Janssen bloedkanker infographic2

advertisement
Media achtergrond
Bloedkanker
Soorten kanker die het bloed, beenmerg en het lymfestelsel aantasten.1
Hoe worden bloedcellen normaal aangemaakt? 2/3
Het beenmerg bevat niet gedifferentieerde cellen die bekend staan als
Bloedcellen worden gevormd door een proces
bloedstamcellen. Wanneer deze cellen delen en rijpen, specialiseren zij
genaamd hematopoëse. Hierbij zijn het beenzich in drie typen bloedcellen, met elk een specifieke functie.
merg en een deel van het lymfestelsel betrokken.
Beenmerg
Beenmerg is een
sponsachtig weefsel
dat zich bevindt in:
Het lymfestelsel
Organen van het
lymfestelsel betrokken
bij aanmaak van
bloedcellen:
Witte bloedcellen
Beschermen tegen infecties
en vreemde stoffen
Rode bloedcellen
Vervoeren zuurstof
door het lichaam
Bloedplaatjes
Voorkomen
bloedverlies
Thymus
Schedel
Lymfocyten
Lymfocyten zijn een soort witte bloedcellen en bestaan
uit B-cellen en T-cellen, die een belangrijke rol spelen
in het immuunsysteem
Lymfeklieren
Borstbeen
en ribbenkast
Milt
B-cellen en T-cellen
Ruggenwervels
T cell
Bekken
B cell
Worden gewoonlijk gevormd in het beenmerg.
B-cellen rijpen ook in het beenmerg en de T-cellen
rijpen in de Thymus. Plasmacellen ontstaan uit B-cellen.
Bloedcellen hebben een beperkte levensduur en moeten voortdurend
vervangen worden voor de juiste balans van cellen in het lichaam.
Eén van de belangrijkste functies van de milt is om oude bloedcellen
te verwijderen uit de circulatie.
Een extra bestandsdeel van bloed is plasma.
Lange botten
1
Wat veroorzaakt bloedkanker?
Om goed te functioneren dient het lichaam precies de juiste hoeveelheid van elk type bloedcel te produceren.
Bloedkanker ontstaat wanneer specifieke genen beschadigen, waardoor de normale levenscyclus van bloedcellen
wordt verstoord en uit balans raakt. Risicofactoren zijn onder meer:
Infectie
Lage weerstand
Bestraling
Chemotherapie Genetische
Blootstelling Milieufactoren
Autoaandoeningen aan chemicaliën
immuunziekten
Wat zijn de symptomen van bloedkanker?4
Veel symptomen van bloedkanker zijn het gevolg van
minder goed functionerende
bloedcellen of door overproductie van abnormale
cellen. Hierdoor ontstaat
een gebrek aan ruimte waar
de bloedcellen gevormd
kunnen worden, namelijk
in het beenmerg en het
lymfestelsel.
Symptomen van bloedkanker kunnen variëren, maar omvatten meestal:
Vermoeidheid
Kortademigheid
Opgezwollen/pijnlijke klieren
Botpijn
Veroorzaakt door een
afname van rode bloedcellen
Blauwe plekken
Bloedingen
Veroorzaakt door een
afname van bloedplaatjes
Veroorzaakt door een ophoping van abnormale
bloedcellen in het beenmerg en het lymfestelsel
Infecties
Koorts
Veroorzaakt door
een afname van witte
bloedcellen
Onverklaarbare
of onverwacht
gewichtsverlies
Media achtergrond
Bloedkanker
Soorten kanker die het bloed, beenmerg en het lymfestelsel aantasten.1
Wat voor soorten bloedkanker zijn er? 1/5-12
Er bestaan 140 verschillende soorten bloedkanker, deze zijn ingedeeld in drie hoofdgroepen:
Leukemie
Maligne lymfoom
Multipel myeloom
Kanker van witte bloedcellen.
Een vorm van kanker die start in
het lymfestelsel.
Kanker van de plasmacellen in het beenmerg.
Indeling op basis van:
• Het type witte bloedcel die is aangetast
Twee groepen:
• Of de ziekte acuut (snelle vordering)
of chronisch is (langzame vordering)
• Ziekte van Hodgkin (HL)
• Non-hodgkinlymfoom (NHL)
in Westerse
≈1 op de 3 kinderen
landen is leukemie
Maligne lymfoom
≈40%
is de meest voorkomende
soort van bloedkanker
soorten kanker bij
van de gevallen van
leukemie is chronische
lymfatische leukemie
De kankerplasmacellen produceren ook grote
hoeveelheden van een abnormaal antilichaam
(ook wel bekend als immunoglobulines),
waardoor organen of weefsels worden
aangetast.
≈40,000
mensen in Europa krijgen elk jaar
Multipel myeloom
Andere bloedziekten die nauw verwant zijn aan bloedkanker en die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot leukemie, zijn:
Myelodysplastisch syndroom (MDS)
Sommige bloedcellen die in het beenmerg worden aangemaakt zijn
beschadigd door een gebrek aan gezonde bloedcellen in de bloedbaan.
Myeloproliferatieve aandoeningen
Te veel van één of meerdere typen bloedcellen worden
in het beenmerg aangemaakt.
Bronnen
1.
Rodriguez-Abreu D, Bordoni A, Zucca E. Epidemiology of hematological malignancies. Ann Oncol. 2007;18(Suppl 1):i3-i8.
2.
Munker R. Basic biology of hemopoiesis. In: Munker R, Hiller E, Glass J, Paquette R, eds. Modern hematology: biology and clinical management.
2nd edition.Totowa, NJ: Humana Press, 2007; 1-18.
3.
Knight R, ed. Transfusion and transplantation science. Oxford: OUP, 2013; 12.
4. Patient.co.uk. Leukaemia: a general overview. Available at: http://www.patient.co.uk/pdf/4876.pdf
Last accessed February 2015.
5.
Smith D, Yong K. Multiple myeloma. BMJ. 2013;346:f3863.
6. LeukaemiaCARE. About blood cancer. Available at: http://www.leukaemiacare.org.uk/about-blood-cancer
Last accessed February 2015.
7.
World Health Organization Europe, European Environment and Health Information System. Incidence of childhood leukaemia: fact sheet 4.1,
December 2009. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/97016/4.1.-Incidence-of-childhood-leukaemia-EDITED_
layouted.pdf?ua=1 Last accessed February 2015.
8. Cancer Research UK. Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) incidence statistics.
Available at: http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/leukaemia-cll/incidence
Last accessed February 2015.
9. Lymphoma Research Foundation. Non-Hodgkin Lymphoma (NHL). Available at:
http://www.lymphoma.org/site/pp.asp?c=bkLTKaOQLmK8E&b=6300139 Last accessed February 2015.
10. EUCAN. Multiple myeloma and immunoproliferative diseases: estimated incidence, mortality & prevalence for both sexes, 2012.
Available at: http://eco.iarc.fr/eucan/Cancer.aspx?Cancer=39
Last accessed February 2015.
11. Albitar M, Manshouri T, Shen Y, et al. Myelodysplastic syndrome is not merely "preleukemia". Blood. 2002;100:791-8.
12. Arranz L, Sánchez-Aguilera A, Martín-Pérez D, et al. Neuropathy of haematopoietic stem cell niche is essential for myeloproliferative neoplasms.
Nature. 2014;512:78-81.
Janssen-Cilag B.V.
Janssen-Cilag NV
Download