sql server instellen

advertisement
Intersoftware
Lentedans 51 B
2907 AX Capelle a/d IJssel
T 010 - 750 25 25
F 010 - 750 25 26
SQL SERVER INSTELLEN
Niets uit dit document mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm, geluidsband, elektronisch of welk andere wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden
opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bovengenoemde eigenaar.
© 2010, Intersoftware
Hypobox SQL Server instellen
Inhoudsopgave
1 ALGEMEEN ....................................................................................................... 3
2 HYPOBOX SQL-SERVER INSTELLEN.................................................................. 4
© Intersoftware B.V. 2010
8 december 2008
Pagina 2
Hypobox SQL Server instellen
1 Algemeen
Dit document beschrijft het instellen van Hypobox op MSSQL-server.
De volgende bestanden zijn hiervoor benodigd:
1. Hypobox_SQL_Data.MDF
2. Hypobox_SQL_Log.LDF
© Intersoftware B.V. 2010
8 december 2008
Pagina 3
Hypobox SQL Server instellen
2 Hypobox SQL-server instellen
Aan de hand van onderstaande stappen wordt SQL-server ingesteld voor gebruik van
Hypobox.
1.
plaats de MDF en LDF files op de gewenste locatie, bijv:
D:\SQL Databases\Hypobox_SQL
2.
maak in SQL Enterprise Manager een nieuwe user aan (Security –logins), met
als naam hypobox_sql en password %isw%.
© Intersoftware B.V. 2010
8 december 2008
Pagina 4
Hypobox SQL Server instellen
3.
Attach in SQL Enterprise Manager de nieuwe Hypobox database (Databases/All
Tasks/Attach Databases), met als database owner hypobox_sql.
4.
In Hypobox naar instellingenscherm, tabblad Technisch – Database:
Belangrijk is dat de overige databases naar de ‘oude’ database folder verwijst.
Na een update wordt indien van toepassing, hier een conversie-database
geplaatst voor de adviezen database.
Ook de databases tabellen, tarieven en rente staan hier nog in MSAccess.
© Intersoftware B.V. 2010
8 december 2008
Pagina 5
Hypobox SQL Server instellen
5.
Indien de database locatie niet te kiezen is middels de mappen. Dan kan dit
tevens door deze direct in de registry te schrijven. Tevens kunnen
onderstaande de instellingen gecontroleerd worden.
DatabaseName moet naar de SQL database wijzen, bijv. HYPOBOX_SQL.
DatabaseProv moet staan op MSSQL.
OverigeDatabaseDir moet verwijzen naar een server-pad: \\server\SQLDATA
ServerName moet verwijzen naar de servernaam
DatabaseDir moet verwijzen naar de installatie\data map van Hypobox. Hierin
wordt namelijk nog naar de andere databases verwezen (waarin stamtabellen
staan).
6.
Start Hypobox opnieuw op.
© Intersoftware B.V. 2010
8 december 2008
Pagina 6
Download