De locale horizontale magnetische afwijking te Groningen op

advertisement
De locale horizontale magnetische afwijking te Groningen op 15 juli 2000
E.P.Bus
In bijgaand figuur is de locale horizontale magnetische afwijking gegeven zoals
geregistreerd op 15 juli 2000. De waarnemingen zijn begonnen om 8h45m UT en na 9h UT
werd de waarde elk half uur op de schaal van een zelfbouw "magnetometer" afgelezen en
geregistreerd.
Deze zelfbouw magnetometer is gemaakt aan het begin van de 90-tiger jaren. Op de
achterkant van een 30cm lange naald is een magneetje gemonteerd, terwijl aan de voorkant
een zeer fijn lijntje zit die boven een spiegeltje hangt. Op dit spiegeltje is een doorzichtige
folie geplakt waarop een schaalverdeling is getekend. Het aflezen gebeurt zodanig dat het
lijntje en het spiegelbeeld van dit lijntje precies op één lijn bevinden. De schaalverdeling is
zodanig, dat op 1 boogminuut nauwkeurig de meting kan worden afgelezen.
De geregistreerde afwijkingen is geen absolute waarde t.o.v. van het ware noorden,
omdat ik deze voor Groningen niet precies weet. De magnetometer is op een plek neergezet,
en is sindsdien niet meer verplaatst.
Uit de grafiek is op te maken dat na 11 uur UT, de naald onrustig begon te worden
waarna rond 13h30m UT een grotere verandering plaatsvond.
Gedurende de gehele dag bleef de naald erg onrustig waarop tussen 20h30m en 23h
UT de grootste afwijking werd geregistreerd van ca. 1 graad t.o.v. het gemiddelde zoals
geregistreerd in mei jl. Deze afwijking was kleiner dan in maart 1991, waarop een afwijking
van meer dan 5 graden werd geregistreerd.
Rond de maximale magnetische afwijking op 15 juli rond 22h UT rond werd door Carl
en Romke poollicht gezien. De magnetische registratie bevestigt deze waarnemingen.
Ook aan het begin van de 90-tiger jaren werd tijdens de maximale afwijking van de
magnetometer, poollicht gezien. Vaak werd ik door de magnetometer hierop geattendeerd.
Helaas was er nu in Groningen een egale wolkendek waaruit motregende.
Download