`gewone` gang van zaken in Griekenland

advertisement
De ‘gewone’ gang van zaken in Griekenland
Olaf van der Park
Gaat Nederland in de Europese Unie (EU) Griekenland van de ondergang redden?
De Griekse economie staat er slecht voor vergeleken met Nederland in de EU. Ik zal
enkele verschillen in de Griekse en Nederlandse economie gaan vergelijken.
Wat is de betekenis van het inkomende toerisme voor zowel de Nederlandse economie, als
voor de economie van Griekenland? Griekenland is sterk afhankelijk van het toerisme. Het
geld dat de toeristen in Griekenland uitgeven is een belangrijke bron van inkomsten in
Griekenland. In tegenstelling tot Griekenland is Nederland veel minder afhankelijk van het
toerisme.
Hoe is de industrie van Griekenland vergeleken met de Nederlandse industrie?
De industrie in Griekenland is slecht, want Griekenland bestaat allemaal uit kleine eilandjes.
Er zijn veel kleine bedrijfjes. Bij 85% van alle bedrijven zijn 5 of minder werknemers in
dienst. De voornaamste producten die gemaakt worden in de fabrieken zijn: levensmiddelen,
textiel, schepen, huishoudelijke apparaten en metaalproducten. In enkele grote fabrieken
wordt kunstmest, staal, aluminium en cement gemaakt. In Nederland is dat anders, hier zijn
veel grote bedrijven waar veel mensen werken. Bijvoorbeeld bij Corus kunnen veel mensen
werken, en bij de Amsterdamse en Rotterdamse havens kunnen ook veel mensen werken.
Hoe is de landbouw in Griekenland vergeleken met de landbouw in Nederland?
In Griekenland werkt 23% van de beroepsbevolking in de landbouw. Ca. 95% van de
landbouwbedrijven zijn familiebedrijfjes, die als landoppervlakte minder dan 10 ha grootte
hebben. Grootgrondbezit is er niet meer in Griekenland. Door de het vertrek van jonge
mensen naar de stad van het platteland is er vergrijzing ontstaan op het platteland. Tweederde
van de landbouwers zijn ouder dan 45 jaar. Bijna alle landbouwproducten zijn bestemd voor
het buitenland. De belangrijkste landbouwproducten zijn: tabak, katoen, citrusvruchten en
rozijnen en krenten. Bijna alle olijven worden verwerkt tot olijfolie. Vergeleken met
Nederland, werkt er maar 5% van de hele Nederlandse bevolking in de landbouw. Nederland
is een belangrijke landbouwland voor de wereld.
De opbouw van de Griekse en Nederlandse beroepsbevolking:
De Griekse beroepsbevolking (1998)
Landbouw: 23%
Industrie: 27%
Diensten: 50%
De Nederlandse beroepsbevolking (2002)
Landbouw: 5%
Industrie: 30%
Diensten: 65%
De beroepsbevolking in Griekenland is klein, door de bezuinigingen. Dat komt door de
economische crisis. Toen is Griekenland veel geld verloren. In Nederland is de
beroepsbevolking groot. Er zijn wel bezuinigingen maar dat hoeft bij de meeste uiteindelijk
niet meer. In Nederland zijn wel bedrijven failliet gegaan door de economische crisis, maar er
zijn nog veel bedrijven gebleven. Nederland moet miljarden euro aan de EU geven voor
Griekenland. Zo kan Griekenland weer iets doen om de economie daar goed te maken.
Bijvoorbeeld een Formule-1 circuit maken, daar verdien je veel geld aan met toerisme.
Wat zijn de meningen van Griekenland en Nederland over de EU?
Griekse meningen zijn:
- ‘Ik wil gelijke kansen voor alle Europeanen, niet alleen in theorie of als EU-waarde,
en niet alleen op wettelijk niveau. Maar dat men zorgt voor gelijke kansen in de
praktijk.’
- ‘Ik wil gelijke rechten voor iedereen en in plaats van een Europa voor daklozen en
werklozen wil ik een menselijk Europa dat zich richt op cultuur en iedereen gelijke
rechten en voordelen geeft.’
- ‘Ik zou willen dat er meer samenwerking tussen mensen komt en dat ze niet op de
belangen van één lidstaat gericht zijn, maar zich bewust zijn van wat alle landen nodig
hebben. Meer niet.’
Een Nederlandse mening:
- ‘Ik verwacht meer gelijkheid, gemakkelijker reizen, veel werk voor iedereen, en
duidelijke regels voor iedereen!’
Je ziet dat zowel Griekse en Nederlandse mensen goede verwachtingen hebben van de EU.
Dus er is nog toekomst voor de Grieken, mede dankzij Nederland!
Bronvermelding:
www.stepstone.nl
www.wikipedia.org/wiki/EuroparlTV
http://www.evd.nl/home/index.asp
http://www.un.org/
http://europa.eu/index_nl.htm
Download