Dikke darm operatie - Havenziekenhuis Rotterdam

advertisement
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Dikke darm operatie
Uw behandelend arts heeft met u een operatie aan de dikke darm afgesproken.
Binnenkort wordt u opgenomen in het Havenziekenhuis. In deze folder leest u wat er
op de afdeling gebeurt en hoe u zelf een bijdrage kan leveren aan een voorspoedig
herstel.
Tevens geeft deze folder u informatie over de operatie aan de dikke darm, waarbij
mogelijk sprake is van een kwaadaardige tumor.
Anatomie en functie
Voedsel komt via uw slokdarm, maag en dunne darm terecht in uw dikke
darm. Uw dikke darm is het laatste deel van uw spijsverteringskanaal. In uw
dikke darm worden zouten en vocht weer opgenomen in uw bloedbaan.
Daardoor dikt de inhoud van uw dikke darm tot normale ontlasting in. In
totaal is de dikke darm ongeveer 150 centimeter lang.
Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. is een dochteronderneming van
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Doel operatie
De chirurg heeft bij u mogelijk een ‘coloncarcinoom’ vastgesteld. Dat wil
zeggen dat er sprake is van dikke darmkanker. Ook kan er sprake zijn van
een poliep (uitstulping van uw darmslijmvlies) met onrustige cellen; een
goedaardig voorstadium van kwaadaardige dikke darmkanker.
Tijdens de operatie wordt het deel van de dikke darm waarin de tumor zich
bevindt met de bijbehorende lymfeklieren verwijderd.
Voorbereiding op de operatie
Voor een goed verloop van uw operatie en herstel, is het belangrijk dat u de
volgende maatregelen in acht neemt. Wellicht is niet alle informatie op uw
situatie van toepassing.
Voeding
Bij alle patiënten die een afspraak krijgen voor een darmoperatie, wordt in
het eerste gesprek de voedingstoestand geïnventariseerd. Het is belangrijk
dat u in een zo goed mogelijke voedingstoestand naar de operatie gaat.
Bij een slechte voedingstoestand of onbedoeld gewichtsverlies wordt de
diëtiste in consult gevraagd. Zij zal contact met u opnemen om de voeding
door te nemen en adviezen en/of aanvullende voeding te starten voor de
operatie.
Medicijnen
Als u bloedverdunners gebruikt (aspirines, plavix, sintrom / acenocoumarol,
marcoumar, fenprocoumon), dan moet u dit melden aan de arts. Eventueel
moet u met de medicatie stoppen. Dit overlegt de arts met u.
Pre-operatieve poli
Voordat u geopereerd wordt , krijgt u een afspraak op de Pre-Operatieve
Poli. Hier heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist.
Wond-incontinentie-stomaconsulente (WIS-verpleegkundige)
Voor uw operatie heeft u nog een gesprek met de WIS-verpleegkundige
voor extra informatie en uitleg. Als de mogelijkheid bestaat dat er een
(tijdelijk) stoma wordt aangelegd, krijgt u tijdens dit gesprek de informatie
hierover. Verderop in deze folder staat hier meer informatie over.
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 2 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
De opnamedag
Als de mogelijkheid bestaat dat er een stoma wordt aangelegd, zal de WISverpleegkundige samen met u de voorkeursplaats van een (eventueel)
stoma bepalen.
Soms wordt er door uw chirurg bepaald dat uw darmen voor de operatie
leeggemaakt moeten worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:
- Uw darm kan leeggemaakt worden door een klysma. Hierbij wordt via de
anus een slangetje in uw darm gebracht met vloeistof.
- U drinkt twee liter laxerende vloeistof (moviprep), zodat uw dikke darm
volledig wordt gereinigd. Wanneer uw voorbereiding bestaat uit het
drinken van moviprep, zult u een infuus aangesloten krijgen om het vocht
wat u verliest (diarree) aan te vullen.
Welke methode voor u van toepassing is wordt door de chirurg bepaald.
Tenzij u van uw arts of verpleegkundige andere voorschriften heeft
gekregen, gelden op de dag van uw operatie de volgende
dieetvoorschriften:
-
-
Tot zes uur voor uw operatie mag u normaal eten en drinken.
Tot twee uur voor de operatie mag u nog helder drinken, zoals: thee,
water, zwarte koffie (eventueel met suiker, géén melkpoeder),
aanmaaklimonade of appelsap. LET OP: u mag geen melkproducten
drinken!
Geadviseerd wordt tot 2 uur voor de operatie een koolhydraatrijke
heldere drank te drinken. Bijvoorbeeld een glas roosvicee
(aanmaaklimonade) of appelsap. Dit heeft een positief effect op het
herstel na de operatie. LET OP: heeft u diabetes, dan is koolhydraatrijk
drinken niet geschikt voor u.
Operatie
Bij de operatie wordt het gezwel met voldoende marge samen met de
bijbehorende lymfeklieren verwijderd. Meestal hecht de chirurg de twee
uiteinden van de dikke darm weer aan elkaar. Als dit niet mogelijk is, wordt
er een stoma aangelegd.
Soms wordt de darm aan elkaar gehecht, maar wordt er ook een tijdelijk
stoma stroomopwaarts gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de nieuw gemaakte
darmaansluiting kan genezen zonder dat er ontlasting langs gaat.
De operatie kan plaatsvinden door een ‘kijkoperatie’ (kleine sneetjes in uw
buik) of een ‘traditionele operatie’ (grote snede in uw buik).
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 3 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Kijkoperatie
Bij een kijkoperatie worden, via kleine sneetjes ( 0,5 – 1 cm) in uw
buikwand, instrumenten en een camera naar binnen gebracht. Het
camerabeeld is in de operatiekamer op verschillende schermen te zien en
sterk vergroot. Hierdoor is het operatiegebied van dichtbij te bekijken.
Tevens wordt uw buik opgeblazen met lucht om werkruimte te creëren.
Deze methode is echter niet voor iedere patiënt geschikt. Redenen
waarom soms een kijkoperatie niet kan plaatsvinden, zijn onder andere:
- ernstig overgewicht;
- eerdere operaties in uw buik, waarbij ernstige en uitgebreide
verklevingen zijn gevormd;
- eventuele aandoeningen van hart en longen.
De voordelen van kijkoperaties kunnen groot zijn.
- minder bloedverlies tijdens de operatie;
- minder pijn na de operatie;
- sneller herstel, dus sneller naar huis.
In het Havenziekenhuis is uitgebreide ervaring met deze manier van
opereren.
Traditionele (open) operatie
Als een kijkoperatie niet mogelijk blijkt te zijn, wordt u op de traditionele
manier geopereerd. Deze manier van opereren is nog steeds een goede
operatie, waarbij de kanker even goed verwijderd kan worden.
Stoma
Uit veiligheidsoogpunt wordt soms een tijdelijk stoma aangelegd. Een
stoma is een kunstmatige uitgang in de huid van uw buik waardoor de
ontlasting wordt afgevoerd. Omdat deze uitgang geen kringspier heeft,
heeft u geen controle over uw ontlasting. Uw ontlasting komt terecht in een
opvangzakje dat rond uw stoma is aangebracht.
Een stoma kan tijdelijk of permanent zijn. Uw chirurg zal dit voor de
operatie met u bespreken.
De aanleg van een tijdelijk stoma stroomopwaarts van een darmaansluiting
geeft uw nieuw gemaakte dikke darm aansluiting (anastomose) de tijd om
te genezen, zonder dat er ontlasting langs komt. Het tijdelijk stoma wordt
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 4 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
soms op de dunne darm geplaatst en soms halverwege de dikke darm.
Er wordt een klein stukje van de darm naar buiten geleid, geopend, en
vastgehecht aan uw buik. De plaats van het tijdelijk stoma kan rechtsonder
of linksonder op uw buik zijn. De verpleegkundige zal dit met u bespreken.
Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij een operatie aan de
dikke darm de kans op complicaties aanwezig, zoals naadlekkage,
trombose, longontsteking, infectie of nabloeding. Als er complicaties
optreden, duurt uw verblijf in het ziekenhuis langer en is soms een tweede
operatie noodzakelijk. Meer informatie over de belangrijkste complicaties
na een dikke darmoperatie vindt u hieronder.
Naadlekkage
Als de twee uiteinden van uw dikke darm aan elkaar worden gehecht, kan
een lekkage van de naad optreden. De inhoud van de darm lekt hierbij weg
in de buik en leidt tot een ernstige buikvliesontsteking waardoor u zeer ziek
kan worden. Er volgt dan een spoedoperatie waarbij meestal een stoma
wordt aangelegd en u na de operatie nog langere tijd ernstig ziek kan zijn.
De symptomen van naadlekkage kunnen zijn:
- een bolle buik;
- misselijkheid en braken;
- koorts;
- buikpijn;
- ernstig ziek zijn.
Wondinfectie
Een wondinfectie is een ontsteking van de huid op de plaats van de
hechtingen. De symptomen zijn roodheid van de huid of lekken van
wondvocht. Bij een wondinfectie worden soms de hechtingen verwijderd,
zodat het onderhuids ontstoken wondvocht (pus) ontlast en uitgespoeld
kan worden. Meestal zijn antibiotica hierbij niet nodig.
Na de operatie
Om uw herstel na de operatie te bespoedigen, kan het zijn dat u in
aanmerking komt voor deelname aan het 'sneller-beter herstelprogramma',
ook wel bekend als het ERAS-protocol (Enhanced Recovery After Surgery).
Het doel van dit herstelprogramma is om u zo snel mogelijk weer op uw
niveau en conditie van voor de operatie te brengen. U draagt hierbij zelf in
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 5 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
belangrijke mate bij aan uw herstel. Dit doet u door, mits mogelijk, zo snel
mogelijk weer normaal te eten en drinken en uit bed te komen en te lopen.
Direct na de operatie bent u door een aantal slangen verbonden met
apparaten, zoals;
- Eén of twee infusen voor vochttoediening;
- Dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding;
- Eventueel drain in uw buik voor afvoer van wondvocht;
- Blaaskatheter voor afloop van urine;
- Soms een slang (sonde) door uw neus, die via de slokdarm in de maag
ligt. Dit zorgt ervoor dat overtollig maagsap wordt afgezogen;
- Zuurstof slangetje.
Afhankelijk van uw herstel worden deze slangen weer verwijderd.
Wanneer u weer helemaal van de operatie hersteld zal zijn, is moeilijk aan
te geven. Dit hangt af van de grootte van uw operatie, de wijze van
opereren en hoe snel u herstelt.
Eten en drinken
Indien u geen maagsonde heeft na de operatie, bij terugkomst op de
verpleegafdeling, krijgt u een glas water. Misselijkheid is de enige reden om
niet te drinken. Daarom krijgt u aan het einde van de operatie uit voorzorg
een middel tegen misselijkheid. Indien u nog misselijk bent, verzoeken we u
om dit aan te geven.
Voeding wordt na de operatie op advies van de arts uitgebreid. In de ideale
situatie ziet de voeding na de operatie er als volgt uit:
Dag van de operatie:
- Minimaal ½ liter drinken;
- ’s avonds krijgt u een vloeibare maaltijd aangeboden.
Dag 1 na de operatie:
- Vloeibare voeding met als aanvulling 2 keer per dag aanvullende
drinkvoeding (Nutridrink compact proteïn). De drinkvoeding is eiwitrijk en
zorgt voor een zo goed mogelijk herstel na de operatie.
- ’s avonds krijgt u een broodmaaltijd aangeboden.
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 6 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
De dagen daarna:
- Normale voeding (wensdieet);
- 2 keer per dag aanvullende drinkvoeding (Nutridrink compact proteïn);
- In deze dagen komt de diëtist bij u langs om in samenspraak met u te
bekijken hoe lang en in welke hoeveelheid u met de drinkvoeding door
moet gaan.
Daarnaast moet u 3 keer per dag kauwgom kauwen en krijgt u tabletten
om de darmwerking te bevorderen.
Beweging
Bewegen is van zeer groot belang na een operatie aan de darmen. Het
voorkomt allerlei vervelende complicaties die uw herstel kunnen vertragen.
Bewegen kan:
- trombose voorkomen;
- verlies van spierkracht tegen gaan;
- uw ademhaling verdiepen en daardoor luchtweginfecties voorkomen en
de wond sneller laten genezen.
Na de operatie start u zo snel mogelijk met bewegen (mobilisatie). De
avond van uw operatie wordt er al een begin gemaakt met bewegen
doordat u op de rand van het bed mag komen zitten. De verpleegkundige
kan hierbij helpen.
De dag na de operatie is het de bedoeling dat u 3 keer op een dag uit bed
komt. Wij adviseren dat te doen op momenten van de zelfzorg en van de
maaltijden. Zo komt u meteen weer in een persoonlijk ritme terecht. De
dagen die volgen is het de bedoeling dat u deze 3 momenten uitbreidt tot
minimaal ongeveer 3 keer 2 uur op een dag.
Snel herstel
Het streven van het ERAS-protocol is zo spoedig mogelijk herstel. Dit
houdt onder andere in dat u na uw operatie zo snel mogelijk:
- weer normaal eet;
- met ondersteuning van verpleging uit bed komt;
- pijnbestrijding ‘op maat ‘toegediend krijgt.
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 7 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Hiervoor is een vast schema gemaakt: afhankelijk van uw situatie en
lichamelijke toestand, wordt per dag bepaald of dit haalbaar is. De
verpleegkundigen vertellen u daar meer over. Als alles goed gaat, kunt u
binnen zeven tot tien dagen na de operatie het ziekenhuis verlaten. Bij een
kijkoperatie is het herstel vaak sneller.
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u een dagboekje invullen, zodat u
weet wat u gegeten en gedronken heeft en hoeveel momenten u
gemobiliseerd heeft. Het dient als richtlijn waardoor een spoedig herstel
wordt bevorderd. Achter in de folder vindt u een voorbeeld dagboekje.
Intensive Care
Soms gaat u na de operatie naar de Intensive Care (IC). Dit is dan vaak
voor één nacht, tenzij de IC-arts in overleg met uw chirurg, anders beslist.
Op deze afdeling kunnen uw lichaamsfuncties beter worden bewaakt dan
op de verpleegafdeling. Als opname op de Intensive Care niet nodig is,
gaat u na de operatie gewoon weer naar uw eigen kamer.
Ontslag
U mag vanaf de derde dag na de operatie naar huis, wanneer:
- uw darm normaal functioneert;
- u voldoende normale voeding verdraagt;
- de pijn onder controle is;
- u weer voldoende mobiel bent.
De definitieve beslissing of u naar huis mag, neemt uw chirurg in overleg
met u. In principe is thuis, als u voor de operatie zelfstandig functioneerde,
geen extra zorg nodig. Denkt u al voor de opname na of u thuis hulp nodig
heeft na de operatie en wie u weer op komt halen wanneer u naar huis
kan? Dit kunt u tijdens het opnamegesprek al doorgeven aan de
verpleegkundige.
Het herstel na een darmoperatie verloopt in het begin snel, maar het kan
drie tot zes maanden duren totdat u zich volledig hersteld voelt. U mag
alles doen. Let wel goed op signalen van het lichaam. Bij pijn of
buitensporige vermoeidheid, heeft u teveel gedaan.
Uitslag
Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 8 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Chirurgie. Tijdens deze afspraak hoort u de uitslag van het
weefselonderzoek en uw eventuele nabehandeling. Aangezien het
weefselonderzoek ongeveer tien werkdagen duurt, wordt deze afspraak
meestal één tot twee weken na de operatie gepland. Het is verstandig om
iemand mee te nemen naar dit gesprek.
Psychosociale ondersteuning
Ziek zijn is voor ieder mens een ingrijpend gebeuren. De fase van
onderzoeken, zowel klinisch als poliklinisch, kan belastend voor u zijn. Het
wachten op uitslagen is veelal een periode van onzekerheid en spanning.
De confrontatie met de diagnose, in de poliklinische of klinische fase kan
tot emotionele reacties leiden.
Behandeling in het ziekenhuis kan ingrijpend zijn in uw leven, maar ook in
dat van uw naasten. Over en weer kan er zorg zijn om elkaar en over de
gevolgen van het ziekzijn voor het dagelijks leven. Een ieder staat voor de
opgave om op eigen wijze een weg te vinden in deze nieuwe situatie. Het
medisch maatschappelijk werk kan u en uw naasten hierbij behulpzaam
zijn.
U kunt het medisch maatschappelijk werk inschakelen via uw behandelend
arts of de verpleegkundige. Ook kunt u zelf bellen naar het algemene
nummer van het Havenziekenhuis (010 - 404 33 00) en vragen naar het
medisch maatschappelijk werk om een afspraak te maken. Hierna volgt
een intakegesprek waarin uw hulpvraag besproken wordt.
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 9 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Leefregels
Het is normaal dat de operatiewond nog enige tijd gevoelig is en dat de
buik enigszins is opgezet. Ook kan uw ontlasting nog onregelmatig zijn. U
kunt zich thuis het beste aan de volgende richtlijnen houden:
- Dieet: u kunt thuis normaal eten> Het is wel verstanding om veel te
drinken (1,5 – 2 liter per dag).
- Medicijnen: zo nodig gebruikt u pijnstillers.
- Douchen: vanaf de tweede dag na de operatie mag u normaal douchen.
Tot de controleafspraak mag u niet in bad of zwemmen.
- Beweging: zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Dagelijks wandelen
is goed voor uw herstel. Traplopen is toegestaan. De eerste weken mag
u geen zware voorwerpen tillen.
- Autorijden: zodra u zich daartoe in staat voelt, mag u weer autorijden.
- Werken: wanneer u kunt werken, hangt af van het soort werk dat u
verricht. Meestal kunt u na enkele weken weer aan het werk. Overleg dit
met de chirurg en bedrijfsarts.
Neem contact op met het ziekenhuis wanneer u merkt dat u een pijnlijke
gespannen buik heeft, veel moet braken of wanneer u koorts heeft.
Vragen
Als zich thuis complicaties voordoen, neemt u dan bij voorkeur contact op
met uw behandelend specialist, te bereiken via de Polikliniek Chirurgie. Het
telefoonnummer is: 010 - 404 33 80.
Bij acute problemen kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp,
bereikbaar op telefoonnummer 010 - 404 33 00.
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 10 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Voorbeeld dagboekje
Dag: ...........................................................
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 11 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Dag: ...........................................................
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 12 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Dag: ...........................................................
www.havenziekenhuis.nl
Have_Inprintfolders_Def.indd 2
- 13 van 14 -
Dikke darm operatie
31-10-11 14:55
Havenziekenhuis
ROTTERDAM
Wat is uw mening?
Het Havenziekenhuis wil haar patiënten goede zorg mét persoonlijke aandacht
bieden. Als u tevreden bent over onze zorg, dan horen we het graag. Maar
ook ideeën voor verbetering van onze zorg en service zijn van harte welkom. U
kunt uw suggesties doorgeven via onze website www.havenziekenhuis.nl bij
'patiënten' of uw mening delen via www.zorgkaartnederland.nl
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan
uw medisch specialist via ons algemene telefoonnnummer 010 - 404 33 00.
Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u onverwacht verhinderd? Laat u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons
weten. Een andere patiënt kan dan wellicht eerder worden geholpen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op www.havenziekenhuis.nl
121324
CHIR/16/01/folder dikke darm operatie
Deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend.
© Havenziekenhuis
POSTADRES
Telefoon & fax
HOOFDLOCATIE
buitenpolikliniek krimpen
Postbus 70031
010 - 404 33 00
Haringvliet 2
Patrijzenstraat 59
3000 LN Rotterdam
010 - 412 15 17
Rotterdam
Krimpen aan den IJssel
www.havenziekenhuis.nl
- 14 van 14 -
Dikke darm operatie
Download