CURRICULUM VITAE Naam Rietman, Johan Swanik

advertisement
CURRICULUM VITAE
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Burgelijke staat
Huisadres
telefoon
e-mail
Werkadres
Telefoon
Rietman, Johan Swanik
6 januari 1960
Almelo
Nederlandse
samenwonend
4 kinderen
Heerschaphorst 13
7531 JM Enschede
053 – 4343608
[email protected]; [email protected];
Afdeling Revalidatie, Medisch Spectrum Twente
Haaksbergerstraat 55, postbus 50000
7500 KA Enschede
050 – 053-4872861
Scholing en Opleiding
1972 - 1978
1978 - 1982
1982 - 1990
1991 - 1995
1995 - 1997
Atheneum B, Christelijk Lyceum Almelo
Twentse Academie voor Fysiotherapie Enschede, diploma 1982
Studie Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Artsexamen februari 1990
Opleiding Revalidatiegeneeskunde, Academisch Ziekenhuis Groningen
Eerste tranche van de 2-jarige wetenschappelijke na- en bijscholingscursus voor
revalidatieartsen Stimuleringsgezondheidsonderzoek Nederland (SGO) en Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde
(VRA). Diploma: 24 januari 1997
Werkzaamheden na beëindiging specialisten opleiding
1995 – 2003
1995 – 2002
1995 – 2003
2003 – 2006
2006 – heden
2006 – heden
2007 – heden
Staflid aan de afdeling/disciplinegroep Revalidatie Academisch Ziekenhuis
Groningen/Rijksuniversiteit Groningen
Waarnemend “chef de polikliniek” van de afdeling Revalidatie van het
Academisch Ziekenhuis Groningen
Universitair Docent aan de Faculteit der Medische Wetenschappen,
Rijksuniversiteit Groningen
Revalidatiearts en medisch manager afdeling Revalidatie, Martini Ziekenhuis
Groningen
Revalidatiearts afdeling Revalidatie, Roessingh RC / Medisch Spectrum Twente,
Enschede
Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Technologie, faculteit elektrotechniek,
wiskunde en informatica, Universiteit Twente, Enschede
Wetenschappelijk directeur Roessingh Research and Development
Functies en activiteiten tijdens de studie Geneeskunde en nadien
1984 – 1985
1983 – 1985
Lid faculteitsraad,Rijksuniversiteit Groningen
Docent cursus Onderzoek Houding en Bewegingsapparaat (individueel
keuzeproject)
1
1985 – 1987
1990 – 1991
1995 – 2006
1997 – 2003
1994 – 2005
1997 – heden
1999 – 2000
1999 – 2003
2000 – 2002
2000 – 2002
2000 – 2002
2001 – heden
2001 – heden
2001 – heden
2002 – 2003
2003 – 2006
2003 – 2006
2003 – 2006
2006 – heden
2006 – heden
2006 – heden
2006 – heden
2006 – 2007
2006 – 2007
2006 – heden
2006 – heden
2007 – heden
2007 – heden
2007 – heden
Student-assistent disciplinegroep chirurgie AZG: introductiecursus
Arts-assistent Neurologie, Academisch Ziekenhuis Groningen
Docent NDT cursus Noord Nederland
Coördinator Professioneel vaardigheidsonderwijs trimester 3.3 RUG
Onderwijscoördinator disciplinegroep Revalidatie AZG
Lid Scholingscommissie Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en
Physische Geneeskunde (VRA)
Lid werkgroep voorbereiding fusie AZG – Beatrixoord o.l.v. Ernst and Young
Plaatsvervangend opleider Huisartsgeneeskunde (t.b.v. poliklinische stage)
Visitator VRIN instituten
Lid werkgroep CBO richtlijnontwikkeling diagnostiek en behandeling
Lymfoedeem
Lid werkgroep Pilot Chronisch Zieken, Onderwijsinstituut Faculteit der
Medische Wetenschappen
Landelijke scholingscoördinator Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Revalidatie en Physische Geneeskunde (VRA) t.b.v. het landelijke bij en
nascholingsprogramma voor revalidatieartsen.
Lid van het concilium van de VRA
Lid visitatie commissie ad hoc en plenair t.b.v. opleidingsinstituten
revalidatiegeneeskunde (VRA)
Waarnemend voorzitter medische staf afdeling revalidatie AZG – Beatrixoord
Lid medische staf Martini ziekenhuis Groningen
Lid kernstaf Martini ziekenhuis Groningen
Medisch Manager Centrum voor Revalidatie, Martini ziekenhuis Groningen
Lid medische staf Roessingh Revalidatie Centrum
Lid kernstaf Medisch Spectrum Twente
Lid hooglerarenconvent Revalidatie
Opleider Revalidatiegeneeskunde Medisch Spectrum Twente
Lid stafbestuur Roessingh Revalidatie Centrum
Lid werkgroep CBO richtlijnontwikkeling pijn bij kanker, namens de VRA
Lid Programmaraad Revalidatieonderzoek ZonMw, namens VRA
Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Technologie, Universiteit Twente,
Enschede
Wetenschappelijk directeur Roessingh Research and Development
Lid directieraad Roessingh concern
Lid van de tafel onderwijs & onderzoek, Universiteit Twente, Saxion
hogeschool, ROC.
Promotie onderzoek
Treatment-related morbidity in breast cancer patients.
A comparative study between sentinel lymph node biopsy and axillary lymph node dissection.
Prospective multicenter cohort onderzoek: Universitair Medisch Centrum Groningen en Martini
Ziekenhuis Groningen.
Eerste promotor: Prof. W.H. Eisma
Tweede promotor: Prof. dr. H.J. Hoekstra
Derde promotor: Prof. dr. J.H.B.G. Geertzen
Vierde promotor: Prof. dr. J.W. Groothoff
Promotie datum: 15 juni 2005. Rijksuniversiteit Groningen.
ISBN 90-7711-3282
2
Inaugurele rede
Vallen en Opstaan
Uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Technologie,
faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Universiteit Twente. 31 mei 2007.
Publicaties
Internationale tijdschriften
Reinders MF, Geertzen JHB, Rietman JS. Neuropraxia of the common peroneal nerve; a rare
complication resulting from wearing a KBM prosthesis. A case report. Prosthet Orthot Int 1996;20:197-8.
Geertzen JHB, Rietman JS, Robinson PH, Eisma WH. An extension contracture of the cervical spine
combined with headache; an unusual combination. Eur J Phys Med Rehabil 1996;6(5):154-5.
Geertzen JHB, Rietman JS, Smit AJ, Zimmerman KW. A young female patient with Reflex Sympathetic
Dystrophy of the upper extremity in whom amputation became inevitable. A case report. Prosth Orthot Int
1997;21(2):159-62.
Geertzen JHB, Hoekstra HJ, Elzinga A, Rietman JS. Rehabilitation management for a patient with a
forequarter amputation with chest wall resection. Prosthet Orthot Int 1998;22(3):254-8.
Geertzen JHB, Rietman JS. Prescription of prosthetics. J. Rheum Med Rehab 2000;11(2):
134-7.
Geertzen JHB, Groothoff JW, Nicolai J-P, Rietman JS. Brachial plexus neuropathy. J Hand Surg
2000;25B(5):461-4.
Geertzen JHB, Martina JD, Rietman JS. Lower limb amputation. Part 2: Rehabilitation – a 10 year
literature review. Prosthet Orthot Int 2001;25(1):14-20.
Rietman JS, Postema K, Geertzen JHB. Gait analysis in prosthetics: opinions, ideas and conclusions.
Prosthet Orthotic Int 2002;26:50-7.
Rietman JS, Dijkstra PU, Hoekstra HJ, Eisma WH, Szabo BG, Groothoff JW, Geertzen JHB. Late
morbidity after treatment of breast cancer in relation to daily activities and quality of life; a systematic
review. Eur J Surg Oncol 2003;29(3)229-38.
Rietman JS, Dijkstra PU, Geertzen JHB, Baas PC, Vries de J, Dolsma WV, Groothoff JW, Eisma WH,
Hoekstra HJ. Short-term morbidity of the upper limb after sentinel lymph node biopsy (SLNB) or axillary
lymph node dissection (ALND) for stage I or II breast cancer. Cancer 2003;98(4)690-6. Erratum in
Cancer 2004;100(9):1991.
Rietman JS, Geertzen JHB, Vries de J. Author Reply I. Cancer 2003;dec.
Rietman JS, Geertzen JHB, Vries de J. Author Reply II. Cancer 2004;101(10):2368-9.
3
Rietman JS, Dijkstra PU, Debreczeni R, Geertzen JHB, Robinson D, Vries de J. Impairments, disabilities
and health related quality of life after treatment for breast cancer: a follow-up study 2.7 years after
surgery. Disabil Rehabil. 2004;26(2):78-84.
Rietman JS, Goudsmit J, Meulemans D, Halbertsma JP, Geertzen JHB. An automatic hinge system for
leg orthosis. Prosthet Orthot Int. 2004;28(1):64-8.
Zahavi A, Geertzen JHB, Middel B, Staal M, Rietman JS. Long term effect (more than five years) of
intrathecal baclofen on impairment, disability and quality of life in patients with severe spasticity of spinal
origin. J Neurol Neurosurg Psych 2004;75:1553-7.
Meijer RS, Rietman JS, Geertzen JHB, Bosmans C, Dijkstra PU. Validity and intra- and interobserver
reliability of an indirect volume determination of patients with edema of the upper extremity. Lymphology
2004;37(3):127-34.
Rietman JS, Goudsmit J, Meulemans D, Halbertsma JPK, Geertzen JHB. Ein automatiches Kniegelenk
für Beinorthesen. Orthetic 2004;11:889-93.
Rietman JS, Dijkstra PU, Geertzen JHB, Baas PC, Vries de J, Dolsma WV, Groothoff JW, Eisma WH,
Hoekstra HJ. Treatment related upper-limb morbidity 1 year after sentinel lymph node biopsy or axillary
lymph node dissection for stage I or II breast cancer.
Ann surg oncol 2004;11:1018-1024.
Maathuis K, Schans van de CP, Ieperen van A, Rietman JS, Geertzen JHB. Gait in children with cerebral
palsy: observer reliability of Physician Rating Scale and Edinburgh Visual Gait Analysis Interval Testing
scale. J Pediatr Orthop 2005 May-Jun;25(3):268-72.
Rietman JS, Geertzen JHB, Hoekstra HJ, Baas PC, Dolsma WV, Vries de J, Groothoff JW, Eisma WH,
Dijkstra PU. Long term treatment related upper limb morbidity and quality of life after sentinel lymph
node biopsy for stage I or II breast cancer. Eur J Surg Oncol. 2006;32(2):148-152.
Dijkstra PU, Rietman JS, Geertzen JHB. Phantom breast sensations and phantom breast pain: A 2-year
prospective study and a methodological analysis of literature. Eur J Pain. 2007;11(1):99-108.
Rietman JS, Geertzen JHB. Efficacy of intrathecal baclofen delivery in the management of severe
spasticity in upper motor neuron syndrome. Acta Neurochir Suppl. 2007;97(Pt 1):205-11.
Kootstra J, Hoekstra-Weebers JE, Rietman H, de Vries J, Baas P, Geertzen JH, Hoekstra HJ. Quality of
life after Sentinel Lymph Node Biopsy or Axillary Node Dissection in Stage I/II Breast Cancer
Patients: A Prospective Longitudinal Study. Ann Surg Oncol. 2008;15(9):2533-41.
Voerman GE, Fleuren J, Kallenberg L, Rietman H, Snoek G, Hermens H. Patient ratings of spasticity
during daily activities are only marginally associated with long-term surface electromyography. J
Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008 Oct 23. (Epub ahead of print)
Fleuren JF, Voerman GE, Snoek HJ, Nene AV, Rietman JS, Hermens HJ. Perception of lower limb
spasticity in patients with spinal cord injury. Spinal Cord. 2008 Dec 9. (Epub ahead of print)
Nationale tijdschriften
4
Rietman JS, Arendzen JH. Gangbeeldanalyse ter evaluatie van het effect van een partiële fenolblokkade
van de n. Tibialis. Revalidata 1996;3(4):179-85.
Rietman JS. Lymfoedeem van de bovenste extremiteit bij patiënten met status na behandeling van een
mammacarcinoom. ISPO Nederland Actueel 1997;19:24-25.
Rietman JS, Geertzen JHB. Gangbeeldanalyse en de prothesiologie. Revalidata 2001;23(99): 13-20.
Geertzen JHB, Rietman JS, Schoppen T. Met een prothese zijn de zorgen voorbij. Medisch Contact
2003;58(3):105
Rietman JS. Therapie gerelateerde morbiditeit bij borstkankerpatiënten. Oedeminus 2005;4:14-18.
Leerboek
Geertzen JHB en Rietman JS (eds). Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. ISBN 09
5189 909 2. 514 pp. 2002. Lemma, Utrecht
Geertzen JHB en Rietman JS (eds). Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Tweede
druk ISBN 978-90-5931-099-5. 523 pp. 2008. Lemma, Den Haag.
Bijdrage aan een boek
Rietman JS. Revalidatie-onderzoek. In Staal M. Ontwikkelingsgeneeskunde; Intrathecale toediening van
Baclofen bij ernstige spasticiteit. Ziekenfondsraad, mei 1997
Geertzen JHB, Rietman JS, Eisma WH. Amputaties en Protheseologie. In: Willems JHBM, Croon
NHTh, Koten JW (eds). Handboek Arbeid en Belastbaarheid. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1998:
58 pp. ISBN 90-650-26-24 X.
Rietman JS, Middel B, Geertzen JHB, Staal M. Effect of intrathecal delivery of baclofen by an implanted
programmable pump for the treatment of severe spasticity. Conference Book IXth World Congress ISPO,
ISBN 90-74768-13-x, 1998: 625-626.
Rietman JS, Geertzen JHB. Postoperatieve behandeling van de geamputeerde patiënt. In: Geertzen JHB,
Rietman JS (eds). Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Lemma, Utrecht, ISBN 905189-909-2, 2002: 141-151.
Geertzen JHB, Rietman JS. Interface tussen stomp en prothese. Een onnatuurlijke combinatie. In:
Geertzen JHB, Rietman JS (eds). Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Lemma,
Utrecht, ISBN 90-5189-909-2, 2002: 271-281.
Rietman JS, Postema K, Geertzen JHB. Instrumentele ganganalyse en de prothesiologie. In: Geertzen
JHB, Rietman JS (eds). Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Lemma, Utrecht, ISBN
90-5189-909-2, 2002: 427-443.
Rietman JS. Meetmethoden. In Richtlijn lymfoedeem. Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg CBO.
Van Zuiden, Utrecht, ISBN 90-76906-52-1, 2002:37-42.
5
Geertzen JHB, Dijkstra PU, Rietman JS. Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. In
Marinus J, Dijkstra PU, Nijs J, van Wilgen CP. Jaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie 2006. Bohn Stafleu
van Loghum, Houten, ISBN 90-3134544x, 2005: 117-131.
Rietman JS, Geertzen JHB. Efficacy of intrathecal baclofen delivery in the management of severe
spasticity in upper motor neuron syndrome. In: Operative Neuromodulation Vol 1: Functional
Neuroprosthetic Surgery. Ed. Sakas DE, Simpson BA, Krames ES. ISBN 978-3-211-33078-4 Springer
Wien NewYork. 2007
Geertzen JHB, Rietman JS, van der Linde H. Amputatie en protheseologie.
Handboek Arbeid en Belastbaarheid – Tweede herziene druk. Red: JHBM Willems,
NHTh Croon, JW Koten. Bohn Stafleu van Loghum: Houten, 2007
Rietman JS, Geertzen JHB. Postoperatieve behandeling van de geamputeerde patiënt. In Geertzen JHB
en Rietman JS (eds) Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Tweede druk ISBN 978-905931-099-5. 523 pp. 2008. Lemma, Den Haag.
Meulenbelt HEJ, Geertzen JHB, Rietman JS. Interface tussen stomp en prothese; een onnatuurlijke
combinatie. In Geertzen JHB en Rietman JS (eds) Amputatie en prothesiologie van de onderste
extremiteit. Tweede druk ISBN 978-90-5931-099-5. 523 pp. 2008. Lemma, Den Haag.
Rietman JS, Schiphorst-Preuper. De prothesevoet. In Geertzen JHB en Rietman JS (eds) Amputatie en
prothesiologie van de onderste extremiteit. Tweede druk ISBN 978-90-5931-099-5. 523 pp. 2008.
Lemma, Den Haag.
Rietman JS, Nederhand M, Postema K, Geertzen JHB. Instrumentele ganganalyse en de prothesiologie.
In Geertzen JHB en Rietman JS (eds) Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Tweede
druk ISBN 978-90-5931-099-5. 523 pp. 2008. Lemma, Den Haag.
Geertzen JHB, Rietman JS. Seksualiteit. In Geertzen JHB en Rietman JS (eds) Amputatie en
prothesiologie van de onderste extremiteit. Tweede druk ISBN 978-90-5931-099-5. 523 pp. 2008.
Lemma, Den Haag.
Rietman JS, Geertzen JHB. Nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de amputatie en prothesiologie.
In Geertzen JHB en Rietman JS (eds) Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Tweede
druk ISBN 978-90-5931-099-5. 523 pp. 2008. Lemma, Den Haag.
Geertzen JHB, Rietman JS. Seksualiteit bij amputatie patiënten. In Gianotten WL, Meihuizen-de Regt
MJ, van Son-Soonmes N. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. ISBN 978-90-232-4405-9
pag. 262-270, tot. Pag. 652. van Gorcum, Assen.
Publicaties in boek n.a.v. congres of cursus
JHB Geertzen, Rietman JS. "Stomp(huid)problematiek". In: "Amputatie en Protheseologie van de
onderste extremiteit", deel 2, 1995, 1997 red Geertzen JHB, Rietman JS, Vos LDW. Groningen, ISBN
90-74768-03-2
6
Rietman JS, JHB Geertzen."Klinische aspecten met betrekking tot gangbeeldanalyse". In: Rietman JS,
Geertzen JHB (eds). Basiscursusboek Houding en beweging en wetenschappelijk onderzoek. Afdeling
Revalidatie AZG, Groningen, ISBN 90-74768-04-0, 1995:99-104.
Rietman JS, Geertzen JHB. Gangbeeldanalyse: klinische relevantie? In: Basiscursusboek Houding en
beweging en wetenschappelijk onderzoek; Rietman JS, Geertzen JHB (eds). Afdeling Revalidatie AZG,
Groningen, ISBN 90-74768-05-9, 1996:97-103.,(tevens 1997,1998,1999)
Rietman JS, JHB Geertzen. "Postoperatieve behandeling van de geamputeerde patient". In: "Amputatie
en Protheseologie van de onderste extremiteit", 1997, Geertzen JHB, Rietman JS (eds), afdeling
Revalidatie AZG, Groningen, ISBN 90-74768-07-5, 99-107.
JHB Geertzen, Rietman JS. "Posttraumatische artrose” In: Basiscursusboek Revalidatiegeneeskunde
"Brandwonden en ongevalsletsels vanuit revalidatie-perspectief", Rietman JS, Geertzen JHB, Sluis CK
van der (eds). Afdelding Revalidatie AZG, Groningen, ISBN 90-74768-10-5, 1998: 123-129.
Rietman JS, Sluis van der CK. De oudere ongevalspatiënt in het revalidatiecentrum. In: Basiscursus
Revalidatiegeneeskunde "Brandwonden en ongevalsletsels vanuit revalidatie-perspectief", Rietman JS,
Geertzen JHB, Sluis CK van der (eds). Afdelding Revalidatie AZG, Groningen, ISBN 90-74768-10-5,
1998: 123-129.
Geertzen JHB, Rietman JS. Interface tussen stomp en prothese. Een onnatuurlijke combinatie. In:
Geertzen JHB, Rietman JS (eds). Basiscursusboek Amputatie en protheseologie van de onderste
extremiteit. Afdeling Revalidatie AZG, Groningen, ISBN 90-74768-19-9, 2000: 131-141.
Rietman JS, Geertzen JHB. Gangbeeldanalyse en de protheseologie, In: Geertzen JHB, Rietman JS (eds).
Basiscursusboek Amputatie en protheseologie van de onderste extremiteit. Afdeling Revalidatie AZG,
Groningen, ISBN 90-74768-19-9, 2000: 307-317.
Rietman JS, Geertzen JHB. De zin en onzin van ganganalyse. In: Rietman JS, Geertzen JHB (eds).
Basiscursusboek Houding en Beweging. Afdeling Revalidatie AZG, Groningen, ISBN 90-74768-21-0,
2000: 119-125.
Geertzen JHB, Rietman JS. De post-traumatische enkel/voet. In: Dekker R, Geertzen JHB, Rietman JS
(eds). Basiscursusboek De orthopaedische schoen. Afdeling Revalidatie AZG, Groningen, ISBN 9074768-20-2, 2000: 85-91.
Rietman JS, Geertzen JHB. Ortheseologie instrumentele ganganalyse. In: PAOG Heyendaal (ed).
Rolstoelen en ortheseologie. UMC ST Radboud, Nijmegen, ISBN 90-373-0550-4, 2000: 86-93.
Rietman JS, Klinische observatie van het gaan. In: ISPO-Nederland (ed). Cursusklapper Protheseologie
onderste extremiteit, Nijmegen, 2000: 7/1-7/3.
Rietman JS, Geertzen JHB. De zin en onzin van ganganalyse. Klinische relevantie?. In: ISPO-Nederland
(ed). Cursusklapper Protheseologie onderste extremiteit, Nijmegen, 2000: 7a/1-7a/4.
Rietman JS, Geertzen JHB. Gangbeeldanalyse en de protheseologie. In: ISPO-Nederland (ed).
Cursusklapper Protheseologie onderste extremiteit, Nijmegen, 2000: 7b/1-7b/8.
Geertzen JHB. Rietman JS. Stomphuidproblematiek. In: ISPO-Nederland (ed). Cursusklapper
Protheseologie onderste extremiteit, Nijmegen, 2000: 16/1-16/6.
7
Rietman JS, Geertzen JHB. De zin en onzin van ganganalyse. Klinische relevantie?. In: Rietman JS,
Geertzen JHB (eds). Basiscursusboek Houding en Beweging. Afdeling Revalidatie AZG, Groningen,
ISBN 90-74768-25-3, 2001: 125-131.
Rietman JS. Spasticiteit en loopvaardigheid. In: In: Becher JG, Maathuis CGB (eds). Cerebrale parese;
stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. PAOG-Heyendaal, Nijmegen, ISBN 90 373 06101, 2002:
154-159.
Rietman JS. Pharmacological management of spasticity. Lower limb. Up-date course on orthotic
management and related therapies after stroke. In: Orthotic management and related therapies after stroke
2005. Editors: Martina JD, Geertzen JHB. ISBN-10: 9074768350.
Abstracts
Rietman JS Gangbeeldanalyse ter evaluatie van het effect van een partiële fenolblokkade van de n.
Tibialis. Ned Tijdschr Geneesk 1995, 139;30:1572-1573.
Rietman JS, Middel B, Geertzen JHB, Staal M. Effect of intrathecal delivery of Baclofen by an implanted
programmable pump for the treatment of severe spasticity. Conference Book IXth World Congress ISPO.
ISBN 90-74768-13-x, 1998: 625-626.
Rietman JS, Dijkstra PU, Geertzen JHB, Baas PC, Vries J de, Groothoff JW, Eisma WH, Hoekstra HJ.
Short-tem morbidity of the upper limb after sentinel lymph node biopsy (SLNB) or axillary lymph node
dissection (ALND) for stage I or II breast cancer. Poster presentatie. Abstract book Soc Surg Oncol, 55th
Annual Cancer Symposium, Denver. Annals Surgical Oncology, Suppl, Jan 2002, 9, 1: 554.
Berge NA ten, Rietman JS, Meijer JWG, Sulter GA, Groothoff JW, Dekker R. Length of inpatient
rehabilitation of acute stroke patients: effect of initial treatment in a stroke care unit. Abstract book 3rd
World Congress in Neurological Rehabilitation, Venetië, 2-6 april 2002:241. (poster)
Rietman JS. Therapie gerelateerde morbiditeit na behandeling van borstkankerpatiënten. Abstract boek
KNGF-congres, Den Haag, 5-6 november 2004:129.
van der Hulst M, Vollenbroek-Hutten MMR, Rietman JS, Schaake L, Hermens HJ. Differences in muscle
activation patterns between chronic low back pain patients and healthy controls during walking. ISEK
2008.
Fleuren JFM, Voerman GE, Snoek GJ, Nene AV, Rietman JS, Hermens HJ. Spasticity in the lower limbs
as perceived by patients with complete spinal cord injury during daily activities. ESPRM 2008.
Fleuren JFM, Voerman GE, Snoek GJ, Nene AV, Rietman JS, Hermens HJ. Perception of lower limb
spasticity in patients with complete spinal cord injury. VRA 2008.
Fleuren JFM, Snoek GJ, Voerman GE, Nene AV, Rietman JS, Hermens HJ. Is spasticity-related
discomfort associated with how spasticity manifests? VR 2008.
International Proceedings:
Rietman JS, Geertzen JHB, Dijkstr PU, Hoekstra HJ, Treatment related morbidity in breast cancer
8
patients. Medimond, International Proceedings 4th World Congress ISPRM, june 10-14, 577-582;2007
Reenalda J, van Geffen P, Nederhand M, Veltink P, Koopman B, Jannink M, IJzerman M, Rietman H.
Effects of actuated pelvic rotation on sitting forces and pressure distribution. Proceedings of the 2008
RESNA Conference, Arlington VA.
Rapport
Rietman JS. Revalidatie-onderzoek. In: Staal MJ. Behandeling van ernstige spasticiteit met behulp van
intrathecaal toegediende baclofen. Rapport OG 91-052. 1995:64-70.
Redactie
JHB Geertzen, JS Rietman, LDW Vos. Basiscursusboek Revalidatiegeneeskunde "Amputatie en
Protheseologie van de onderste extremiteit", maart 1995, ISBN 90-74768-03-2.(tevens 1997 ISBN 9074768-07-5 en 2000 ISBN 90-74768-19-9)
JS Rietman, JHB Geertzen. Basiscursusboek Revalidatiegeneeskunde "Houding en beweging" mei/juni
1995,ISBN 90-74768-04-0.(tevens 1996 ISBN 90-74768-05-9, 1997 ISBN 90-74768-07-5, 1998 ISBN
90-74768-15-6, 2000 ISBN 90-74768-21-0, 2001 ISBN 90-74768-25-3)
JHB Geertzen, JS Rietman. Basiscursusboek Revalidatiegeneeskunde "De Orthopaedische Schoen" juni
1997, ISBN 90-74768-08-3, 98pp. (tevens 2000 ISBN 90-74768-20-2)
JS Rietman, JHB Geertzen, CK van der Sluis. Basiscursusboek Revalidatiegeneeskunde "Brandwonden
en ongevalsletsels vanuit revalidatie-perspectief" januari 1998, ISBN 90-74768-10-5, 166pp. (tevens
2001 ISBN 90-74768-24-5, 196pp)
Voordrachten internationaal
Rietman JS. Amputatie en protheseologie; een sparend beleid. Postgraduate course prosthetics and
orthotics. Gent, België. 28-03-95.
Rietman JS. Effect of intrathecal delivery of Baclofen by an implanted programmable pump for the
treatment of severe spasticity. IXth World Congress ISPO. Amsterdam 1998.
Dekker R, Rietman JS. Basic diagnostics in rehabilitation medicine. Instr course 1st World Congres Int
Soc Phys Rehabil Med, Amsterdam, juli 2001.
Rietman JS. Treatment-related upper-limb morbidity one year after sentinel lymph node biopsy (SLNB)
or axillary lymph node dissection (ALND) for stage I or II breast cancer. SSO’s 57th Annual Cancer
Symposium, New York, maart 2004.
Rietman JS. Pharmacological management of spasticity. Lower limb. Up-date course on orthotic
management and related therapies after stroke. ISPO, Arnhem, 29 sept – 1 oct 2005.
9
Rietman JS, Geurts A. Spasticity and botulinum toxin. Workshop. Up-date course on orthotic
management and related therapies after stroke. ISPO, Arnhem, 29 sept – 1 oct 2005.
Rietman JS. Inplantbare elektroden voor spierstimulatie. Congres Revalidatietechnologie UZ Gent. Gent,
België. 5 Oct 2007.
Rietman JS. Treatment related morbidity in breast cancer patients. 4th World Congress of the
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM). Seoul (Korea).
14juni 2007.
Voorzitterschap Internationaal
International Cerebral Palsy Course, Theme: Treatment. march 2004 Groningen
Up-date course on orthotic management and related therapies after stroke. ISPO, Arnhem, 29 sept – 1 oct
2005.
Voordrachten nationaal
Rietman JS. Late effecten van radiotherapie; heeft oefenen zin? Ned. Werkgroep weke delen tumoren.
Utrecht 09-10-96
Rietman JS. Lymfoedeem van de bovenste extremiteit bij patiënten met status na behandeling van een
mammacarcinoom. ISPO-minicongres Lymfoedeem, Groningen, juni 1997.
Rietman JS. Behandelingsmogelijkheden van lymfoedeem. Symposium lymfoedeem van de arm: wat is
het en wat kun je eraan doen. Integraal kankercentrum Noord-Nederland. November 1997.
Rietman JS. “Klinische aspecten met betrekking tot gangbeeldanalyse". Landelijke Basiscursus
Revalidatiegeneeskunde: Houding en beweging en wetenschappelijk onderzoek. Afdeling Revalidatie
AZG, Groningen, juni 1995.
Rietman JS. Inleiding problematiek van de Frozen shoulder. Post graduate course rehab. Med. The frozen
shoulder. Groningen juni 1996.
Rietman JS. Gangbeeldanalyse: klinische relevantie? Landelijke Basiscursus Revalidatiegeneeskunde:
Houding en beweging en wetenschappelijk onderzoek. Afdeling Revalidatie AZG, Groningen, juni 1996.
Rietman JS. "Postoperatieve behandeling van de geamputeerde patient". Landelijke Basiscursus
Revalidatiegeneeskunde: Amputatie en Protheseologie van de onderste extremiteit, Afdeling Revalidatie
AZG, april 1997.
Rietman JS. Gangbeeldanalyse: klinische relevantie? Landelijke Basiscursus Revalidatiegeneeskunde:
Houding en beweging en wetenschappelijk onderzoek; Afdeling Revalidatie AZG, Groningen, juni 1997.
Rietman JS. De oudere ongevalspatiënt in het revalidatiecentrum. Landelijke Basiscursus
Revalidatiegeneeskunde "Brandwonden en ongevalsletsels vanuit revalidatie-perspectief", Afdelding
Revalidatie AZG, Groningen, january 1998.
Rietman JS. Casuistiek – Let’s Swing; Een kind met een multitrauma. Landelijke Basiscursus
Revalidatiegeneeskunde "Brandwonden en ongevalsletsels vanuit revalidatie-perspectief" january 1998.
Rietman J.S. “Spasticiteit : Functionele aspecten” multidisciplinaire regio-avond “Spasticiteit; beter
behandelbaar” Academisch Ziekenhuis Groningen, 1998.
Rietman JS. “Inleiding”. Landelijke Basiscursus Revalidatiegenees-kunde : Houding en beweging en
wetenschappelijk onderzoek. Afdeling Revalidatie AZG, Groningen, mei/juni 1999.
10
Rietman JS “De klinische waarde van gangbeeldanalyse” Landelijke Basiscursus Revalidatiegeneeskunde : Houding en beweging en wetenschappelijk onderzoek. Afdeling Revalidatie AZG, Groningen, juni
1999.
Rietman JS. “Botuline toxine A: nieuwe mogelijkheden bij de spasticiteitsbehandeling”. RORR
minisymposium “De spin-off van Revalidatiegeneeskunde, Academisch Ziekenhuis Groningen, juni 1999.
Rietman JS. “Botuline toxine: ene nieuwe benadering”. Symposium ‘Kinderrevalidatie: een vak apart?”.
Academisch Ziekenhuis Groningen, juni 1999.
Rietman JS. “Botuline toxine A: behandeling van kinderen met spasticiteit”. Refereeravond
Ned.Ver.v.Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg, Academisch Ziekenhuis Groningen,
september 1999.
Rietman JS. “Functionele aspecten van de spasticiteit”. Workshop Botuline bij spasticiteit, Academisch
Medisch Centrum Amsterdam, november 1999.
Rietman JS. “Bovenbeenprotheseologie: uitlijning”. Landelijke basiscursus Revalidatiegeneeskunde
Amputatie en protheseologie van de onderste extremiteit, Academisch Ziekenhuis Groningen, maart 2000.
Rietman JS. “Gangbeeld”. Landelijke basiscursus Revalidatiegeneeskunde Amputatie en protheseologie
van de onderste extremiteit, Academisch Ziekenhuis Groningen, mei 2000.
Rietman JS. “Instrumentele ganganalyse; klinische relevantie?”. Landelijke basiscursus
Revalidatiegeneeskunde Houding en Beweging, Academisch Ziekenhuis Groningen, juni 2000.
Rietman JS. “Klinische observatie van het gaan”, De zin en onzin van ganganalyse” en
“Gangbeeldanalyse en de protheseologie”. Cursus ISPO-Nederland Protheseologie onderste extremiteit,
Nijmegen, november 2000.
Rietman JS. "Casuïstiek". Basiscursus Revalidatiegeneeskunde Brandwonden en ongevalletsels vanuit
revalidatie-perspectief, Academisch Ziekenhuis Groningen, 17 mei 2001.
Rietman JS. “Instrumentele ganganalyse; klinische relevantie?”. Landelijke basiscursus
Revaldiatiegeneeskunde Houding en Beweging, Academisch Ziekenhuis Groningen, juni 2001.
Rietman JS. “Loopvaardigheid: botuline toxine A behandeling”. Landelijke basiscursus
Revalidatiegeneeskunde Cerebrale parese; stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. UMC St. Radboud,
Nijmegen, januari 2002.
Rietman JS. “spasticiteit en behandeling” Noordelijke Neurologen Vereniging. Meppel, 15 mei 2002.
Rietman JS. “Meetmethodieken van lymfoedeem” Cursus Lymfoedeem. Drachten, 30 mei 2002.
Rietman JS. "Gait analysis". Symposium "Orlando in de Jaarbeurs", Loth Fabenim, Utrecht, 12
september 2002.
Rietman JS. “Bovenbeenprotheseologie: uitlijning”. Landelijke bij- en nascholingscursus
Revalidatiegeneeskunde Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit, Academisch Ziekenhuis
Groningen, maart 2003.
Rietman JS. “ganganalyse in de prothesiologie”. Landelijke bij- en nascholingscursus
Revalidatiegeneeskunde Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit, Academisch Ziekenhuis
Groningen, mei 2003.
Rietman JS. “Instrumentele ganganalyse; klinische relevantie?”. Landelijke basiscursus
Revalidatiegeneeskunde Houding en Beweging, Academisch Ziekenhuis Groningen, juni 2003.
Rietman JS. “Instrumentele ganganalyse; klinische relevantie?”. Landelijke basiscursus
Revalidatiegeneeskunde Houding en Beweging, Academisch Ziekenhuis Groningen, juni 2004.
Rietman JS. “Therapie gerelateerde morbiditeit na behandeling van borstkankerpatiënten.” KNGF
congres, Den Haag, 6 november 2004.
Rietman JS. “Morfologie van de bovenbeenamputatie” Landelijke bij- en nascholingscursus
Revalidatiegeneeskunde Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit, Universitair Medisch
Centrum Groningen, 17 februari 2006.
Rietman JS. “ganganalyse in de prothesiologie”. Landelijke bij- en nascholingscursus
Revalidatiegeneeskunde Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit, Universitair Medisch
Centrum Groningen, 23 maart 2006.
Rietman JS. “Revalidatietechnologie; diagnostiek en behandeling” Nascholing; Studiekring Noord voor
verzekeringsartsen en bedrijfsartsen, Groningen. 5 oktober 2006.
11
Rietman JS. Orthesiologie in de toekomst; patient driven of technology driven. Back to the Future,
Lustrumsymposium OIM 25 jaar, Zeewolde. 30 maart 2007.
Rietman JS. Gangbeeldanalyse vanuit technisch perspectief. Symposium: Tomorrow is Today, Otto
Bock. Eindhoven, 9 nov. 2007.
Rietman JS. Motorisch leren en Technologie: een geschikte combinatie?
VRA najaarscongres, Ermelo. 1 nov. 2007.
Rietman JS. ‘Een kijkje in de keuken van Research and Development’ met bijzondere aandacht voor
‘nieuwe sterk gewijzigde inzichten op het gebied van herstel en behandelmethode na een CVA.
‘Ouderenzorg en Wetenschap in Twente’ Enschede 29-05-2008
Rietman JS.: ‘Het belang van innovatie in de revalidatiezorg in het bijzonder’ symposium ‘Van idee
tot innovatie in de revalidatiezorg’, Resultaten van 4 jaar ontwikkelcentra’. Ermelo18-04-2008
Rietman JS. ‘Plaats instrumentele ganganalyse in de klinische praktijk’. Bij- en nascholingsprogramma
Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA): Ganganalyse. Enschede. 27-03-2008
Rietman JS. ‘Een kritische mbt instrumentele ganganalyse in de klinische praktijk’ . Bij- en
nascholingsprogramma Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA): Ganganalyse. Enschede.
27-03-2008
Rietman JS. ‘Revalidatietechnologie...de verbeelding voorbij’. Revalidatietechnologie...de verbeelding
voorbij! Jubileum Congres Het Roessingh 60 jaar. Enschede. 12-12-2008
Films
Rietman JS, Elzinga A. De Uitlijningsprocedure. Landelijke bij- en nascholingscursus
Revalidatiegeneeskunde Amputatie en protheseologie van de onderste extremiteit april 1997.
Rietman JS, Dekker R, Runneboom HMM. “Maat nemen”. Landelijke bij- en nascholingscursus
Revalidatiegeneeskunde “De orthopaedische schoen”, Academisch Ziekenhuis Groningen, mei 2000.
Rietman JS. Instructievideo Onderzoek van het Houding en Bewegingsstelsel. Onderwijsinstituut
Geneeskunde, Faculteit der Medische Wetenschappen, RUG, Groningen 2000.
12
Related documents
Download