(a) Kleine wolken van stof, gas en sterren trekken elkaar aan en

advertisement
De structuur en de vorming van de Melkweg
De Melkweg behoort tot de klasse van spiraal-sterrentstelsel (Sbc) en bestaat uit drie hoofdcomponenten; een bolvormige kern - een schijf
- een halo. Niet alle details over de vorming van de Melkweg zijn gekend. Het scenario onderaan is het gangbare theoretisch model dat goed
de waargenomen kenmerken van de Melkweg reproduceert.
HALO
Bolhopen van oude sterren
Donkere materie waarvan de aard nog niet gekend is
30 kpc
Bolhoop M13
in sterrenbeeld Hercules
Bolhoop
4 kpc
KERN
SCHIJF
Buitengebieden
Binnengebieden
Hart
Jonge en oude sterren + gas + stof
: oude sterren
: jonge sterren + actieve stervorming
: vermoedelijk een zwart gat van om
en bij een miljoen zonsmassa’s
Bovenaanzicht
Vooraanzicht
Heden ten dage kan men met gesofistikeerde computercodes en
supercomputers de vorming van de Melkweg simuleren. Hierboven
ziet u een detailsimulatie van de vorming van de Melkweg (Samland,
2005)
(a) Kleine wolken van stof, gas en sterren trekken elkaar aan en
vormen samen één grote wolk.
(b) De grote wolk heeft een onregelmatige vorm en draait rond haar
centrale as.
(c) Door de rotatie valt alle gas en stof naar het centrum van de wolk.
Ze vormen een schijf met een bolvormige kern. De reeds voordien
gevormde sterren die wanordelijk door elkaar bewegen, blijven
achter en vormen een halo.
(d) In de schijf worden nieuwe sterren gevormd die in cirkelbanen
bewegen rond het centrum van de Melkweg
1ste kolom
2de kolom
3de kolom
4de kolom
: de evolutie van de gasdichtheid
: de evolutie van de moleculaire wolken
: de evolutie van OB associaties
: de evolutie van de geboorte van sterren
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards