Opleiding quantumbioresonantie

advertisement
NIEUWETIJDSE GENEESWIJZEN
Opleiding Quantumbioresonantie.
Nieuwetijdse Geneeswijzen
Nieuwetijdse Geneeswijzen staat voor natuurlijk genezen met de allernieuwste
methodieken. Nieuwetijdse Geneeswijzen maakt gebruik van eeuwenoude kennis
van de acupunctuur, voeding en het werken met de nieuwste (bio)resonantieapparatuur. De mens wordt holistisch benaderd. Lichaam, geest en ziel vormen een
geheel wat onlosmakelijk verbonden is. De therapeut werkt vanuit zijn/haar hart
samen met de cliënt aan zijn/ haar herstel. Diagnose vindt plaats vanuit de kennis
van de acupunctuur, van bindweefseldiagnostiek in combinatie met het meten via
apparatuur. De behandelingen bestaan uit voedingsadviezen, bioresonantie en
frequentietherapie, kruiden en/of orthomoleculaire adviezen.
Nieuwetijdse Geneeswijzen is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en
Traditionele Chinese geneeskunde. Therapeuten die Nieuwetijdse Geneeswijzen
beoefenen zijn niet alleen getraind in kennis en vaardigheden om de apparatuur te
kunnen bedienen, maar ook in het ontwikkelen van zijn/haar intuïtie om patiënten te
kunnen analyseren. Het ontwikkelen van de gezondheid van de cliënt in relatie met
het bewustzijn staat centraal.
Nieuwetijdse Geneeswijzen staat voor professionaliteit en kwaliteit in het stimuleren
van gezondheid via de natuurlijke weg.
Voor wie
De opleiding is bedoeld voor therapeuten die willen gaan werken met
bioresonantie-apparatuur c.q. al werkzaam zijn met bioresonantieapparatuur en hun
kennis verder willen verdiepen.
Als vooropleiding wordt gevraagd een medische of para-medische opleiding zoals
fysiotherapie, verpleegkunde, diëtetiek met een aanvullende opleiding acupunctuur
en/of shiatsu en/of homeopathie en/of Psycho-Neuro-Immunologie
Het ook mogelijk om losse modules als toehoorder te volgen. Hier is geen
vooropleiding voor vereist.
Het programma
De opleiding beslaat 9 modules op zaterdag één keer per maand.
Na het eerste jaar volgen steeds twee bijscholingsmodules per jaar.
Iedere module bestaat uit theoretische onderbouwing van het onderwerp en
praktisch oefenen op de apparatuur. De lessen zijn van 9.00-17.00 uur.
De modules behandelen de belangrijkste therapeutische mogelijkheden met de
apparatuur en laten u kennis maken met biofotonenemissie, het quantumveld,
elektromagnetisme, allergiebehandeling, homeopathie, dentale haarden,
geopathische en elektrische storingen en miasmabehandeling. Het veld waarmee u
aan de slag gaat biedt u oneindig veel mogelijkheden om patiënten met
gezondheidsproblemen te behandelen.
De ontwikkeling van uzelf als therapeut speelt een belangrijke rol in het
onderwijsprogramma. Voor verdere informatie zie www.ntgw /opleidingen.
Lokatie:
De opleiding wordt gehouden op:
Veerstraat 33
2377 AP Oude Wetering
Kosten:
De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 1495,00.
Korting; wanneer u zich voor eind juni opgeeft en betaalt krijgt u € 195,00 korting.
U betaalt dan slechts € 1300,00
Wanneer u zich opgeeft tussen 1 juli en 15 augustus betaalt u € 1495,00
Losse modules € 160,00
Wij zien uw reactie graag tegemoet,
Hartelijke groet,
Namens de Opleiding Nieuwetijdse Geneeswijzen
José Hoogeveen en Tom van den Haute
[email protected]
Tel.: 06-27051481
Download