.
 Ook de baby kan slaperig worden en minder goed doorademen. Maar als dit na de geboorte
gebeurt, is dit meestal van zeer korte duur (korter dan bij pethidine). Ook is het mogelijk
hiervoor medicatie te geven. De conditie van de baby wordt tijdens de bevalling continu in
de gaten gehouden met een CTG (monitoring van de hartslag van de baby).
 Als u remifentanil krijgt, mag u niet meer rondlopen maar moet u in bed blijven.
Epidurale anesthesie (ruggenprik)
In het Spaarne Gasthuis Haarlem worden twee soorten ruggenprikken gebruikt;
 de epidurale anesthesie tijdens een bevalling of als pijnbestrijding na een keizersnede
 de spinale anesthesie tijdens een keizersnede.
Krijgt u tijdens de bevalling een epidurale ruggenprik, dan spuit de anesthesioloog via een dun
slangetje (katheter) verdovingsvloeistof in de ruimte tussen de ruggenwervels. Hier lopen
zenuwen die pijnprikkels van de baarmoeder en de bekkenbodem vervoeren. Als de zenuwen
worden uitgeschakeld, voelt u de pijn van de weeën niet meer. Behalve pijnzenuwen lopen in
deze ruimte ook zenuwen die de spieren in het onderlichaam aansturen. Na een ruggenprik
kan dus ook de spierkracht in de benen tijdelijk afnemen. Bovendien krijgt u minder gevoel in
benen en onderrug. De meeste vrouwen hebben met een epidurale ruggenprik helemaal geen
pijn tijdens de ontsluitingsfase of tijdens het persen. Vaak worden de benen slap en krijgt u
een tintelend doof gevoel in de buikhuid en/of de benen. De effecten verdwijnen als u stopt
met de medicijnen. De epidurale pijnbestrijding heeft bij ongeveer 5% van de vrouwen
onvoldoende resultaat. Dan moet gekeken worden of de katheter goed zit en of de
verdovingsvloeistof sterk genoeg is. Soms is het nodig om opnieuw te prikken. De
anesthesioloog zoekt altijd naar een evenwicht in de dosering: de pijn moet draaglijk zijn en
de bijwerkingen zo klein mogelijk. Op het hoogtepunt van een wee kan men dus toch nog wat
druk of een beetje pijn voelen. Door de ruggenprik krijgt u echter rust en kunt u weer op
krachten komen. Door vermindering van pijn en angst kan de ontsluiting dan sneller verlopen.
Voordat de ruggenprik gezet kan worden, wordt eerst de conditie van de baby gecontroleerd
door een CTG en krijgt u een infuus waarmee extra vocht wordt toegediend. Dit is nodig om te
voorkomen dat de bloeddruk te veel daalt. De anesthesioloog plaatst de epidurale pijnstilling
op de verloskamer of op de uitslaapkamer in het operatiecomplex. Hij prikt terwijl u
voorovergebogen zit of op de zij ligt. U moet uw rug zo bol mogelijk maken en uw lichaam zo
stil mogelijk houden. Daardoor wordt de ruimte tussen de ruggenwervels beter bereikbaar. De
huid op de prikplaats wordt schoongemaakt en plaatselijk verdoofd met een dunne naald.
Vervolgens schuift de anesthesioloog een klein slangetje (katheter) tussen de wervels in de
epidurale ruimte. De prik van de epidurale naald duurt kort en doet door de verdoving van de
huid praktisch geen pijn. Het opschuiven van het slangetje kan soms een kortdurende
elektrische sensatie geven. Dit slangetje blijft zolang als het nodig is, zitten. Het wordt met
© Spaarne Gasthuis | eindredactie: Patiëntenvoorlichting | Foldernummer dsg-1010 | 01-012017
Pijnbestrijding tijdens de bevalling | pagina 3
pleisters op uw rug afgeplakt zodat het niet verschuift. Er wordt een pomp aangesloten op de
katheter waardoor continu een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof loopt. Gemiddeld duurt
het 15 minuten voordat u het effect begint te merken. Tijdens de hele bevalling wordt uw
bloeddruk en pols regelmatig gemeten. Ook wordt de conditie van de baby continu in de gaten
gehouden. Tegen de tijd dat er volkomen ontsluiting is, wordt soms de verdoving gestopt. Dit
is vaak afhankelijk van of u persdrang voelt of niet en hoe het persen gaat. Soms duurt het
een tijdje voordat de spontane persdrang op gang komt. De uitdrijvingsfase kan hierdoor wat
langer duren. Net als bij elke bevalling kan een kunstverlossing nodig zijn: een geboorte met
de vacuüm, tang of keizersnede. Het is in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid 24 uur per dag
mogelijk om epidurale pijnbestrijding te krijgen.
Eventuele complicaties van epidurale anesthesie
De kans op ernstige complicaties is klein. Soms kunnen vervelende bijwerkingen optreden die
niet ernstig zijn:
 Bloeddrukdaling. Bij een te lage bloeddruk kunt u zich niet lekker voelen of duizelig worden.
De bloeddrukdaling kan eventuele de hartslag van uw baby ook veranderen. Soms is het
nodig om dan extra medicatie te geven.
 Hoofdpijn, krachtverlies in de benen, jeuk, verminderde blaasfunctie. Deze klachten zijn
goed behandelbaar en van tijdelijke aard.
 Het kan gebeuren dat u na het prikken van de epiduraal gaat rillen zonder dat u het koud
heeft. Dit is onschuldig en meestal van korte duur. Het rillen ontstaat door veranderingen in
uw temperatuurgevoel. De kans dat grote hoeveelheden verdovingsvloeistoffen ongewild in
bloedbaan of hersenvocht terechtkomen is bijzonder klein. In een dergelijk geval wordt de
ademhaling moeilijker. Hiervoor kunt u behandeld worden. Om deze en andere redenen
wordt u tijdens en na het prikken intensief gecontroleerd.
 Rugklachten tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling komt bij 5-30% van de
vrouwen voor. Rugklachten na een bevalling met epidurale pijnstilling worden niet door de
epidurale katheter veroorzaakt, maar komen vermoedelijk door een langdurige
ongebruikelijke houding tijdens de bevalling met krachten op zenuwen en banden van
bekken en wervelkolom. Wel kan de epidurale katheter tijdelijk een beurs gevoel geven op
de plaats van de prik.
Voordelen epidurale pijnbestrijding
 De meest effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling.
 Voor zover bekend heeft een ruggenprik geen nadelige gevolgen voor het kind of het geven
van borstvoeding.
Nadelen epidurale pijnbestrijding
 Er is uitgebreide bewaking van uzelf en het kind nodig. Hierdoor moet u in bed moet blijven
liggen. U krijgt een infuus, een blaaskatheter, een bloeddrukband, zuurstofmeter en een
katheter in de rug die op een pomp is aangesloten en CTG- bewaking door middel van een
inwendige elektrode op het hoofd van uw kind.
 Er is een kans op temperatuurverhoging, waardoor soms behandeling van de moeder met
antibiotica tijdens de bevalling nodig is. In die situatie krijgt ook de baby vaak na de geboorte
antibioticum. De baby moet hiervoor worden opgenomen op de couveuseafdeling.
 Niet geschikt als de bevalling al ver gevorderd is.
 Bij ongeveer 5% van de vrouwen is het pijnstillende effect onvoldoende.
 Omdat de anesthesioloog niet altijd direct beschikbaar is, moet u soms wachten voordat de
ruggenprik geplaatst kan worden.
© Spaarne Gasthuis | eindredactie: Patiëntenvoorlichting | Foldernummer dsg-1010 | 01-012017
Pijnbestrijding tijdens de bevalling | pagina 4
Spinale anesthesie
Bij de keizersnede wordt een spinale ruggenprik geplaatst voor pijnbestrijding tijdens de
operatie en een epidurale ruggenprik voor de pijnbestrijding de eerste 24 uur na de operatie.
Heeft u al een epidurale ruggenprik, dan wordt soms extra medicatie in de epidurale katheter
gespoten. Een spinale ruggenprik is dan niet nodig. Het voordeel van spinale anesthesie is
dat deze snel inwerkt en alle onaangename sensaties onderdrukt die tijdens het opereren
kunnen optreden. Zoals pijn aan de huid en de spieren en het gevoel van duwen en trekken
aan baarmoeder en buikvlies. Bij spinale anesthesie spuit de anesthesioloog via een dunne
naald een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof tussen de wervels in de vloeistofruimte die
zich rond het ruggenmerg bevindt. De spinale ruggenprik zelf doet bijna nooit pijn en duurt
kort. Soms wordt eerst de huid gevoelloos gemaakt. Een enkele keer kunt u tijdens het
prikken een pijnscheut in uw benen voelen. Al heel snel is het onderlichaam tot boven de
navel verdoofd. In het begin voelt u een warm tintelend gevoel in uw benen. Als de prik is
ingewerkt, kunt u uw benen niet of nauwelijks meer bewegen. De plaats waar de gynaecoloog
de snede maakt, is volledig verdoofd. U hebt tijdens de operatie geen pijn, maar u voelt wel
dat de gynaecoloog bezig is om bijvoorbeeld buikspieren opzij te duwen. U bent gewoon bij
bewustzijn. Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk uw kind direct na de geboorte
te zien.
Bijwerkingen en eventuele complicaties van spinale anesthesie
Bloeddrukdaling: bij een te lage bloeddruk kunt u zich niet lekker voelen of duizelig worden.
De daling kan eventueel de hartslag van uw baby veranderen. Soms is het nodig om dan
extra medicatie te geven.
Een benauwd gevoel: een enkele keer gaat de verdovingsvloeistof omhoog binnen de ruimte
waarin gespoten is. Dit kan een benauwd en soms angstig gevoel geven. Angst is niet nodig
omdat de anesthesioloog uw ademhaling intensief controleert en ondersteunt.
Hoofdpijn: Bij spinale anesthesie wordt een klein gaatje gemaakt in het vlies dat zich rond het
ruggenmerg bevindt. Vrijwel altijd sluit dit gaatje vanzelf, maar een enkele keer blijft er wat
vocht uitlekken. Het gevolg is hoofdpijn. De kans hierop is 1 tot 3%. Dit is een bijzonder
vervelende maar onschuldige complicatie die behandeld kan worden.
Een totaal spinaal blok: Bij een totaal spinaal blok verdooft de verdovingsvloeistof ook het
bovenste gedeelte van het lichaam. Zelf ademen is niet mogelijk en de anesthesioloog geeft u
narcose om u te kunnen beademen. Zodra de verdovingsvloeistof is uitgewerkt kunt u weer
gewoon ademen. Het is een zeer zeldzame complicatie. Op elk tijdstip van de dag is spinale
anesthesie voor een keizersnede mogelijk, ook als u al weeën heeft. Een enkele keer vindt de
gynaecoloog of de anesthesioloog een ruggenprik onwenselijk, bijvoorbeeld als er erg veel
haast is of als u een stoornis in de bloedstolling of een infectie heeft. Ook bij bepaalde
neurologische aandoeningen en bij afwijkingen of een doorgemaakte operatie aan de
wervelkolom wordt soms liever geen spinale anesthesie gegeven. Een enkele keer lukt het
niet om de verdovende vloeistof op de juiste plek in te brengen. Dan is een keizersnede onder
volledige narcose nodig.
Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
Spaarne Gasthuis
Spaarne Gasthuis
Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Haarlem Noord
Heemstede
Spaarnepoort 1
Vondelweg 999
Händellaan 2A
2134 TM Hoofddorp
2026 BW Haarlem
2102 CW Heemstede
(023) 224 0000 www.spaarnegasthuis.nl [email protected]
© Spaarne Gasthuis | eindredactie: Patiëntenvoorlichting | Foldernummer dsg-1010 | 01-012017
Pijnbestrijding tijdens de bevalling | pagina 5
Download