sigel - CultuurNet Vlaanderen

advertisement
de Academie van Berchem zoekt een artistiek directeur beeldende kunsten
Ambitieus, toegankelijk en ontplooiingsgericht: het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs
Antwerpen biedt als één van de grootste inrichters voor onderwijs in Vlaanderen dagelijks meer dan
vijftigduizend leerlingen en cursisten de kans om hun talent te ontwikkelen. Zo’n zesduizend
leerkrachten, ondersteunende medewerkers en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen
daarbij. Om het brede aanbod en de vooruitstrevende aanpak te kunnen realiseren is Stedelijk Onderwijs
Antwerpen voortdurend op zoek naar enthousiaste en gedreven medewerkers met diverse achtergrond
om zijn ambities waar te maken.
Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) van het Stedelijk Onderwijs bestaat uit 9 Academies en 2
scholengemeenschappen: muziek – woord – dans en beeldende kunsten. Elke medewerker binnen de
Academies zet zich dagelijks creatief, ondernemend, zelfredzaam, gepassioneerd en teamgericht in.
Deze vijf kernkwaliteiten maken het fundament uit van onze bruisende organisatie.
Voor de Academie Berchem, waar de disciplines beeldende kunsten, muziek en woord worden
aangeboden, zijn we op zoek naar een artistiek directeur beeldende kunsten.
Je opdracht
Je coördineert het artistiek en pedagogisch beleid in nauwe samenwerking met de betrokken leerkrachten. Je
rapporteert aan de algemeen directeur van de Academie Berchem en werkt nauw samen met de artistiek directeur
muziek-woord en de stafmedewerker.
Je belangrijkste taken





Je werkt een inspirerend artistiek beleid uit voor de beeldende kunstendisciplines. Je staat in voor de
kwaliteitsbewaking van de uitwerking van dit beleid.
Je richt vakwerkgroepen op waar leerkrachten per discipline samenkomen. Je zorgt voor de efficiënte
werking van de vakwerkgroepen.
Je bent verantwoordelijk voor diverse projecten binnen de academie. Je zorgt voor de realisatie van de
projecten inclusief alle diverse (praktisch) taken die hierbij komen kijken. Je evalueert de projecten en brengt
de resultaten in kaart.
Je voert een dynamisch personeelsbeleid in nauwe samenwerking met de algemeen directeur. Je stuurt het
team van leerkrachten aan, coacht en ondersteunt hen in hun functioneren. Je voert functionerings- en
evaluatiegesprekken van waaruit je zorgt voor een efficiënte loopbaanbegeleiding. Je bent verantwoordelijk
voor de werving en selectie van nieuwe leerkrachten en stippelt een begeleidingstraject uit voor nieuwe
medewerkers.
Je werkt een vernieuwend pedagogisch beleid uit. Je zorgt ervoor dat de leerkrachten gestimuleerd worden
om verschillende didactische werkvormen te hanteren zodat de pedagogische doelstellingen zo optimaal
mogelijk behaald worden.
Maatschappelijke zetel AG Stedelijk Onderwijs:
Lange Gasthuisstraat 15 │ 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer:0824037071
Website: www.stedelijkonderwijs.be

Je participeert actief aan relevante overlegmomenten (vakwerkgroepen, beleidsteam academie, overleg
met artistieke directeurs van andere academies) en onderhoudt een goed contact met al je collega’s.
Wat verwachten we van je?












Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs dat geschikt is voor directeur beeldende kunsten in het
deeltijds kunstonderwijs en dat erkend is door het ministerie van onderwijs (meer info over de
bekwaamheidsbewijzen lees je hier).
Je bent in bezit van een pedagogische bekwaamheidsbewijs.
Je bent artistiek geschoold of gelijkwaardig door ervaring.
Je bent in verschillende artistieke disciplines thuis en hebt een artistieke visie.
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers aan te sturen en te coachen.
Je bent in staat om mensen te inspireren en te motiveren.
Je werkt resultaatsgericht en hebt ervaring met projectmanagement.
Je bent stressbestendig en voldoende creatief om na te denken over oplossingen voor niet alledaagse
problemen.
Je hebt uitstekende communicatievaardigheden.
Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
Je bent bereid tot structureel avond- en weekendwerk.
Je hebt affiniteit met de academies.
Wat bieden wij?


Een voltijdse tewerkstelling van 20u/20 in de academie beeldende kunsten Berchem vanaf 1 september 2015. Je
aanstelling zal bestaan uit:
o 10 uren in het ambt van directeur (niet-vacante uren, barema 511);
o en 10 uren pedagogische coördinatie in het ambt leraar beeldende kunsten (barema afhankelijk van je
bekwaamheidsbewijs).
Je bruto startloon is afhankelijk je diploma en relevante werkervaring. Enkel werkervaring bij een overheidsbedrijf
wordt meegenomen, ervaring als zelfstandige of in dienst van een privé-organisatie niet. Hoeveel jaren
werkervaring worden meegenomen, wordt bepaald door het ministerie van onderwijs. Meer informatie over de
baremaschalen vind je hier terug.
Plaats van tewerkstelling
Academie Berchem beeldende kunsten: Frans Van Hombeeckplein 29, 2600 BERCHEM
De Academie Berchem beeldende kunsten telt 1497 leerlingen en 11 wijkafdelingen.
Voor meer info, zie: www.academieberchem.be.
Selectie
De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun cv en motivatie worden
uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van dit gesprek wordt je al of niet uitgenodigd voor de selectie, namelijk
een assessment center. De focus in het assessment center ligt op de competenties die deeltijds kunstonderwijs
belangrijk vindt. Typisch voor een assessment center is dat het een combinatie van selectiemethodes is en de
beoordeling door meerdere assessoren gebeurt. Je krijgt op die manier de kans om je kwaliteiten in verschillende
situaties te tonen.
De selectie bestaat uit een intakegesprek in april – mei en twee afzonderlijke assessment rondes die plaats zullen
vinden in juni 2015. De eerste assessmentronde neemt een hele dag in beslag, de tweede ronde ongeveer een halve
dag. De volledige selectieprocedure wordt afgerond met een toewijzingscommissie in de week van 22 juni 2015.
Maatschappelijke zetel AG Stedelijk Onderwijs:
Lange Gasthuisstraat 15 │ 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer:0824037071
Website: www.stedelijkonderwijs.be
Hoe solliciteren?
Solliciteer via:
http://www.stedelijkonderwijs.be/vacature/artistiek-directeur-beeldende-kunsten-academie-berchem-beeldendekunsten-2600.
Voeg bij je sollicitatie een motivatiebrief, recent curriculum vitae met duidelijke vermelding van je behaalde
diploma(’s) en een persoonlijke sterkte-zwakteanalyse.
Afsluitdatum van deze vacature
Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 29 april 2015.
Maatschappelijke zetel AG Stedelijk Onderwijs:
Lange Gasthuisstraat 15 │ 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer:0824037071
Website: www.stedelijkonderwijs.be
Download