René de Jong

advertisement
Curriculum Vitae
René de Jong
Senior Software Test Engineer
Burgerlijke staat
Gehuwd
Woonplaats
Eindhoven
Leeftijd
Persoonlijke doelstelling
Bruggen slaan, zodat mensen het goede in elkaar zien en
samenwerken.
Motivatie
54
Bereikbaar
06-44857739
[email protected]
www.life-essentials.nl/IT
Goed werk leveren. Kwaliteit.
Het aan het licht brengen van dingen die echt belangrijk zijn.
Tevreden klant.
Ervaring
Hobby



Fotografie
Filosofie
Fietsen.
Vele jaren testervaring in realtime en/of embedded omgevingen.
Relevante opleiding
Life motto
Leef met liefde en humor
Krijgt energie van


Lekker geconcentreerd
testen.
Een goed en diepgaand
gesprek.
Highlights
Laat het goede tot zijn recht
komen.
Interesse





Begrijpen hoe mensen (en
ook mezelf) in elkaar zitten
Hoe dingen gegroeit zijn
Andere culturen
natuur
reizen.


Atheneum-B
H.I.O.










Capability Maturity Model Course
Object Oriëntatie
Safer C
Service medewerker als ambassadeur
Yourdon Design
Yourdon Analyse
Doelgericht Denken en Doen
ISTQB Foundation Certificate in Software Testing
C#.NET
SVV (Software Validation & Verification)
Relevante skills

Talen
Engels, Duits, Frans, (cursus Japans gehad)

Programmeertalen
C, C#, (Intel, P800) Assembler, Pascal, Unix shell scripts, etc.

Methoden
Waterfall methode, Agile/Scrum, V-Model, DICOM, T-MAP,
Ambitie
Persoonlijke groei op diverse
gebieden en het stimuleren van
anderen in hun persoonlijke
groei.
TOP methode (Technical Organisation Process)

Tools & Applicaties
1/4
TFS (Team Foundation Server), ClearQuest, ClearCase,
Testdirector , Borland C/Debugger/Pascal, Clipper, CodeBase,
Codeview, DVTK (DICOM Validation Toolkit), Intel C-compiler, Lotus
Notes, Make, MFC, Microsoft Access, Microsoft C, Microsoft
Embedded Visual C++, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Visual Studio .NET, Microsoft Word, Object Vision, Adobe
Photoshop, Polymake, PVCS (Tracker), SDK toolkit, SoftScope
(+debugger), VAX C.
Uitdagingen



Om onder alle
omstandigheden een
meerwaarde te bezitten.
Om alles tot een goed einde
te brengen.
De harmonie te bewaren of
te hervinden binnen mijn
gezin wat er ook gebeurd.

Databases
Clipper, dBase, Dbase III, Lotus Notes, Microsoft Access, Progress

OS & Platform
Citrix, DRM, MS-DOS, RMX, SCO-Unix, VAX/VMS, VMS, VMware,
Windows server 2008, Windows 7/XP/2000/NT/ME/98/95/3.1

Netwerk & Protocol
CAN, Ethernet, Telnet

Hardware & Computers
Afterloader, Multi-user Serial comm. controller, Dec 2060, Intel 8086,
Intel 80x86, Intel PC, Motorola 68000, MTS, Multimedia Projectoren,
p800 computer, PLC, Tranceivers, VAX, Video Signaal Generator

Diversen:
FDA, DICOM validatie, CMM, TOP (Technical Organisation
Process).
Samenvatting Werkzaamheden:
In mijn loopbaan hebben testen en ontwikkelen elkaar afgewisseld. Jarenlang gewerkt in de technische automatisering
via een software house vooral voor Philips Medical Systems (PMS), Philips I&E, Belgische spoorwegen (NMBS), Philips
projectoren. Daarnaast nog wat kleinere projecten bij Fuji, TOOK, etc.
Bij PMS heb ik het V-model leren kennen en toepassen. Bij PMS was veiligheid, betrouwbaarheid en traceability erg
belangrijk, wegens veiligheid van de patient en de eisen van de FDA. Hier ben ik ook opgegroeid met Single Fault
Security filosofie. Bij veel projecten, ook buiten PMS, had ik te maken met CMM. Belangrijke projecten waren:
 Bewijslast/aftesten risico analyse Seeds en Spacers bij Nucletron (onderdeel van Elekta)
 Flexitron 3 bij Nucletron (onderdeel van Elekta). Project uitgevoerd in Agile/Scrum. Testcases schrijven en testen
van een radiotherapie systeem.
 NMBS Catering Systeem (black/white box testen)
Een systeem van selectieve logging ingebouwd ter ondersteuning van testen. Milleniumtest ontworpen en
uitgevoerd voor dit systeem, in simulatie- en productieomgeving samen met de opdrachtgever.
 Philips CDS, Projectoren (black box testen)
Testanalyse, Testcases schrijven volgens TMap ten behoeve van acceptatie test, Zelf testen en testers
begeleiden. Terugkoppeling naar de klant.
 TOOK swing analyser: security testen (credit card handling)
 Diagnost Röntgentafel familie van GXR/URF (PMS) (Sporadische fouten)
Embedded software omgeving. Verschillende processoren die via een CAN netwerk met elkaar communiceren.
Opsporen en onderzoeken van sporadische fouten. Daarnaast Module, Integratie, Systeem en acceptatie test
uitgevoerd voor verschillende releases van deze producten.
 Xcelera systemen van CAI (PMS) (o.a. Hazard analyse)
M.b.v. ClearQuest, ClearCase, Testdirector en andere tools testcases definiëren en uitvoeren ten behoeve van
de acceptatie test.
 Testen in diverse omgevingen, zoals TOOK (golf swinger), Rockwool (Direct Loading System), Vliegveld
Zaventem (omroep systeem).
2/4
Loopbaanpad
Opdrachtgever
Functie
Nucletron (onderdeel van Elekta)
01-2014 t/m 04-2014
Software Tester
05-2012 t/m 03-2013
Omschrijving
Bewijslast/aftesten risico analyse Seeds en Spacers
(prostaat kanker therapie)
Testcases opstellen, reviewen (testspecificaties en
requirements). Testen uitvoeren ten behoeve van het
Flexitron 3 project. Project volgens Agile/Scrum en
gewerkt in TFS (Team Foundation Server)
ontwikkelomgeving. Systeem is bedoeld voor
bestraling van kanker.
Geen
04-2013 t/m 06-2013
Mantelzorg
Begeleiding moeder en schoonmoeder
Nucletron (onderdeel van Elekta)
05-2012 t/m 03-2013
Software Tester
Testcases opstellen, reviewen (testspecificaties en
requirements). Testen uitvoeren ten behoeve van het
Flexitron 3 project. Project volgens Agile/Scrum en
gewerkt in TFS (Team Foundation Server)
ontwikkelomgeving. Systeem is bedoeld voor
bestraling van kanker.
Zelf /Vakkundige Massage Lotus
09-2011 t/m 04-2012
Webdesigner
Begeleiding (proces, fotos maken, etc.) en maken
van websites.
Carolus Borromeus
01-2011 t/m 04-2011
Stage
Stage docent levensbeschouwing op middelbare
school.
Philips Medical Systems Cardio
Informatics
02-2010 t/m 12-2010
Software Tester
Via Addecco
Payrol
Schrijven, Reviewen en Uitvoeren van testcases.
Onderzoek FPR'en (Field Problem Report).
Maken testsystemen onder VMWare voor Xcelera
systeem. (Diagnose) conform FDA normen.
Voor deze tijd werkzaamheden uitgevoerd via Software Service van ICT Embedded B.V.
Sommige activiteiten waren terugkerend of overlappend
Philips Medical Systems - Cardio
Informatics
10-2008 t/m 12-2008
Software Tester
02-2007 t/m 04-2008
Schrijven, Reviewen en Uitvoeren testcases.
Onderzoek FPR'en (Field Problem Report). Maken
van testsystemen onder VMWare.
Schrijven, reviewen en uitvoeren testcases ten
behoeve van de verificatie/validatie van het Xcelera
Software product.
ICT Automatisering
09-1999 t/m 01-2007
Software
Developer +
Tester
Met tussenposen gewerkt aan:
Wijzigen/testen software binnen het Allsolutions
administratiepakket dat in gebruik is bij ICT.
Philips CTO / Components &
Services / Interoperability
Competence Center
01-2006 t/m 06-2006
Tester / Beheer
Storage
Testscripts
Schrijven DICOM conformance statements.
Uitvoeren DICOM validatie testen met behulp van
testscripts onder DVTK (=Dicom Validation Tool Kit).
Aanpassen storage testcases voor DICOM validatie.
TOOCK/ICT Solutions B.V.
11-2001 t/m 02-2002
Tester
Testen specificeren, testen, testen begeleiden.
PR/CR indienen en bespreken, volgens T-map.
Fuji Fotofilm B.V. (Tilburg)
02-2004 t/m 03-2004
03-2002 t/m 05-2002
Software
Engineer
Test in Cobol geschreven realtime omgeving met
verschillende taken voor fabriceren filmrolletjes.
Programma gemaakt wat aantal filmrolletjes
3/4
berekend uit een grote rol.(Cobol)
Philips CDS
03-1999 t/m 04-2001
Tester en
Testcoördinator
Voor multimedia projectoren: T-map testspecificatie
opstellen, testen, testers begeleiden en bespreken.
General X-Ray (GXR)
(Philips Medical Systems)
07-2005 t/m 09-2004
Interopability
Tester
Uitvoeren DICOM validatie test en modality printer
testen, modality PACS testen, modality RIS testen in
verband met DICOM interoperability.
Opsteller
Service Scan
Report
Servicescan van afdeling Life Cycle Management,
met als doel om continuïteit te waarborgen, kwaliteit
te verbeteren en kosten op lange tijd te verminderen.
01-1999 t/m 03-2003
Service
Engineer
Diagnose software inbouwen, Safety problemen
opsporen, oplossen en testen. Deels op VAX en
deels op target (röntgen) systeem.
Nationale Maatschappij
Belgische Spoorwegen (NMBS)
01-2009 t/m 02-2009
05-1998 t/m 01-2007
Eerstelijns
Service
Medewerker
Testen SCO Unix server met nieuwe type barcode
lezers. Advies aanpassing software, daarna hertest.
04-2004 t/m 06-2004
TGV Catering systeem: Opstellen en uitvoeren
milleniumtest. Correctieve, perfectieve en adaptieve
maintenance. Om de drie jaar vervangen van
hardware en software/systeemtest.
11-1998 t/m 12-1999
Testen van een upgrade van PC hardware, Unix en
Windows systeem software.
Voor deze tijd werkzaamheden uitgevoerd voor ICT Embedded B.V. (geen software service)
Philips Medical Systems
Nederland-afdeling URF (Best)
05-1995 t/m 05-1998
Service
Engineer
Plegen van software-onderhoud aan diagnost 9x
röntgensystemen. Daarna software en systeemtest.
02-1995 t/m 04-1995
Designer
Opstellen design en test specificatie voor de
Archibald geometrie. (nieuw platform D96 familie)
12-1993 t/m 04-1995
Tech.Ontwerper
Software
segmentleider
Inventarisatie van wensen en problemen. Wijzigen
van de software van de D96 familie röntgensystemen
volgens het projectplan.
Philips CSS/PSC Breda
12-1992 t/m 11-1993
Technisch
Ontwerper
Voor PAS omroepsysteem luchthaven Zaventem:
Systemen gemaakt voor wijzigen configuratie en
controle hardware. Module, software en systeemtest.
ICT/Rockwool
01-1992 t/m 11-1992
Technisch
Ontwerper
Meerwerk aan een scheduler, Rockwool Direct
Loading Systeem, ICT planning toolbox. (windows)
Philips I&E-afdeling Numerieke
Besturing
07-1987 t/m 12-1991
Senior
Programeur/
Tech.Ontwerper
Plegen van onderhoud aan software ten behoeve van
draai en freesbanken. Daarnaast
PC/netwerkbeheerder en systeembeheerder.
Philips I&E en Philips Hasselt
01-1986 t/m 06-1987
(Systeem)
Programmeur
Ontwikkelen software drivers en geheugen
beheerssysteem op P800 en 68000 systemen in C,
ACTS en assembler.
Philips Medical Systems
11-1984 t/m 12-1985
Software
Manager
Genereren, testen en beheren van embedded
röntgensoftware. Tools maken in VAX-C.
4/4
Download