AB-POX 481 - Verbion Vloeren

advertisement
AB-POX® 481
Technische
Informatie
2-C-EP-hardelast coating
Product:
2-componenten epoxyhars coating, laagvisceus, gepigmenteerd, speciaal gevuld
nonylfenol-, weekmaker- en oplosmiddelvrij
Eigenschappen:
•
•
•
•
Toepassing:
AB-POX 481 is door het bindmiddel en de speciale vulling bijzonder geschikt voor economische,
duurzame rolcoatings of als afwerklaag / verzegeling voor ingestrooide coatingsystemen.
AB-POX 481 is voor productieruimtes, verkoopruimtes, opslagruimtes en magazijnen toepasbaar.
Met AB-POX 481 kunnen economische coatingsystemen met een goede verhouding van prijs en
prestatie voor magazijnen en parkeerdekken aangebracht worden. De coating is optimaal te
verwerken. In combinatie met de AB-POX- primers / schraaplagen zijn mechanisch, chemisch en
optisch hoogwaardige beschermingssystemen voor cementeuze ondergronden mogelijk.
Verbruik:
0,5 - 1,0 kg/m².
Bestendigheid:
•
•
•
•
Technische
gegevens:
Mengverhouding A : B
100 : 20 gewichtsdelen (5 : 1)
Soortelijk gewicht (23°C)
ca. 1,45 g/cm³
Vaste stofgehalte
ca. 100 %
Viscositeit (23°C)
ca. 1200 mPa s ± 400
Druksterkte (DIN 53454)
> 35 N/mm²
Shore D - hardheid (DIN 53505)
ca. 50
Slijtvastheid (1000 g / 1000 U) volgens Taber
45 mg
De gegevens zijn gemiddelde richtwaarden en geen specificaties
Verwerkings
gegevens:
Verwerkingstijd (12°C / 23°C / 30°C)
Object temperatuur
Materiaaltemperatuur
Maximale relatieve luchtvochtigheid
hardelastisch
oplosmiddelvrij
economisch
gering vervuilend
water / afvalwater
wasmiddel / tenside
zoutoplossingen
temperatuur nat max. 40°C
Begaanbaar (12°C / 23°C / 30°C)
Mechanisch belastbaar (12°C / 23°C / 30°C)
Chemisch belastbaar (12°C / 23°C / 30°C)
•
•
•
•
•
•
•
•
zeer goede chemische bestendigheid
goede mechanische eigenschappen
hoge slijtvastheid
fysiologisch onschadelijk na uitharding
oplosmiddelen (raadplegen)
verdunde zuren en logen
smeer- en brandstoffen
temperatuur nat kort max. 60°C
ca. 60 min. / ca. 40 min. / ca. 25 min.
minstens 12°C tot maximaal 30°C
15°C - 25°C
bij 12°C:
75 %
85 %
bij > 23°C:
36 uur / 24 uur / 16 uur
96 uur / 48 uur / 24 uur
7 dagen / 5 dagen / 3 dagen
Verpakking:
30 kg - blik
Kleuren:
kiezelgrijs ca. RAL 7032 (andere kleuren op aanvraag)
Houdbaarheid:
12 maanden, koel en droog in originele verpakking bij 15 - 25°C. Temperaturen < 10°C kunnen
kristallisatie veroorzaken. Raadplegen.
- geringe kleurafwijkingen zijn niet uit te sluiten -
Pagina 1 van 2
1. Ondergrond / voorbehandeling
Voor het aanbrengen van de coating
dient de ondergrond voorbehandeld te
worden, bijv. stofvrij kogelstralen.
Minimale eisen:
• vrij van cementhuid, stof, olie, vet en
andere hechtingsverstorende stoffen
• zuigend
• hechtsterkte tenminste 1,5 N/mm²
• maximaal vochtgehalte van het
beton 4 % (gewicht)
Afhankelijk van de ondergrond wordt de
ondergrond met een primerlaag en / of
schraaplaag met AB-POX 002 poriënvrij
voorbehandeld en licht met kwartszand
0,1 - 0,3 mm ingestrooid. Indien het
oppervlak antislip moet zijn, wordt met
kwartszand 0,4 - 0,8 mm ingestrooid.
Bij
te
verwachten
optrekkend
vocht, restvocht max. 6 % of een
matvochtige
ondergrond
moet
AB-POX 010 worden toegepast.
Na uitharding het overtollige kwartszand
en verontreinigingen verwijderen.
Raadpleeg
ook
onze
„algemene
voorbehandelings- en verwerkingsrichtlijnen“.
2. Verwerking
De op minstens 15°C getempereerde
componenten
in
de
juiste
mengverhouding met een langzaam
draaiende
elektrische
mixer
(300 - 400 omw./min.) ca. 3 minuten
zorgvuldig intensief mengen totdat een
homogene massa is verkregen. Het
gemengde materiaal overgieten in een
schone blik en nogmaals ca. 1 minuut
goed mengen. Direct na het aanmaken
het blik uitgieten en het materiaal op de
ondergrond verdelen. AB-POX 481
wordt met een fijn getande rakel (rubber
of metaal) gelijkmatig aangebracht en
zo nodig met een roller nagerold. Als
afwerklaag voor antislip - vloeren het
materiaal met een rubberrakel strak
over het met kwartszand ingestrooide
oppervlak aftrekken en met een
kortharige roller narollen. Voor, tijdens
en na het aanbrengen van de coating
op het dauwpunt (+3°C) letten.
3. Systeemvoorbeeld
De navolgende gegevens zijn geldig
voor een object- en ondergrondtemperatuur van 15 - 23°C. Hogere en
lagere temperaturen beïnvloeden de
vulling en het verbruik per m².
Primerlaag:
AB-POX 002, transparant
Verbruik: ca. 0,3 - 0,5 kg/m², licht
instrooien met kwartszand 0,4 - 0,8 mm
(ca. 1 kg/m²).
Schraaplaag:
AB-POX 002 + kwartszand
Verbruik: ca. 600 g/m² bindmiddel
plus kwartszand; licht instrooien met
kwartszand 0,1 - 0,3 mm (ca. 1 kg/m²).
Coatinglaag:
AB-POX 481, kiezelgrijs
Verbruik: ca. 0,5 - 1,0 kg/m².
Totale laagdikte: 0,8 - 1,5 mm.
Voor een verhoogde antislip - effect
wordt
de
coatinglaag
volledig
ingestrooid en met een 2e laag
AB-POX 481 afgewerkt.
Door professioneel onderhoud wordt
de levensduur van het coatingsysteem aanzienlijk verlengd.
AB-POX 481 Editie: 01/2007. Voor het aanbrengen uzelf ervan vergewissen dat dit de meest
actuele versie is. Onze adviezen met betrekking tot technische toepassing in woord, geschrift of
door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt doch gelden slechts als vrijblijvende
aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u
niet van de verplichting de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde
procédé's en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten
vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw
verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend staan wij in voor de goede kwaliteit van onze producten.
4. Chemicaliënbestendigheid
Ammonia 5 %
bestand
Azijnzuur 5 %
bestand
Azijnzuur 10 %
kort bestand
Benzine / Super
bestand
Boorzuur 4 %
bestand
Chloorloog 6 %
bestand
Citroenzuur < 10 %
bestand
Formaldehyde 37 %
bestand
Fosforzuur 25 %
bestand
Gedestilleerd water
bestand
Keukenzout oplossing
bestand
Looizuuroplossing
bestand
Melkzuur 10 %
bestand
Methyleenchloride
niet bestand
Mierenzuur 2 %
bestand
Mierenzuur 5 %
kort bestand
Natronloog 50 %
bestand
Salpeterzuur 10 %
bestand
Xyleen
bestand
Zoutzuur 10 %
bestand
Zoutzuur 30 %
kort bestand
Zwavelzuur 40 %
kort bestand
Testperiode min. 4 maanden bij 20°C.
Eventuele verkleuring door chemische
belasting is niet uitgesloten.
5. Verpakking
30 kg - sets
25 kg component A
5 kg component B
6. Veiligheidsmaatregelen
Dampen niet inademen en contact
met de huid vermijden. Draag
beschermende kleding, handschoenen
en een veiligheidsbril. Zorg voor goede
ventilatie bij gebruik binnen. Na
aanraking met de huid onmiddellijk
wassen met veel water en zeep. Bij
aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen (spoelfles
uit de apotheek) en deskundig medisch
advies inwinnen. Tijdens de verwerking
niet eten, niet roken en geen open vuur
hanteren. Gevarenaanwijzingen en
maatregelen op het etiket volgen.
Veiligheidsbladen en de algemene
voorschriften van het bedrijfschap in
acht nemen.
AB-Polymerchemie B.V.
De IJsvogel 7
NL - 7491 ZG Delden
Tel.: +31 (0)74 - 2596062
Fax.: +31 (0)74 - 3766294
[email protected]
www.ab-polymerchemie.nl
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards