File

advertisement
Seksualiteit in de zwangerschap:
Tijdens de zwangerschapscontroles wordt vaak niet gesproken over seksualiteit in de zwangerschap.
Toch kan er veel veranderen. Vrouwen kunnen tijdens de zwangerschap minder of meer behoefte
hebben aan seks. Door de sterkere vasocularisatie van de genitaliën kunnen onverwachte orgasmen
beleefd worden, meer behoefte aan masturberen en meer seksuele fantasieën en dromen. Soms
worden deze gevoelens als verwarrend ervaren, als een ontheiliging van de zwangerschap. Sommige
paren leggen in deze periode een verrassende experimenteerzin aan de dag, vrijen in verschillende
posities, knuffelen, strelen en volgen samen de bewegingen van het kind.
Sommige mannen zijn echter ook bang dat zij met hun penis het kindje kunnen beschadigen of voor de
dikke buik of vinden de vrouw onaantrekkelijk. Weer anderen hebben alleen de behoefte aan strelen en
knuffelen.
Geconcludeerd kan worden dat tijdens de zwangerschap het uitdrukking geven aan de seksualiteit in alle
richtingen kan veranderen. Voorlichting blijkt vooral nodig om angsten en onzekerheden weg te nemen.
De zwangerschap is een periode waarin de (seksuele) relatie tussen de man en vrouw grote
veranderingen ondergaan en ook onder spanning kan komen te staan. De coïtus hoeft in de
zwangerschap, zoals hierboven als staat, niet vermeden te worden.
In het eerste trimester heeft de vrouw door lichamelijke veranderingen als, misselijkheid, pijnlijke
borsten, lusteloosheid en moeheid vaak minder zin in seks.
Bij veel zwangeren vrouwen neemt de behoefte aan seks in de loop van de zwangerschap af, in
tegenstelling tot de behoefte aan intimiteit, knuffelen en strelen.
In het eerste trimester is ongeveer 85% van de zwangeren seksueel actief, in het tweede en derde
trimester 76% en 55%. Na 36 weken is ongeveer nog 23% seksueel actief.
Coïtus moet vermeden worden bij vruchtwater- en bloedverlies. Ook vrouwen met een sterk verhoogde
kans op vroeggeboorte kunnen in het tweede en derde trimester beter de coïtus vermijden.
Na de geboorte hebben heel veel vrouwen geen behoefte aan seks. Dit komt omdat het baby’tje veel
aandacht nodig heeft en dit ook vraagt, vooral wanneer het een eerste kindje is, daardoor kan de relatie
gaan veranderen. Daarnaast is de vrouw lichamelijk nog zwak en te vermoeid. Sommige vrouwen zijn
bang dat het perineum nog verder uitscheurt. Ongeveer zes weken na de partus vindt weer
gemeenschap plaats. Borstvoeding stimuleert de seksuele gevoelens en het herstel van de seksuele
interactie.
Wanneer iemand natuurlijk een post partum depressie, puerpale psychose, postpaspartale
bekkeninstabiliteit of persisterende dyspareunie als gevolg van een beschadigd perineum heeft dan
zullen er niet vaak seksuele gevoelens naar boven komen of behoefte aan seks.
Daarbij spelen culturele en religieuze factoren spelen een rol bij de betekenis en beleving van seks in
het algemeen.
Seksuele anamnese:
Reden van komst, doel van gesprek, algemene achtergronden, partnerrelatie, verloop seksueel contact,
problemen?  algemeen
Specifiek aard van probleem, lichamelijke aspecten, psychosociale aspecten, tijdsverloop, wanneer
zijn de problemen ontstaan? In welke situatie, wat is de ernst? Wat kan er wel/niet? Effect van de
klacht. Belemmering seksueel leven, onderlinge relatie, omgang probleem, zelf beïnvloeden, oorzaak en
gevolg, determinanten, professionele hulpverlening.
Praktische verloskunde(blz 101) , obstetrie en gynaecologie(blz 933) en prenatale verloskundige
begeleiding (KNOV standaard, hoofdstuk 2)
Download