Minister Asscher lanceerde een actieplan tegen

advertisement
KBO Nieuws
Editie 11, jaargang 3 – 14 juni 2016
KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden.
Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen op www.kbo.nl
Wilt u reageren op de artikelen? Graag! U kunt ons mailen via [email protected]
Advies KBO in actieplan ouderenwerkloosheid
Minister Asscher lanceerde een actieplan tegen
ouderenwerkloosheid. Hij komt de KBO tegemoet. De no-risk polis
(doorbetaling bij ziekte) gaat omlaag van 62 naar 56 jaar. Directeur Manon
Vanderkaa: “De KBO blijft strijden voor verdere verlaging naar 50 jaar, zodat
de kans op langdurige werkloosheid daalt.”
> Lees meer
KBO wil meer aandacht voor financieel
misbruik ouderen
15 juni is internationale dag tegen ouderenmishandeling.
De KBO wil meer aandacht voor financieel misbruik. Vooral alleenstaande
80-plussers met beperkingen zijn kwetsbaar. Hun weerbaarheid kunnen
we samen vergroten. Onder meer door vrijwilligers te trainen in het
herkennen van signalen die op financiële uitbuiting wijzen.
> Lees meer
Zorg werkt slecht bij complexe problemen
Veel ouderen met een complexe zorgvraag zijn slachtoffer
van de vele hervormingen. Dit blijkt uit 16.000 meldingen die
de KBO met anderen heeft verzameld. Bij een debat over de
hervormingen en decentralisatie in de zorg droegen Kamerleden de
staatssecretaris op om de problemen beter in beeld te brengen.
> Lees meer
1
Houd 75-plussers aangehaakt bij samenleving
Ruim 1,2 miljoen Nederlanders zijn niet online, zo
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Dit onderstreept eerder onderzoek van de KBO over
internetgebruik onder senioren. Directeur Manon Vanderkaa:
“Afhankelijkheid en isolement kunnen het gevolg zijn. De KBO
helpt 75-plussers aanhaken bij de digitale samenleving.”
> Lees meer
Meer nieuws
Op vakantie? Doe eerst de veiligheidscheck
Naast de voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid, kunt u
ook een persoonlijk advies over veilig wonen krijgen van een
veiligheidsadviseur. Het huisbezoek is op maat gesneden.
Maak gebruik van dit gratis aanbod!
> Lees meer
Verenigingsnieuws
Maak gebruik van de KBO-ouderenadviseur
Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die helpen uw
weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u
vertellen over de mogelijkheden. Ook omdat er nog steeds
veel verandert in de zorg. KBO-ouderenadviseurs weten het
aanbod én de weg in uw gemeente.
> Lees meer
2
Advies KBO in actieplan ouderenwerkloosheid
Minister Asscher lanceerde een actieplan om werkloosheid
onder ouderen aan te pakken. Hij komt de KBO hierin tegemoet. De
zogenoemde no-risk polis (doorbetaling bij ziekte) gaat omlaag van 62
naar 56 jaar. Directeur Manon Vanderkaa: “De KBO blijft strijden voor
verdere verlaging naar 50 jaar, zodat de kans op langdurige
werkloosheid verder daalt.”
Met de maatregel haalt Asscher een belangrijke drempel weg om
senioren aan te nemen. In de no-risk polis komt het risico voor werkgevers op ziekte bij oudere
werknemers voor rekening van de overheid.
Probleemonderschatting 50 tot 56 jaar
Hoewel er in het actieplan van Asscher veel staat over 50-plussers, zijn de maatregelen veelal gericht
op 56-plussers. De aanname is dat de groep 50-56 zich wel redt. Dit is niet zo, weten wij. De KBO
betoogde eerder dat gegoochel met cijfers en statistiek verhult hoe groot het probleem is. Werkloos
raken bij 50 jaar geeft een grote kans op langdurige werkloosheid.
De langere termijn
De KBO ziet het voorstel van Asscher als een goed begin. Maar om werkloosheid onder ouderen ook
op langere termijn daadwerkelijk aan te pakken, moeten de leeftijdsgrenzen van de no-risk polis en
ook de mobiliteitsbonus (nu nog alleen voor 56-plussers) verder omlaag. Manon Vanderkaa:
“Nederland telt 200.000 werkloze ouderen, waarvan zeventig procent langdurig. Alles moet er nu op
gericht zijn deze aan het werk te krijgen én te houden.”

Lees hier onze KBO-voorstellen tegen ouderenwerkloosheid
KBO wil meer aandacht voor financieel misbruik ouderen
15 juni is internationale dag tegen ouderenmishandeling.
De KBO wil meer aandacht voor financieel misbruik. Vooral
alleenstaande 80-plussers met beperkingen zijn kwetsbaar.
Hun weerbaarheid kunnen we samen vergroten. Onder meer
door vrijwilligers te trainen in het herkennen van signalen die
op financiële uitbuiting wijzen.
De KBO heeft een groot netwerk van belastinginvullers en ouderenadviseurs die zich inzetten voor
andere senioren. Deze senioren komen bij mensen thuis, achter de voordeur om verschillende taken
uit te voeren of eenvoudigweg om er te zíjn voor iemand en te luisteren. Door deze nabijheid krijgen
zij soms verhalen te horen of inzicht in risico’s of vreemde financiële situaties.
3
Signalen die kunnen wijzen op financiële uitbuiting zijn bijvoorbeeld geldgebrek, veel brieven van
incassobureaus, betalingsachterstanden, onverklaarbare geldopnames of kosten.
Manon Vanderkaa, directeur KBO: “Wij pleiten voor extra scholing van vrijwilligers zodat zij de
signalen van financiële uitbuiting bij ouderen beter kunnen herkennen. Geef de vrijwilligers de juiste
tools in handen, zodat we samen meer leed kunnen voorkomen!”

Lees hier meer over verschillende vormen van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting.

Lees de tips van budgetcoach Eef van Opdorp om zelf financiële uitbuiting te voorkomen.
Zorg werkt slecht bij complexe problemen
Veel ouderen met een complexe zorgvraag zijn slachtoffer van
de vele hervormingen. Dit blijkt uit 16.000 meldingen die de
KBO met anderen heeft verzameld. Bij een debat over de
hervormingen en decentralisatie in de zorg droegen
Kamerleden de staatssecretaris op om de problemen beter in
beeld te brengen.
Mensen met een relatief eenvoudige zorgvraag weten steeds
beter waar ze terecht kunnen voor zorg en ondersteuning. Dit
geldt echter niet voor ouderen met meer complexe vragen en
problemen.
Zij moeten vaak langs verschillende loketten om de noodzakelijke zorg en ondersteuning te krijgen.
Dat brengt veel bureaucratische rompslomp met zich mee. Ouderen worden slecht geïnformeerd
over keuzemogelijkheden en kosten. Tijdens uitgebreide aanvraagprocedures verkeren ze lang in
onzekerheid, waarbij instanties naar elkaar verwijzen of tegenstrijdige informatie geven.
De 16.000 meldingen kwamen binnen van 15 oktober 2015 tot 31 maart 2016. Ze zijn samengebracht
in het Signaalrapport ‘Mensen zijn op zichzelf aangewezen. Dwalen tussen wetten en loketten.’
Hieraan werkte de KBO samen met Ieder(in), NPCF, LPGGz, Per Saldo, PCOB, MEE, Mezzo, Kans Plus
en het programma Zorg Verandert.
Op aandringen van de Kamerleden Carla Dik Faber (CU), Vera Bergkamp (D66) en Mona Keijzer (CDA)
komt er nader onderzoek naar de dagbesteding, vanuit het cliëntenperspectief. De KBO liet de
staatssecretaris al weten aan dit onderzoek mee te willen werken. De KBO wil dat in het onderzoek
ook de eigen bijdragen worden meegenomen.

Het hele signaalrapport is hier te lezen
4
Houd 75-plusser aangehaakt bij samenleving
Ruim 1,2 miljoen Nederlanders zijn niet online, zo blijkt uit
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek .
Dit onderstreept eerder onderzoek van de KBO over
internetgebruik onder senioren. Directeur Manon Vanderkaa:
“Afhankelijkheid en isolement kunnen het gevolg zijn. De KBO
helpt 75-plussers aanhaken bij de digitale samenleving.”
In totaal hebben ruim 1 miljoen senioren nog geen internet. De helft gaat ook niet meer online.
Terwijl communicatie met de overheid, belastingaangifte en bankzaken daardoor steeds moeilijker
worden. Met alle gevolgen vandien.
Vangnet
De Unie KBO pleit daarom al langer voor een gedegen vangnet. Ook zonder internet moet
dienstverlening toegankelijk blijven. En er is betere ondersteuning nodig voor de senioren zonder
internet die wél digitaal willen. Manon Vanderkaa: “Er zijn veel redenen waardoor mensen niet meer
online gaan. Het is vaak ingewikkeld, te duur, men is bang om fouten te maken of er is gebrek aan
vertrouwen. Vaak weten mensen ook niet waar ze kunnen aankloppen voor hulp of advies.”
De groep zonder internet wordt langzaam kleiner. Van de senioren die nu al op internet zitten, gaat
80% dagelijks online. De 600.000 senioren die niet meer online gaan zijn gemiddeld 81 jaar en twee
derde daarvan is vrouw. De helft van senioren zonder internet overweegt alsnog zich het internet
eigen te maken. De KBO biedt op verschillende manieren hulp. Op een laagdrempelige manier
kunnen KBO-leden kennismaken met de tablet, met hulp van een tabletcoach.
Op vakantie? Doe eerst de veiligheidscheck
Naast de voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid,
kunt u ook een persoonlijk advies over veilig wonen
krijgen van een veiligheidsadviseur. Het huisbezoek is
op maat gesneden. Maak gebruik van dit gratis
aanbod!
Hoe gaat het in zijn werk? U loopt met de adviseur door uw huis. Aan de hand van een checklist krijgt
u tips hoe u uw huis veiliger kunt maken. Kleine maar slimme adviezen maken veel verschil.
Doe de ‘veiligheidscheck’ van uw huis vóór u op vakantie gaat, wel zo prettig! U ontvangt na het
huisbezoek een gratis kierstandhouder (zolang de voorraad strekt).
5

Wilt u een veiligheidsadviseur bij u thuis uitnodigen, neem dan contact op met de Unie KBO
via (073) 6123475, of [email protected]
Alvast een paar aandachtspunten voor de zomer
Heerlijk om met het mooie weer de ramen wijd op te zetten. Zéker op de eerste en tweede
verdieping. Maar let op: uw open ramen zijn goed bereikbaar als er een container of ladder in de tuin
staat (makkelijk opstapje), maar ook via de regenpijp of de schutting. Kijk dus, voor u gaat
‘doorluchten’ met het mooie weer, of u het inbrekers niet te gemakkelijk maakt!
Maak gebruik van de ouderenadviseur van de KBO
Ouderenadviseurs van de KBO weten het aanbod én de weg
in uw gemeente. Onze ouderenadviseurs zijn getrainde
vrijwilligers die helpen uw weg te vinden bij een hulpvraag.
Nog steeds verandert er veel in de zorg. Een ouderenadviseur
kan u advies geven over de mogelijkheden.
Ongeveer 400.000 Nederlanders maken gebruik van huishoudelijk hulp via de gemeente. Een deel
van deze gebruikers is na 2015 getroffen door een fikse korting op de aangeboden uren en een
aantal zelfs met volledige stopzetting van de huishoudelijke hulp. In veel gevallen onterecht.
We schreven het al in de vorige nieuwsbrief: op 18 mei deed de rechter uitspraak. Het korten van het
aantal uren huishoudelijke hulp gebeurt doorgaans niet zorgvuldig en deugt wettelijk niet. Wat nu?
Veel gemeenten zullen hun beleid moeten aanpassen. Hoe dat gaat gebeuren is op dit moment nog
niet duidelijk.

Op onze website hebben we adviezen en voorbeeldbrieven voor u neergezet. Klik hier.
De ouderenadviseur van de KBO kan helpen bij het opstellen van de brief. KBO-leden kunnen via de
eigen afdeling contact opnemen met een ouderenadviseur. Hij of zij kan helpen met het indienen van
een bezwaarschrift, het aanvragen van een (nieuw) keukentafelgesprek en eventueel zelfs hierbij
aanwezig zijn.
De ouderenadviseur kan ook helpen bij het maken van een eigen zorgplan. Dat gaat natuurlijk verder
dan de huishoudelijke hulp.

U komt in contact met een ouderenadviseur via uw eigen KBO-afdeling.
Klik hier of bel de KBO: telefoon 073 - 6123475.
6
Related documents
Download