Blok 4 De weg van het water

advertisement
Blok 4 De weg van het water
Les 1 Waar komt het drinkwater
vandaan?
Grondwater is regenwater dat in de
grond is weggezakt. Het kan wel
honderd meter diep zitten. Doordat het
water door het zand naar beneden zakt,
wordt het steeds een beetje schoner.
Water uit de kraan noemen we
drinkwater . Het is zo schoon dat je het
kunt drinken. Het wordt gemaakt van
grondwater en van water uit de rivieren.
Een gebied waar grondwater gebruikt
wordt voor drinkwater heet een
waterwingebied . Het grondwater wordt
door lange buizen naar boven gepompt.
Het is dan nog niet schoon genoeg om
te drinken. Het moet eerst gezuiverd
worden. Dat gebeurt in een
waterleidingbedrijf .
Er is niet genoeg grondwater om
drinkwater van te maken. Daarom wordt
er ook rivierwater gebruikt. Meestal is
dat vuiler dan grondwater. Soms wordt
het eerst naar de duinen gepompt. Daar
zakt het door het zand naar beneden.
Het duinzand werkt als een zeef. Vanuit
de duinen wordt het water naar het
waterleidingbedrijf gepompt.
Les 3 Vervuilen of schoonhouden
Het afvalwater uit de huizen wordt naar
de rivier vervoerd door dikke rioolbuizen.
Het rivierwater wordt elke dag
gecontroleerd in een meetstation . Om
te zorgen dat het rivierwater niet al te
vuil wordt, moeten fabrieken hun
afvalwater eerst zuiveren . Maar ook in
huis mag je niet zomaar alles door de
gootsteen spoelen. Gevaarlijke stoffen
zoals verf en terpentine moet je naar de
chemokarbrengen.
In arme landen hebben de mensen vaak
nog geen riolering . Het afvalwater
verdwijnt meestal in de grond, waardoor
het grondwater vervuild wordt. Omdat
ze geen leidingwater hebben, gebruiken
ze het grondwater ook als drinkwater.
Daar kunnen ze ziek van worden. Daarom
zijn leidingwater en riolering erg belangrijk.
Les 2 Waarvoor wordt water gebruikt?
Water is belangrijk voor mensen. Omdat
het drinkwater door buizen onder de
grond naar de huizen gaat, wordt het
ook wel leidingwater genoemd.
Het gebruikte water verdwijnt in de
gootsteen, de wc of een afvoerputje.
Dat is afvalwater . Het wordt door dikke
buizen afgevoerd. Leidingwater wordt
gebruikt om te drinken en eten klaar te
maken, in de douche, het bad en de wc,
Les 4 Drinkwater voor de stad
Een fabriek mag je niet overal bouwen.
Bijvoorbeeld niet in de buurt van een
waterwingebied. Daar mag namelijk geen
afvalwater geloosd worden. Dat geldt
ook voor het afvalwater uit de huizen.
Ook mag afvalwater niet in rivierwater
terechtkomen dat gebruikt wordt voor
drinkwater. Daarom moet afvalwater
bijvoorbeeld aan het eind van de rivier
geloosd worden.
EEN WERELD VAN VERSCHILGroep 5
om af te wassen, om thee of koffie te
zetten, tanden te poetsen en nog veel
meer. Het is verstandig om zuinig om te
gaan met water. Bijvoorbeeld door niet
te lang te douchen, de kraan tijdens het
tanden poetsen dicht te draaien of
regenwater voor de planten te gebruiken.
Kopieerblad blok 4 samenvatting
© Malmberg ’s-Hertogenbosch
39
Blok 4 De weg van het water
1 Wat is het verschil tussen regenwater,
grondwater, rivierwater en
drinkwater?
2 Waarom is grondwater schoner dan
rivierwater?
3 Waarvan wordt drinkwater gemaakt?
4 Wat is een waterwingebied?
5 Hoe wordt van rivierwater drinkwater
gemaakt?
6 Hoe wordt drinkwater ook wel
genoemd?
7 Waarvoor gebruik je leidingwater?
8 Wat is afvalwater?
9 Hoe kun je zuinig met water omgaan?
10 Waar gaat het afvalwater naartoe?
11 Hoe weet men dat rivierwater niet te
vuil is?
12 Wat mag je niet door de gootsteen
spoelen?
13 Wat gebeurt er met het afvalwater in
landen die geen leidingwater en
riolering hebben?
14 Wat kan het gevolg zijn?
15 Waar mag geen fabriek gebouwd
worden?
EEN WERELD VAN VERSCHILGroep 5
1 Regenwater is water dat uit de lucht
komt. Grondwater is regenwater dat in
de grond is gezakt. Rivierwater is
water dat door een rivier naar zee
stroomt. Drinkwater is water dat
schoon genoeg is om te drinken.
2 Grondwater zakt door zand naar
beneden, waardoor het schoon
gezeefd wordt.
3 Van grondwater of rivierwater.
4 Een gebied waar het grondwater
gebruikt wordt om drinkwater van te
maken.
5 Het rivierwater wordt eerst naar de
duinen gepompt. Daar zakt het door
het duinzand naar beneden. Dat
werkt als een zeef. Vanuit de duinen
wordt het water naar het
waterleidingbedrijf gepompt.
6 Leidingwater.
7 Om te drinken en eten klaar te maken,
in de douche, het bad en de wc, om af
te wassen en de auto schoon te maken,
om thee of koffie te zetten, ramen te
wassen, tanden te poetsen en nog veel
meer.
8 Water dat gebruikt is.
9 Korter douchen, de kraan tijdens het
tanden poetsen dichtdraaien of
regenwater voor de planten gebruiken.
10 Naar een rivier.
11 Het rivierwater wordt elke dag
gemeten in een meetstation.
12 Giftige stoffen zoals verf en terpentine
.
13 Het afvalwater verdwijnt meestal in
de grond, waardoor het grondwater
vervuild wordt. Omdat ze ook geen
leidingwater hebben, gebruiken ze
het grondwater als drinkwater.
14 De mensen kunnen er ziek van worden.
15 In een waterwingebied.
Kopieerblad blok 4 samenvatting
© Malmberg ’s-Hertogenbosch
40
Download