Microsoft Gebruiksrechten voor Producten

advertisement
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Nederlands (Dutch)
Juli 2008
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 1 van 104
Inleiding
In deze gebruiksrechten zijn de volgende verbeteringen aangebracht:
 Alle Microsoft-producten zijn ingedeeld in negen licentiemodellen. Voor elk model
gelden basislicentievoorwaarden.
 Bij elk licentiemodel vindt u een overzicht van de bijbehorende producten.
Universele licentievoorwaarden. De universele licentievoorwaarden die na de inhoudsopgave
worden weergegeven, zijn van toepassing op alle producten.
Licentiemodellen. Deze gebruiksrechten voor producten zijn verdeeld in negen artikelen, één
voor elk licentiemodel. Het gaat om:









Desktopapplicaties
Desktopbesturingssystemen
Hulpmiddelen voor ontwikkelaars
Online Services
Servers – Besturingssystemen
Servers – Management Servers
Servers – Server/CAL
Servers – Per processor
Servers – Specialty Servers
In de inhoudsopgave en de inleiding voor elk artikel vindt u de producten die onder het
desbetreffende licentiemodel vallen. Elk artikel bevat de algemene licentievoorwaarden
voor het licentiemodel en een beschrijving van productspecifieke licentievoorwaarden
voor producten in dat licentiemodel.
Voordelen van Software Assurance. Bijlage 1 bevat licentievoorwaarden die van toepassing
zijn op de voordelen van Software Assurance. Deze voordelen staan vermeld in de
Productlijst.
Op internet gebaseerde services. Bijlage 2 bevat kennisgevingen betreffende op internet
gebaseerde services die bij producten worden geleverd.
Productgroepen. Houd er rekening mee dat licentiemodellen geen productgroepen zijn. De
Productlijst geeft aan in welk van de drie groepen (applicaties, systemen, servers) elk product
valt.
Licentievoorwaarden voor een product. Als u wilt weten welke licentievoorwaarden op een
product van toepassing zijn, moet u bepalen wat het licentiemodel voor dat product is (zie
de inhoudsopgave). De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van het
product, zijn:



de universele licentievoorwaarden;
de algemene licentievoorwaarden voor dat licentiemodel; en
eventuele productspecifieke licentievoorwaarden voor dat product (die aan het eind
van elk artikel voor het licentiemodel staan vermeld).
Eerdere versies en producten die niet meer wereldwijd beschikbaar zijn. Over het algemeen
gelden deze productgebruiksrechten voor de meest recente producten die wereldwijd beschikbaar
zijn. Voor licentievoorwaarden voor producten die niet meer voorkomen in deze gebruiksrechten
voor producten, moet u een eerdere versie raadplegen. Als u wilt weten in welk document met
gebruiksrechten voor producten een specifiek product het laatst is opgenomen, raadpleeg dan
de lijst op http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURRetired.aspx. U kunt ook een
bepaalde hoeveelheid gearchiveerde documenten met gebruiksrechten voor producten vinden
op http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURArchive.aspx. Hebt u niet de versie
die u nodig hebt, neem dan contact op met uw account manager of leverancier.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 2 van 104
Verklaring van gebruiksrechten voor producten en
overzicht van wijzigingen
Deze gebruiksrechten voor producten zijn bedoeld om het beheren van Microsoft-producten en
het aanschaffen van de juiste licenties voor deze producten gemakkelijker te maken. Als u een
bestaand product wilt gebruiken, kunt u deze gebruiksrechten voor producten of een eerdere
versie van deze gebruiksrechten raadplegen die van toepassing was op uw gebruik van het
product. Hieronder vindt u toevoegingen, verwijderingen en andere wijzigingen van de
gebruiksrechten voor producten. De verklaringen worden tevens verstrekt als reactie op
vragen van klanten en zij weerspiegelen bestaand Microsoft-licentiebeleid.
Bij deze update zijn de volgende producten toegevoegd (het licentiemodel is opgenomen ter
referentie):
Desktopapplicaties
 Encarta Premium 2009
 MapPoint 2009 Fleet en Standard Edition
 Microsoft Student met Encarta Premium 2009
 Streets and Trips 2009
Servers – Server/CAL
 SQL Server 2008 Workgroup, Standard en Enterprise Edition
 Customer Care Framework 2009
Servers – Per processor
 SQL Server 2008 Workgroup, Standard en Enterprise Edition
Hulpmiddelen voor ontwikkelaars
 SQL Server 2008 Developer Edition
Bij deze update is informatie over de volgende onderwerpen verwijderd:
 Corporate Error Reporting

Customer Care Framework 2008




Encarta Premium 2008
MapPoint 2008 Fleet en Standard Edition
Microsoft Student met Encarta Premium 2008
SQL Server 2005 Workgroup, Standard, Enterprise en Developer Edition

Streets and Trips 2008
Verduidelijkingen en andere wijzigingen:

Kennisgevingen betreffende op internet gebaseerde services bijeengebracht
We hebben alle kennisgevingen betreffende op internet gebaseerde services van
Microsoft bijeengebracht in een nieuwe bijlage: Bijlage 2 – Op internet gebaseerde
services. Veel van deze functionaliteit komt in diverse producten voor. Nu deze op
één plaats worden behandeld, hoeft de klant die deze producten niet meer
verschillende kennisgevingen te raadplegen voor dezelfde functionaliteit. Producten
waarbij een “I” te zien is aan het begin van de sectie in de lijst met producten
bevatten een of meer van deze functies.

Windows Server 2008 Datacenter
We hebben de bepaling toegevoegd dat de software niet mag worden gebruikt op
servers met minder dan twee processors. Dit is geen nieuwe vereiste. In het verleden
werd dit genoemd in de Productlijst.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 3 van 104

Windows Web Server 2008
We hebben de gebruiksrechten die van toepassing zijn op de software verduidelijkt.

Hulpmiddelen voor ontwikkelaars
We hebben de gebruiksrechten die van toepassing zijn op de Developer Toolssoftware verduidelijkt.

Online Services
We hebben de passage Aanvullende voorwaarden in het gedeelte Online Services van
dit document bijgewerkt.

Office Live Meeting en Windows Live OneCare
We hebben de gebruiksrechten die van toepassing zijn op de online service
bijgewerkt.

Office Live Meeting en Exchange Hosted producten
We hebben de evaluatieperiode gewijzigd in 30 dagen.

Windows Vista Centralized Desktop (VECD) en Windows Vista Centralized Desktop
(VECD) voor Software Assurance.
Het hertoewijzen van licenties is nu toegestaan. Op de hertoewijzing zijn
standaardregels van toepassing. VECD voor Software Assurance-licenties mogen
alleen opnieuw worden toegewezen aan apparaten met actieve Windows Software
Assurance-dekking.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 4 van 104
Licentiemodellen van Microsoft
Overzicht
De gebruiksrechten voor deze producten bevatten een artikel voor elk van de negen licentiemodellen.
Die artikelen beschrijven in detail de gebruiksrechten en beperkingen die bij elk model horen en de
productspecifieke uitzonderingen. In dit artikel is het onze bedoeling een korte uitleg te geven van
elk model.
1)
Desktopapplicaties - licentie per apparaat
U moet een licentie hebben voor elk apparaat op of waarvandaan u de software benadert of gebruikt
(lokaal of via een netwerk). U mag elk gewenst aantal kopieën en elke eerdere versie op het apparaat
of een netwerkapparaat installeren om de software aldus te gebruiken. U kunt deze kopieën op het
hostbesturingssysteem installeren of op een virtueel hardwaresysteem.
Afbeelding 1
U kunt meerdere kopieën op het apparaat installeren waarvoor u een licentie hebt.
U mag kopieën van de software die zijn geïnstalleerd op een netwerkapparaat alleen benaderen vanaf
een apparaat waarvoor u een licentie voor de software hebt.
Afbeelding 2
Voor het apparaat waarmee u de software via het netwerk benadert, moet u een licentie
hebben voor dezelfde of een hogere versie, maar niet voor een lagere versie.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 5 van 104
2)
Desktopbesturingssystemen – licentie per exemplaar per apparaat
U moet een licentie hebben voor elk apparaat op of waarvandaan u de software benadert of gebruikt
(lokaal en via een netwerk). U mag slechts één kopie op het apparaat installeren. U kunt die kopie op
het hostbesturingssysteem installeren of op een virtueel (of anderszins geëmuleerd)
hardwaresysteem. Bij volumelicenties is het desktopbesturingssysteem een "upgradelicentie". U mag
alleen upgradelicenties kopen voor apparaten waarvoor u al een licentie hebt voor een "desbetreffend
besturingssysteem".
Als u een "Software Assurance" koopt, hebt u het recht "Windows Vista Enterprise Edition" te
gebruiken op het apparaat in plaats van Windows Vista Business. U hebt dan ook het recht maximaal
vier kopieën of instanties van de software op het apparaat uit te voeren.
Afbeelding 3
Op een apparaat met een licentie voor Windows Vista Enterprise kan Vista Enterprise worden
uitgevoerd in de fysieke systeemomgeving, en diverse Windows-edities en -versies door
elkaar in vier virtuele besturingssysteemomgevingen, allemaal op hetzelfde fysieke apparaat.
3)
Developer Tools – licentie per gebruiker
U moet een licentie hebben voor elke gebruiker die u toestemming geeft de software te benaderen of
te gebruiken. U mag elk gewenst aantal kopieën op elk gewenst aantal apparaten installeren voor het
benaderen en het gebruik door één gebruiker om programma's te ontwerpen, ontwikkelen, testen en
demonstreren. Alleen gebruikers met een licentie mogen de software benaderen.
4)
Online Services – Abonnementslicenties voor gebruikers of apparaten,
serviceabonnementslicenties of abonnementslicenties voor invoegtoepassingen
Online Services zijn gebaseerd op abonnementen en geven toegang to software en services. Licenties
onder dit model bestaan uit een of meer van de volgende items:

Gebruikers-SL's (abonnementslicenties voor gebruikers) of Apparaat-SL's
(abonnementslicenties voor apparaten) (USL of DSL)
Voor pakketten waarvoor deze zijn vereist, zijn USL's of DSL's nodig voor elke gebruiker of elk
apparaat dat toegang heeft tot de online service.

Service-SL's (abonnementslicenties voor services).
Voor pakketten waarvoor deze zijn vereist, is deze licentie van toepassing op het gebruik van
de online service door de hele organisatie. SL's voor gebruikers, apparaten of
invoegtoepassingen kunnen ook nog nodig zijn, afhankelijk van de service.

SL's voor invoegtoepassingen (abonnementslicenties voor invoegtoepassingen)
Deze licentie wordt soms gebruikt in plaats van of samen met USL's, DSL's en SSL's. Het doel
varieert. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een specifiek aantal verbruikte eenheden zoals
gigabytes voor opslag of het kan betrekking hebben op één server waartoe externe gebruikers
toegang hebben. Abonnementslicenties voor invoegtoepassingen zijn niet altijd nodig.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 6 van 104
5)
Servers – Besturingssystemen - serverlicentie + CAL + optionele External
Connector-licentie
Bij de meeste producten moet u een licentie hebben voor elke instantie van de serversoftware
die u op een server uitvoert. U mag die instantie uitvoeren in een fysieke of een virtuele
besturingsomgeving. Als uitzondering op het licentiemodel, bieden sommige producten bredere
gebruikersrechten. Een licentie voor Windows Server 2008 Enterprise staat bijvoorbeeld een actieve
instantie toe van maximaal vier gelijktijdige virtuele besturingsomgevingen op een server waarvoor
een licentie aanwezig is. Bij sommige producten, zoals Windows Server 2008 Datacenter, mag u elk
gewenst aantal instanties tegelijkertijd uitvoeren, zolang u een licentie hebt voor elke fysieke
processor op de server waarvoor u een licentie hebt.
Afbeelding 4
Het aantal toegestane instanties voor elke licentie voor besturingssystemen
Besturingssysteem
Toegestane instanties in fysieke of
virtuele besturingsomgevingen op
één server
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Datacenter
Windows Small Business Server 2003 R2
Windows Server 2003 for Small Business
1* + 1
1* + 4
Onbeperkt
1* of 1
1* of 1
*Indien u het maximaal toegestane aantal instanties in gebruik hebt, mag de instantie in het fysieke
besturingssysteem uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de hardwarevirtualisatiesoftware,
bieden van hardwarevirtualisatieservices en uitvoeren van software voor het beheren en onderhouden van
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
Behalve waar dit wordt vermeld in deze gebruikersrechten voor producten, vereisen alle
serverbesturingssystemen een CAL voor elke gebruiker of elk apparaat dat toegang heeft tot de
serversoftware. Er zijn twee typen CAL's: Apparaat-CAL's en Gebruikers-CAL's. U mag de licentie in
beide typen gebruiken, maar de keuze moet worden gemaakt wanneer de licentie wordt aangeschaft
of wanneer de Software Assurance wordt vernieuwd.

Apparaat-CAL
Geeft een apparaat in licentie voor gebruik door elke willekeurige gebruiker om toegang te
krijgen tot instanties van de serversoftware.

Gebruikers-CAL
Geeft een apparaat in licentie voor één gebruiker voor elk willekeurig apparaat om toegang
te krijgen tot instanties van de serversoftware.
CAL's horen bij bepaalde versies. Ze moeten voor dezelfde of voor latere versies zijn dan de
serversoftware waartoe toegang wordt verlangd. CAL's maken het mogelijk toegang te krijgen tot
servers waarvoor door dezelfde eenheid een licentie is verkregen. Ze staan geen toegang toe tot
servers waarvoor door een andere eenheid een licentie is verkregen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 7 van 104
Afbeelding 5
Het toewijzen van CAL's op basis van gebruikers of apparaten
U mag netwerkarchitecturen gebruiken die hardware of software gebruiken om het aantal apparaten
of gebruikers te verminderen die direct toegang tot de software op een server hebben. Dit wordt
multiplexing of pooling genoemd. Het aantal vereiste CAL's voor het benaderen of gebruiken van
de serversoftware vermindert hierdoor echter niet. Een CAL is vereist voor elk apparaat of elke
gebruiker die is verbonden met de multiplexing- of pooling-software of de hardware-frontend.
Afbeelding 6
Multiplexing: Gebruikers en apparaten kunnen indirect toegang krijgen tot de Windows- of
SQL server-software, zoals te zien is in het diagram hieronder. Voor indirecte toegang tot
de serversoftware is nog steeds een CAL vereist.
Een licentie voor een External Connector (EC) is een alternatief voor CAL's voor elke server waartoe
externe gebruikers toegang krijgen. Externe gebruikers zijn gebruikers die geen medewerkers of
aannemers in uw organisatie zijn. Een EC-licentie die is toegewezen aan een server maakt toegang
mogelijk voor elk gewenst aantal gebruikers, zolang die toegang de licentiehouder tot voordeel strekt
en niet de externe gebruiker. Elke fysieke server waartoe externe gebruikers toegang nodig hebben,
vereist slechts één EC-licentie, ongeacht het aantal actieve instanties. Voor het recht instanties van
de serversoftware uit te voeren, wordt afzonderlijk een licentie verstrekt. De EC geeft, net als de CAL,
slechts toegang. EC-licenties horen bij specifieke versies en een specifieke functionaliteit, net als
CAL's. Ze moeten voor dezelfde of voor latere versies zijn dan de serversoftware waartoe toegang
wordt verlangd. De keuze tussen een CAL of een EC voor externe gebruikers is voornamelijk een
financiële beslissing.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 8 van 104
6)
Servers – Management Servers – serverlicentie + licentie voor beheer
U moet een licentie hebben voor elke instantie van de serversoftware die u op een server uitvoert.
U mag die instantie uitvoeren in een fysieke of een virtuele besturingsomgeving.
Behalve waar dit wordt vermeld in deze gebruikersrechten voor producten, vereisen alle
serverbeheerproducten beheerlicenties voor elk apparaat dat wordt beheerd door de serversoftware.
Er zijn twee beheerlicentiecategorieën: een voor servers en een voor niet-servers.
A. Vereiste licenties voor beheerde servers
Voor elke serverbesturingsomgeving (OSE, Operating System Environment) op een apparaat
dat u wilt beheren, moet u een serverbeheerlicentie (ML, management license) hebben. Als u
meerdere OSE's hebt, moet u het overeenkomstige aantal ML's voor dat apparaat hebben. Eén
licentie voor een System Center Server Management Suite Enterprise kan worden gebruikt om
elk gewenst aantal OSE's op een server te beheren. Met server-ML's is het ook mogelijk
niet-server-OSE's te beheren.
B. Vereiste licenties voor niet-servers
Voor elke niet-server-OSE op een apparaat dat u wilt beheren, hebt u een client-ML nodig. Er zijn
twee typen client-ML's: OSE-ML's en gebruikers-ML's.
 OSE-ML's
Net als bij server-ML's waar het vereiste aantal ML's gelijk is aan het aantal OSE's, hebt
u een OSE-client-ML nodig voor elke niet-server-OSE die u op een apparaat wilt beheren.
Uw OSE-client-ML's geven u voor uw instanties van de serversoftware het recht op het
beheren van een gelijk aantal OSE's dat door elk gewenst aantal gebruikers op een
apparaat wordt gebruikt.

Gebruikers-ML's
U kunt er ook voor kiezen gebruikersclient-ML's te gebruiken. Met deze ML's is het beheer
van niet-server-OSE's mogelijk die worden gebruikt door elke gebruiker aan wie een
gebruikersclient-ML is toegewezen. Als er meerdere gebruikers zijn die gebruikmaken
van een besturingssysteemomgeving, en u verleent geen licenties per
besturingssysteemomgeving, dan moet u gebruikersclient-ML's toewijzen aan elke
gebruiker.
Met de licenties voor Core CAL Suite en Enterprise CAL Suite is het beheer van elk gewenst aantal
niet-server-OSE's op een apparaat onder één licentie (per apparaat) mogelijk.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 9 van 104
Afbeelding 7
Elke OSE op een apparaat vereist een beheerlicentie (ML) om te mogen worden beheerd door
een serverbeheerproduct. Voor server-OSE's is een andere optie een Server Management
Suite Enterprise ML aan te schaffen. U kunt dan elk willekeurig aantal OSE's op een apparaat
beheren. Voor niet-server-OSE's is een andere optie een licentie te nemen voor beheer door
de gebruiker of een licentie te nemen via de Core CAL of de ECAL Suites.
7)
Servers – Server/CAL – serverlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Bij de meeste producten moet u een licentie hebben voor elke instantie van de serversoftware die
u op een server uitvoert. U mag die instantie uitvoeren in een fysieke of een virtuele
besturingsomgeving. Als uitzondering op het licentiemodel, bieden sommige producten bredere
gebruikersrechten. Voor elke SQL Server Enterprise-licentie kunt u bijvoorbeeld een willekeurig aantal
instanties van de serversoftware uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen op de
gelicentieerde server.
Behalve waar dit wordt vermeld in de gebruikersrechten voor producten, vereisen alle server- of
CAL-producten een CAL voor elke gebruiker of elk apparaat dat toegang heeft tot de serversoftware.
Er zijn twee typen CAL's: Apparaat-CAL's en Gebruikers-CAL's. U mag de licentie in beide typen
gebruiken, maar de keuze moet worden gemaakt wanneer de licentie wordt aangeschaft of wanneer
de Software Assurance wordt vernieuwd.

Apparaat-CAL
Geeft een apparaat in licentie voor gebruik door elke willekeurige gebruiker om toegang te
krijgen tot instanties van de serversoftware op servers waarvoor een licentie aanwezig is.

Gebruikers-CAL
Geeft een apparaat in licentie voor één gebruiker voor elk willekeurig apparaat om toegang te
krijgen tot instanties van de serversoftware op servers waarvoor een licentie aanwezig is.
CAL's horen bij bepaalde versies en bij een bepaalde functionaliteit. Ze moeten voor dezelfde of voor
latere versies zijn dan de serversoftware waartoe toegang wordt verlangd. CAL's maken het mogelijk
toegang te krijgen tot servers waarvoor door dezelfde eenheid een licentie is verkregen. Ze staan
geen toegang toe tot servers waarvoor door een andere eenheid een licentie is verkregen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 10 van 104
U mag netwerkarchitecturen gebruiken die hardware of software gebruiken om het aantal apparaten
of gebruikers te verminderen die direct toegang tot de software op een server hebben. Dit wordt
multiplexing of pooling genoemd. Het aantal vereiste CAL's voor het benaderen of gebruiken van de
serversoftware vermindert hierdoor niet. Een CAL is vereist voor elk apparaat of elke gebruiker die is
verbonden met de multiplexing- of pooling-software of de hardware-frontend.
Afbeelding 8
Het toewijzen van CAL's op basis van gebruikers of apparaten
Een licentie voor een External Connector (EC) is een alternatief voor CAL's voor elke server waartoe
externe gebruikers toegang krijgen. Externe gebruikers zijn gebruikers die geen medewerkers of
aannemers in uw organisatie zijn. Een EC-licentie die is toegewezen aan een server maakt toegang
mogelijk voor elk gewenst aantal gebruikers, zolang die toegang de licentiehouder tot voordeel strekt
en niet de externe gebruiker. Elke fysieke server waartoe externe gebruikers toegang nodig hebben,
vereist slechts één EC-licentie, ongeacht het aantal actieve instanties. Voor het recht instanties van
de serversoftware uit te voeren, wordt afzonderlijk een licentie verstrekt. De EC geeft, net als de CAL,
slechts toegang. EC-licenties horen bij specifieke versies en een specifieke functionaliteit, net als
CAL's. Ze moeten voor dezelfde of voor latere versies zijn dan de serversoftware waartoe toegang
wordt verlangd. De keuze tussen een CAL of een EC is voornamelijk een financiële beslissing.
8)
Servers – Per Processor – licentie per processor
U moet een licentie aanschaffen voor elke processor op een server die van de software gebruikmaakt.
Voor software die wordt uitgevoerd in fysieke besturingsomgevingen moet u voor elke fysieke
processor een licentie hebben. Voor software die wordt uitgevoerd in virtuele besturingsomgevingen
hoeft u alleen een licentie te hebben voor elke virtuele processor die van de software gebruikmaakt.
U hoeft geen CAL's of EC-licenties te hebben omdat onder de licentie per processor elk aantal
gebruikers toegang mag hebben tot de software vanaf elk gewenst aantal apparaten.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 11 van 104
U mag elk gewenst aantal instanties uitvoeren in een fysieke of een virtuele besturingsomgeving
waarvoor een licentie aanwezig is.
Afbeelding 9
Per Processor – Fysieke besturingsomgeving
Afbeelding 10
Per Processor – Virtuele besturingsomgeving
9)
Servers – Specialty Servers – serverlicentie
U moet een licentie hebben voor elke instantie van de serversoftware die u op een server uitvoert.
U mag die instantie uitvoeren in een fysieke of een virtuele besturingsomgeving. Bij wijze van
uitzondering bieden sommige producten meer specifieke gebruikersrechten.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 12 van 104
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
raadplegen

Gebruik de Inhoudsopgave om naar het gewenste licentiemodel te gaan.
Licentiemodellen

Lees de “Universele Licentievoorwaarden.” Deze gelden voor alle producten.

Lees 'A. Algemene licentievoorwaarden' voor het geselecteerde model. Deze zijn van
toepassing op alle producten in het model.
Producten
Zoek naar sterretjes (*) die de
uitzonderingen en aanvullende
voorwaarden in paragraaf B
aanduiden
A. Algemene
licentievoorwaarden

Op producten met een sterretje (*) naast hun naam zijn aanvullende specifieke
licentievoorwaarden van toepassing. Deze staan vermeld in 'B. Uitzonderingen en
aanvullende voorwaarden voor specifieke producten'.
Uitzonderingen
en aanvullende voorwaarden
voor specifieke producten

Op producten met een (I) naast de naam zijn kennisgevingen betreffende op internet
gebaseerde services van toepassing. Deze vindt u in Bijlage 2 – Op internet
gebaseerde services.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 13 van 104
Inhoudsopgave
Universele licentievoorwaarden
18
Error! Not a valid result for table.
23
1. AutoRoute 2007
2. Digital Image
Suite 2006
14. Money 2007 Deluxe
Edition
28. Office Professional Plus
Edition 2007
15. Office Access 2007
29. Office Project 2007
Professional en
Standard Edition
3. Encarta Premium 2009
16. Office Accounting 2008
4. MapPoint 2009
Fleet Edition
17. Office
Communicator 2007
5. MapPoint 2009
Standard Edition
18. Office Enterprise
Edition 2007
31. Office SharePoint
Designer 2007
6. Microsoft Entourage
2008 voor Mac
7. Microsoft ESP
8. Microsoft Excel 2008
voor Mac
9. Microsoft Math 3.0
19. Office Excel 2007
32. Office Small Business
Edition 2007
10. Microsoft Office
Mac 2008
11. Microsoft Powerpoint
2008 voor Mac
12. Microsoft Student met
Encarta Premium 2009
13. Microsoft Word 2008
voor Mac
20. Office Groove 2007
21. Office InfoPath 2007
22. Office
InterConnect 2007
23. Office Multi Language
Pack 2007
24. Office OneNote 2007
25. Office Outlook 2007
26. Office Outlook 2007
met Business Contact
Manager
30. Office Publisher 2007
33. Office Standard
Edition 2007
34. Office Visio 2007
Professional en
Standard Edition
35. Office Word 2007
36. ProClarity Desktop
Professional 6.3
37. Streets and Trips 2009
38. Works 9.0
27. Office
PowerPoint 2007
Microsoft Desktopbesturingssystemen
1. Windows Vista Business
27
2. DVD Playback Pack voor
Windows Vista
Microsoft-servers – Besturingssystemen
33
1. Windows Server 2008 Standard,
Enterprise en Datacenter
3. Windows Server 2008 voor Itaniumsystemen
2. Windows Server 2008 Standard zonder
Hyper-V, Enterprise zonder Hyper-V
en Datacenter zonder Hyper-V
4. Windows Small Business Server 2003
R2 Premium en Standard Edition
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
5. Windows Server 2003 for Small
Business Server
Juli 2008
Pagina 14 van 104
Inhoudsopgave
Microsoft-servers – Server/CAL
42
1. Connected Services Framework 3.0
Standard Edition
11. Office Project Portfolio Server
2. Connected Services Framework 3.0
13. Office SharePoint Server 2007
3. Customer Care Framework 2009
14. SQL Server 2008 (licentiemodus
12. Office Project Server 2007
Server per CAL) Enterprise, Standard
en Workgroup Edition
4. Duet for Microsoft Office and SAP
5. Dynamics CRM 4.0 Professional en
Enterprise Servers
6. Exchange Server 2007 Standard en
Enterprise Edition
7. Identity Lifecycle Manager 2007
8. Office Forms Server 2007
9. Office Communications Server 2007
Standard en Enterprise Edition
15. System Center Mobile Device
Manager 2008
16. System Center Mobile Device
Manager 2008 met SQL Server
2005-technologie
17. Visual Studio Team System 2008
Team Foundation Server met SQL
Server 2005 Technology
10. Office PerformancePoint Server 2007
Microsoft-servers – Per processor
1. BizTalk Adapter Pack 1.0
50
5. SQL Server 2008 (licentiemodus Per
processor) Enterprise, Standard en
Workgroup Edition
2. BizTalk Server 2006 R2 Branch, Standard
en Enterprise Edition
3. Commerce Server 2007 Standard
6. Visual Studio Team System 2008 Test Load
Agent
en Enterprise Edition
4. Internet Security and Acceleration Server
2006 Standard en Enterprise Edition
Microsoft Developer Tools
54
1. BizTalk Server 2006 R2 Developer
Edition
12. TechNet Plus Direct
2. Expression Blend 2
14. Visual FoxPro 9.0
3. Expression Design 2
13. TechNet Plus Single User
15. Visual SourceSafe 2005
4. Expression Encoder 2
16. Visual Studio 2008 Professional Edition
5. Expression Media 2
6. Expression Studio 2
17. Visual Studio Team System 2008
Development Edition
7. Expression Studio Professional
Subscription
18. Visual Studio Team System 2008
Test Edition
8. Expression Web 2
19. Visual Studio Team System 2008
Architecture Edition
9. Microsoft ESP SDK
10. MSDN Operating Systems,
Professional, Enterprise, Universal en
Premium
11. SQL Server 2008 Developer Edition
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
20. Visual Studio Team System 2008
Database Edition
21. Visual Studio Team System 2008
Suite Edition
Juli 2008
Pagina 15 van 104
Inhoudsopgave
Microsoft-servers – Management Servers
1. System Center Configuration
59
7. System Center Operations Manager
2007 met SQL Server 2005technologie
8. System Center Virtual Machine
Manager
Manager 2007
2. System Center Configuration Manager
2007 met SQL Server 2005technologie
3. System Center Data Protection
Manager 2007
4. System Center Essentials 2007
5. System Center Essentials 2007 met
SQL Server 2005-technologie
6. System Center Operations
Manager 2007
Microsoft-servers – Specialty Servers
1. Compute Cluster Pack
2. Connected Services Framework SBE
Server Billing 3.0
3. Connected Services Framework SBE
Server Order Handling 3.0
4. Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server
5. Identity Lifecycle Manager 2007 -Windows Live Edition
6. Microsoft Services for Netware 5.03
7. Office Forms Server 2007 for Internet
sites
8. Office Groove Server 2007
9. Office SharePoint Server 2007 for
Internet sites
10. Search Server 2008
71
11. Software Licensing and Protection
Services 2008 Standard en Enterprise
Edition
12. System Center Reporting
Manager 2006
13. System Center Virtual Machine
Manager 2007 Workgroup Edition
14. Windows Compute Cluster
Server 2003
15. Windows Server 2003 Compute
Cluster Edition
16. Virtual Server 2005 R2 Standard en
Enterprise Edition
17. Windows Web Server 2008
Microsoft Online Services
1. Antigen for Instant Messaging
2. Automated Service Agent
3. Automated Service Agent Syndicated
Content Office
4. Automated Service Agent Syndicated
Content Windows Vista
5. Forefront Client Security
6. Forefront Client Security met SQL
Server 2005-technologie
7. Forefront Security for Exchange Server
8. Forefront Security for Exchange Server
External Connector
9. Forefront Security for SharePoint
10. Forefront Security for SharePoint for
Internet sites
11. Forefront Server Security Management
Console
12. Microsoft Exchange Hosted Archive
13. Microsoft Exchange Hosted Continuity
14. Microsoft Exchange Hosted Encryption
15. Microsoft Exchange Hosted Filtering
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
78
16. Microsoft Learning Solutions eLearning
Library
17. Microsoft Learning Solutions
eReference Library
18. Microsoft Learning Solutions Technical
eLearning Course Collection
19. Microsoft Learning Solutions MCP
Exam Voucher Services
20. MSN Encarta Premium and Academic
Edition
21. Office Groove Enterprise Services
22. Office Live Communications
Server Public Instant Messaging
Connectivity
23. Voor Office Live Meeting Standard en
Professional
24. Software License and Protection (SLP)
Online Service Basic, Standard en
Enterprise
25. Virtual Earth Standard en Professional
26. Windows Live OneCare
Juli 2008
Pagina 16 van 104
Inhoudsopgave
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
1. Herstel bij noodgevallen.
2. Windows Pre-installation Environment
3. E-Learning
4. TechNet Plus Subscription Media
5. Step-uplicenties
6. MSDN
7. Software Assurance Product Support
Services
8. Windows Fundamental for Legacy PCs
10. Opstartrechten Windows Vistanetwerk (Remote Boot).
11. Windows Vista Enterprise Centralized
Desktop en Windows Vista Enterprise
Centralized Desktop voor Software
Assurance.
12. Microsoft Desktop Optimization Pack
voor Software Assurance
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
93
9. Windows Vista Enterprise en Ultimate
Edition
Juli 2008
99
Pagina 17 van 104
Universele licentievoorwaarden
Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle Microsoft-software
en online services die vallen onder uw volumelicentieovereenkomst.
A. Uw gebruiksrechten. Als u voldoet aan uw volumelicentieovereenkomst, met inbegrip van
deze gebruiksrechten voor producten en de Productlijst, mag u de software en online services
gebruiken zoals in deze gebruiksrechten voor producten staat beschreven.
B. Rechten voor het gebruik van andere versies. Licentievoorwaarden voor bepaalde
producten staan het gebruik van een of meer exemplaren op hetzelfde moment toe. U mag
voor elk toegestaan exemplaar van deze producten, in plaats van de gelicentieerde versie,
een exemplaar maken, opslaan en uitvoeren van een:

eerdere versie

andere toegestane taalversie

andere beschikbare platformversie (bijvoorbeeld 32-bits of 64-bits)
C. Programma's van andere fabrikanten. Als andere voorwaarden zijn geleverd bij een
programma waarvoor door een andere fabrikant een licentie is uitgegeven, zijn die
voorwaarden van toepassing op uw gebruik van dit programma.
D. Pre-release code. Als andere voorwaarden zijn geleverd bij pre-release code, zijn die
voorwaarden van toepassing op uw gebruik van deze code.
E. Updates en aanvullingen. We kunnen de gelicentieerde software bijwerken of aanvullen. In
dat geval mag u die update of aanvulling met de software gebruiken. Als andere
voorwaarden gelden voor een update of aanvulling, zijn deze van toepassing op uw gebruik
daarvan.
F. Geen commerciële hosting. U mag de producten niet gebruiken voor commerciële
hostingservices.
G. Technische beperkingen. Als de software technische beperkingen bevat die ervoor zorgen
dat u de software alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken, moet u zich aan deze
beperkingen houden. U mag deze beperkingen niet omzeilen. Zie
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/TechLimit.aspx voor meer informatie.
H. Overige rechten. Rechten voor toegang tot de software op een apparaat geven u niet het
recht Microsoft-octrooien of andere intellectuele eigendommen van Microsoft te
implementeren in software of apparaten die toegang verkrijgen tot dat apparaat.
I.
Documentatie. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk mag de
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. Elektronische boeken
vallen niet onder de documentatie.
J. Productactivering. Voor de installatie van of toegang tot sommige producten en online
services moet u het product activeren of hebt u een volumelicentiecode nodig. Zie de
koppeling 'Activate' (Activeren) op http://www.microsoft.com/licensing voor informatie over de
omstandigheden waarin u moet activeren of een code nodig hebt. U bent verantwoordelijk
voor zowel het gebruik van de codes die aan u zijn toegewezen, als de activering van de
producten met behulp van de machines voor Key Management Service (KMS).

U mag de codes niet aan derden bekendmaken.

U mag aan uw KMS-machines geen onbeveiligde toegang bieden via een
ongecontroleerd netwerk als het internet.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 18 van 104
Universele licentievoorwaarden
K. Aanvullende functionaliteit. Het kan zijn dat aanvullende functionaliteit wordt
aangeboden voor de software of online services. Mogelijk zijn hierop andere
licentievoorwaarden en kosten van toepassing.
L. Meerdere producten of functionaliteiten samen gebruiken. U hebt een licentie nodig
voor elk product en voor elke functionaliteit met een afzonderlijke licentie die op een
apparaat of door een gebruiker wordt gebruikt. Als u bijvoorbeeld Office gebruikt in Windows,
hebt u zowel voor Office als voor Windows een licentie nodig. Als u Terminal Services
gebruikt in Windows Server, hebt u zowel een CAL voor Windows Server als een CAL voor
Terminal Services nodig.
M. Fontonderdelen. Bij het gebruik van de software mag u de bijbehorende fonts gebruiken
om inhoud weer te geven en af te drukken. U mag echter alleen

fonts in inhoud inbouwen voor zover toegestaan door de inbouwingsbeperkingen van
die fonts, en

deze tijdelijk downloaden naar een printer of ander uitvoerapparaat om inhoud af te
drukken.
N. .NET Framework en PowerShell-software. De software voor de onderstaande producten
bevat Microsoft .NET Framework-software en mogelijk ook PowerShell-software. Deze
softwareonderdelen zijn onderdeel van Microsoft Windows. Met uitzondering van wat
wordt bepaald in het gedeelte Benchmark-tests hieronder zijn op uw gebruik van deze
componenten de licentievoorwaarden van Microsoft Windows van toepassing.

Customer Care Framework 2008

SQL Server 2008

System Center Essentials 2007 en System Center Essentials 2007 met SQL Server
2005-technologie

Visual Studio 2008 en Visual Studio Team System 2008 (alle producten)

BizTalk Server
O. Benchmark-tests.
i.
Software. U hebt voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft nodig om de
resultaten van vergelijkende tests van de serversoftware of de bijbehorende additionele
software bekend te maken aan derden. Dit geldt voor de producten in de Microsoft
Server- of Microsoft Developer Tools-licentiemodellen (zie Inhoudsopgave). Deze
bepaling is niet van toepassing op .NET Framework (zie hieronder), noch op de volgende
producten: Class Server, Live Communications Server, Systems Center Operations
Manager, SharePoint Portal Server, System Center Data Protection Manager, System
Center Essentials, Systems Management Server, Virtual Server, Windows Server,
Microsoft Services for Netware, Windows Services for UNIX, Windows Small Business
Server. Het is echter wel van toepassing op SQL-technologie die is gelicentieerd in
combinatie met deze producten.
ii. Microsoft .NET Framework. De software kan een of meer componenten van het
.NET Framework ('.NET-componenten') bevatten. Indien dit het geval is, mag u van deze
componenten interne benchmarktests uitvoeren. U mag de resultaten van om het even
welke benchmarktest van de .NET-component bekendmaken, mits u voldoet aan de
voorwaarden vermeld op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Als u dergelijke
benchmarkresultaten bekend maakt, heeft Microsoft, ondanks enige andere
overeenkomst die u met Microsoft heeft gesloten, het recht om de resultaten van
benchmarktests van uw producten die concurreren met de desbetreffende .NETcomponent bekend te maken, mits is voldaan aan dezelfde voorwaarden zoals
vermeld op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 19 van 104
Universele licentievoorwaarden
P. Multiplexing. Als u hardware of software gebruikt voor de volgende doeleinden:

verbindingen bij elkaar brengen,

informatie omleiden,

het aantal apparaten of gebruikers beperken dat rechtstreeks toegang heeft tot het
product, of

het aantal apparaten of gebruikers beperken dat rechtstreeks met het product wordt
beheerd,
(soms ook wel 'multiplexing' of 'pooling' genoemd), hebt u nog steeds hetzelfde aantal
licenties van welk type ook nodig.
Q. Te distribueren code. De software of online service kan een code bevatten die u mag
verspreiden in programma’s die u ontwikkelt als u akkoord gaat met de onderstaande
voorwaarden.
i.
Het recht van gebruik en distributie. De code en tekstbestanden hieronder zijn
'Te distribueren code'.

Redist.txt-bestanden. U mag het objectcodeformulier van code kopiëren en
verspreiden die staat vermeld in Redist.txt-bestanden.

Voorbeeldcode. Het bron- en objectcodeformulier van de 'voorbeeldcode' mag
worden gewijzigd, gekopieerd en gedistribueerd.

Other-dist.txt-bestanden. U mag het objectcodeformulier van code kopiëren en
distribueren die staat vermeld in Other-dist.txt-bestanden.

Distributie door derden. U mag distributeurs van uw programma’s toestaan de Te
distribueren code te kopiëren en te distribueren als onderdeel van die programma’s.

Aanvullende licentievoorwaarden voor MSDN Universal, MSDN Premium en Visual
FoxPro 9.0.
o

Aanvullende licentievoorwaarden voor Windows Services for UNIX.
o

MSDE 2000. De Te distribueren code omvat Microsoft SQL Server 2000 Desktop
Engine (MSDE 2000). U mag het objectcodeformulier van MSDE 2000 kopiëren
en distribueren.
Client-component van Password Synchronization. De Te distribueren code bevat
de broncode in de UNIX-directory. U mag die broncode kopiëren, wijzigen en
distribueren voor gebruik met een UNIX-besturingssysteem.
Aanvullende licentievoorwaarden voor producten in het artikel Hulpmiddelen voor
ontwikkelaars van deze gebruiksrechten voor producten. De software kan ook de
volgende Te distribueren code bevatten. Het volgende is toegestaan:
o
Microsoft Merge Modules. De ongewijzigde uitvoer van Microsoft Merge Modules
kopiëren en distribueren;
o
MFC’s, ATL’s en CRT’s. Het broncodeformulier wijzigen van MFC’s (Microsoft
Foundation Classes), ATL’s (Active Template Libraries) en CRT’s (C runtimes) om
uw programma’s te ontwerpen, ontwikkelen en testen en het objectcodeformulier
van uw gewijzigde bestanden onder een nieuwe naam te kopiëren en
distribueren;
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 20 van 104
Universele licentievoorwaarden
o
MDAC. Het objectcodeformulier van het bestand Mdac_typ.exe kopiëren en
distribueren; en
o
Afbeeldingenbibliotheek. Afbeeldingen en animaties in de Afbeeldingenbibliotheek
kopiëren en distribueren zoals is beschreven in de documentatie bij de software.
Ook moet u mogelijk die inhoud wijzigen. Als u de inhoud wijzigt, moet dit zijn
voor gebruik dat overeenkomt met het toegestane gebruik van de ongewijzigde
inhoud.
ii. Distributievereisten. Voor elke Te distribueren code die u distribueert, moet u

hieraan noemenswaardige primaire functionaliteit toevoegen in uw programma’s;

distributeurs en externe eindgebruikers akkoord laten gaan met voorwaarden
waarmee de code ten minste in dezelfde mate wordt beschermd als met uw
overeenkomst voor volumelicentieverlening waarin deze gebruiksrechten voor
producten en de Productlijst zijn inbegrepen;

uw geldige auteursrechtvermelding weergeven op uw programma’s; en

Microsoft vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, inclusief advocatenkosten,
die betrekking hebben op het gebruik van uw programma’s.
iii. Distributiebeperkingen. Het is niet toegestaan

auteursrecht-, merk- of octrooivermeldingen in de Te distribueren code te wijzigen;

de handelsmerken van Microsoft te gebruiken in de namen van uw programma’s of
op een manier die suggereert dat uw programma’s afkomstig zijn van of
goedgekeurd zijn door Microsoft;

andere code dan de Te distribueren code in Other-dist.txt-bestanden te distribueren,
met als doel deze uit te voeren op een ander platform dan het Windows-platform;

de Te distribueren code toe te voegen aan schadelijke, misleidende of onrechtmatige
programma’s; of

de broncode van de Te distribueren code te wijzigen of te distribueren zodat een
gedeelte ervan valt onder een Uitgesloten licentie. Een Uitgesloten licentie is een
licentie waarin gebruik, wijziging en/of distributie plaatsvindt onder de voorwaarde
dat:
o
de code openbaar wordt gemaakt of gedistribueerd in broncodevorm, of
o
anderen het recht hebben de code te wijzigen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 21 van 104
Universele licentievoorwaarden
De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van producten in het
licentiemodel Microsoft Servers. Ze zijn ook van toepassing op uw gebruik van de
Enterprise- en Ultimate-edities van Windows Vista.
A. Instance. U maakt een 'instance' van software door de instellings- of installatieprocedure
van de software uit te voeren. U maakt ook een instance van software door een bestaande
instance te dupliceren. Verwijzingen naar software omvatten 'instances' van de software.
B. Een instance uitvoeren. U 'voert een instance van software uit' door deze in het geheugen
te laden en een of meer van de betreffende instructies uit te voeren. Zodra u een instance
uitvoert, wordt deze beschouwd als actief (ongeacht of u verdere instructies uitvoert) totdat
u de instance verwijdert uit het geheugen.
C. Besturingssysteemomgeving. Een 'besturingssysteemomgeving' omvat
i.
ii.
een volledige of gedeeltelijke instance van een besturingssysteem, of een volledige
of gedeeltelijke instance van een virtueel (of anderszins geëmuleerd)
besturingssysteem, dat een aparte machine-identiteit (primaire computernaam of
vergelijkbare unieke identificatie) of aparte beheerrechten mogelijk maakt, en
instances van applicaties (indien van toepassing) die zo zijn geconfigureerd dat ze op
de bovengenoemde volledige of gedeeltelijke instance van een besturingssysteem
kunnen worden uitgevoerd.
Er zijn twee soorten besturingssysteemomgevingen: fysiek en virtueel. Een fysieke
besturingssysteemomgeving is geconfigureerd om direct te worden uitgevoerd op een
fysiek hardwaresysteem. De instance van het besturingssysteem die wordt gebruikt om
de hardwarevirtualisatiesoftware uit te voeren (bijvoorbeeld Microsoft Virtual Server of een
vergelijkbare technologie) of om de hardwarevirtualisatieservices te verzorgen (bijvoorbeeld
Microsoft-virtualisatietechnologie of een vergelijkbare technologie) wordt beschouwd als
onderdeel van de fysieke besturingssysteemomgeving. Een virtuele
besturingssysteemomgeving is geconfigureerd om te worden uitgevoerd op een virtueel
(of anderszins geëmuleerd) hardwaresysteem. Een fysiek hardwaresysteem kan bestaan uit:
i.
ii.
één fysieke besturingssysteemomgeving
een of meer virtuele besturingssysteemomgevingen
D. Server. Een server is een fysiek hardwaresysteem waarmee serversoftware kan worden
uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijk fysiek hardwaresysteem
beschouwd.
E. Een licentie toewijzen. De toewijzing van een licentie betekent dat een licentie aan één
apparaat of gebruiker wordt verstrekt.
F. Geen scheiding van software. U mag de software niet scheiden voor gebruik in meer dan
één besturingssysteemomgeving onder één licentie, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. Dit
is ook van toepassing als de besturingssysteemomgevingen zich op hetzelfde fysieke
hardwaresysteem bevinden.
G. Fysieke en virtuele processoren. Een fysieke processor is een processor in een fysiek
hardwaresysteem. In fysieke besturingssysteemomgevingen worden fysieke processoren
gebruikt. Een virtuele processor is een processor in een virtueel (of anderszins geëmuleerd)
hardwaresysteem. In virtuele besturingssysteemomgevingen worden virtuele processoren
gebruikt. Er wordt van uitgegaan dat een virtuele processor hetzelfde aantal threads en
kernen heeft als elke fysieke processor in het onderliggende fysieke hardwaresysteem.
H. Maximum aantal instanties. Door de software of uw hardware kan het aantal instanties
van de software worden beperkt dat u kunt uitvoeren in fysieke of virtuele
besturingssysteemomgevingen op een apparaat.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 22 van 104
Microsoft-desktopapplicaties
Licentiemodel: per apparaat
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. AutoRoute 2007*
2. Digital Image
Suite 2006
3. Encarta
Premium 2009*I
4. MapPoint 2009
Fleet Edition*
5. MapPoint 2009
Standard Edition*
6. Microsoft Entourage
2008 voor Mac
7. Microsoft ESP*
8. Microsoft Excel
2008 voor Mac*
9. Microsoft Math 3.0
10. Microsoft Office
Mac 2008*I
11. Microsoft
Powerpoint 2008
voor Mac*I
12. Microsoft Student
met Encarta
Premium 2009*I
13. Microsoft Word
2008 voor Mac*I
14. Money 2007 Deluxe
Edition*I
15. Office
Access 2007*I
27. Office
PowerPoint 2007*I
16. Office Accounting
Professional 2008*I
17. Office
Communicator 2007
*I
28. Office Professional
Plus Edition 2007*I
18. Office Enterprise
Edition 2007*I
30. Office PublisherI
19. Office Excel 2007*I
20. Office
Groove 2007*I
21. Office
InfoPath 2007*I
22. Office
InterConnect 2007I
23. Office Multi
Language
Pack 2007I
24. Office
OneNote 2007*I
29. Office Project 2007
Professional en
Standard EditionI
31. Office SharePoint
Designer 2007*I
32. Office Small
Business
Edition 2007*I
33. Office Standard
Edition 2007*I
34. Office Visio 2007
Professional en
Standard EditionI
35. Office Word 2007*I
36. ProClarity Desktop
Professional 6.3
25. Office
Outlook 2007*I
37. Streets and
Trips 2009*
26. Office Outlook 2007
met Business
Contact Manager*I
38. Works 9.0*
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke licentie die
u aanschaft.
I) Installatie en gebruiksrechten.
a) Gelicentieerd apparaat. Voordat u uit hoofde van de licentie de software gaat gebruiken,
dient u de licentie toe te wijzen aan een enkel apparaat (fysiek hardwaresysteem). Dit
apparaat is het “gelicentieerde apparaat”. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd
als een afzonderlijk apparaat.

U mag op het gelicentieerde apparaat zoveel exemplaren van de software en elke vorige
versie van de software installeren en gebruiken als u maar wilt.

Behalve zoals hieronder is beschreven in het gedeelte Externe toegang, mag slechts één
gebruiker tegelijk de exemplaren op het gelicentieerde apparaat gebruiken.

U kunt een licentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen niet
binnen 90 dagen na de laatste toewijzing). Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt
het apparaat waaraan u de licentie toewijst het nieuwe gelicentieerde apparaat voor
die licentie.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 23 van 104
Microsoft-desktopapplicaties
b) Draagbaar apparaat. U kunt een kopie op een draagbaar apparaat installeren voor gebruik
door de enige hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat.
c) Netwerkapparaat. U mag ook extra exemplaren installeren op een netwerkapparaat. U
mag deze exemplaren alleen gebruiken zoals staat vermeld in het artikel Externe toegang
hieronder.
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Externe toegang. U mag de software op afstand openen en gebruiken vanaf een ander
apparaat zoals hieronder is beschreven.

De primaire gebruiker. De enige primaire gebruiker van het apparaat waarop de
externe desktopsessie wordt gehost, mag de software op afstand openen en gebruiken
vanaf elk ander apparaat. De software mag binnen dezelfde licentie niet tegelijkertijd
door andere personen worden gebruikt, behalve voor het verlenen van ondersteuning.

Niet-primaire gebruikers. Elke gebruiker mag tot de software toegang zoeken en
deze gebruiken via externe toegang vanaf een ander gelicentieerd apparaat.

Hulp op afstand. Het is toegestaan om via overige apparaten toegang te zoeken tot
de software om ondersteunende services te leveren. Voor dit soort toegang hebt u geen
aanvullende licenties nodig.
b) Media-elementen en sjablonen. U mag afbeeldingen, illustraties, animaties, geluiden,
muziek, vormen, videoclips en sjablonen die worden meegeleverd met de software en als
zodanig worden gekenmerkt, kopiëren en gebruiken in documenten en projecten die u
maakt. U mag deze documenten en projecten distribueren voor niet-commerciële doeleinden.
Als u deze media-elementen of sjablonen voor andere doeleinden wilt gebruiken, gaat u naar
www.microsoft.com/permission om te zien of het desbetreffende gebruik is toegestaan.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor MapPoint 2009 Fleet en Standard Edition, Streets & Trips 2009 en AutoRoute 2007:
Gebruik van plattegronden.

Het is toegestaan kaarten en informatie van kaarten te kopiëren voor persoonlijk, nietcommercieel gebruik.

Het is niet toegestaan juridische of copyrightbepalingen te verwijderen of wijzigen.

Het is niet toegestaan de software te gebruiken voor verkoopdoeleinden.

Sommige informatie in de software kan onjuist zijn en kan leiden tot onjuiste resultaten.
Er kan niet worden gegarandeerd dat in de software exact de juiste afstanden,
aanwijzingen of geografische kenmerken worden vermeld of afgebeeld. Het is niet
toegestaan de software op een onveilige manier te gebruiken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 24 van 104
Microsoft-desktopapplicaties
Voor MapPoint 2009 Fleet en Standard Edition:
Gebruik van plattegronden.

Het is niet toegestaan in real-time routeaanwijzingen te verstrekken aan voertuigen. Het
is niet toegestaan een route of bestemmingsvolgorde te berekenen of aan te bevelen op
basis van de locatie van meerdere voertuigen.

Het is alleen toegestaan het gelicentieerde apparaat op de systemen van uw voertuig aan
te sluiten voor de stroomtoevoer of om de gesproken aanwijzingen van de software via
het audiosysteem te laten horen.

Het is niet toegestaan de software voor andere doeleinden op de voertuigsystemen aan
te sluiten.
Wagenparktoepassingen. Onder 'wagenparktoepassingen' wordt software verstaan waarin
MapPoint wordt gebruikt en gegevens van sensoren die specifiek met meerdere voertuigen worden
gebruikt voor het leveren van locatiegegevens (zoals GPS-systemen en systemen voor triangulatie).
U mag MapPoint alleen met wagenparktoepassingen gebruiken als u over een licentie beschikt voor
MapPoint Fleet Edition. Bij MapPoint Fleet Edition mag u de software gebruiken voor
wagenparktoepassingen voor een onbeperkt aantal voertuigen.
Voor Microsoft ESP
Gebruiksrechten voor ontwikkelaars. U mag de software gebruiken voor het bewerken, werken
met, verwijderen en/of toevoegen van NAVTEQ-gegevens. U mag de gegevens niet voor afzonderlijk
gebruik distilleren.
Het is toegestaan afbeeldingen en opgenomen bewegende beelden van uw applicaties, uitgevoerd
met behulp van de software, te kopiëren, te gebruiken en te presenteren. U mag deze afbeeldingen
en opnamen niet voor andere doeleinden gebruiken. De overheid van Nieuw-Zeeland hanteert
aanvullende voorwaarden. Zie “Disclaimers, Notices and Cautionary Notes” op
http://www.microsoft.com/ESP/About/Legal/ voor uitsluitingen, kennisgevingen en waarschuwingen.
Voor Office Professional Plus Edition 2007 en Office Enterprise Edition 2007:
Thuiswerklicentie (WAH). Voor elke licentie die u aanschaft, mag de hoofdgebruiker van een
apparaat waarop een exemplaar van de software met een afzonderlijke licentie (apparaat op het
werk) wordt uitgevoerd, één exemplaar van de software op een apparaat thuis (WAH-gebruiker)
installeren en gebruiken. Als u de software op het apparaat op het werk bijwerkt, mag de WAHgebruiker het exemplaar op het apparaat thuis ook bijwerken. De rechten van de WAH-gebruiker
om de software te gebruiken, eindigen wanneer de WAH-gebruiker uw organisatie verlaat. De
WAH-gebruiker moet de software in dat geval van het apparaat thuis verwijderen.
Office Resource Kit.

Installatie en gebruiksrechten. U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de Office
Resource Kit installeren én gebruiken.

Distributie. U mag de software van de Office Resource Kit kopiëren en distribueren.
Elk exemplaar moet compleet zijn en alle auteursrecht- en handelsrechtvermeldingen
moeten erbij zijn opgenomen. Eindgebruikers moeten akkoord gaan met voorwaarden
waarmee de software ten minste in dezelfde mate wordt beschermd als met uw
overeenkomst voor volumelicentieverlening waarin deze gebruiksrechten voor
producten zijn opgenomen.
Office Web Component. U mag een willekeurig aantal exemplaren van de Office Web Componentsoftware installeren en gebruiken. U mag het onderdeel alleen gebruiken om exemplaren van
statische documenten, tekst en afbeeldingen die met de software zijn gemaakt, te bekijken en af te
drukken. U hebt geen afzonderlijke licenties nodig voor die exemplaren van de software zolang u ze
alleen voor die doeleinden gebruikt.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 25 van 104
Microsoft-desktopapplicaties
Voor Office SharePoint Designer 2007:
Webonderdelen. De software bevat webonderdelen voor nieuwsberichten van MSNBC,
aandelenkoersen van MSN MoneyCentral en MSN Search. U mag deze webonderdelen alleen
gebruiken op websites die u maakt. U mag de webonderdelen alleen wijzigen voor zover dit voor de
software is toegestaan. Handelsmerken of logo’s die in de webonderdelen worden weergegeven,
mogen niet afzonderlijk worden gebruikt. De koppelingen in de webonderdelen mogen niet worden
uitgeschakeld of omgeleid. U mag de webonderdelen niet zodanig gebruiken dat een relatie wordt
geïmpliceerd met Microsoft of MSNBC, of dat Microsoft of MSNBC of hun software of services in
diskrediet worden gebracht of wetten worden overtreden.
Works 9.0:
PowerPoint Viewer.

Installatie en gebruiksrechten. U mag een onbeperkt aantal exemplaren van
PowerPoint Viewer installeren én gebruiken.

Distributie. U mag de software van PowerPoint Viewer kopiëren en distribueren.
Elk exemplaar moet compleet zijn en alle auteursrecht- en handelsrechtvermeldingen
moeten erbij zijn opgenomen. Eindgebruikers moeten akkoord gaan met voorwaarden
waarmee de software ten minste in dezelfde mate wordt beschermd als met uw
overeenkomst voor volumelicentieverlening waarin deze gebruiksrechten voor
producten zijn opgenomen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 26 van 104
Microsoft Desktopbesturingssystemen
Licentiemodel: per exemplaar per apparaat
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
 Windows Vista Business*I

DVD Playback Pack voor Windows Vista*
Zie de bijlage 'Voordelen van Software Assurance' voor licentievoorwaarden voor de
Enterprise en Ultimate Edition.
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke licentie die
u aanschaft.
I) Installatie en gebruiksrechten. Voordat u uit hoofde van de licentie de software gaat
gebruiken, dient u de licentie toe te wijzen aan een enkel apparaat (fysiek hardwaresysteem).
Dit apparaat is het "gelicentieerde apparaat". Het is niet toegestaan deze licentie aan een ander
apparaat toe te wijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk
apparaat.
a) Gelicentieerd apparaat. U mag één exemplaar van de software installeren op het
gelicentieerde apparaat. U mag de software gelijktijdig op maximaal twee processors in
dat apparaat gebruiken. Behalve voor zover bepaald in de paragaaf 'Opslag' hieronder
mag u de software op geen enkel ander apparaat gebruiken.
b) Aantal gebruikers. Behalve voor zover bepaald in de paragrafen 'Aansluiten van
apparaten' en 'Technologieën voor overige toegang' hieronder mag de software door
slechts één gebruiker tegelijkertijd worden gebruikt.
c) Gebruik in combinatie met andere software. U mag de runtime-bestanden en
andere bestanden van de software niet gebruiken om applicaties uit te voeren die niet
zijn bestemd voor uitvoering door middel van de software.
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Opslag. U mag één kopie van de software opslaan op een opslagapparaat, zoals een
netwerkserver. Deze kopie kunt u gebruiken om de software te installeren op een ander
apparaat waarvoor een licentie is toegekend.
b) Apparaatverbindingen. U mag maximaal 10 andere apparaten toegang geven tot
de software die op het gelicentieerde apparaat is geïnstalleerd voor het gebruik
van File Services, Print Services, Internet Information Services, Internet Connection
Sharing en Telephony Services.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 27 van 104
Microsoft Desktopbesturingssystemen
c) Technologieën voor externe toegang. Onder de volgende voorwaarden is de
toegang tot en het gebruik van de software die op het gelicentieerde apparaat is
geïnstalleerd, toegestaan met behulp van technologieën voor externe toegang:

Extern bureaublad. De hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat kan
toegang krijgen tot een sessie van een ander apparaat via technologieën zoals
Extern bureaublad. Een 'sessie' is directe of indirecte interactie met de software via
een willekeurige combinatie van invoer-, uitvoer- en weergaveapparaten. Andere
gebruikers mogen via deze technologieën toegang krijgen tot een sessie vanaf een
willekeurig apparaat als:
(1) voor het externe apparaat een afzonderlijke licentie voor het uitvoeren van
de software is verleend; of
(2) de gebruiker of het externe apparaat de juiste RDL-licentie (licentie voor
Extern bureaublad) heeft.

Overige technologieën voor toegang. U mag Hulp op afstand of soortgelijke
technologieën gebruiken om een actieve sessie te delen.
d) RDL’s (licenties voor Extern bureaublad).

Typen RDL’s. Er zijn twee typen RDL’s: een voor apparaten en een voor gebruikers.
Per apparaat-RDL mag één apparaat, dat door één gebruiker tegelijkertijd wordt
gebruikt, toegang verkrijgen tot uw exemplaren van de software waarvoor u over een
licentie beschikt. Per gebruikers-RDL mag één gebruiker, die een willekeurig apparaat
gebruikt, toegang verkrijgen tot uw exemplaren van de software waarvoor u over een
licentie beschikt. Uw Vista-RDL's geven u het recht op toegang tot uw gelicentieerde
kopieën van Windows Vista en Windows XP Professional, maar niet tot latere versies
van de software. U mag een combinatie van apparaat- en gebruikers-RDL’s
gebruiken.

RDL’s opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:
(1) een apparaat-RDL van een apparaat permanent opnieuw toewijzen aan een
ander apparaat, of een gebruikers-RDL van een gebruiker permanent opnieuw
toewijzen aan een andere gebruiker; of
(2) een apparaat-RDL tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het
eerste apparaat buiten werking is, of een gebruikers-RDL aan een invalkracht
toewijzen wanneer de gebruiker afwezig is.
e) Overige vormen van extern gebruik. U mag een onbeperkt aantal apparaten toegang
geven tot de software die is geïnstalleerd op het gelicentieerde apparaat voor andere
doeleinden dan staan omschreven in 'Apparaatverbindingen' en 'Technologieën voor
externe toegang' hierboven, bijvoorbeeld voor het synchroniseren van gegevens tussen
apparaten of voor het activeren van het gebruik van Key Management Services of
vergelijkbare technologieën.
f) Gebruik tezamen met virtualiseringtechnologieën In plaats van de software te
gebruiken op het gelicentieerde apparaat zelf, mag u een kopie installeren en gebruiken
binnen een virtueel (of anderszins geëmuleerd) hardwaresysteem op het gelicentieerde
apparaat. Als u dat doet, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de beveiliging van
beschermde inhoud. (Beschermde inhoud is inhoud die is beschermd door midden van
een technologie voor Digital Rights Management (DRM), BitLocker of een
coderingstechnologie voor volledige schijfvolumes.) U bent zelf verantwoordelijk voor de
naleving van alle nationale en internationale voorschriften die van toepassing zijn op de
beschermde inhoud die u afspeelt of raadpleegt.
g) Pictogrammen, afbeeldingen en geluiden. Bij het gebruik van de software mag u
gebruikmaken van de bijbehorende pictogrammen, geluiden en media, maar deze niet
delen met anderen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 28 van 104
Microsoft Desktopbesturingssystemen
III)
Mogelijk ongewilde software Als u uw computer aanzet, zoekt Windows Defender
automatisch naar ‘spyware’, ‘adware’ en overige ongewenste software. Als er mogelijk
ongewenste software wordt aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt negeren,
uitschakelen (in quarantaine plaatsen) of verwijderen. Alle mogelijk ongewilde software
met de classificatie ‘high’ of ‘severe’ wordt automatisch na de scan verwijderd, tenzij u zelf
de standaardinstellingen wijzigt. Het verwijderen of uitschakelen van mogelijk ongewenste
software kan ertoe leiden dat

overige software op uw computer niet meer juist functioneert, of

u inbreuk maakt op een licentie voor het gebruik van overige software op uw
computer.
Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u ook software verwijdert die geen
mogelijk ongewenste software is.
IV) Kennisgevingen
a) Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard. De software
bevat MPEG-4 visuele coderingstechnologie. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving
vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE
VOLDOET AAN DE VISUELE NORM VOOR MPEG4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS
VERBAND HOUDT MET (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN
KOSTELOOS VERKREGEN VAN EEN CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET HANDELDE IN DE
UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF, EN (ii) DIE UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK
GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN (B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN
AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de MPEG-4 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA,
L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten;
http://www.mpegla.com.
b)
KENNISGEVING MET BETREKKING TOT DE VC-1 VISUELE STANDAARD. De
software kan VC-1 visuele coderingstechnologie bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze
kennisgeving vereist:
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE VC-1 PATENT
PORTFOLIO LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR
EEN CONSUMENT OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE VC-1 STANDAARD
('VC-1 VIDEO') OF (B) VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR
PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK WAS GECODEERD EN/OF IS
VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM VC-1 VIDEO AAN TE
BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, NOCH
WORDT DIT GEÏMPLICEERD.
Als u vragen hebt over de VC-1 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA,
L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten;
http://www.mpegla.com .
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 29 van 104
Microsoft Desktopbesturingssystemen
V) Verplichte activering. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek
apparaat. Bij activering door middel van een Multiple Activation Key (MAK) wordt informatie over
de software en het apparaat naar Microsoft verstuurd. Bij host-activering door middel van Key
Management Service (KMS) host activation, wordt informatie over de KMS-hostsoftware en het
host-apparaat naar Microsoft verstuurd. KMS-clientservices die zijn geactiveerd door middel van
KMS sturen geen informatie naar Microsoft. Ze verlangen echter wel periodieke reactivering met
de KMS-host. De gedurende de MAK of KMS host-activering naar Microsoft verstuurde informatie
bevat onder andere:

de versie, de taal en de productsleutel van de software,

het IP-adres van het apparaat,

de gegevens die worden ontleend aan de hardwareconfiguratie van het apparaat.
Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69497 voor meer informatie. Door de software te
gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Voordat u de software
activeert bent u gerechtigd om de gedurende het installatieproces geïnstalleerde versie van de
software te gebruiken. Uw recht om de software na de in het installatieproces aangegeven tijd
te gebruiken is beperkt, tenzij u de software activeert. Dit is om gebruik zonder licentie te
voorkomen. Als u de software niet activeert, kunt u deze na die tijd niet meer gebruiken. Als het
apparaat is aangesloten op het internet, zoekt de software om te activeren automatisch
verbinding met Microsoft. U kunt de software ook handmatig activeren, via het internet dan wel
per telefoon. In dat geval kunnen er internet- of telefoonkosten in rekening worden gebracht. Bij
bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software moet u de software mogelijk
opnieuw activeren. U wordt er door de software aan herinnerd dat u deze moet activeren totdat
u dat hebt gedaan.
Ten aanzien van ongeautoriseerd gebruik van een MAK- of KMS-sleutels is Microsoft gerechtigd
de volgende stappen te ondernemen:

het verder voorkomen van activering,

deactivering,

het anderszins blokkeren van de sleutel voor activering of validatie.
Als de sleutel wordt gedeactiveerd, kan de klant verplicht worden een nieuwe sleutel bij Microsoft
aan te schaffen.
VI) Validatie.
a) Van tijd tot tijd wordt het validatieonderdeel van de software bijgewerkt en is het nodig
dat er gegevens worden gedownload. Het validatieproces controleert of de software is
geactiveerd en een juiste licentie heeft. Tevens krijgt u hierdoor toestemming bepaalde
onderdelen van de software te gebruiken of aanvullende voorzieningen aan te schaffen.
Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157 voor meer informatie.
b) Gedurende het validatieproces wordt informatie over de software en het apparaat naar
Microsoft verstuurd. Deze informatie bevat onder andere de versie en de productsleutel
van de software en het IP-adres van het apparaat. Microsoft gebruikt deze gegevens niet
om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Door de software te gebruiken,
gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Zie
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69500 voor meer informatie over de validatie en welke
gegevens gedurende het validatieproces worden verzonden.
c) Als de software niet van een juiste licentie is voorzien, kan dit de functionaliteit van de
software beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u

de software opnieuw moet activeren, of

herinneringen ontvangt voor het aanschaffen van een versie van de software met
een geldige licentie,
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 30 van 104
Microsoft Desktopbesturingssystemen
of dat u

geen verbinding kunt maken met het internet, of

bepaalde updates of upgrades niet van Microsoft kunt verkrijgen.
U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen. Zie
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx voor meer informatie over het ophalen van
updates van bevoegde bronnen.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor DVD Playback Pack voor Windows Vista:
DVD Playback Pack voor Windows Vista is een aanvulling op Windows Vista waarop een
afzonderlijke licentie van toepassing is. De artikel Aanvullende licentievereisten en/of
gebruiksrechten hierboven is hierop niet van toepassing.
Voor Windows Vista, Windows Vista K, Windows Vista KN:
Windows Vista en Windows Vista K bevatten Windows Media Player en enkele verwante
technologieën die worden genoemd door de Korean Fair Trade Commission (KFTC) alsmede een
koppeling naar de Windows Live Messenger Download. Windows Vista KN bevat Windows Media
Player en de door de KFTC aangeduide verwante technologieën niet. Windows Vista KN bevat
ook geen koppeling naar Windows Live Messenger Download. Zie de Microsoft-productlijst op
http://www.microsoft.com/licensing voor meer informatie over welke taalversies en mediaopties
beschikbaar zijn in elk van deze edities.
Windows Vista K. De KFTC vereist dat de software een koppeling bevat naar een Media Player
Center-website en een Messenger Center-website die toegang geven tot websites van derden
vanwaar de gebruiker mediaspelers en software voor het versturen van expresberichten van andere
fabrikanten kan downloaden. Websites van derden vallen niet onder de controle van Microsoft en
Microsoft is niet verantwoordelijk voor de software of inhoud op websites van derden, de
koppelingen die websites van derden bevatten of de wijzigingen of updates op dergelijke software
of websites. Het opnemen van een koppeling op de Media Player Center-website of de Messenger
Center-website impliceert geen goedkeuring van Microsoft met betrekking tot de software, de
website of de inhoud van de website van de derde partij.
Windows Vista KN:
Gebruiksrechten voor Windows Media Player niet van toepassing. De voorwaarden voor Windows
Media Digital Rights Management en Windows Media Player en de kennisgevingen met betrekking
tot de MPEG-4 en VC-1 visuele standaard hierboven, zijn niet van toepassing wanneer deze
software wordt gebruikt.
Kennisgeving aangaande het ontbreken van Windows Media Player.

U hebt een mediaspeler nodig, hetzij van Microsoft of van een andere leverancier,
om audio-cd’s of mediabestanden af te spelen, inhoud onder te brengen in een
mediabibliotheek, afspeellijsten te maken, audio-cd’s te converteren in mediabestanden,
een audio-cd te maken, persoonlijke video’s te maken, artiest- en titelgegevens van
mediabestanden te bekijken, albumafbeeldingen van muziekbestanden te bekijken of
muziek over te brengen naar persoonlijke muziekspelers.

Meer informatie is beschikbaar op http://www.microsoft.com/about/legal/useterms/default.aspx .
Extra beperkte garantie. Microsoft biedt geen enkele garantie aangaande functionaliteit die is
gekoppeld aan Windows Media Player of Windows Messenger, zoals gedefinieerd door de KFTC,
ongeacht eventuele informatie die op het tegendeel wijst in uw gebruiksrechtovereenkomst.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 31 van 104
Microsoft Desktopbesturingssystemen
Voor Windows Vista Business N:
Gebruiksrechten voor Windows Media Player niet van toepassing. De voorwaarden voor Windows
Media Digital Rights Management en Windows Media Player en de kennisgevingen aangaande
MPEG-4 en VC-1visuele standaard hierboven, zijn niet van toepassing wanneer deze software
wordt gebruikt.
Kennisgeving aangaande het ontbreken van Windows Media Player. Windows Media Player, zoals
gedefinieerd door de Europese Commissie, is niet in de software opgenomen. Dit betekent dat
u een mediaspeler, van Microsoft of een andere fabrikant, nodig hebt voor het afspelen van
audio-cd’s of mediabestanden, het ordenen van inhoud in een mediabibliotheek, het maken van
afspeellijsten, het omzetten van audio-cd’s in mediabestanden, het maken van audio-cd’s, het
maken van persoonlijke video’s, het bekijken van gegevens over artiesten en titels van
mediabestanden, het bekijken van het artwork van de bij muziekbestanden behorende albums,
of het overbrengen van muziek naar persoonlijke muziekspelers. Meer informatie is te vinden op
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=70121.
Extra beperkte garantie. Microsoft biedt geen enkele garantie aangaande functionaliteit die verband
houdt met Windows Media Player, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie, ondanks
mededelingen die op het tegendeel wijzen in uw volumelicentieovereenkomst.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 32 van 104
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Licentiemodel: server- of processorlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst. Voor de producten wordt een licentie
afgegeven per server of per processor. Alle producten vereisen CAL's en hebben een optionele
externe connector. De licentie voor de Datacenter Edition wordt per processor afgegeven; de
licenties voor de overige producten worden per server afgegeven.
1. Windows Server 2008 Standard,
Enterprise en Datacenter*I
2. Windows Server 2008 Standard
zonder Hyper-V, Enterprise zonder
Hyper-V en Datacenter zonder
Hyper-V*I
4. Windows Small Business Server 2003
R2 Standard en Premium Edition*I
5. Windows Server 2003 voor
Small Business ServerI
3. Windows Server 2008 voor Itaniumsystemen*I
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke
softwarelicentie die u aanschaft of elke server waarvoor u het juiste licentietype hebt
aangeschaft. Windows Server 2008 Datacenter, Datacenter zonder Hyper-V en
Windows Server 2008 voor Itanium-systemen worden gelicentieerd per processor en
andere edities worden momenteen gelicentieerd per server.
I) Afhankelijk van het product dat u gebruikt moet u een serverlicentie of
processorlicenties aanschaffen.
a) Serverlicenties: U hebt de onderstaande rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
i)
De licentie toewijzen aan de server.

Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet
u deze licentie aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server
voor de betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server
toewijzen, maar u mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server toewijzen.
Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.

U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet
binnen 90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen
als u de gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring.
Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de licentie opnieuw
toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
ii) Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie
kunt u op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één
fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
b) Processorlicenties. U hebt de onderstaande rechten voor elke server waarvoor u een
geldige licentie aanschaft.
i)
Een licentie/licenties voor de server aanschaffen en toewijzen. Voordat u
instances van de serversoftware uitvoert op een server, moet u het vereiste aantal
softwarelicenties bepalen en deze licenties toewijzen aan de server, zoals hieronder
is beschreven.

Het aantal benodigde licenties bepalen. U hebt een softwarelicentie nodig voor
elke fysieke processor in de server.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 33 van 104
Microsoft-servers – Besturingssystemen
ii) Het vereiste aantal licenties toewijzen aan de server.

Nadat u hebt bepaald hoeveel softwarelicenties u nodig hebt voor een server,
moet u dat aantal softwarelicenties toewijzen aan deze server. Deze server is de
gelicentieerde server voor al deze licenties. U mag dezelfde licentie niet aan meer
dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke
server beschouwd.

U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet
binnen 90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller
toewijzen als u de gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente
hardwarestoring. Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u
de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
iii) Instances van de serversoftware uitvoeren.

Per server waaraan u het vereiste aantal licenties hebt toegewezen, mag u op de
gelicentieerde server op elk gewenst moment het volgende uitvoeren:
(1) één instance van de serversoftware in de fysieke besturingssysteemomgeving, en
(2) elk gewenst aantal instances van de serversoftware in virtuele
besturingssysteemomgevingen (maximaal één instance per virtuele
besturingssysteemomgeving).

Het totale aantal fysieke processors dat in de besturingssysteemomgeving wordt
gebruikt mag echter niet groter zijn dat het aantal softwarelicenties dat aan die
server is toegekend.

Door de software of uw hardware kan het aantal instances van de serversoftware
worden beperkt dat u kunt uitvoeren in fysieke of virtuele
besturingssysteemomgevingen op de server.
iv) De server opnieuw partitioneren. U kunt de licenties sneller opnieuw toekennen dan
hierboven is toegestaan als u:



processors aan een andere gelicentieerde hardwarepartitie toekent;
een hardwarepartitie verdeelt in twee of meer nieuwe partities; of
twee of meer gelicentieerde hardwarepartities samenvoegt tot één partitie
zolang (i) elke hardwarepartitie voor de herpartitionering volledig gelicentieerd is en
(ii) het totale aantal licenties en processors gelijk blijft.
Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid
instanties van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of
virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze instances
uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een instance met de
serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software, of direct.
Product
Lijst van additionele software
 AD Migration Tool
 FRS monitoring tools
Windows Server 2003 for Small Business Server
 GPMC
 Server Administration Tools in adminpak.msi
 Shadow Copy Client
Windows Server 2008 Standard, Enterprise en
Datacenter
 AD Migration Tool
Windows Server 2008 Standard zonder Hyper-V,
Enterprise zonder Hyper-V en Datacenter zonder
Hyper-V
Windows Server 2008 voor Itanium-systemen
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 FRS monitoring tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
Juli 2008
Pagina 34 van 104
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Product
Lijst van additionele software
 Server Administration Tools
 Remote Desktop Connection
 Office Outlook 2003
 Entourage voor Mac 2004
 SQL Business Intelligence
Development Studio
 SQL Server 2005 Books Online
Windows Small Business Server 2003 R2 Standard
en Premium Edition
 SQL Connectivity Components
 SQL Legacy Components
 SQL Management Tools
 SQL Reporting Services Report Manager
 SQL Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 SQL Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server Mobile Server Tools
II) Instances op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende
software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren
binnen een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
III) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) CAL’s (licenties voor clienttoegang).

U moet een CAL aanschaffen en toewijzen aan alle apparaten of gebruikers die direct of
indirect toegang hebben tot de serversoftware. Een hardwarepartitie of blade wordt
beschouwd als een afzonderlijk apparaat. De juiste CAL voor elk apparaat is in de
onderstaande tabel vermeld.

U hebt geen CAL’s nodig voor:
(1) gebruikers of apparaten die alleen toegang hebben tot de instances van
serversoftware via internet zonder dat verificatie plaatsvindt of individuele
identificatie door de serversoftware of op welke andere manier dan ook,
(2) servers waarvoor een licentie is verstrekt om instances van de serversoftware
uit te voeren, en
(3) maximaal twee apparaten of gebruikers die alleen toegang hebben tot de
serversoftware om deze instances te beheren.

Uw CAL’s geven toegang tot instances van eerdere versies, maar niet van latere versies
van de serversoftware, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld. Als u
gebruikmaakt van instances van een eerdere versie, mag u ook bijbehorende CAL's
gebruiken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 35 van 104
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Voor elke toegang tot de serversoftware is een basis-CAL vereist. Voor een deel van de functionaliteit
van de serversoftware zijn daarnaast aanvullende CAL’s vereist.snaast van aanvullende software, of
direct.ssing isedi in naar uw contactpersonen. Beide typen worden vermeld in de onderstaande tabel.
U hebt zowel de basis-CAL voor het product als een aanvullende CAL nodig voor toegang tot de
hieronder vermelde functionaliteit.
Product of functionaliteit
Softgrid 4.x for Terminal Services
Windows Server 2003 for Small Business
Server
Windows Server 2008 Rights Management
Services
Lijst van CAL's
 Softgrid 4.x CAL voor Terminal Services
 CAL voor Windows Server 2003 for Small Business
Server
 CAL voor Windows Server 2008 Rights
Management Services of
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 februari 2008 of later)
 CAL voor BackOffice (met actieve dekking voor
Software Assurance op 01.02.08 of later), of
Windows Server 2008 Standard, Enterprise
en Datacenter
Windows Server 2008 Standard zonder
Hyper-V, Enterprise zonder Hyper-V en
Datacenter zonder Hyper-V
Windows Server 2008 voor Itanium-systemen
 Core CAL Suite (met actieve dekking voor Software
Assurance op 01.02.08 of later), of
 CAL voor Windows Server 2008 of
 Tot en met 31 mei 2009, Windows Small Business
Server 2003 CAL (voor willekeurige gebruikers of
apparaten die toegang hebben tot instances van
de serversoftware en zich binnen hetzelfde SBSdomein bevinden) of
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 1 februari 2008 of later)
Windows Server 2008 Terminal Services
 CAL voor Windows Server 2008 Terminal Services
Windows Small Business Server R2 2003
Standard en Premium Edition
 CAL voor Windows Small Business Server 2003
a) Typen CAL’s. Er zijn twee typen CAL's: een voor apparaten en een voor gebruikers.
Per apparaat-CAL mag één apparaat, dat door een willekeurige gebruiker wordt gebruikt,
toegang verkrijgen tot instances van de serversoftware op servers waarvoor u over een
geldige licentie beschikt. Per gebruikers-CAL mag één gebruiker, die een willekeurig apparaat
gebruikt, toegang verkrijgen tot instances van de serversoftware op servers waarvoor u over
een geldige licentie beschikt. U mag een combinatie van apparaat- en gebruikers-CAL’s
gebruiken.
b) CAL’s opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:

Een apparaat-CAL van een apparaat permanent opnieuw toewijzen aan een ander
apparaat of een gebruikers-CAL van een gebruiker permanent opnieuw toewijzen
aan een andere gebruiker, of

Een apparaat-CAL tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het eerste
apparaat buiten werking is, of uw gebruikers-CAL aan een invalkracht toewijzen
wanneer de gebruiker afwezig is.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 36 van 104
Microsoft-servers – Besturingssystemen
c) External Connector-licenties. U moet elke External Connector-licentie die u aanschaft,
toewijzen aan een server waarvoor een licentie is verstrekt om een of meer instances van
de serversoftware uit te voeren. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server
beschouwd. Voor elke External Connector-licentie die is toegewezen aan een server, kan een
onbeperkt aantal externe gebruikers toegang verkrijgen tot instances van de serversoftware
op die server. Voor die gebruikers hebt u geen CAL’s nodig. Met ‘externe gebruikers’ worden
gebruikers bedoeld die geen (i) werknemer zijn van uw onderneming of aan u gelieerde
ondernemingen, of (ii) on site contractanten of partners zijn van uw onderneming of aan u
gelieerde ondernemingen. Externe gebruikers kunnen mogelijk toegang verkrijgen tot de
instances van serversoftware via internet zonder dat verificatie plaatsvindt, of via
serversoftware waarbij de gebruikers individueel worden geïdentificeerd, of op enig andere
wijze. U hebt geen licentie nodig toegang door deze gebruikers toe te staan.

De bijbehorende External Connector-licentie voor elk product staat in de onderstaande
tabel vermeld.

External Connector-licenties bieden toegang tot uw instances van eerdere versies, maar
niet van latere versies van de software, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld.
Als u gebruikmaakt van instances van een eerdere versie, mag u ook een bijbehorende
External Connector-licentie gebruiken.

Als u ervoor kiest toegang te licentiëren door middel van dit licentietype, houd er dan
rekening mee dat voor alle toegang tot de serversoftware een basislicentie vereist is,
en dat voor een deel van de functionaliteit van de serversoftware aanvullende licenties
vereist zijn. Beide typen worden vermeld in de onderstaande tabel. U hebt zowel de
basis-CAL voor het product als een aanvullende External Conector-licentie nodig voor
toegang tot de hieronder vermelde functionaliteit.
Product of functionaliteit
Softgrid 4.x for Terminal Services
Windows Server 2003 for
Small Business Server
Windows Server 2008 Rights Management
Services
External Connector-licenties
 External Connector-licentie voor Softgrid 4.x voor
Terminal Services
 Geen beschikbaar
 External Connector-licentie voor Windows Server
2008 Rights Management Services
Windows Server 2008 Standard, Enterprise
en Datacenter
Windows Server 2008 voor Itanium-systemen
Windows Server 2008 Standard zonder
Hyper-V, Enterprise zonder Hyper-V en
Datacenter zonder Hyper-V
 External Connector-licentie voor Windows
Server 2008
Windows Server 2008 Terminal Services
 External Connector-licentie voor Windows Server
2008 Terminal Services
Windows Small Business Server R2 2003
Standard en Premium Edition
 Geen beschikbaar
d) Nieuwe toewijzing van External Connector-licenties. U mag een External Connectorlicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na de
laatste toewijzing). U mag een External Connector-licentie sneller toewijzen als u de server
waaraan de licentie was toegewezen, buiten gebruik stelt door een permanente
hardwarestoring.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 37 van 104
Microsoft-servers – Besturingssystemen
e) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
f) Management Packs. De software kan Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden
voor de desbetreffende System Center-producten in het artikel Server – Management Server
van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van
deze Management Packs.
IV) Kennisgevingen.
a) Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard. De software bevat
MPEG-4 visuele coderingstechnologie. Deze technologie is een indeling voor
gegevenscompressie van videogegevens. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE VOLDOET
AAN DE VISUELE NORM VOOR MPEG4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS VERBAND
HOUDT MET (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTELOOS
VERKREGEN VAN EEN CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET HANDELDE IN DE UITOEFENING VAN
EEN BEDRIJF, EN (ii) DIE UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN
(B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN
GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de MPEG-4 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA,
L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten;
http://www.mpegla.com .
b) Kennisgeving met betrekking tot de VC-1 visuele standaard. De software kan VC-1
visuele coderingstechnologie bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT
OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE VC-1 STANDAARD ('VC-1 VIDEO') OF (B)
VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK WAS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN
VIDEO DIE BEVOEGD IS OM VC-1 VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK
WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD.
Als u vragen hebt over de VC-1 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C.,
250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten;
http://www.mpegla.com .
V) Gegevensopslag. De serversoftware kan technologie voor gegevensopslag met de naam
Windows Internal Database of Microsoft SQL Server Desktop Engine voor Windows bevatten.
Componenten van de serversoftware gebruiken deze technologieën om gegevens op te slaan.
U mag deze technologieën niet anderszins gebruiken of benaderen onder deze gebruiksrechten
voor producten.
VI) Mogelijk ongewilde software Als u uw computer aanzet, zoekt Windows Defender
automatisch naar ‘spyware’, ‘adware’ en overige ongewenste software. Als er mogelijk
ongewenste software wordt aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt negeren, uitschakelen
(in quarantaine plaatsen) of verwijderen. Alle mogelijk ongewilde software met de classificatie
‘high’ of ‘severe’ wordt automatisch na de scan verwijderd, tenzij u zelf de standaardinstellingen
wijzigt. Het verwijderen of uitschakelen van mogelijk ongewenste software kan ertoe leiden dat

overige software op uw computer niet meer juist functioneert, of
u inbreuk maakt op een licentie voor het gebruik van overige software op uw computer.
Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u ook software verwijdert die geen mogelijk
ongewenste software is.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 38 van 104
Microsoft-servers – Besturingssystemen
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Windows Server 2008 Datacenter Edition en Windows Server 2008 Datacenter
zonder Hyper-V:
Instances van de serversoftware uitvoeren.
U mag geen instances van de serversoftware uitvoeren op een server met minder dat twee
processors. U mag op elke gelicentieerde server een instance van de Standard of Enterprise Edition
uitvoeren in plaats van de Datacenter Edition of Datacenter zonder Hyper-V in elk van de virtuele
besturingssysteemomgevingen.
Voor Windows Server 2008 Standard en Windows Server 2008 Standard zonder Hyper-V:
Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke licentie die u toewijst:
 U mag op elk gewenst moment het volgende uitvoeren op de gelicentieerde server:
o Eén instance van de serversoftware in één fysieke besturingssysteemomgeving,
en
o één instance van de serversoftware in één virtuele besturingssysteemomgeving,
en
 Als u een instance gebruikt in de virtuele besturingssysteemomgeving, mag de instance
van de serversoftware die wordt gebruikt in de fysieke besturingssysteemomgeving
uitsluitend worden gebruikt voor:
o het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware
o het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices
o het uitvoeren van software voor het beheren en ondersteunen van
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
Voor Windows Server 2008 Enterprise en Windows Server 2008 Enterprise zonder
Hyper-V:
Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke licentie die u toewijst:
 U mag op elk gewenst moment het volgende uitvoeren op de gelicentieerde server:
o Eén instance van de serversoftware in één fysieke besturingssysteemomgeving,
en
o Maximaal vier instances van de serversoftware in virtuele
besturingssysteemomgevingen (slechts één instance per virtuele
besturingssysteemomgeving).
 Het is toegestaan op de gelicentieerde server een instance van de Standard Edition in
plaats van de Enterprise Edition te gebruiken in alle besturingssysteemomgevingen.
 Als u alle vijf toegestane instances tegelijk gebruikt, mag de instance van de
serversoftware die wordt gebruikt in de fysieke besturingssysteemomgeving uitsluitend
worden gebruikt voor:
o het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware
o het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices
o
het uitvoeren van software voor het beheren en ondersteunen van
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 39 van 104
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Voor Windows Server 2008 Standard en Enterprise Windows Server 2008 Standard en
Enterprise zonder Hyper-V:
CAL's voor Windows Server 2008. De serversoftware kan worden gebruikt in de modus 'per
apparaat', 'per gebruiker' of 'per server'. In de modus 'per apparaat of per gebruiker' hebt u een
Windows Server 2008-CAL nodig voor alle apparaten of gebruikers die direct of indirect toegang
hebben tot instances van de serversoftware op gelicentieerde servers. In de modus 'per server' hebt
u zoveel Windows Server 2008-CAL’s nodig als het maximum aantal apparaten en gebruikers dat
tegelijkertijd direct of indirect toegang kan verkrijgen tot een instance van de serversoftware. Deze
CAL’s moeten exclusief aan deze instance zijn gekoppeld. U mag de modus slechts eenmaal wijzigen,
van 'per server' naar 'per apparaat of per gebruiker'. Als u dit doet, behoudt u een gelijk aantal CAL's
voor Windows Server 2008. U mag Core CAL's Suites, Enterprise CAL Suites en CAL's voor BackOffice
alleen gebruiken om toegang te verkrijgen tot serversoftware die in de modus 'per apparaat' of 'per
gebruiker' wordt gebruikt.
Voor Windows Server 2008 Terminal Services:
Ongeacht de modus waarin u de serversoftware gebruikt, is het volgende van toepassing.

CAL’s voor Windows Terminal Services. Naast een Windows Server CAL, Cora CAL Suite of
Enterprise CAL Suite, moet u een Windows Server 2008 Terminal Services CAL aanschaffen
voor alle gebruikers of apparaten die de serversoftware direct of indirect gebruiken om als
host te fungeren voor een grafische gebruikersinterface (met de Windows Server 2008
Terminal Services-functionaliteit of een andere technologie).
Voor Windows Server 2008 (alle edities):
I)
Verplichte activering. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek
apparaat. Bij activering door middel van een Multiple Activation Key (MAK) wordt informatie over
de software en het apparaat naar Microsoft verstuurd. Bij host-activering door middel van Key
Management Service (KMS) host activation, wordt informatie over de KMS-hostsoftware en het
host-apparaat naar Microsoft verstuurd. KMS-clientservices die zijn geactiveerd door middel van
KMS sturen geen informatie naar Microsoft. Ze verlangen echter wel periodieke reactivering met
de KMS-host. De gedurende de MAK of KMS host-activering naar Microsoft verstuurde informatie
bevat onder andere:
i. de versie, de taal en de productsleutel van de software,
ii. het IP-adres van het apparaat,
iii. de gegevens die worden ontleend aan de hardwareconfiguratie van het
apparaat.
Zie http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx voor meer informatie. Door de software te gebruiken,
gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Voordat u de software activeert bent u
gerechtigd om de gedurende het installatieproces geïnstalleerde versie van de software te
gebruiken. Uw recht om de software na de in het installatieproces aangegeven tijd te gebruiken
is beperkt, tenzij u de software activeert. Dit is om gebruik zonder licentie te voorkomen. Als
u de software niet activeert, kunt u deze na die tijd niet meer gebruiken. Als het apparaat is
aangesloten op het internet, zoekt de software om te activeren automatisch verbinding met
Microsoft. U kunt de software ook handmatig activeren, via het internet dan wel per telefoon.
In dat geval kunnen er internet- of telefoonkosten in rekening worden gebracht. Bij bepaalde
wijzigingen in de computercomponenten of de software moet u de software mogelijk opnieuw
activeren. U wordt er door de software aan herinnerd dat u deze moet activeren totdat u dat
hebt gedaan.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 40 van 104
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Ten aanzien van ongeautoriseerd gebruik van een MAK- of KMS-sleutels is Microsoft gerechtigd
de volgende stappen te ondernemen:
i.
het verder voorkomen van activering,
ii.
deactivering,
iii.
het anderszins blokkeren van de sleutel voor activering of validatie.
Als de sleutel wordt gedeactiveerd, kan de klant verplicht worden een nieuwe sleutel bij Microsoft
aan te schaffen.
II) Validatie.
a) Van tijd tot tijd wordt het validatieonderdeel van de software bijgewerkt en is het nodig
dat er gegevens worden gedownload. Het validatieproces controleert of de software is
geactiveerd en een juiste licentie heeft. Tevens krijgt u hierdoor toestemming bepaalde
onderdelen van de software te gebruiken of aanvullende voorzieningen aan te schaffen.
Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157 voor meer informatie.
b) Gedurende het validatieproces wordt informatie over de software en het apparaat naar
Microsoft verstuurd. Deze informatie bevat onder andere de versie en de productsleutel van
de software en het IP-adres van het apparaat. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u
te identificeren of om contact met u op te nemen. Door de software te gebruiken, gaat u
akkoord met het verzenden van deze gegevens. Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96551
voor meer informatie over de validatie en welke gegevens gedurende het validatieproces
worden verzonden.
c) Als de software niet van een juiste licentie is voorzien, kan dit de functionaliteit van de
software beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u

de software opnieuw moet activeren, of

herinneringen ontvangt voor het aanschaffen van een versie van de software met
een geldige licentie,
of dat u

geen verbinding kunt maken met het internet, of

bepaalde updates of upgrades niet van Microsoft kunt verkrijgen.
U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen. Zie
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96552 voor meer informatie over het ophalen van updates
van bevoegde bronnen.
Voor Windows Small Business Server 2003 R2:
SQL Server (Premium Edition). U mag te allen tijde een onbeperkt aantal instances van het SQL
Server 2005 Workgroup Edition uitvoeren in dezelfde fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving
als de serversoftware op de server waarvoor u over een licentie beschikt. U mag alleen de SQL
Management Tools, SQL Server 2005 Books Online en SQL Development Kit gebruiken in combinatie
met het SQL Server-gedeelte van de software.
FrontPage. De licentievoorwaarden voor FrontPage in het artikel Desktopapplicaties van deze
gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op het gebruik van het FrontPage-gedeelte
van de software.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 41 van 104
Microsoft-servers – Server/CAL
Licentiemodel: serverlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. Connected Services Framework
Server 3.0 Standard Edition
10. Office PerformancePoint Server 2007
2. Connected Services Framework
Server 3.0
12. Office Project Server 2007
3. Customer Care Framework 2009
4. Duet for Microsoft Office and SAP*
5. Dynamics CRM 4.0 Professional en
Enterprise Servers
6. Exchange Server 2007 Standard en
Enterprise Edition
7. Identity Lifecycle Manager
(ILM) 2007*
8. Office Forms Server 2007
9. Office Communications Server 2007
Standard en Enterprise Edition*
11. Office Project Portfolio Server 2007
13. Office SharePoint Server 2007
14. SQL Server 2008 (licentiemodus
Server per CAL) Workgroup,
Standard en Enterprise Edition*
15. System Center Mobile Device
Manager 2008*I
16. System Center Mobile Device
Manager 2008 met SQL Server
2005-technologie*I
17. Visual Studio Team System 2008
Team Foundation Server met SQL
Server 2005 Technology*
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke
softwarelicentie die u aanschaft.
I) De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet u
deze licentie aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server voor
de betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen, maar
u mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of
blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen
90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de
gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring. Als u een
licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe
gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt u
op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
III) Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid
instanties van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of
virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze instances
uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een instance met
de serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software, of direct.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 42 van 104
Microsoft-servers – Server/CAL
Product
Connected Services Framework Server 3.0 en
Connected Services Framework Server 3.0
Standard Edition
Lijst van additionele software
 Web Services Adapters voor Connected
Services Framework
 Enterprise SSO-functionaliteit
 Distributed Connectivity Service
 Multi-Channel Engine
 Configuration Server
 Customer Self-Service Web Portal
Customer Care Framework 2009
 Hosted Application Toolkit
 Integrated Agent/Teller Desktop
 Interaction Server (integratie van e-mail,
webchat, spraak en computertelefonie)
Enterprise Single-Sign On
 Software Development Kit (SDK)
Duet for Microsoft Office and SAP
Exchange Server 2007 Standard en
Enterprise Edition
 Onderdelen voor Microsoft Office
 Onderdelen voor mySAP ERP
 Hulpmiddelen voor Exchange Management
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 voor Microsoft
Office Outlook
Dynamics CRM 4.0 Professional en Enterprise
Servers
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector voor
Microsoft SQL Server Reporting Services
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration
Manager
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Language Packs
 PCNS (Password Change Notification Service)
ILM 2007
 Certificate Lifecycle Manager Client
 Bulk Smart Card Issuance Tool
Office Forms Server 2007
 Geen
 Administration Tools
 Archiving Service
 Office Live Meeting-client
 Office Communications Server 2007 in
Mediation Server-rol
 Office Communications Server 2007 Software
Update Service
Office Communications Server 2007 Standard
en Enterprise Edition
 Office Communications Server 2007 Web
Components
 Invoegtoepassing voor vergaderingen in
Microsoft Office Outlook
 Office Communicator Web Access
 Office Communicator Mobile
 Software Development Kit
 Office Communications Server 2007 Quality of
Experience Monitoring Server
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 43 van 104
Microsoft-servers – Server/CAL
Product
Lijst van additionele software
 PerformancePoint invoegtoepassing voor
Microsoft Excel
 Planning Business Modeler
Office PerformancePoint Server 2007
 Planning Server Samples
 Monitoring Server Samples
 ProClarity Web Professional
 ProClarity KPI Designer
 ProClarity Selector
Office Project Portfolio Server 2007
 SDK
Office Project Server 2007
 SDK
Office SharePoint Server 2007
 Software Development Kit
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
SQL Server 2008 Workgroup, Standard en
Enterprise Edition
 Client Tools Connectivity
 Client Tools Software Development Kit
 Management Studio
 Sync Framework
 SQL Server 2008 Books Online
System Center Mobile Device Manager 2008
en System Center Mobile Device Manager
2008 met SQL Server 2005-technologie
Visual Studio Team System 2008 Team
Foundation Server met SQL Server 2005
Technology
 Management Pack voor Operations
Manager 2007
 Management Pack voor Operations
Manager 2005
 Team Explorer
 Team Foundation Build
 Team Foundation Server Sharepoint
Extensions
IV) Instances op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende
software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren
binnen een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 44 van 104
Microsoft-servers – Server/CAL
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) CAL’s (licenties voor clienttoegang).

U moet een CAL aanschaffen en toewijzen aan alle apparaten of gebruikers die direct of
indirect toegang hebben tot de serversoftware. Een hardwarepartitie of blade wordt
beschouwd als een afzonderlijk apparaat. De juiste CAL voor elk apparaat is in de
onderstaande tabel vermeld.

U hebt geen CAL’s nodig voor:
(1) servers waarvoor een licentie is verstrekt om instances van de serversoftware
uit te voeren, en
(2) maximaal twee apparaten of gebruikers die alleen toegang hebben tot de
serversoftware om deze instances te beheren.

Uw CAL’s geven toegang tot instances van eerdere versies, maar niet van latere versies
van de serversoftware, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld. Als u
gebruikmaakt van instances van een eerdere versie, mag u ook bijbehorende CAL's
gebruiken.

Voor elke toegang tot de serversoftware is een basis-CAL vereist. Voor een deel van de
functionaliteit van de serversoftware zijn daarnaast aanvullende CAL’s vereist.snaast van
aanvullende software, of direct.ssing isedi in naar uw contactpersonen Beide typen
worden vermeld in de onderstaande tabel. U hebt zowel de basis-CAL voor het product
als een aanvullende CAL nodig voor toegang tot de hieronder vermelde functionaliteit.
Product of functionaliteit
Connected Services Framework Server 3.0
Standard Edition
Connected Services Framework Server 3.0
Lijst van CAL's
 CAL voor Connected Services Framework
Server 3.0
Customer Care Framework 2009
 CAL voor Customer Care Framework 2009
Duet for Microsoft Office and SAP
 CAL voor Duet for Microsoft Office and SAP
Dynamics CRM 4.0 Professional en Enterprise
Servers
 Dynamics CRM 4.0 beperkte CAL
Dynamics CRM 4.0 Professional en Enterprise
Servers functionaliteit vereist voor het
schrijven en wijzigen van gegevens
 Dynamics CRM 4.0 aanvullende CAL voor
volledig gebruik
 CAL voor BackOffice (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 oktober 2006 of later) of
Exchange Server 2007 Standard en Enterprise
Edition
 Core CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 01.10.06 of later), of
 CAL voor Exchange Server 2007 Standard, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 01.10.06 of later), of
Exchange Server 2007 Unified Messaging and
Compliance Functionality
ILM 2007
Office Forms Server 2007
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 CAL voor Exchange Server 2007 Enterprise, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 01.10.06 of later), of
 CAL voor ILM 2007
 CAL voor Office Forms Server 2007
Juli 2008
Pagina 45 van 104
Microsoft-servers – Server/CAL
Product of functionaliteit
Office Communications Server 2007 Standard
en Enterprise Edition
Office Communications Server 2007 Standard
en Enterprise Edition Call Management- en
Web Conferencing-functionaliteit
Office PerformancePoint Server 2007
Office Project Portfolio Server 2007
Office Project Server 2007
Lijst van CAL's
 CAL voor Office Communications Server 2007
Standard, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 september 2007 of
later)
 CAL voor Office Communications Server 2007
Enterprise, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 september 2007 of
later)
 CAL voor Office PerformancePoint Server 2007
 CAL voor Office Project Portfolio Server 2007
 CAL voor Office Project Server 2007
 Core CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 01.10.06 of later), of
Office SharePoint Server 2007
 CAL voor Office SharePoint Server 2007
Standard, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 01.10.06 of later), of
E-forms-, spreadsheetpublicatie- en
gegevensintegratiefunctionaliteit voor Office
SharePoint Server 2007
SQL Server 2008 Standard en
Enterprise Edition
SQL Server 2008 Workgroup Edition
 CAL voor Office SharePoint Server 2007
Enterprise, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 01.10.06 of later), of
 CAL voor SQL Server 2008
 CAL voor SQL Server 2008, of
 CAL voor SQL Server 2008 Workgroup
System Center Mobile Device Manager 2008
en System Center Mobile Device Manager
2008 met SQL Server 2005-technologie
 System Center Mobile Device Manager 2008 CAL
Visual Studio Team System 2008 Team
Foundation Server met SQL Server 2005
Technology
 CAL voor Visual Studio Team System 2008 Team
Foundation Server
b) Typen CAL’s. Er zijn twee typen CAL's: een voor apparaten en een voor gebruikers.
Per apparaat-CAL mag één apparaat, dat door een willekeurige gebruiker wordt gebruikt,
toegang verkrijgen tot instances van de serversoftware op servers waarvoor u over een
geldige licentie beschikt. Per gebruikers-CAL mag één gebruiker, die een willekeurig apparaat
gebruikt, toegang verkrijgen tot instances van de serversoftware op servers waarvoor u over
een geldige licentie beschikt. U mag een combinatie van apparaat- en gebruikers-CAL’s
gebruiken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 46 van 104
Microsoft-servers – Server/CAL
c) CAL’s opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:

Een apparaat-CAL van een apparaat permanent opnieuw toewijzen aan een ander
apparaat of een gebruikers-CAL van een gebruiker permanent opnieuw toewijzen
aan een andere gebruiker, of

Een apparaat-CAL tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het eerste
apparaat buiten werking is, of uw gebruikers-CAL aan een invalkracht toewijzen
wanneer de gebruiker afwezig is.
d) External Connector-licenties. U moet elke External Connector-licentie die u aanschaft,
toewijzen aan een server waarvoor een licentie is verstrekt om een of meer instances van
de serversoftware uit te voeren. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server
beschouwd. Voor elke External Connector-licentie die is toegewezen aan een server, kan een
onbeperkt aantal externe gebruikers toegang verkrijgen tot instances van de serversoftware
op die server. Voor die gebruikers hebt u geen CAL’s nodig. Met ‘externe gebruikers’ worden
gebruikers bedoeld die geen (i) werknemer zijn van uw onderneming of aan u gelieerde
ondernemingen, of (ii) on site contractanten of partners zijn van uw onderneming of aan
u gelieerde ondernemingen.


De bijbehorende External Connector-licentie voor elk product staat in de onderstaande
tabel vermeld.

External Connector-licenties bieden toegang tot uw instances van eerdere versies,
maar niet van latere versies van de software, tenzij dit in de onderstaande tabel staat
vermeld. Als u gebruikmaakt van instances van een eerdere versie, mag u ook een
bijbehorende External Connector-licentie gebruiken.
Als u ervoor kiest toegang te licentiëren door middel van dit licentietype, houd er dan
rekening mee dat voor alle toegang tot de serversoftware een basislicentie vereist is, en dat
voor een deel van de functionaliteit van de serversoftware aanvullende licenties vereist zijn.
Beide typen worden vermeld in de onderstaande tabel. U hebt zowel de basis-CAL voor het
product als een aanvullende External Conector-licentie nodig voor toegang tot de hieronder
vermelde functionaliteit.
Product of functionaliteit
Connected Services Framework 3.0 Standard
Edition
Connected Services Framework 3.0
External Connector-licenties
 External Connector-licentie voor Connected
Services Framework 3.0
Customer Care Framework 2009
 External Connector-licentie voor Customer Care
Framework 2009
Duet for Microsoft Office and SAP
 Geen beschikbaar
Dynamics CRM 4.0 Professional en Enterprise
Servers
Dynamics CRM 4.0 Professional en Enterprise
Servers functionaliteit vereist voor het schrijven
en wijzigen van gegevens
 Dynamics CRM 4.0 Limited External Connector
 Dynamics CRM 4.0 aanvullende External
Connector voor volledig gebruik
Exchange Server 2007 Standard en Enterprise
Edition
 External Connector-licentie voor Exchange
Server 2007
Exchange Server 2007 Unified Messaging and
Compliance Functionality
 Geen beschikbaar
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 47 van 104
Microsoft-servers – Server/CAL
Product of functionaliteit
ILM 2007
Office Forms Server 2007
External Connector-licenties
 External Connector-licentie voor ILM 2007
 Geen beschikbaar
Office Communications Server 2007 Standard en
Enterprise Edition
 External Connector-licentie voor Office Live
Communications Server 2007 Standard
Office Communications Server 2007 Standard en
Enterprise Edition Call Management- en Web
Conferencing-functionaliteit
 External Connector-licentie voor Office Live
Communications Server 2007 Enterprise
Office PerformancePoint Server 2007
 External Connector-licentie voor Office
PerformancePoint Server 2007
Office Project Portfolio Server 2007
 External Connector-licentie voor Office Project
Portfolio Server 2007
Office Project Server 2007
 External Connector-licentie voor Office Project
Server 2007
Office SharePoint Server 2007
 Geen beschikbaar
SQL Server 2008 Workgroup, Standard en
Enterprise Edition
 Geen beschikbaar
System Center Mobile Device Manager 2008 en
System Center Mobile Device Manager 2008 met
SQL Server 2005-technologie
 Geen beschikbaar
Visual Studio Team System 2008 Team
Foundation Server met SQL Server 2005
Technology
 Visual Studio Team System 2008 Team
Foundation Server External Connector
e) Nieuwe toewijzing van External Connector-licenties. U mag een External Connectorlicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na de
laatste toewijzing). U mag een External Connector-licentie sneller toewijzen als u de server
waaraan de licentie was toegewezen, buiten gebruik stelt door een permanente
hardwarestoring.
f) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
g) Management Packs. De software kan Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden
voor het desbetreffende System Center-product in het artikel Server – Management Server
van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van deze
Management Packs.
C. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Duet for Microsoft Office and SAP:
Geen apparaat-CAL’s. U kunt alleen gebruikers-CAL’s aanschaffen. Apparaat-CAL’s zijn niet
beschikbaar.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 48 van 104
Microsoft-servers – Server/CAL
Voor ILM 2007
U moet voor elke persoon waarvoor de software een of meer digitale certificaten uitgeeft
of beheert, een gebruikers-CAL aanschaffen en toewijzen. In overige gevallen hebt u voor
toegangssessies tot de serversoftware geen CAL nodig.
Geen apparaat-CAL’s. U kunt alleen gebruikers-CAL’s aanschaffen. Apparaat-CAL’s zijn niet
beschikbaar.
Voor Office Communications Server 2007 Standard en Enterprise Edition:
U hebt geen CAL's nodig voor niet-geverifieerde toegang tot uw instances van de serversoftware.
Voor geverifieerde toegang (direct of indirect) zijn CAL's vereist.
Voor SQL Server 2008 Workgroup en Standard Edition:
Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen licentie voor serversoftware
mag u een onbeperkt aantal instances van de serversoftware tegelijkertijd uitvoeren in één
fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
Voor SQL Server 2008 Enterprise Edition:
Instances van de serversoftware uitvoeren. U hebt de volgende rechten voor elke server waaraan
u een softwarelicentie toewijst. U mag te allen tijde een onbeperkt aantal instances van de
serversoftware in één fysieke en in een onbeperkt aantal virtuele besturingssysteemomgevingen
op die server uitvoeren.
Voor SQL Server 2008 Workgroup, Standard en Enterprise Edition:
Fail-overrechten. Voor elke besturingssysteemomgeving waarin u instances van de serversoftware
uitvoert, mag u maximaal hetzelfde aantal passieve fail-overinstances in een afzonderlijke
besturingssysteemomgeving uitvoeren voor tijdelijke ondersteuning. U mag de passieve
fail-overinstances uitvoeren op een andere server dan de gelicentieerde server.
Voor System Center Mobile Device Manager 2008 met SQL Server 2005-technologie
en Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server met SQL Server 2005technologie:
Licentievoorwaarden voor SQL Server 2005-technologie. Bij de software is SQL Server 2005technologie inbegrepen. U mag één instance van die technologie op elk gewenst moment
uitvoeren in slechts één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op één server om die
software te ondersteunen. U hebt voor die doeleinden geen SQL Server-CAL’s nodig. U mag een
oneindig aantal instances van SQL Server 2005-technologie alleen opslaan op servers of
opslagmedia overeenkomstig uw rechten om een instance van deze technologie uit te voeren
onder elke willekeurige softwarelicentie, zoals hier is beschreven. U mag ook één passieve failoverinstance uitvoeren in een afzonderlijke besturingssysteemomgeving voor tijdelijke
ondersteuning. U mag die instance uitvoeren op een andere server dan de gelicentieerde server.
Voor Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server met SQL Server 2005
Technology
Tracking van werkitems. De gebruiker heeft geen CAL nodig om een nieuw werkitem te maken of
een werkitem dat de betreffende gebruiker heeft gemaakt te bekijken of bij te werken. Deze
vrijstelling geldt alleen voor werkitems die betrekking hebben op de melding van defecten of het
aanvragen van verbeteringen. Voor alle overige toegang tot tracking van werkitems zijn CAL’s
vereist.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 49 van 104
Microsoft-servers – Per processor
Licentiemodel: processorlicentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. BizTalk Adapter Pack 1.0
2. BizTalk Server 2006 R2 Branch,
Standard en Enterprise Edition*I
3. Commerce Server 2007 Standard en
Enterprise Edition
4. Internet Security and Acceleration
Server 2006 Standard en Enterprise
Edition
5. SQL Server 2008 (licentiemodus
Per processor) Workgroup, Standard
en Enterprise Edition*
6. Visual Studio Team System 2008
Test Load Agent
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke server
waarvoor u een geldige licentie aanschaft.
I) Een licentie/licenties voor de server aanschaffen en toewijzen. Voordat u instances van
de serversoftware uitvoert op een server, moet u het vereiste aantal softwarelicenties bepalen en
deze licenties toewijzen aan de server, zoals hieronder is beschreven.
a) Het aantal benodigde licenties bepalen. U moet eerst bepalen hoeveel softwarelicenties
u nodig hebt. Het totale aantal benodigde softwarelicenties voor een server is gelijk aan het
aantal softwarelicenties die bij (i) en (ii) hieronder vereist zijn.
i)
Als u instances van de software wilt uitvoeren in de fysieke besturingssysteemomgeving
op een server, hebt u een softwarelicentie nodig voor elke fysieke processor die in de
fysieke besturingssysteemomgeving wordt gebruikt.
ii) Als u instances van de serversoftware wilt uitvoeren in virtuele
besturingssysteemomgevingen op een server, hebt u een softwarelicentie nodig voor elke
virtuele processor die in al deze virtuele besturingssysteemomgevingen wordt gebruikt.
Als in een virtuele besturingssysteemomgeving een gedeelte van een virtuele processor
wordt gebruikt, telt het gedeelte als een volledige virtuele processor.
II) Het vereiste aantal licenties toewijzen aan de server.
a) Nadat u hebt bepaald hoeveel softwarelicenties u nodig hebt voor een server, moet u dat
aantal softwarelicenties toewijzen aan deze server. Deze server is de gelicentieerde server
voor al deze licenties. U mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server toewijzen. Een
hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen
90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de
gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring. Als u een
licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe
gelicentieerde server voor die licentie.
III) Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke server waaraan u het vereiste aantal
softwarelicenties hebt toegewezen, kunt u op elk gewenst moment een oneindig aantal instances
van de serversoftware uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen op de
gelicentieerde server. Het totale aantal fysieke en virtuele processoren dat door deze
besturingssysteemomgevingen kan worden gebruikt, kan niet meer zijn dan het aantal
softwarelicenties dat is toegewezen aan deze server.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 50 van 104
Microsoft-servers – Per processor
IV) Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid
instanties van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of
virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze instances
uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een instance met
de serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software, of direct.
Product
BizTalk Adapter Pack 1.0
Lijst van additionele software
 Geen
 Administration and Monitoring Tools
 BizTalk Server Related Schemas en Templates
 Business Activity Services
 Development Tools
 Master Secret Server/Enterprise Single Sign-On
 Software Development Kit(s)
 MQHelper.dll
 Business Activity Monitoring ('BAM') Event API's en
Interceptors & Administration Tools
BizTalk Server 2006 R2 Branch, Standard
en Enterprise Edition
 BAM Alert voor SQL Notification Services
 BAM-client
 Windows SharePoint Services Adapter Web Service
 Windows Communication Foundation Adapters
 SOAP Receive Adapter
 HTTP Receive Adapter
 ADOMD.NET
 MSXML
 SQLXML
 Business Rules Component
 MQSeries Agent
Commerce Server 2007 Standard en
Enterprise Edition
Internet Security and Acceleration
Server 2006 Enterprise Edition
Internet Security and Acceleration
Server 2006 Standard Edition
SQL Server 2008 Workgroup, Standard en
Enterprise Edition
Visual Studio
Team System 2008 Test Load Agent
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 Adapters
 Schema Editor
 Business User Interfaces
 Configuration Storage Server
 ISA Server Management
 Software Development Kit
 ISA Server Manager
 Software Development Kit







Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online
 Visual Studio 2008 Team Test Controller
Juli 2008
Pagina 51 van 104
Microsoft-servers – Per processor
V) Instances op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende
software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren
binnen een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
VI) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Geen CAL’s (Client Access Licenses) vereist voor toegang. U hebt geen CAL’s voor
andere apparaten nodig om toegang te verkrijgen tot uw instances van de serversoftware.
b) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
c) Management Packs. De software kan Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden
voor het desbetreffende System Center-product in het artikel Server – Management Server
van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van deze
Management Packs.
B.Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition:
Instances van de serversoftware uitvoeren. Als u een gelijk aantal licenties toevoegt aan een server
als het totale aantal fysieke processoren op de server
 U mag te allen tijde een onbeperkt aantal instances van de serversoftware in één fysieke
en in een onbeperkt aantal virtuele besturingssysteemomgevingen op die server uitvoeren.
 hebt u geen licentie nodig voor virtuele processoren.
Voor BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition:
Netwerkclusters. De serversoftware mag niet worden gebruikt op een server die deel uitmaakt van
een netwerkcluster of in een besturingssysteemomgeving die deel uitmaakt van een netwerkcluster
van besturingssysteemomgevingen op dezelfde server.
Master Secret Server. De Master Secret Server-software mag niet worden gebruikt op een server die
deel uitmaakt van een netwerkcluster of in een besturingssysteemomgeving die deel uitmaakt van
een netwerkcluster van besturingssysteemomgevingen op dezelfde server. De software mag niet
worden gedeeld door meer dan één besturingssysteemomgeving waarin u de serversoftware uitvoert.
Office Web Component. Voor het gebruik van de Office Web Component-software in Office
Professional zijn de licentievoorwaarden in het gedeelte Desktopapplicaties van deze gebruiksrechten
van toepassing.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 52 van 104
Microsoft-servers – Per processor
Voor BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition:
U mag alleen instances van de software op gelicentieerde servers uitvoeren op het eindpunt van
uw interne netwerk (of 'grens' van uw organisatie). U mag dit doen om bedrijfsgebeurtenissen
of -transacties te koppelen aan activiteiten die hebben plaatsgevonden op dat eindpunt. Een
gelicentieerde server mag niet:

fungeren als centraal punt in een ‘hub and spoke’-netwerkmodel,

bedrijfsbrede communicatie met andere servers of apparaten centraliseren, of

bedrijfsprocessen automatiseren binnen
o
divisies,
o
bedrijfsafdelingen, of
o
filialen.
Voor SQL Server 2008 Enterprise Edition:
Instances van de serversoftware uitvoeren. Als u een gelijk aantal licenties toevoegt aan een server
als het totale aantal fysieke processoren op de server

U mag te allen tijde een onbeperkt aantal instances van de serversoftware in één fysieke
en in een onbeperkt aantal virtuele besturingssysteemomgevingen op die server uitvoeren.

hebt u geen licentie nodig voor virtuele processoren.
Voor SQL Server 2008 Workgroup, Standard en Enterprise Edition:
Fail-over Servers. Voor elke besturingssysteemomgeving waarin u instances van de serversoftware
uitvoert, mag u maximaal hetzelfde aantal passieve fail-overinstances in een afzonderlijke
besturingssysteemomgeving uitvoeren voor tijdelijke ondersteuning. Het aantal processoren in die
afzonderlijke besturingssysteemomgeving mag niet hoger zijn dan het aantal processoren in de
bijbehorende besturingssysteemomgevingen waarin de actieve instances worden uitgevoerd. U
mag de passieve fail-overinstances uitvoeren op een andere server dan de gelicentieerde server.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 53 van 104
Microsoft Developer Tools
Licentiemodel: gebruikerslicentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. BizTalk Server 2006 R2 Developer
Edition*
12. TechNet Plus Direct*I
2. Expression Blend 2
14. Visual FoxPro 9.0
3. Expression Design 2
15. Visual SourceSafe 2005
4. Expression Encoder 2
5. Expression Media 2
6. Expression Studio 2
7. Expression Studio Professional
SubscriptionI
8. Expression Web 2
9. Microsoft ESP SDK
10. MSDN Operating Systems,
Professional, Enterprise, Universal en
Premium*I
11. SQL Server 2008 Developer Edition*
13. TechNet Plus Single User*I
16. Visual Studio 2008 Professional
Edition*I
17. Visual Studio Team System 2008
Development Edition*I
18. Visual Studio Team System 2008
Test Edition*I
19. Visual Studio Team System 2008
Architecture Edition*I
20. Visual Studio Team System 2008
Database Edition*I
21. Visual Studio Team System 2008
Team Suite*I
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke licentie die
u aanschaft.
I)
Installatie en gebruiksrechten.
a) Algemeen. Eén gebruiker mag kopieën van de software gebruiken om uw programma’s te
ontwerpen, ontwikkelen, testen en demonstreren. U mag de software niet gebruiken in een
productieomgeving of plaatsen op een server in een productieomgeving.
b) Opgenomen Microsoft-softwareprogramma’s. Dit artikel van deze gebruiksrechten voor
producten is van toepassing op alle Microsoft-programma’s die bij de software zijn geleverd.
Als een programma in een ander artikel aan bod komt en als daarbij andere rechten worden
toegekend die niet tegenstrijdig zijn met dit artikel, zijn die rechten ook van toepassing.
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Tests door gebruikers. Uw eindgebruikers mogen toegang verkrijgen tot de software om
acceptatietests op uw programma’s uit te voeren.
b) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
c) Downgrade. Gebruikers met een licentie mogen een oudere versie uitvoeren in plaats van
de gelicentieerde versie voor elk kopieeractie. Het recht om een oudere versie uit te voeren
staat naast het recht om de door u gelicentieerde productversie uit te voeren. De
gelicentieerde gebruiker mag de beide versies gelijktijdig uitvoeren.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 54 van 104
Microsoft Developer Tools
Microsoft Developer Tools
B.Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor BizTalk 2004:
Office InfoPath en Visual Studio. U mag de software van Office InfoPath en Visual Studio alleen
gebruiken om programma’s te ontwikkelen die worden uitgevoerd met de BizTalk-serversoftware.
Voor BizTalk 2006:
Office Web Component. Voor het gebruik van de Office Web Component-software in Office
Professional zijn de licentievoorwaarden in het gedeelte Desktopapplicaties van deze
gebruiksrechten van toepassing.
Voor Microsoft ESP SDK
U mag de voorbeeldbestanden die bij de software worden geleverd uitsluitend bekijken en
gebruiken in applicaties die u ontwikkelt voor de Microsoft ESP-omgeving. U mag deze bestanden
niet voor andere doeleinden gebruiken.
Voor Expression Studio Professional Subscription, MSDN (alle abonnementsniveaus),
TechNet Plus Direct, TechNet Plus Single User en Visual Studio (alle edities)
Kennisgevingen aangaande Windows-besturingssystemen.
Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard. De software bevat MPEG-4 visuele
coderingstechnologie. Deze technologie is een indeling voor gegevenscompressie van
videogegevens.
Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE VOLDOET AAN DE
VISUELE NORM VOOR MPEG4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS VERBAND HOUDT MET (A)
GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTELOOS VERKREGEN VAN EEN
CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET HANDELDE IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF, EN (ii) DIE
UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN (B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN
DIE SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de MPEG-4 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C.,
250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten; http://www.mpegla.com .
Technologie voor gegevensopslag in Windows Server 2003 en Windows Server 2003 R2. Windows
Server kan technologie voor gegevensopslag met de naam Microsoft SQL Server Desktop Engine
voor Windows bevatten. Componenten van de serversoftware gebruiken deze technologie om
gegevens op te slaan. U mag deze technologie niet anderszins gebruiken of benaderen onder
deze gebruiksrechten voor producten.
Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten en kennisgevingen met betrekking tot Windows
Vista. De volgende onderdelen van het hoofdstuk Desktopbesturingssysteem van de
Gebruiksrechten voor Producten zijn van toepassing op uw gebruik van Windows Vista.

Gebruik tezamen met virtualiseringtechnologieën

Mogelijk ongewilde software

Op internet gebaseerde services

Kennisgevingen met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard en de VC-1 visuele
standaard

Verplichte activering

Validatie
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 55 van 104
Microsoft Developer Tools
Microsoft Developer Tools
Voor Expression Studio Professional Subscription:
Software Development Kits. Als de software componenten bevat die zijn aangeduid als Software
Development Kits (SDK’s) en andere voorwaarden worden geleverd bij de SDK, zijn die
voorwaarden van toepassing op uw gebruik ervan.
Voor MSDN (alle abonnementsniveaus) en Visual Studio (alle edities):
Windows Server 2003 Terminal Services en Windows Server 2003 R2 Terminal Services. Maximaal
200 anonieme gebruikers tegelijkertijd mogen de functie Terminal Services van de Windows
Server-software gebruiken om toegang te verkrijgen tot internetdemonstraties van uw
programma’s. Bij uw demonstratie mogen geen productiegegevens worden gebruikt.
Voor MSDN (Universal en Premium):
Desktopapplicaties. Voor elke licentie die u aanschaft, mag de gelicentieerde gebruiker ook
één exemplaar van de volgende producten op één apparaat installeren en gebruiken voor elk
willekeurig doeleinde. Het artikel Desktopapplicaties in deze gebruiksrechten voor producten is
van toepassing op het gebruik van de software door de gebruiker die over een licentie beschikt.
Office 2007 Ultimate1
Office Visio Professional 2007
Office Project Standard 2007
Office SharePoint Designer 2007
Office Communicator 2007
1
Office 2007 Ultimate bevat Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Access, OneNote, InfoPath, Groove
Application Center 2000. U mag de Application Center 2000-software alleen gebruiken om (i) te
testen of uw programma’s kunnen worden gedistribueerd met Application Center 2000; en (ii)
integratiepunten te maken (zoals monitors) en eventuele gebruikseffecten vast te stellen. Andere
testmethoden zijn niet toegestaan.
FrontPage-webonderdelen. De software bevat webonderdelen voor nieuwsberichten van MSNBC,
aandelenkoersen van MSN MoneyCentral en MSN Search. U mag deze webonderdelen alleen
gebruiken op websites die u maakt. U mag de webonderdelen alleen wijzigen voor zover dit
voor de software is toegestaan. Handelsmerken of logo’s die in de webonderdelen worden
weergegeven, mogen niet afzonderlijk worden gebruikt. De koppelingen in de webonderdelen
mogen niet worden uitgeschakeld of omgeleid. U mag de webonderdelen niet zodanig gebruiken
dat een relatie wordt geïmpliceerd met Microsoft of MSNBC, of dat Microsoft of MSNBC of hun
software of services in diskrediet worden gebracht of wetten worden overtreden.
Systems Management Server (SMS) 2.0.

SMS Installer. U mag SMS Installer alleen gebruiken op apparaten die worden beheerd
met SMS.

De Te distribueren code van SMS. Uw eindgebruikers mogen alleen de Te distribueren
code gebruiken die staat vermeld in het bestand Redist.txt op apparaten die met SMS
worden beheerd.

SMS-voorbeeldcode. Code die is aangemerkt als ‘Sample Code’ (voorbeeldcode) in het
bestand Samples.txt, is geen Te distribueren code. U mag die voorbeeldcode alleen
gebruiken, kopiëren en wijzigen om uw programma’s te ontwerpen, ontwikkelen en
testen.
Software Development Kits. De software bevat SDK-componenten (Software Development Kits). Als
andere voorwaarden bij een SDK zijn geleverd, zijn die voorwaarden van toepassing op uw gebruik
van die SDK.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 56 van 104
Microsoft Developer Tools
Microsoft Developer Tools
Voor MSDN (Universal en Premium):
De Te distribueren code voor runtime-bestanden van Access. U mag het objectcodeformulier
van de bestanden Setup.exe, Accessrt.msi en Accessrt.cab kopiëren en distribueren vanaf een
gelicentieerd exemplaar van Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003 of Microsoft
Office Access 2003. De voorwaarden voor de Te distribueren code in de universele
licentievoorwaarden zijn van toepassing. Bovendien mogen uw eindgebruikers en u alleen
de genoemde bestanden gebruiken om databasefuncties beschikbaar te maken voor uw
niet-databasebeheerprogramma’s.
Voor SQL Server 2008 Developer Edition:
Demonstratie. Behalve de gelicentieerde gebruiker mag iedereen die toegang heeft tot uw interne
netwerk, exemplaren van de software installeren en gebruiken om het gebruik van uw programma’s
in combinatie met de software te demonstreren.
Voor TechNet Plus Direct en TechNet Plus Single User:
Installatie en gebruiksrechten. U mag de software alleen installeren en gebruiken zoals hieronder
staat beschreven.

Licentie voor TechNet Plus Direct en TechNet Plus Single User. Eén gebruiker
mag exemplaren van de software installeren en gebruiken op een onbeperkt aantal
van uw apparaten.
Overige uitvoerbare bestanden. De software bevat hulpprogramma’s, resource kits, patches,
updates en trainingsmateriaal. De voorwaarden die bij deze overige uitvoerbare bestanden
worden weergegeven, zijn van toepassing op uw gebruik van de software.
Evaluatiesoftware. Slechts één gebruiker mag een kopie installeren en gebruiken van
de evaluatiesoftware die wordt vermeld in het bestand COMPONENTS.TXT. U mag de
evaluatiesoftware alleen gebruiken om de software te evalueren. U mag de software niet gebruiken
in een actieve productieomgeving, in een omgeving met een gefaseerde installatie, of met
gegevens waarvan geen back-up is gemaakt. U mag de evaluatiesoftware niet gebruiken voor
het ontwikkelen van software in een omgeving waarin toepassingen worden ontwikkeld.
Documentatie. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk mag de
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.
Die persoon mag ook:
 documentatie wijzigen voor interne doeleinden;
 documentatie gebruiken om ondersteuning te bieden aan uw klanten; en
 ongewijzigde documentatie distribueren naar klanten van uw ondersteunende services
voor hun intern gebruik.
Elektronische boeken vallen niet onder de documentatie.
Voor Visual Studio 2008 (alle edities en rollen):
Hulpprogramma’s. Een lijst met hulpprogramma's is te vinden op
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100284. De software bevat bepaalde componenten die in die lijst
worden vermeld. Welke componenten zich in de software bevinden, verschilt per editie. U mag de
hulpprogramma’s die u bij de software ontvangt installeren op maximaal vijf apparaten tegelijk. U
mag de hulpprogramma’s uitsluitend gebruiken voor het zoeken naar fouten in programma’s die
u maakt met behulp van de software. U moet alle hulpprogramma's die op het apparaat zijn
geïnstalleerd verwijderen wanneer u klaar bent met het zoeken naar fouten in het programma,
doch uiterlijk 30 dagen nadat u ze op het betreffende apparaat hebt geïnstalleerd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 57 van 104
Microsoft Developer Tools
Microsoft Developer Tools
Windows Mobile-componenten. De volgende beperkingen zijn van toepassing op het gebruik van
de Windows Mobile-components in de map “\Program Files\Windows Mobile 5.0 SDK R2\”.I


U mag deze componenten uitsluitend gebruiken voor het make van programma's die
worden gebruikt in Windows Mobile 5.0-software voor:
o
Pocket PC of
o
Smartphone.
U mag deze componenten niet gebruiken voor het ontwikkelen van programma’s,
apparaten of systemen met een hoog risico. Een programma, apparaat of systeem met
een hoog risico is een programma/apparaat/systeem waarbij een storing kan leiden tot
persoonlijk letsel, dood of ernstige materiële of milieuschade.
Te distribueren code.

Naast de objectcode in het bestand REDIST.TXT is het toegestaan alle bestanden te
kopi・en en te distribueren die worden vermeld op de lijst REDIST op
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100327&clcid=0x409.

U mag afbeeldingen en animaties in de Afbeeldingenbibliotheek kopiëren en distribueren
zoals is beschreven in de documentatie bij de software. Ook moet u mogelijk die inhoud
wijzigen. Als u de inhoud wijzigt, moet dit zijn voor gebruik dat overeenkomt met het
toegestane gebruik van de ongewijzigde inhoud.

Sommige te distribueren code heeft een bestandsextensie van .lib. U mag alleen de
resultaten distribueren van het uitvoeren van de te distribueren code door middel van
een koppeling met uw programma.

U mag de te distribueren code die is openomen in een installatieprogramma uitsluitend
distribueren als onderdeel van het betreffende installatieprogramma. U mag deze niet
wijzigen.

U mag de te distribueren code niet distribueren voor gebruik op een ander platform dan
Microsoft-besturingssystemen, runtimetechnologieën of applicatieplatforms.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 58 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
Licentiemodel: serverlicentie + licentie voor apparaatbeheer (server of client)
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. System Center Configuration
Manager 2007*
6. System Center Operations
Manager 2007*
2. System Center Configuration
Manager 2007 met SQL Server 2005technologie*
7. System Center Operations Manager
2007 met SQL Server 2005technologie*
3. System Center Data Protection
Manager (DPM) 2007*
8. System Center Virtual Machine
Manager* (alleen beschikbaar in
System Center Server Management
Suite Enterprise)
4. System Center Essentials 2007*
5. System Center Essentials 2007 met
SQL Server 2005-technologie*
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke
softwarelicentie die u aanschaft.
I) De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet u
deze licentie aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server voor
de betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen, maar
u mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of
blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen
90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de
gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring. Als u een
licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe
gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt u
op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
III) Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid instanties
van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of virtuele
besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze instances
uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een instance
met de serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software, of direct.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 59 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
Product
System Center
Configuration
Manager 2007
Lijst van additionele software
Voor alle edities van System Center Configuration Manager 2007
 Configuration Manager Console
 Configuration Manager Client
 Device Management Point
 Custom Updates Publishing Tool
 Distribution Point
 Fallback Status Point
 Inventory Tool for Microsoft Updates
 PXE Service Point
 Management Point
 Reporting Point
 System Center Update Publisher
 Secondary Site Server
 Server Locator Point
 Software Update Point
 State Migration Point
 System Health Validator Point
System Center
Configuration Manager
2007 met SQL Server 2005technologie
 Configuration Pack
Alleen voor System Center Configuration Manager 2007 met SQL
Server 2005-technologie*
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Microsoft Baseline Security Analyzer
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
 Data Protection Manager 2007 Agent
System Center Data
Protection Manager 2007
 Data Protection Manager Remote Command-Line Interface
Console
 Data Protection Manager System Recovery Tool Agent
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 60 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
Product
System Center
Essentials 2007
Lijst van additionele software
Voor alle edities van System Center Essentials 2007
 User Interface Console
 Management Packs
 Agent and Helper Binaries
Alleen voor System Center Essentials 2007 met SQL Server 2005technologie
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 SQL Server 2005 Books Online
System Center Essentials
2007 met SQL Server 2005technologie
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server Mobile Server Tools
System Center Operations
Manager 2007
Voor alle edities van System Center Operations Manager 2007
 Agent and Helper Binaries
 Audit Database
 Connector Framework
 Console
 Database
 Management Packs
 Power Shell
 Reporting Data Warehouse
 Reporting Server
 Web Console
Alleen voor System Center Operations Manager 2007 met SQL
Server 2005-technologie
System Center Operations
Manager 2007 met
SQL Server 2005technologie
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 61 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
Product
Lijst van additionele software
 Virtual Machine Manager Agent
System Center Virtual
Machine Manager
 Physical to Virtual Agent
 Administrator Console
 Virtual Machine Manager Self Service Portal
 VMRC Client
IV) Instances op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende
software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren
binnen een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Beheerlicenties. U moet de juiste categorie en het juiste type beheerlicentie voor de
besturingssysteemomgevingen, die u gebruikt voor het direct of indirect beheren van de
instances van de serversoftware, aanschaffen en deze toewijzen aan een apparaat of
gebruiker.
i)
Categorieën voor beheerlicenties. Er zijn twee beheerlicentiecategorieën: client en
server. De vereiste licentiecategorie is afhankelijk van de besturingssysteemsoftware
die wordt uitgevoerd in combinatie met een besturingssysteemomgeving. Voor
besturingssysteemomgevingen waarop software voor een serverbesturingssysteem wordt
uitgevoerd, is een serverlicentie nodig. U mag zowel server- als clientbeheerlicenties
gebruiken voor alle andere besturingssysteemomgevingen.
ii) Twee typen clientbeheerlicenties. Er zijn twee typen clientbeheerlicenties: een voor
beheerde besturingssysteemomgevingen en een voor gebruikers.

Uw clientbeheerlicenties voor besturingssysteemomgevingen geven u voor uw
instances van de serversoftware het recht op het beheren van een gelijk aantal
besturingssysteemomgevingen dat door gebruikers wordt gebruikt.

Uw clientbeheerlicenties voor gebruikers geven u voor uw instances van de
serversoftware het recht op het beheren van de besturingssysteemomgevingen die
worden gebruikt door alle gebruikers aan wie een clientbeheerlicentie voor gebruikers
is toegewezen. Als er meer dan een gebruiker is die gebruikmaakt van een
besturingssysteemomgeving, en u verleent geen licenties per
besturingssysteemomgeving, dan moet u clientbeheerlicenties voor gebruikers
toewijzen aan elke gebruiker.
Uw clientbeheerlicenties geven u geen recht op het beheren van
besturingssysteemomgevingen waarop een serverbesturingssysteem wordt uitgevoerd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 62 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
Eén type serverbeheerlicentie. Er is geen gebruikersoptie voor serverbeheerlicenties.
De serverbeheerlicentie voor besturingssysteemomgevingen is het enige type
serverbeheerlicentie dat u kunt aanschaffen. Uw serverbeheerlicenties voor
besturingssysteemomgevingen geven u voor uw instances van de serversoftware het
recht op het beheren van een gelijk aantal besturingssysteemomgevingen. Hoewel er
slechts een type serverbeheerlicentie is, kan er sprake zijn van twee edities. Als er meer
dan één editie van een serverbeheerlicentie is, hangt het van de beheerde functies af
welke editie u nodig hebt.
Een enkel apparaat kan een combinatie van besturingssysteemomgevingen hebben,
waaronder een subset die serverbesturingssystemen uitvoert. Als dit het geval is,
hebt u een combinatie van de twee categorieën voor dat apparaat nodig, tenzij u
alle serverbeheerlicenties aanschaft.
b) Beheerlicenties toewijzen.

Als u clientbeheerlicenties voor gebruikers aanschaft, moet u deze toewijzen aan de
gebruikers van uw beheerde besturingssysteemomgevingen.

Als u client- of serverbeheerlicenties voor besturingssysteemomgevingen aanschaft, moet
u deze toewijzen aan de apparaten waarop uw beheerde besturingssysteemomgevingen
worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk
apparaat. Het aantal besturingssysteemomgevingen dat wordt beheerd op een apparaat,
mag het aantal client- of serverbeheerlicenties voor besturingssysteemomgevingen dat is
toegewezen aan dat apparaat, niet overschrijden.

De juiste beheerlicenties:
i)
server of client
ii) besturingssysteemomgeving of gebruiker (indien van toepassing)
voor elk apparaat zijn in de onderstaande tabel vermeld.

In deze paragraaf betekent het ‘beheren’ van een besturingssysteemomgeving:
i)
het opvragen of ontvangen van gegevens over,
ii) het configureren van, of
iii) instructies geven aan de hardware of software die hoort bij de
besturingssysteemomgeving, met een ander doel dan het detecteren van de
aanwezigheid van een apparaat.

U hebt geen beheerlicentie nodig voor
i)
besturingssysteemomgevingen waarvoor een licentie is verstrekt om instances van de
serversoftware uit te voeren,
ii) besturingssysteemomgevingen waarin geen instances van software worden
uitgevoerd, of
iii) apparaten die alleen functioneren als netwerkinfrastructuurapparaten
(OSI-layer 3 of lager).

Met uw beheerlicenties is het toegestaan uw instances van oudere versies van de
serversoftware te gebruiken voor beheertaken, maar mag u geen latere versies van de
software gebruiken, tenzij anders vermeld in de tabel. Als u gebruikmaakt van instances
van een eerdere versie van de serversoftware onder deze licentievoorwaarden, mag u
ook de bijbehorende beheerlicenties gebruiken. In dat geval mogen beheerlicenties
voor de eerdere versie worden gebruikt op de volgende manieren:
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 63 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
i)
Serverbeheerlicenties mogen worden gebruikt als serverbeheerlicenties voor
besturingssyteemomgevingen.
ii) Clientbeheerlicenties mogen worden gebruikt als clientbeheerlicenties voor
besturingssyteemomgevingen of gebruikers.

Met een willekeurige instance van de serversoftware op uw gelicentieerde servers,
mag u het volgende beheren:
i)
Een onbeperkt aantal besturingssysteemomgevingen op een apparaat, als u een
gelijk aantal server- of clientbeheerlicenties aan dat apparaat toewijst.
ii) De besturingssysteemomgevingen die uw gebruikers gebruiken, als u
clientbeheerlicenties aan die gebruikers hebt toegewezen.
Product of functionaliteit (of
'workload')
Categorie en overzicht van
beheerlicenties
System Center Configuration Manager
2007 en
System Center Configuration Manager
2007 met SQL Server 2005-technologie
Beheer per instance van de serversoftware
met gewenst configuratiebeheer (DCM,
Desired Configuration Management) van
alleen basisfuncties van besturingssystemen
die worden uitgevoerd in de gelicentieerde
besturingssysteemomgeving, en beheer van
applicaties die worden uitgevoerd in die
besturingssysteemomgeving en waarvoor
geen DCM vereist is
Met basisfuncties van het besturingssysteem
wordt het volgende bedoeld:

de volgende basishulpprogramma’s van
het besturingssysteem: System
Resource Manager, Password Change
Notification, Baseline Security Analyzer,
Reliability and Availability Services;

de volgende bestands- en
afdrukservicefuncties: Print Server,
Distributed File System (DFS),
File Replication Service (FRS), Network
File System (NFS), File Transfer Protocol
(FTP) en Windows SharePoint
Services; en

de volgende netwerkservicefuncties:
Distributed Naming Service (DNS),
Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) en Windows Internet Naming
Service (WINS).
Serverbeheerlicenties
 System Center Configuration Manager 2007
Standard Server Management License
(Standard Server ML), of
 System Center Server Management Suite
Standard (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 november 2007)
System Center Configuration Manager
2007 en
Serverbeheerlicenties
System Center Configuration Manager
2007 met SQL Server 2005-technologie
 System Center Configuration Manager 2007
Enterprise Server Management License
(Enterprise Server ML), of
Beheer per instance van de serversoftware
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 64 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
Product of functionaliteit (of
'workload')
Categorie en overzicht van
beheerlicenties
met DCM van:

IT-compliance en besturingsconfiguraties

basisfuncties van het besturingssysteem

Alle andere hulpprogramma's voor
besturingssystemen, servicefuncties, en
applicaties die worden uitgevoerd in de
gelicentieerde
besturingssysteemomgeving.
 System Center Server Management Suite
Enterprise (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 november 2007)
Clientbeheerlicenties
System Center Configuration Manager
2007 en
System Center Configuration Manager
2007 met SQL Server 2005-technologie
 CAL voor BackOffice 2000 (met actieve
dekking voor Software Assurance op 1
november 2007 of later), of
 Core CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 november 2007 of
later), of
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking
voor Software Assurance op 1 november 2007
of later), of
 Clientbeheerlicentie voor System Center
Configuration Manager 2007
System Center Data Protection
Manager 2007
Serverbeheerlicenties
Basisback-up- en herstelbeheer voor
bestanden per instance van de
serversoftware van

besturingssysteemonderdelen

hulpprogramma's

servicefuncties
die worden uitgevoerd in de
gelicentieerde
besturingssysteemomgeving.
 System Center Data Protection Manager 2007
Standard Server Management License
(Standard Server ML), of
 System Center Server Management Suite
Standard (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 november 2007)
System Center Data Protection
Manager 2007
Back-up en herstel, inclusief basisback-up en
herstel van bestanden per instance van de
serversoftware van

de staat van het serversysteem

alle besturingssysteemonderdelen

alle hulpprogramma's

alle serverfuncties

alle applicaties die worden uitgevoerd
in de
Serverbeheerlicenties
 System Center Data Protection Manager 2007
Enterprise Server Management License
(Enterprise Server ML), of
 System Center Server Management Suite
Enterprise (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 november 2007)
gelicentieerde
besturingssysteemomgeving.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 65 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
Product of functionaliteit (of
'workload')
Categorie en overzicht van
beheerlicenties
System Center Data Protection
Manager 2007
Clientbeheerlicenties
System Center Essentials 2007 en
Serverbeheerlicenties
 Geen beschikbaar
System Center Essentials 2007 met SQL
Server 2005-technologie
 Serverbeheerlicentie voor System Center
Essentials 2007
System Center Essentials 2007 en
Clientbeheerlicenties
System Center Essentials 2007 met SQL
Server 2005-technologie
 Clientbeheerlicentie voor System Center
Essentials 2007
System Center Operations Manager
2007 en
System Center Operations Manager
2007 met SQL Server 2005-technologie
Beheer per instance van de serversoftware
van alleen basisfuncties van het
besturingssysteem die worden uitgevoerd in
de gelicentieerde
besturingssysteemomgeving.
Serverbeheerlicenties
Met basisfuncties van het besturingssysteem
wordt het volgende bedoeld:



de volgende basishulpprogramma’s van
het
besturingssysteem:
System
Resource Manager, Password Change
Notification, Baseline Security Analyzer,
Reliability and Availability Services;
de
volgende
bestandsen
afdrukservicefuncties:
Print Server,
Distributed
File
System
(DFS),
File Replication Service (FRS), Network
File System (NFS), File Transfer Protocol
(FTP) en Windows SharePoint Services;
en
 System Center Operations Manager 2007
Standard Server Management License
(Standard Server ML), of
 Systems Center Standard Server Management
License 2006 (Standard-serverbeheerlicentie)
(aangeschaft op of na 1 april 2007 of met
actieve Software Assurance-dekking op die
datum), of
 System Center Server Management Suite
Standard (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 november 2007)
de volgende netwerkservicefuncties:
Distributed Naming Service (DNS),
Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) en Windows Internet Naming
Service (WINS).
Mocht de lijst met basisfuncties van het
besturingssysteem worden uitgebreid, dan
wordt hiervan melding gemaakt op
http://go.microsoft.com/?linkid=4426611.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 66 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
Product of functionaliteit (of
'workload')
Categorie en overzicht van
beheerlicenties
System Center Operations Manager
2007 en
System Center Operations Manager
2007 met SQL Server 2005-technologie
Serverbeheerlicenties
Beheer per instance van de serversoftware van:

basisfuncties van het besturingssysteem

alle andere hulpprogramma's
besturingssystemen

alle andere servicefuncties

alle applicaties
voor
 System Center Operations Manager 2007
Enterprise Server Management License
(Enterprise Server ML), of
 System Center Server Management Suite
Enterprise (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 oktober 2007)
die worden uitgevoerd in de gelicentieerde
besturingssysteemomgeving.
Clientbeheerlicenties
System Center Operations Manager
2007 en
 Clientbeheerlicentie voor System Center
Operations Manager 2007, of
System Center Operations Manager
2007 met SQL Server 2005-technologie
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 01.04.07 of later), of
Serverbeheerlicenties
System Center Virtual Machine Manager
 System Center Server Management Suite
Enterprise (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 oktober 2007)
Clientbeheerlicenties
System Center Virtual Machine Manager
 Geen beschikbaar
c) Beheerlicenties en CAL’s opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:

het permanent opnieuw toewijzen van
i)
een server- of clientbeheerlicentie voor besturingssysteemomgevingen van een apparaat
aan een ander apparaat,
ii) of een clientbeheerlicentie voor gebruikers van een gebruiker aan een andere gebruiker; of

het tijdelijk opnieuw toewijzen van
i)
een server- of clientbeheersysteem voor besturingssysteemomgevingen aan een
vervangend apparaat, als het primaire apparaat buiten werking is,
ii) of een clientbeheerlicentie voor gebruikers aan een tijdelijke werknemer, als de eigenlijke
gebruiker afwezig is.
d) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 67 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
e) Licentievoorwaarden voor SQL Server 2005-technologie. Als bij uw versie van
de software SQL Server 2005-technologie is inbegrepen, mag u één instance van die
technologie op elk gewenst moment alleen uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op één server om die software te ondersteunen. U hebt voor
die doeleinden geen SQL Server-CAL’s nodig. U mag een onbeperkt aantal instances van
SQL Server-technologie alleen maken en opslaan op een van uw servers of opslagmedia
overeenkomstig uw recht om een instance van die technologie uit te voeren onder een van
uw softwarelicenties, zoals hier is beschreven. U mag ook één passieve fail-overinstance
uitvoeren in een afzonderlijke besturingssysteemomgeving voor tijdelijke ondersteuning.
U mag die instance uitvoeren op een andere server dan de gelicentieerde server.
f) Management en Configuration Packs. De software kan Management of Configuration
Packs bevatten. Op uw gebruik van deze Packs zijn de licentiebepalingen voor de
desbetreffende System Center-producten van toepassing.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 68 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor System Center Configuration Manager 2007, System Center Configuration
Manager 2007 met SQL Server 2005-technologie, System Center Operations Manager
2007 en System Center Operations Manager 2007 met SQL Server 2005-technologie
Beheerlicenties. Er is een derde type clientbeheerlicentie beschikbaar. De Core CAL Suite en
Enterprise CAL Suites zijn beschikbaar als clientbeheerlicenties voor apparaten. U mag een
willekeurige clientbeheerlicentie voor apparaten voor de besturingssysteemomgevingen, die u
gebruikt voor het beheren van de instances van de serversoftware, aanschaffen en deze toewijzen
aan een apparaat. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat.
Uw clientbeheerlicenties voor apparaten geven u voor uw instances van de serversoftware het
recht op het beheren van een onbeperkt aantal besturingssysteemomgevingen die worden
uitgevoerd op de apparaten waaraan deze zijn toegewezen. Elke gebruiker mag deze beheerde
besturingssysteemomgevingen gebruiken. U mag uw clientbeheerlicenties voor apparaten opnieuw
toewijzen op dezelfde manier waarop u clientbeheerlicenties voor besturingssysteemomgevingen
opnieuw kunt toewijzen.
Voor System Center Configuration Manager 2007, System Center Configuration
Manager 2007 met SQL Server 2005-technologie, System Center Data Protection
Manager 2007, System Center Operations Manager 2007, System Center Operations
Manager 2007 met SQL Server 2005-technologie en System Center Virtual Machine
Manager 2007
U mag een onbeperkt aantal besturingssysteemomgevingen beheren die worden uitgevoerd op
uw apparaten, waaraan een licentie voor System Center Server Management Suite Enterprise is
toegewezen.
Voor System Center Configuration Manager 2007 en System Center Configuration
Manager 2007 met SQL Server 2005-technologie:
U mag een gegevensset (of een gedeeltelijke gegevensset) die is opgenomen in de software,
niet kopiëren of distribueren.
Windows Pre-installation Environment. U mag de Windows Pre-installation Environment installeren
en gebruiken voor het onderzoeken en herstellen van Windows-besturingssysteemsoftware: U
mag het niet gebruiken als:



algemeen besturingssysteem
thin client
extern-bureaubladclient
of voor andere doeleinden.
ImageX.exe, Wimapi.dll, Wimfilter en Package Manager. U mag de volgende onderdelen van de
software installeren en gebruiken voor het herstellen van Windows-besturingssysteemsoftware:



ImageX.exe
Wimapi.dll
Wimfilter en Package Manager
U mag deze onderdelen van de software niet gebruiken om een back-up te maken van uw
Windows-besturingssysteem of voor een ander doel.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 69 van 104
Microsoft-servers – Management Servers
Voor System Center Data Protection Manager:
Geen clientbeheerlicenties. U kunt alleen serverbeheerlicenties aanschaffen. Clientbeheerlicenties
zijn niet beschikbaar.
Instances van de software uitvoeren. De System Center Data Protection Manager-sofwatre bevat
de Microsoft System Recovery Tool voor Microsoft System Center Data Protection Manager 2007.
Voor elke softwarelicentie voor System Center Data Protection Manager die u verkrijgt en aan een
server toewijst kunt u op elk gewenst moment één instance van de System Recovery Toolserversoftware uitvoeren in afzonderlijke fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving.
Voor System Center Essentials 2007 en System Center Essentials 2007 met SQL Server
2005-technologie
Geen beheerlicenties voor gebruikers. U kunt alleen clientbeheerlicenties voor de
besturingssysteemomgeving aanschaffen. Clientbeheerlicenties voor gebruikers zijn niet
beschikbaar.
Windows Server Update Services (WSUS). De software bevat WSUS-software. WSUS is onderdeel
van Windows. De licentievoorwaarden voor Windows zijn van toepassing op uw gebruik van de
WSUS-software.
Voor System Center Operations Manager 2007 en System Center Operations Manager
2007 met SQL Server 2005-technologie:
U hebt geen clientbeheerlicentie nodig voor uw apparaten die zijn gelicentieerd voor gebruik met
DEM-technologie (Desktop Error Monitoring). Dit geldt wanneer DEM afzonderlijk is gelicentieerd
of in combinatie met het Microsoft Desktop Optimization Pack 2007. Dit geldt uitsluitend voor
bewaking zonder agenten van besturingssysteemomgevingen die worden uitgevoerd op een
niet-serverbesturingssysteem.
Voor System Center Virtual Machine Manager
U mag System Center Virtual Machine Manager alleen gebruiken als u een of meer licenties
aanschaft voor System Center Server Management Suite Enterprise. U wordt geacht één licentie
voor System Center Virtual Machine Manager aan te schaffen voor elke licentie voor System Center
Server Management Suite Enterprise die u aanschaft.
Converteren van fysiek naar virtueel. U wilt mogelijk besturingssysteemomgevingen converteren
van fysiek naar virtueel. In dit geval hebt u geen serverbeheerlicentie voor
besturingssysteemomgevingen nodig voor de duur en het doel van het converteren.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 70 van 104
Microsoft-servers – Specialty Servers
Licentiemodel: serverlicentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. Compute Cluster Pack
2. Connected Services Framework SBE
Server Billing 3.0
3. Connected Services Framework SBE
Server Order Handling 3.0
12. System Center Reporting
Manager 2006
13. System Center Virtual Machine
Manager 2007 Workgroup Edition
4. Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server
14. Virtual Server 2005 R2 Standard en
Enterprise Edition
5. Identity Lifecycle Manager 2007-Windows Live Edition*
15. Windows Compute Cluster
Server 2003
6. Microsoft Services for Netware 5.03*
7. Office Forms Server 2007 for
Internet sites*
16. Windows Server 2003 Compute
Cluster Edition*
17. Windows Web Server 2008 *I
8. Office Groove Server 2007
9. Office SharePoint Server 2007 for
Internet sites*
10. Search Server 2008
11. Software Licensing and Protection
Services 2008 Standard en Enterprise
Edition*
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke
softwarelicentie die u aanschaft.
I) De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet u
deze licentie aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server voor
de betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen, maar
u mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of
blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen
90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de
gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring. Als u een
licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe
gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instances van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt
u op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
III) Instances van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid
instanties van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of
virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze
instances uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een
instance met de serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software, of
direct.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 71 van 104
Microsoft-servers – Specialty Servers
Producten
Compute Cluster Pack
Lijst van additionele software
 Compute Cluster Job Manager
 Compute Cluster Administrator
 Compute Cluster Administrator’s Guide
Connected Services Framework SBE Server Billing 3.0
 Geen
Connected Services Framework SBE Server Order
Handling 3.0
 Geen
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 voor Microsoft Office
Outlook
Dynamic CRM 4.0 Workgroup Server
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector voor
Microsoft SQL Server Reporting Services
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration
Manager
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Language Packs
Identity Lifecycle Manager 2007 -- Windows Live
Edition
 Client Software
Office Forms Server 2007 for Internet sites
 Geen
Office Groove Server 2007
 Geen
Office SharePoint Server 2007 for Internet sites
 Geen
Microsoft Services for Netware 5.03
 Novell Client 32
Search Server 2008
 Geen
Software Licensing and Protection Services 2008
Standard en Enterprise Edition
 Geen
System Center Reporting Manager 2006
 Reporting Data Source
 Virtual Machine Manager Agent
System Center Virtual Machine Manager 2007
Workgroup Edition
 Physical to Virtual Agent
 Administrator Console
 Virtual Machine Manager Self Service Portal
 VMRC Client
Virtual Server 2005 R2 Standard en Enterprise Edition
 Virtual Machine Remote Control
 Compute Cluster Job Manager
 Compute Cluster Administrator
Windows Compute Cluster Server 2003
 Compute Cluster Administrator’s Guide
 Server Administration Tools
 Remote Desktop Connection
 Windows System Resource Manager
Windows Server 2003 Compute Cluster Edition
 Server Administration Tools
 Remote Desktop Connection
 Windows System Resource Manager
Windows Web Server 2008
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 Geen
Juli 2008
Pagina 72 van 104
Microsoft-servers – Specialty Servers
IV) Instances op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende
software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren
binnen een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Geen CAL’s (Client Access Licenses) vereist voor toegang. U hebt geen CAL’s voor andere
apparaten nodig om toegang te verkrijgen tot uw instances van de serversoftware.
b) Geen beheerlicenties vereist voor beheer. U hebt geen beheerlicenties nodig voor apparaten
die door instances van de serversoftware worden beheerd.
c) Management Packs. De software kan Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden
voor de desbetreffende System Center-producten in het artikel Server – Management Server
van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van
deze Management Packs.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 73 van 104
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Identity Lifecycle Manager 2007 -- Windows Live Edition:
U mag de software gebruiken om:
 identiteitsgegevens en wijzigingen op deze gegevens te importeren vanaf één of meer
verbonden gegevensbronnen, en
 de synchronisatie en overdracht van deze gegevens mogelijk te maken
tussen de verbonden gegevensbronnen en het Microsoft Passport Network / de Windows Live
ID-service ('Service'). U mag de software niet voor andere doeleinden gebruiken. U mag de software
bijvoorbeeld niet gebruiken voor de synchronisatie of overdracht van gegevens van een van de
verbonden gegevensbronnen naar een andere. De oorspronkelijke gebruiksvoorwaarden blijven van
toepassing op uw gebruik van de service en deze rechten kunnen niet worden opgevat als wijziging
of aanvulling op deze voorwaarden.
Voor Office Forms Server 2007 for Internet sites en Office SharePoint Server 2007 for
Internet sites
U mag de software uitsluitend gebruiken voor websites die gebruikmaken van het internet. Alle
inhoud, informatie en toepassingen moeten toegankelijk zijn voor niet-medewerkers.
Voor Software Licensing and Protection Services 2008 Standard en Enterprise Edition:
Testactiveringen mogen niet worden gebruikt voor productie of commerciële doeleinden.
Voor Windows Compute Cluster Server 2003 en Windows Server 2003 Compute Cluster
Edition:
U mag de serversoftware alleen gebruiken voor het uitvoeren van HPC-toepassingen (High
Performance Computing). Met HPC-toepassingen worden complexe rekenproblemen opgelost. Bij
HPC-toepassingen worden meerdere servers ingezet als een groep, ook wel cluster genoemd, om één
rekenprobleem of een reeks nauw verwante rekenproblemen op te lossen. Toepassingen die worden
gedistribueerd over meerdere servers, worden niet als HPC-toepassingen beschouwd, tenzij hiermee
wordt gewerkt aan een reeks nauw verwante rekenproblemen. U mag de serversoftware niet voor
een ander doel gebruiken (de serversoftware mag dus niet worden gebruikt om de server te laten
functioneren voor algemene doeleinden noch als databaseserver, e-mailserver, printserver of
bestandsserver). Wel toegestaan is:
 gebruik van de serversoftware tezamen met overige software voor zover nodig om de
besturing van de gelicentieerde server mogelijk te maken voor apparaten buiten de cluster
die software voor systeembeheer, veiligheidsbeheer of prestatieverbetering uitvoeren;
 gebruik van Active Directory op de hoofdnode, maar uitsluitend om rekenproblemen naar
de cluster te sturen;
 gebruik van de hoofdnode als bestandsserver, maar uitsluitend om gegevens voor berekening
klaar te zetten. (De hoofdnode is de server binnen de cluster die voor dat doel bestemd is.)
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 74 van 104
Microsoft Online Services
Voor Windows Web Server 2008:
I) Beperking op het gebruik.
Deze software mag uitsluitend worden gebruikt als via internet toegankelijke front-end webserver
voor de ontwikkeling en implementatie van:
 Webpagina's
 websites
 webapplicaties
 webservices
 POP3 e-mailservers
Toegang tot inhoud, informatie en applicaties die door de software worden verzorgd mag niet beperkt
zijn tot uw medewerkers of die van uw gelieerde ondernemingen. U mag de software van de
database-engine uitsluitend op een instance van de software gebruiken voor het ondersteunen van
applicaties die worden gebruikt op dezelfde instance van de software. U mag webserversoftware
(bijvoorbeeld Microsoft Internet Information Services) en beheer- of beveiligingsagenten
(bijvoorbeeld de MOM-agent) op een instance van de software gebruiken.
Ander gebruik van de software is niet toegestaan.
II) Kennisgevingen
a) Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard. De software
bevat MPEG-4 visuele coderingstechnologie. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving
vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE
VOLDOET AAN DE VISUELE NORM VOOR MPEG4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS
VERBAND HOUDT MET (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN
KOSTELOOS VERKREGEN VAN EEN CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET HANDELDE IN DE
UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF, EN (ii) DIE UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK
GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN (B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN
AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de MPEG-4 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C.,
250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten; http://www.mpegla.com.
b) KENNISGEVING MET BETREKKING TOT DE VC-1 VISUELE STANDAARD. De
software kan VC-1 visuele coderingstechnologie bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze
kennisgeving vereist:
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE VC-1 PATENT
PORTFOLIO LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR
EEN CONSUMENT OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE VC-1 STANDAARD
('VC-1 VIDEO') OF (B) VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR
PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK WAS GECODEERD EN/OF IS
VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM VC-1 VIDEO AAN TE
BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, NOCH
WORDT DIT GEÏMPLICEERD.
Als u vragen hebt over de VC-1 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C., 250
Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten; http://www.mpegla.com .
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 75 van 104
Microsoft Online Services
III) Verplichte activering. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek
apparaat. Bij activering door middel van een Multiple Activation Key (MAK) wordt informatie over
de software en het apparaat naar Microsoft verstuurd. Bij host-activering door middel van Key
Management Service (KMS) host activation, wordt informatie over de KMS-hostsoftware en het
host-apparaat naar Microsoft verstuurd. KMS-clientservices die zijn geactiveerd door middel van
KMS sturen geen informatie naar Microsoft. Ze verlangen echter wel periodieke reactivering met
de KMS-host. De gedurende de MAK of KMS host-activering naar Microsoft verstuurde informatie
bevat onder andere:
i. de versie, de taal en de productsleutel van de software,
ii. het IP-adres van het apparaat,
iii. de gegevens die worden ontleend aan de hardwareconfiguratie van het
apparaat.
Zie http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx voor meer informatie. Door de software te gebruiken,
gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Voordat u de software activeert bent
u gerechtigd om de gedurende het installatieproces geïnstalleerde versie van de software te
gebruiken. Uw recht om de software na de in het installatieproces aangegeven tijd te gebruiken
is beperkt, tenzij u de software activeert. Dit is om gebruik zonder licentie te voorkomen. Als
u de software niet activeert, kunt u deze na die tijd niet meer gebruiken. Als het apparaat is
aangesloten op het internet, zoekt de software om te activeren automatisch verbinding met
Microsoft. U kunt de software ook handmatig activeren, via het internet dan wel per telefoon.
In dat geval kunnen er internet- of telefoonkosten in rekening worden gebracht. Bij bepaalde
wijzigingen in de computercomponenten of de software moet u de software mogelijk opnieuw
activeren. U wordt er door de software aan herinnerd dat u deze moet activeren totdat u dat hebt
gedaan.
Ten aanzien van ongeautoriseerd gebruik van een MAK- of KMS-sleutels is Microsoft gerechtigd
de volgende stappen te ondernemen:
i. het verder voorkomen van activering,
ii. deactivering,
iii. het anderszins blokkeren van de sleutel voor activering of validatie.
Als de sleutel wordt gedeactiveerd, kan de klant verplicht worden een nieuwe sleutel bij Microsoft
aan te schaffen.
IV) Validatie.
a. Van tijd tot tijd wordt het validatieonderdeel van de software bijgewerkt en is het nodig
dat er gegevens worden gedownload. Het validatieproces controleert of de software is
geactiveerd en een juiste licentie heeft. Tevens krijgt u hierdoor toestemming bepaalde
onderdelen van de software te gebruiken of aanvullende voorzieningen aan te schaffen.
Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157 voor meer informatie.
b. Gedurende het validatieproces wordt informatie over de software en het apparaat naar
Microsoft verstuurd. Deze informatie bevat onder andere de versie en de productsleutel
van de software en het IP-adres van het apparaat. Microsoft gebruikt deze gegevens niet
om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Door de software te gebruiken,
gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Zie
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96551 voor meer informatie over de validatie en welke
gegevens gedurende het validatieproces worden verzonden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 76 van 104
Microsoft Online Services
c. Als de software niet van een juiste licentie is voorzien, kan dit de functionaliteit van de
software beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u
i. de software opnieuw moet activeren, of
ii. herinneringen ontvangt voor het aanschaffen van een versie van de
software met een geldige licentie,
of dat u
iii. geen verbinding kunt maken met het internet, of
iv. bepaalde updates of upgrades niet van Microsoft kunt verkrijgen.
U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen. Zie
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96552 voor meer informatie over het ophalen van updates
van bevoegde bronnen.
V) Mogelijk ongewilde software Als u uw computer aanzet, zoekt Windows Defender
automatisch naar ‘spyware’, ‘adware’ en overige ongewenste software. Als er mogelijk
ongewenste software wordt aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt negeren, uitschakelen
(in quarantaine plaatsen) of verwijderen. Alle mogelijk ongewilde software met de classificatie
‘high’ of ‘severe’ wordt automatisch na de scan verwijderd, tenzij u zelf de standaardinstellingen
wijzigt. Het verwijderen of uitschakelen van mogelijk ongewenste software kan ertoe leiden dat
i. overige software op uw computer niet meer juist functioneert, of
ii. u inbreuk maakt op een licentie voor het gebruik van overige software op uw
computer.
Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u ook software verwijdert die geen mogelijk
ongewenste software is.
VI) Gegevensopslag: In de serversoftware wordt een technologie voor gegevensopslag gebruikt
die wordt aangeduid als Windows Internal Database. Componenten van de serversoftware
gebruiken deze technologie om gegevens op te slaan. U mag deze technologie ingevolge deze
overeenkomst niet op andere wijze gebruiken.
Voor Microsoft Services for NetWare 5.03:
Instances van de serversoftware uitvoeren. U mag een onbeperkt aantal instances van de
serversoftware uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen op een van uw servers.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 77 van 104
Microsoft Online Services
Licentiemodel: een of meer van de volgende licentietypen -- abonnementslicentie voor
gebruikers of apparaten, abonnementslicentie voor services of abonnementslicentie
v o o r
i n v o e g t o e p a s s i n g e n
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten. Het artikel is ook van
toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. Antigen for Instant Messaging*
2. Automated Service Agent*
16. Microsoft Learning Solutions eLearning
Library*
3. Automated Service Agent Syndicated
Content Office*
17. Microsoft Learning Solutions eReference
Library
4. Automated Service Agent Syndicated
Content Windows Vista*
18. Microsoft Learning Solutions Technical
eLearning Course Collection
5. Forefront Client Security*
19. Microsoft Learning Solutions MCP Exam
Voucher Services
6. Forefront Client Security met SQL
Server 2005-technologie*
7. Forefront Security for Exchange Server*
8. Forefront Security for Exchange Server
External Connector*
20. MSN Encarta Premium and Academic
Edition
21. Office Groove Enterprise Services
9. Forefront Security for SharePoint*
22. Office Live Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity
10. Forefront Security for SharePoint for
Internet sites*
23. Voor Office Live Meeting Standard en
Professional
11. Forefront Server Security Management
Console*
24. Software License and Protection (SLP)
Online Service Basic, Standard en
Enterprise
12. Microsoft Exchange Hosted Archive*
13. Microsoft Exchange Hosted Continuity*
14. Microsoft Exchange Hosted Encryption*
25. Virtual Earth Standard en Professional
26. Windows Live OneCare
15. Microsoft Exchange Hosted Filtering*
*Raadpleeg ook artikel B
A. Algemene licentievoorwaarden. U mag de online service gebruiken zoals hieronder
wordt beschreven.
I) Gebruiksrechten.
a) Gebruikers-SL’s (abonnementslicenties voor gebruikers) en Apparaat-SL’s
(abonnementslicenties voor apparaten)

Als een online service voorkomt in onderstaande lijst, moet u gebruikers- of
apparaat-SL's aanschaffen en toekennen aan uw gebruikers en apparaten zoals in
de onderstaande tabel wordt beschreven. Wanneer in de tabel zowel gebruikers- of
apparaat-SL's worden genoemd voor de online service, kunt u elk van beide typen
SL's aanschaffen en toekennen om van de online service gebruik te kunnen maken.

Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 78 van 104
Microsoft Online Services
Online services waarvoor gebruikers- of apparaat-SL’s vereist zijn
Online Service
Gebruikers-/apparaat-SL
Antigen for Instant
Messaging








Forefront Client
Security en
Forefront Client
Security met SQL
Server 2005technologie








Forefront Security for
Exchange Server




Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Vereist voor
Gebruikers-SL voor Antigen
for Instant Messaging
Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1
Forefront Security Suite
(gebruiker)
Elke gebruiker waarvan de
expresberichten door de online
service of verwante software
worden verwerkt.
Apparaat-SL voor Antigen for
Instant Messaging
Enterprise CAL Suite
(apparaat)1
Forefront Security Suite
(apparaat)
Elk apparaat dat toegang heeft
tot expresberichten die zijn
verwerkt door de online service
of verwante software
Gebruikers-SL voor Forefront
Client Security, of
Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1
Forefront Security Suite
(gebruiker)
Elke gebruiker die toegang heeft
tot gegevens die zijn verwerkt
door de online service of
verwante software.
Apparaat-SL voor Forefront
Client Security of
Enterprise CAL Suite
(apparaat)1
Forefront Security Suite
(apparaat)
Elk apparaat dat toegang heeft
tot gegevens die zijn verwerkt
door de online service of
verwante software
Gebruikers-SL voor Forefront
Security for Exchange
Server, of
Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1, of
CAL voor Exchange Server
2007 Enterprise (gebruiker)
1, of
Forefront Security Suite
(gebruiker)
Elke gebruiker van wie de e-mail
wordt verwerkt door de online
service of verwante software.
Apparaat-SL voor Forefront
Security for Exchange
Server, of
Enterprise CAL Suite
(apparaat)1, of
CAL voor Exchange Server
2007 Enterprise (apparaat) 1,
of
Forefront Security Suite
(apparaat)
Elk apparaat dat toegang heeft
tot e-mail die is verwerkt door de
online service of verwante
software
Juli 2008
Pagina 79 van 104
Microsoft Online Services
Online services waarvoor gebruikers- of apparaat-SL’s vereist zijn
Online Service
Gebruikers-/apparaat-SL



Forefront Security for
SharePoint



Vereist voor
Gebruikers-SL voor Forefront
Security for SharePoint, of
Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1, of
Forefront Security Suite
(gebruiker)
Elke gebruiker die toegang heeft
tot gegevens op SharePoint-sites
die zijn verwerkt door de online
service of verwante software.
Apparaat-SL voor Forefront
Security for SharePoint
Enterprise CAL Suite
(apparaat)1, of
Forefront Security Suite
(apparaat)
Elk apparaat dat toegang heeft
tot gegevens op SharePoint-sites
die zijn verwerkt door de online
service of verwante software.
Microsoft Exchange
Hosted Archive

Gebruikers-SL voor Microsoft
Exchange Hosted Archive
Elke gebruiker waarvan de
abonneegegevens door de online
service of verwante software
worden verwerkt en opgeslagen.
Microsoft Exchange
Hosted Continuity

Gebruikers-SL voor Microsoft
Exchange Hosted Continuity
Elke gebruiker waarvan de
abonneegegevens door de online
service of verwante software
worden verwerkt en opgeslagen.
Microsoft Exchange
Hosted Encryption

Gebruikers-SL voor Microsoft
Exchange Hosted Encryption
Elke gebruiker van wie de
abonnementsgegevens worden
verwerkt door de online service
of verwante software.
Microsoft Exchange
Hosted Filtering

Gebruikers-SL voor Microsoft
Exchange Hosted Filtering,
of
Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1, of
CAL voor Exchange Server
2007 Enterprise (gebruiker)1
Forefront Security Suite
(gebruiker)
Elke gebruiker van wie de
abonnementsgegevens worden
verwerkt door de online service
of verwante software.
Apparaat-SL voor Microsoft
Exchange Hosted Filtering,
of
Enterprise CAL Suite
(apparaat)1, of
CAL voor Exchange Server
2007 Enterprise (apparaat)1
Forefront Security Suite
(apparaat)
Elk apparaat dat toegang heeft tot
abonnementsgegevens die zijn
verwerkt door de online service
of verwante software







Microsoft Learning
Solutions eLearning
Library

Gebruikers-SL voor Microsoft
Learning Solutions eLearning
Library
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service of
gerelateerde software
Microsoft Learning
Solutions eReference
Library

Gebruikers-SL voor Microsoft
Learning Solutions
eReference Library
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service of
gerelateerde software
MSN Encarta Premium

Gebruikers-SL voor MSN
Encarta Premium
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service of
gerelateerde software
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 80 van 104
Microsoft Online Services
Online services waarvoor gebruikers- of apparaat-SL’s vereist zijn
Online Service
Gebruikers-/apparaat-SL
Vereist voor

Gebruikers-SL voor MSN
Encarta Academic
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service of
gerelateerde software

Gebruikers-SL voor Office
Groove Enterprise Services
Elke gebruiker die bestanden en
documenten synchroniseert via
de online service of verwante
software.

Apparaat-SL voor Office
Groove Enterprise Services
Elk apparaat dat bestanden en
documenten synchroniseert via
de online service of verwante
software.
Office Live
Communications
Server Public Instant
Messaging
Connectivity

Gebruikers-SL voor Office
Live Communications Server
Public Instant Messaging
Connectivity
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de aanbieders van instant
messaging-services via de
online service of verwante
software.
Office Live Meeting
Standard

Gebruikers-SL voor Office
Live Meeting Standard
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service. U hebt geen
USL’s nodig voor externe
gebruikers3 die toegang hebben
tot de online service met een
ander doel dan het plannen of
uitvoeren van een online
vergadering.
Office Live Meeting
Professional

Gebruikers-SL voor Office
Live Meeting Professional
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service. U hebt geen
USL’s nodig voor externe
gebruikers3 die toegang hebben
tot de online service met een
ander doel dan het plannen of
uitvoeren van een online
vergadering.
Virtual Earth Standard
en Professional

Virtual Earth gebruikers-SL
Elke gebruiker die moet worden
geverifieerd door uw
programma’s die toegang hebben
tot de service of verwante
software.
Windows Live OneCare

Windows Live OneCare
apparaat-SL
MSN Encarta Academic
Office Groove
Enterprise Services
1
Met actieve Software Assurance-dekking.
2
Zie hieronder voor de definitie.
Elk apparaat dat toegang heeft tot
gegevens die zijn verwerkt door
de online service of verwante
software
Met ‘externe gebruikers’ worden gebruikers bedoeld die geen (i) werknemer zijn van uw onderneming of aan u
gelieerde ondernemingen, of (ii) on site contractanten of partners zijn van uw onderneming of aan u gelieerde
ondernemingen.
3

Gebruikers- en apparaat-SL’s opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:
o
een gebruikers-SL van een gebruiker definitief opnieuw toewijzen aan een andere
gebruiker of een apparaat-SL definitief opnieuw toewijzen aan een ander
apparaat; of
o
een gebruikers-SL tijdelijk opnieuw toewijzen aan een invalkracht wanneer de
hoofdgebruiker afwezig is of een apparaat-SL tijdelijk opnieuw toewijzen aan
een huurapparaat als het oorspronkelijke apparaat buiten gebruik is.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 81 van 104
Microsoft Online Services
b) Service-SL’s (abonnementslicenties voor services). Als een online service in
onderstaande tabel voorkomt, moet u de volgende Service-SL's voor die online service
aanschaffen en aan de service toekennen.
Online services waarvoor service-SL’s vereist zijn
Online Service
Service-SL

Vereist aantal
Automated Service Agent
Syndicated Content
Office Service-SL voor
Office-inhoud,
Automated Service Agent
Syndicated Content
Windows Vista ServiceSL voor Vista-inhoud
Een per aanmelding of Open
Value-overeenkomst.

Service-SL voor Forefront
Client Security
Een voor elke server die de
Forefront Client Security
Management Console uitvoert.

Service-SL voor Forefront
Client Security
Een voor elke server die de
Forefront Client Security
Management Console uitvoert.

Service-SL voor Forefront
Server Security
Management Console
Een voor elke server die de
Forefront Server Security
Management Console uitvoert.
Microsoft Learning Solutions
Technical eLearning Course
Collection

Service-SL voor Microsoft
Learning Solutions
Technical eLearning
Course
Microsoft Learning Solutions
MCP Exam Voucher Services

Service-SL voor Microsoft
Learning Solutions MCP
Exam Voucher
Een per gebruiker voor één
examen per maand.
Virtual Earth Standard

Virtual Earth Standard
services-SL
Een per aanmelding of Open
Value-overeenkomst.
Virtual Earth Professional

Virtual Earth Professional
services-SL
Een per aanmelding of Open
Value-overeenkomst.
Automated Service Agent
Syndicated Content
Forefront Client Security
Forefront Client Security met
SQL Server 2005technologie
Forefront Server Security
Management Console

Een per gebruiker voor
één cursus per maand.
c) SL’s voor invoegtoepassingen (abonnementslicenties voor invoegtoepassingen).
Als een online service voorkomt in onderstaande lijst, kunt u aanvullende SL’s aanschaffen en
deze online service gebruiken zoals in de tabel wordt beschreven.
Online services die SL’s bieden voor invoegtoepassingen
Online Service
SL voor invoegtoepassing
Wanneer vereist…
Automated Service Agent
 SL voor invoegtoepassing
Voor geverifieerde gebruikers die
toegang verkrijgen tot de online
service via uw programma’ s, op
basis van het aantal te factureren
sessies per maand.
Forefront Security for Exchange
Server External Connector
 SL voor invoegtoepassing
Exchange External
Connector
Een voor elke server waarop de
online service of verwante
software wordt uitgevoerd.
Forefront Security for
SharePoint for Internet sites
 SL voor invoegtoepassing
Een voor elke server waarop de
online service of verwante
software wordt uitgevoerd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 82 van 104
Microsoft Online Services
Online services die SL’s bieden voor invoegtoepassingen
Online Service
Microsoft Exchange Hosted
Archive
Virtual Earth Standard of
Professional
SL voor invoegtoepassing
Wanneer vereist…
 SL voor invoegtoepassing
Extra Storage
Voor elke gigabyte aan gebruikte
opslagruimte boven de opslag
waarin is voorzien door de
gebruikers-SL.
 SL voor invoegtoepassing
Billable Transactions
Voor geverifieerde gebruikers die
toegang verkrijgen tot de online
service via uw programma’ s, op
basis van het aantal te factureren
transacties per maand.
II) Aanvullende voorwaarden.
a) Afwijkende voorwaarden voor online services. Bepaalde voorwaarden in uw
volumelicentieovereenkomst zijn niet van toepassing op de online service, met inbegrip
van de gebruiksrechten. U hebt ook geen permanente rechten op het gebruik van de
online service. De afwijkingen betreffen de volgende zaken.

Wijzigingen van de licentievoorwaarden. We behouden ons het recht voor de
licentievoorwaarden voor de online service te allen tijde te wijzigen. U gaat akkoord
met de nieuwe voorwaarden door de online service te gebruiken nadat we deze hebben
gepubliceerd in deze Gebruiksrechten voor producten of u een e-mailbericht hebben
gestuurd over de updates.

Wijzigingen in de online service. We behouden ons het recht voor de functionaliteit
en voorzieningen van tijd tot tijd aan te passen of een nieuwe versie van de online
service publiceren. Na een update is het mogelijk dat bepaalde functies en voorzieningen
niet meer beschikbaar zijn. Als we de online service bijwerken en u geen gebruikmaakt
van de bijgewerkte service, zijn bepaalde voorzieningen mogelijk niet voor u toegankelijk
en kan uw gebruik van de online service worden onderbroken of beëindigd.

Opschorting of annulering van de online service. We behouden ons het recht voor
om de online service of uw gebruik hiervan te allen tijde te onderbreken of te beëindigen
om welke redenen dan ook, bijvoorbeeld:
o
als wij menen dat uw gebruik van de online service in strijd is met de
gebruiksvoorwaarden;
o
als wij menen dat uw gebruik van de online service een bedreiging vormt voor het
functioneren of de integriteit van ons netwerk;
o
als u onze volumelicentie, waaronder deze gebruiksrechten voor producten,
schendt;
o
als onderhoud moet worden gepleegd aan de online service; of
o
als wij dit om andere redenen wettelijk verplicht zijn.
In geval van onderbreking of beëindiging vervalt uw recht om de online service te gebruiken
met onmiddellijke ingang. Nadat we de online service hebben onderbroken of beëindigd, hebt
u mogelijk geen toegang meer tot uw gegevens via de online service.
b) Licentievoorwaarde. U mag de online service niet raadplegen of gebruiken nadat uw
abonnementslicentie voor de online service is verlopen of beëindigd. De looptijd van de
abonnementslicenties voor online services kan variëren. De looptijd is in sommige gevallen
gebaseerd op de looptijd van uw volumelicentieovereenkomst. In andere gevallen is de
looptijd een vaste periode (bijvoorbeeld een jaar).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 83 van 104
Microsoft Online Services
c) Verantwoordelijkheid voor accounts. U bent verantwoordelijk voor uw wachtwoorden,
indien van toepassing, en alle activiteiten binnen uw online servicesaccounts, inclusief
gebruikers die u toegang verleent en transacties met derden die plaatsvinden via uw account
of daarmee verbonden accounts. U dient uw accounts en wachtwoorden geheim te houden.
In het geval van eventueel misbruik van uw accounts of een beveiligingsprobleem in verband
met de online service dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
d) Gebruik van software met de online service. U mag alleen software van Microsoft of
goedgekeurde software van andere fabrikanten gebruiken om u aan te melden bij de online
service en om deze service te gebruiken.

Licentievoorwaarden voor Microsoft-software. U mag Microsoft-software voor
de online service installeren en gebruiken op uw apparaten en u mag deze uitsluitend
gebruiken in combinatie met de online service. Uw recht om de software te gebruiken
eindigt wanneer uw recht om de online service te gebruiken, wordt beëindigd of vervalt,
of wanneer de online service wordt bijgewerkt en deze niet langer ondersteuning biedt
voor de software, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. U moet de software
verwijderen wanneer uw gebruiksrecht voor de software eindigt. U mag de software
op dat moment ook uitschakelen.

Automatische updates voor Microsoft-software. We kunnen regelmatig uw versie
van de software controleren en updates voor uw apparaten aanbevelen of downloaden.
Mogelijk ontvangt u geen bericht wanneer de update wordt gedownload.
e) Het gebruik van andere websites en services. U mag websites en services van Microsoft
of goedgekeurde andere aanbieders alleen gebruiken om toegang te verkrijgen tot de online
service en om deze service te gebruiken. De gebruiksvoorwaarden van deze sites en services
zijn van toepassing op uw gebruik van de sites.
f) Inhoud en services van andere aanbieders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud
van andere aanbieders waartoe u via de online service toegang verkrijgt, indien van
toepassing. U bent verantwoordelijk voor uw relaties met andere aanbieders (waaronder
adverteerders) in verband met de online service (waaronder de levering en betaling van
goederen en diensten).
g) Uw materialen. Het kan zijn dat u in staat wordt gesteld materiaal in te zenden in verband
met de online service (“inhoud”). Wij claimen geen eigendom van de materialen die u instuurt
of op andere wijze aan ons verstrekt in verband met de online service, met uitzondering van
materialen die we aan u in licentie hebben gegeven. Door materiaal in te sturen of op andere
wijze ter beschikking te stellen geeft u de gebruikers die via de online service toegang
hebben tot deze materialen toestemming zonder kosten:

uw inhoud te gebruiken, distribueren, weergeven, publiceren en aanpassen en deze
rechten tevens te verkenen aan anderen;

uw naam te publiceren in verband met de inhoud; en

deze toestemming aan anderen te verlenen.
Dit geldt niet voor materiaal dat door ons aan u in licentie is gegeven. Dit artikel geldt
uitsluitend voor wettelijk toelaatbare inhoud en slechts in zover het gebruik en publiceren van
de wettelijk toelaatbare inhoud geen wetten schendt. U ontvangt van ons geen vergoeding
voor uw materiaal. We behouden ons het recht voor uw materiaal niet te publiceren of op
enig moment om welke reden dan ook van de online service te verwijderen. Voor alle
materialen die u inzendt dient u te beschikken over alle rechten die vereist zijn om de
toestemming uit dit artikel te verlenen.
h) Gebruiksmogelijkheden (gebruiksregels). Het is niet toegestaan:

de online service op een onwettige manier te gebruiken;
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 84 van 104
Microsoft Online Services
i)

de online service op een zodanige manier te gebruiken dat u schade toebrengt aan de
service of aan het gebruik van de service door anderen;

de online service te gebruiken om op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang
trachten te verkrijgen tot een service, gegevens, account of netwerk;

anderen toestemming te geven namens u toegang te verkrijgen tot de online service of
deze te gebruiken;

om toegang te verkrijgen tot de online service of deze te gebruiken met behulp een
geautomatiseerd proces of een geautomatiseerde service zoals een BOT, een spider
of de gegevens die periodiek door Microsoft worden opgeslagen.

e-mailheadergegevens te vervalsen (bijvoorbeeld door middel van ‘spoofing’);

de online service te gebruiken om middelen beschikbaar te stellen die zijn bedoeld om
deze voorwaarden te schenden (bijvoorbeeld door het uitvoeren van Denial of Serviceaanvallen of het verzenden van spam mogelijk te maken); of

wettelijke of juridische kennisgevingen of koppelingen die zijn opgenomen in de online
service te verwijderen, wijzigen of te saboteren.
Gebruik voor evaluatiedoeleinden. Met uitzondering van wat is toegestaan in het artikel
Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten, is het noodzakelijk
licenties te verkrijgen voor het gebruik van de online service voor evaluatiedoeleinden. Dit is
van toepassing, ongeacht informatie in uw volumelicentieovereenkomst die op het tegendeel
wijst.
j) Toezicht op uw gebruik. Uw gebruik van de online service en uw abonneegegevens die
worden verwerkt of gebruikt door de online service, worden niet gecontroleerd, bijgehouden,
bekeken, gecensureerd of bewerkt, behalve, en slechts in zover wettelijk toegestaan, ten
einde

naleving controleren van de volumelicentieovereenkomst die deze gebruiksrechten voor
producten bevat;

naleving controleren van wettelijke vereisten of processen; en

onze rechten en de rechten van anderen beschermen;

de online service te beschermen; of

Microsoft-producten of online services te verbeteren.
Met “Abonneegegevens” wordt bedoeld alle gegevens-, geluids- en afbeeldingbestanden die
worden verwerkt door de online service of waartoe de online service toegang heeft.
Verwerking van abonneegegevens. Voor de beveiliging van uw abonneegegevens die
worden verwerkt of gebruikt door de online service, worden de in commercieel opzicht best
haalbare maatregelen gebruikt, die worden beschreven in het beveiligingsoverzicht dat van
toepassing is op de betreffende service. U onderschrijft dat deze maatregelen:

onze enige verantwoordelijkheid vormen ten aanzien van de beveiliging en verwerking
van abonneegegevens; en

in de plaats komen van enige verplichting tot vertrouwelijkheid die wordt vermeld in uw
volumelicentieovereenkomst of enige andere geheimhoudings- of
vertrouwelijkheidsovereenkomst.
Zie de onderstaande tabel voor informatie over de plaats waar u het beveiligingsoverzicht
met betrekking tot een online service kunt vinden.
Online Service
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Beveiligingsoverzicht
Juli 2008
Pagina 85 van 104
Microsoft Online Services
Online Service
Beveiligingsoverzicht
Office Live Meeting
Standard
Office Live Meeting
Professional
https://admin.microsoftonline.com
Exchange Hosted Archive
Exchange Hosted
Continuity
Exchange Hosted
Encryption
Exchange Hosted Filtering
https://admin.global.frontbridge.com (Klik op de tab 'Resource Center'
op de pagina 'News'.) Als u toegang tot het Resource Center wilt, kunt
u contact opnemen met uw servicebeheerder, leverancier of Microsoftaccountmanager.
k) Elektronische kennisgevingen. Mogelijk voorzien wij u langs elektronische weg van
informatie over de online service. Dergelijke kennisgevingen kunnen plaatsvinden via e-mail
naar het adres dat u opgeeft wanneer u zich voor de online service aanmeldt, of via een
door ons aangewezen website. Vanaf de datum dat de service beschikbaar is, worden
kennisgevingen verstrekt via e-mail. Zolang u de online service gebruikt, beschikt u over
de software en hardware die is benodigd om deze kennisgevingen te ontvangen. Het is niet
toegestaan de online service te gebruiken als u deze elektronische kennisgevingen niet wilt
ontvangen.
l)
Privacy. Persoonlijke gegevens die worden verzameld via de service kunnen worden
overgebracht en opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land waarin
Microsoft of een van de serviceproviders over faciliteiten beschikt. Door gebruik te maken van
de service stemt u in met de overdracht van persoonlijke gegevens naar het buitenland. Zie
de privacyverklaring van de online service voor meer informatie over de manier waarop
uw gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt.
Online Service
Privacyverklaring
Automated Service Agent
http://privacy.microsoft.com
Forefront Client Security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87415
Forefront Security for
Exchange Server
Forefront Security for
SharePoint
Forefront Server Security
Management Console
Online Service
Groove Enterprise Services
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91255
Privacyverklaring
http://www.office.microsoft.com/enus/products/FX101153391033.aspx
Microsoft Learning
Solutions
Zie de koppelingen naar de privacyverklaring op de webpagina’s.
Microsoft Exchange Hosted
Archive, Continuity,
Encryption, en Filtering
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=101332
MSN Encarta Premium en
Academic
Zie de privacyverklaring voor MSN op http://privacy.msn.com.
Office Live Communications
Server Public Instant
Messaging Connectivity
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102301&clcid=0x409
Office Live Meeting
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=90654
Windows Live OneCare
http://privacy.microsoft.com/en-us/onecare.aspx
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 86 van 104
Microsoft Online Services
Virtual Earth
http://privacy.microsoft.com/en-us/maps.aspx
B.Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Antigen for Instant Messaging, Forefront Security for Exchange Server, Forefront
Security for Exchange Server External Connector, Forefront Security for SharePoint en
Forefront Security for SharePoint for Internet sites :
Gebruik voor exclusieve opleidingsdoeleinden. U moet over gebruikers-SL’s en SL’s voor
invoegtoepassing beschikken zoals hierboven beschreven om de online service en de bijbehorende
software te mogen gebruiken voor exclusieve opleidingsdoeleinden, ongeacht wat hierover wordt
vermeld in uw volumelicentieovereenkomst.
Gebruik bij verlenging. Om illegaal gebruik van de online service tegen te gaan, kunnen bepaalde functies van de
online service worden uitgeschakeld drie jaar na de dag dat u de online service voor het eerst hebt
gebruikt. Als u het recht op het gebruik van de online service verlengt, wordt u in staat gesteld de
gebruikstermijn te verlengen.
Vervanging van scanengines. Mogelijk worden vergelijkbare software en bestanden vervangen door
de volgende onderdelen van de online service

antivirus- en antispamsoftware; en

handtekeningbestanden en gegevensbestanden voor het filteren van inhoud.
Voor Automated Service Agent en Automated Service Agent Syndicated Content:
Vragen van klanten en antwoorden. Het volgende is van toepassing op uw gebruik van vragen en
antwoorden via de online service:
 De vragen zijn gedeeld eigendom van Microsoft en Microsoft mag deze opnieuw gebruiken.

U vrijwaart, verdedigt en beschermt Microsoft tegen claims, waaronder kosten voor
advocaten, die gerelateerd zijn aan
o
de antwoorden of
o
gebruik van de antwoorden die door de online service worden geleverd.
Voor Forefront Client Security, Forefront Client Security met SQL Server
2005-technologie en Forefront Server Security Management Console:
Softwarelicentievoorwaarden. De volgende softwarelicentievoorwaarden zijn van toepassing,
ongeacht informatie in het gedeelte ‘Licentievoorwaarden voor Microsoft-software’ van de
Algemene licentievoorwaarden voor Microsoft Online Services die op het tegendeel wijst.

U mag de software alleen op uw apparaten installeren en gebruiken met de online service.
Voor Forefront Client Security en Forefront Client Security met SQL Server 2005technologie:
Licentievoorwaarden voor Microsoft Operations Manager (MOM) 2005-technologie. De software
bevat MOM 2005-technologie. Behalve zoals uitdrukkelijk bedoeld voor additionele MOM-software
hieronder, mag u te allen tijde één instance van die technologie in één fysieke of virtuele
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 87 van 104
Microsoft Online Services
besturingssysteemomgeving op één server uitvoeren. U mag de MOM 2005-technologie uitsluitend
gebruiken ter ondersteuning van uw gebruik van de software en online service. U hebt geen MOMbeheerlicenties nodig voor dergelijk gebruik. U mag een onbeperkte hoeveelheid instances van
MOM 2005-technologie maken en opslaan op uw servers of opslagmedia, uitsluitend als uitvoering
van uw recht op het uitvoeren van een instance van die technologie zoals hier beschreven.
Licentievoorwaarden van Microsoft SQL Server 2005-technologie. Deze licentievoorwaarden zijn
van toepassing als uw versie van de software SQL Server 2005-technologie bevat. Behalve zoals
uitdrukkelijk bedoeld voor additionele SQL Server-software hieronder, mag u te allen tijde één
instance van die technologie in één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op één server
uitvoeren. U mag de SQL Server 2005-technologie uitsluitend gebruiken ter ondersteuning van uw
gebruik van de software en online service. U hebt geen SQL Server-clientlicenties nodig voor
dergelijk gebruik. U mag een onbeperkte hoeveelheid instances van SQL Server 2005-technologie
maken en opslaan op uw servers of opslagmedia, uitsluitend als uitvoering van uw recht op het
uitvoeren van een instance van die technologie zoals hier beschreven. U mag ook één passieve
fail-overinstance uitvoeren in een afzonderlijke besturingssysteemomgeving voor tijdelijke
ondersteuning. U mag die instance uitvoeren op een andere server dan de gelicentieerde server.
Instances van additionele software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid instanties
van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of virtuele
besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze additionele
software alleen direct of indirect met de software en online service gebruiken via andere additionele
software.
Lijst van additionele software
 MOM Reporting Services
 SQL Server Management Tools
 MOM User Interface
 SQL Server Notification Services Client
Components
 MOM Web Console
 MOM Agent & Helper Binaries
 SQL Server Analysis Services Shared Tools
 SQL Server Business Intelligence Development
Studio
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Connectivity Components
 SQL Server Legacy Components
 SQL Server Reporting Services Report
Manager
 SQL Server Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 SQL Server Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server Mobile Server
Voor Microsoft Exchange Hosted Archive, Microsoft Exchange Hosted Continuity,
Microsoft Exchange Hosted Encryption en Microsoft Exchange Hosted Filtering:
Wijzigingen van de licentievoorwaarden. Met uitzondering van het hiernavolgende gelden voor uw
gebruik van de online service tijdens de huidige termijn van uw van toepassing zijnde registratie of
‘Open License Value Agreement’ de licentievoorwaarden die geldig waren op de dag dat de online
service is ingegaan. Het bereik van deze gebruiksvoorwaarden mag te allen tijde door ons worden
gewijzigd. U gaat akkoord met de nieuwe gebruiksvoorwaarden door de online service te gebruiken
nadat we deze hebben gepubliceerd in deze Gebruiksrechten voor producten of u een e-mailbericht
hebben gestuurd over de updates.
Gebruik voor evaluatiedoeleinden. Voor Microsoft Exchange Hosted Filtering is het toegestaan de
online service te gebruiken gedurende een evaluatieperiode van dertig dagen.
Voor Microsoft Exchange Hosted Archive en Office Live Meeting:
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 88 van 104
Microsoft Online Services
Vervallen of beëindiging van de online service. Tien werkdagen nadat uw recht op het gebruik van
de online service vervalt of wordt opgeschort, moet u via het e-mailadres ol[email protected]
aangeven wat er met uw abonneegegevens moet gebeuren. U kunt kiezen of
a. uw abonneegegevens worden verwijderd; of
b. uw abonneegegevens aan u worden geretourneerd.
Als u (b) kiest, bent u verplicht de hieraan verbonden kosten te betalen. Als u niet binnen de
hierboven vermelde tijd aangeeft wat er met uw abonneegegevens moet gebeuren, worden deze
ten hoogste negentig dagen bewaard. Daarna worden uw abonneegegevens verwijderd, tenzij u
het recht op het gebruik van de online service verlengt.
Niet aansprakelijk voor de verwijdering van abonneegegevens. U gaat ermee akkoord dat wij
afgezien van het bovenstaande niet verplicht zijn uw abonneegegevens te bewaren, exporteren
of retourneren. U gaat ermee akkoord dat we in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor de
verwijdering van uw abonneegegevens, in overeenstemming met de voorafgaande voorwaarden.
Voor Microsoft Exchange Hosted Continuity:
Vervallen of beëindiging van de online service. Abonneegegevens die in ons bezit zijn op het moment
dat uw recht op het gebruik van de services eindigt zijn niet meer voor u toegankelijk en worden door
ons niet aan u geretourneerd. De gegevens worden gewist na de gebruikelijke retentieperiode van
dertig dagen.
Voor Microsoft Learning Solutions eLearning Library, Microsoft Learning Solutions
eReference Library, Microsoft Learning Solutions eLearning Course Collection, Microsoft
Learning Solutions MCP Services:
Documentatie. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk mag de
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. Elektronische boeken vallen
niet onder de documentatie.
Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in de
universele licentievoorwaarden.
Voor Microsoft Learning Solutions E-Learning Library en E-Reference Library:
Rechten voor opnieuw toewijzen. Gebruikers-SL’s van een gebruiker mogen uitsluitend worden
toegewezen aan een andere gebruiker als de eerste gebruiker niet meer aan de organisatie is
verbonden.
Voor Office Groove Enterprise Services:
Substitutie van relay- en managementtechnologieën. Microsoft heeft het recht om de functionaliteit
van de online service te vervangen door vergelijkbare software en bestanden ten einde:

gegevens te synchroniseren tussen meerdere clients met de relayservice; en

gebruiksregels in te stellen en individuele clients te beheren.
Bewaking van relaygegevens. Microsoft zal de relaygegevens die zijn verwerkt door de online service
of waartoe de online service toegang heeft gekregen niet bewaken, bekijken of bewerken, tenzij met
de volgende oogmerken:

het verlenen of verbeteren van de online service; en

de oogmerken beschreven in het gedeelte 'Toezicht op uw gebruik' hierboven.
'Relaygegevens' zijn uw e-mail, bestanden, documenten en andere gegevensbestanden die worden
verwerkt door de online service of waartoe de online service toegang heeft.
Omgang met relaygegevens. Microsoft past de maatregelen toe die zijn beschreven op
http://www.groove.net/index.cfm?pagename=PrivacySoftware om de relaygegevens die worden verwerkt
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 89 van 104
Microsoft Online Services
door de online service of waartoe de online service toegang heeft te beveiligen. U onderschrijft dat
deze maatregelen:

onze enige verantwoordelijkheid vormen met betrekking tot de beveiliging van en de
omgang met relaygegevens; en

in de plaats komen van enige verplichting tot vertrouwelijkheid die wordt vermeld in uw
volumelicentieovereenkomst of enige andere geheimhoudingsovereenkomst.
Voor Office Live Communications Server Public Instant Messaging Connectivity:
Alleen intern gebruik. Alleen uw medewerkers en on site contractanten mogen toegang verkrijgen tot
de online service.
Microsoft Office Live Communications Server 2005 ('LCS') of Microsoft Office Communications Server
2007 ('OCS') vereist. Gebruikers van de online service moeten over een licentie beschikken om LCS
dan wel OCS te gebruiken.
Geen andere verbindingen. U mag de online service niet gebruiken om communicatie tot stand te
brengen

met andere aanbieders van expresberichten dan Yahoo!, AOL en Microsoft; of

tussen externe netwerken voor expresberichten.
Toegang via PDA of mobiele telefoon – Beperking voor America Online Instant Messenger-netwerk.
De online service mag niet worden gebruikt om gegevens van expresberichten en
aanwezigheidsgegevens door te geven vanuit (of aan) een PDA of mobiele telefoon via het
radiofrequentiespectrum (bijvoorbeeld EVDO, GPRS of EDGE) waarvoor een licentie is afgegeven.
Gebruik voor evaluatiedoeleinden. Voor Office Live Communications Server Public Instant Messaging
Connectivity mag u de online service gebruiken gedurende een evaluatieperiode van zestig dagen.
Voor Office Live Meeting:
Gebruik voor evaluatiedoeleinden. Voor Office Live Meeting is het toegestaan de online service te
gebruiken gedurende een evaluatieperiode van dertig dagen.
We behouden ons het recht voor de online service aan te passen of te beëindigen in landen waar
sprake is van een bestaande of toekomstige eis of verplichting van overheidswege die


ervoor zorgt dat Microsoft valt onder de regels van een telecommunicatiebedrijf,
Microsoft onderwerp aan regels en vereisten die niet algemeen van toepassing zijn op
bedrijven die daar actief zijn en/of die Microsoft de indruk geven dat deze voorwaarden of
de online services in conflict zouden kunnen zijn met een dergelijke vereiste of verplichting.
Kennisgeving betreffende registratie. De wetten in sommige rechtsgebieden vereisen dat personen
worden ingelicht en hun toestemming verlenen alvorens hun communicatie mag worden onderschept,
in de gaten gehouden en/of opgenomen en/of stellen beperkingen aan de verzameling, opslag en het
gebruik van gegevens op basis waarvan de identiteit van de persoon kan worden vastgesteld. U
stemt ermee in alle toepasselijke wetten na te leven en alle benodigde toestemming te verkrijgen en
alle benodigde bekendmakingen te verrichten voordat u de online service en/of de registratiefuncties
gebruikt.
Voor Virtual Earth (inclusief MapPoint Web Service):
De online service, Virtual Earth Platform, omvat de Virtual Earth Map Control en de MapPoint Web
Service. Uw applicaties mogen de online service raadplegen en gebruiken zoals beschreven in de
SDK’s van het Virtual Earth-platform. De SDK’s zijn te vinden op http://msdn2.microsoft.com/enus/virtualearth/default.aspx.
Gebruik van inhoud.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 90 van 104
Microsoft Online Services
U mag de service raadplegen en gebruiken, evenals enige functionalteit of inhoud die erdoor wordt
verschaft, mits u:
 uitsluitend methoden en middelen voor toegang gebruikt die zijn gedocumenteerd in de
SDK’s;
 Het GetClientToken-mechanisme implementeert en gebruikt zoals opgenomen in het Virtual
Earth-platform.
Het is niet toegestaan:
 logo’s of auteursrechtmeldingen of andere meldingen te wijzigen;
 de online service te gebruiken om aanwijzingen te geven op basis van de positie of de route
van meerdere objecten die worden gevolgd door middel van GPS of andere methoden waarbij
een sensor wordt gebruikt;
 de eindgebruiker attent maken op een afzonderlijke manoeuvre in een route op een wijze die
is gesynchroniseerd met de positie van de eindgebruiker lans de route die met behulp van
een sensor is bepaald;
 enig onderdeel van het Virtual Earth-platform integreren met een ander platform dan de
MapPoint Web Service als de primaire bron voor plattegronden;
 enige inhoud die beschikbaar is als onderdeel van de online service kopiëren, opslaan,
archiveren of in een database onderbrengen.
De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de beelden die vanuit de lucht
zijn genomen.
 Het is niet toegestaan de volgende of andere metagegevens te onthullen:
o exacte breedtegraad
o exacte lengtegraad
o exacte hoogte
 U mag het gebruik ervan door een overheidsinstelling of andere entiteit uit de openbare
sector niet toestaan zonder onze afzonderlijke schriftelijke toestemming.
 Als u Virtual Earth Platform Standard licentieert, is het niet toegestaan:
o beelden die vanuit de lucht zijn genomen op te slaan, te downloaden, af te drukken,
te distribueren, te verzenden of te bewerken.
o deze mogelijkheden te bieden door middel van uw applicaties.
Omgeving met een gefaseerde installatie. In de omgeving met gefaseerde installatie van de
MapPoint Web Service mag u 30.000 transacties per maand gebruiken voor het ontwikkelen, testen
en uitvoeren van onderhoud aan de programma’s die gebruik maken van de online service. De
online service mag alleen worden onderworpen aan stresstests als u hiervoor vooraf schriftelijke
toestemming van Microsoft hebt verkregen. Op dit moment is geen omgeving met gefaseerde
installatie beschikbaar voor Virtual Earth Map Control.
Gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaring. De voorwaarden die te vinen zijn
op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969 en de privacyverklaring op
http://privacy.microsoft.com/en-us/maps.aspx zijn van toepassing op eindgebruikers van de service
door middel van uw applicatie. In elke applicatie die gebruik maakt van de service dient u een
koppeling op de nemen naar http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969, met het opschrift
“Microsoft Terms of Use” en http://privacy.microsoft.com/en-us/maps.aspx met het opschrift “Microsoft
Privacy Statement.” Deze koppelingen dienen op dezelfde pagina te worden weergegeven als de
inhoud van de service, of in de gebruiksvoorwaarden van de applicatie.
Voor Windows Live OneCare
Gebruiksvoorwaarden. Om illegaal gebruik van de online service tegen te gaan, kunnen bepaalde
functies van de online service worden uitgeschakeld twee jaar na de dag waarop u de online service
hebt besteld.
Vervallen of beëindiging van de online service. Onmiddellijk nadat uw abonnement verloopt of uw
recht op het gebruik van de online services wordt beëindigd, worden uw abonneegegevens die zijn
opgeslagen via Online Back-up verwijderd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 91 van 104
Microsoft Online Services
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 92 van 104
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
Deze voordelen zijn van toepassing als er sprake is van dekking van Software Assurance en in
sommige gevallen van lidmaatschap van Software Assurance. Zie de Productlijst voor de details
en een volledige lijst met voordelen van Software Assurance. Met uitzondering van de hieronder
vermelde omstandigheden, vervallen deze voordelen zodra de dekking van Software Assurance
eindigt.
1.
Herstel bij noodgevallen.
Voor elke instance van de serversoftware die u in een fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving uitvoert op een gelicentieerde server, mag u tijdelijk een
back-upinstance uitvoeren in een fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op een
server voor herstel bij noodgevallen. De gebruiksrechten voor het product en de volgende
beperkingen zijn van toepassing op uw gebruik van software op een server voor herstel bij
noodgevallen.

De server moet zijn uitgeschakeld behalve voor (i) beperkte tests van de software en
beheer van patches, of (ii) herstel bij noodgevallen.

De server mag zich niet in hetzelfde cluster bevinden als de productieserver.

U mag de back-up- en productie-instances alleen tegelijkertijd uitvoeren wanneer u de
productie instance herstelt na een noodgeval.

Uw recht om de back-upinstances te gebruiken vervalt zodra de dekking van Software
Assurance eindigt.
2.
Windows Pre-installation Environment.
U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de software installeren op één apparaat voor
intern gebruik. U mag de software niet gebruiken als een algemeen besturingssysteem, als
een thin client of als een extern-bureaubladclient.
3.
E-Learning.
Het artikel Desktoptoepassingen van de gebruiksrechten voor producten bevat de
licentievoorwaarden voor eLearning Training Kits. U mag echter niet meer gebruikers
dan E-learninglicenties hebben.
4.
TechNet Plus Subscription Media.I
Het artikel Developer Tools van de gebruiksrechten voor producten bevat de
licentievoorwaarden voor TechNet Plus Subscription Media. Zie de Productlijst voor
aanvullende voordelen van TechNet Software Assurance.
5.
Step-uplicenties.
Met een Step-uplicentie kunt u een Premium-versie gebruiken in plaats van de
standaardversie van het desbetreffende product. Wanneer uw Step-uplicentie permanent
wordt, komt deze licentie voorgoed in de plaats van uw rechten voor het desbetreffende
product.
6.
MSDN.I
Het artikel Developer Tools van de gebruiksrechten voor producten bevat de
licentievoorwaarden voor MSDN. Uw rechten voor het gebruik van software die is
gelicentieerd via MSDN, worden permanent zodra uw rechten op het gebruik van Visual
Studio permanent worden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 93 van 104
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
7.
Software Assurance Product Support Services.
De manier waarop u de software gebruikt, wordt mogelijk niet ondersteund. Mogelijk bent u
hierdoor bovendien verplicht extra ondersteunende services aan te schaffen. Gegevens die
worden verstrekt in relatie tot ondersteunende services mogen worden gebruikt zolang
hierbij geen vertrouwelijke gegevens van de ander openbaar worden gemaakt. De
licentievoorwaarden voor het onderliggende product zijn van toepassing op uw gebruik
van eventuele fixes.
8.
Windows Fundamentals for Legacy PCs.I
Het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten van het product, bevat de
licentievoorwaarden voor Windows Fundamentals for Legacy PCs.. U mag de software echter
uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de hieronder vermelde t ypen applicaties.

beveiliging

beheer

emulatie van terminals

extern bureaublad en soortgelijke technologieën

web browser

media player

instant messaging client

document viewers

NET Framework and Java Virtual Machine
U kunt ervoor kiezen om Media Player niet te installeren. In dat geval zijn onderstaande
gedeelten van het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten voor uw
product niet van toepassing op uw gebruik van de software.

Windows Media Digital Rights Management

Windows Media Player

Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard
U mag de software gebruiken op een ander apparaat dan het apparaat waarop de software
oorspronkelijk is geïnstalleerd als u de betreffende dekking voor Software Assurance
overbrengt naar dat andere apparaat.
9.
Windows Vista Enterprise en Ultimate.I
Het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten van het product, zoals
hieronder bijgevoegd, bevat de licentievoorwaarden voor de software. (Zie opmerking
hieronder betreffende het gebruik van de software op blade-pc’s.) ‘Instance’ en andere
terminologie in de Universele licentievoorwaarden die zijn gerelateerd aan het gebruik van
de software met virtualisatietechnologie, zijn van toepassing. Uw rechten om de software te
gebruiken worden eeuwigdurend wanneer uw recht om Vista Business Edition te gebruiken
eeuwigdurend wordt.
Artikel (a) en (b) hieronder zijn niet van toepassing op het gebruik van de software op bladepc's.
a) Instances van de software uitvoeren. Voordat u een instance van de software onder
een licentie uitvoert, moet u die licentie toewijzen aan een apparaat. Dat apparaat is het
“gelicentieerde apparaat.” (Zie het gedeelte Desktopbesturingssysteem.)
Voor elke licentie geldt:

U mag het volgende te allen tijde op het gelicentieerde apparaat uitvoeren:
o één instance van de software in één fysieke besturingssysteemomgeving, en
o maximaal vier instances van de software in virtuele besturingssysteemomgevingen
(slechts één instance per virtuele besturingssysteemomgeving).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 94 van 104
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance

Als u alle vijf toegestane instances tegelijk gebruikt op het gelicentieerd apparaat, moet
de instance die wordt uitgevoerd in de fysieke besturingssysteemomgeving uitsluitend
gebruikt worden voor het uitvoeren van:
o de hardwarevirtualisatiesoftware, en
o software voor het beheren en ondersteunen van besturingssysteemomgevingen
op het gelicentieerde apparaat.

Met uitzondering van het hierna volgende, mag u een instance van elke andere editie
(Business, Enterprise of Ultimate) of oudere versie van de software gebruiken in plaats
van de gelicentieerde versie voor elk van de instances die op grond van bovenstaande
bepalingen zijn toegestaan.

U moet instances uitvoeren van
o Vista Enterprise of Ultimate Edition of
o software van een andere leverancier.
om de hardwarevirtualisatiesoftware uit te voeren en om service toe te passen op de
hierboven beschreven virtuele (of anderszins geëmuleerde) hardwaresystemen. U
mag voor dit doel geen instances van een andere editie van de Windows-software
uitvoeren. Deze bepaling is van kracht ongeacht enig downgraderecht dat u op
grond van uw licentieovereenkomst hebt.
In plaats hiervan mag u voor elke licentie op elk gegeven moment op het gelicentieerde
apparaat twee sessies uitvoeren in de fysieke omgeving van het besturingssysteem.
b) Instances op uw apparaten of opslagmedia maken en opslaan. U beschikt over
de onderstaande aanvullende rechten voor elke licentie die u aanschaft:



U mag een onbeperkt aantal instances van de software maken.
U mag deze instances opslaan op een van uw apparaten of op uw opslagmedia.
U mag instances van de software maken en opslaan, uitsluitend met betrekking tot uw
recht op het uitvoeren van instances van de software onder een van uw licenties, zoals
hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen instances aan derden verstrekken).
Voor Windows Vista Ultimate
Media Center Extender. U kunt tegelijkertijd 5 Media Center Extender sessies (of overige
software of apparaten die voor vergelijkbare doeleinden vergelijkbare functionaliteit bieden)
starten teneinde op overige schermen of apparaten de gebruikersinterface van de software
of overige inhoud weer te geven.
Elektronische programmagids. Als de software ook toegang biedt tot een elektronische
programmagids die specifieke overzichten van televisieprogrammering biedt, dan is op deze
service een afzonderlijke serviceovereenkomst van toepassing. Als u niet akkoord gaat met
de voorwaarden van deze serviceovereenkomst, dan kunt u de software gewoon blijven
gebruiken, maar kunt u alleen geen gebruik maken van de elektronische programmagids.
De service kan advertenties en aanverwante gegevens bevatten die worden ontvangen en
opgeslagen door de software. De service is niet in alle regio’s beschikbaar. Raadpleeg de
softwaregegevens voor instructies over hoe u toegang kunt krijgen tot de
serviceovereenkomst.
Aanverwante mediagegevens. Als u als onderdeel van uw terugspeelfaciliteit aanverwante
gegevens hebt aangevraagd, dan kan het gebeuren dat de aan u geboden gegevens niet in
uw plaatselijke taal worden geboden. Bepaalde landen of regio’s kennen wet- en regelgeving
die uw mogelijkheden om toegang te krijgen tot bepaalde vormen van inhoud kunnen
beperken of begrenzen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 95 van 104
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
Toestemming om de infrared emitter/receiver te updaten. De software kan
technologie bevatten die ervoor zorgt dat de infrared emitter/receiver die is ingesloten
bij bepaalde producten op basis van het Media Center, optimaal functioneert. Door deze
licentiebepalingen te accepteren gaat u ermee akkoord dat de software de firmware van
dit apparaat bijwerkt.
Wereldwijd gebruik van het Media Center. Media Center is niet ontworpen voor gebruik
in elk land. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat sommige onderdelen van het Media Center,
zoals een elektronische programmagids of bepaalde informatievoorziening over hoe u een TV
tuner kunt instellen, niet in uw regio functioneren, zelfs al verwijst het Media Center hiernaar.
Zie de informatie bij het Media Center voor een lijst van onderdelen die mogelijk niet in uw
regio functioneren.
KENNISGEVING MET BETREKKING TOT DE MPEG-2 VISUELE STANDAARD. De
software bevat MPEG-2 visuele coderingstechnologie. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze
kennisgeving vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE VOLDOET
AAN DE VISUELE NORM VOOR MPEG2, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS VERBAND
HOUDT MET (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTELOOS
VERKREGEN VAN EEN CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET HANDELDE IN DE UITOEFENING VAN
EEN BEDRIJF, EN (ii) DIE UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN
(B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN
GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de MPEG-2 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA,
L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten;
http://www.mpegla.com.
10.
Opstartrecht Windows Vista-netwerk (Remote Boot).
Instances die u mag maken en opslaan op een opslagapparaat, zoals een netwerkserver,
mogen lokaal worden uitgevoerd op een intern netwerk in fysieke of virtuele
besturingssysteemomgevingen op elk willekeurig gelicentieerd apparaat waarvoor u over
actieve Software Assurance-dekking beschikt. Dit recht heeft geen invloed op het aantal
instances dat u mag uitvoeren op uw gelicentieerde apparaten.
11.
Windows Vista Enterprise Centralized Desktop en Windows Vista Enterprise
Centralized Desktop voor Software Assurance.I
Het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten van het product, zoals
hieronder bijgevoegd, bevat de licentievoorwaarden voor de software. ‘Instance’ en andere
terminologie in de Universele licentievoorwaarden die zijn gerelateerd aan het gebruik van de
software met virtualisatietechnologie, zijn van toepassing.
c) De licentie toewijzen aan het apparaat.

Windows Vista Enterprise Centralized Desktop. Voordat u een instance van de
software onder een licentie uitvoert, moet u die licentie toewijzen aan een apparaat.
Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat.
Niettegenstaande de beperking in de algemene licentievoorwaarden mag u een
licentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen niet binnen 90
dagen na de vorige toewijzing). U kunt een licentie sneller toewijzen als u het
gelicentieerde apparaat buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 96 van 104
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance

Windows Vista Enterprise Centralized Desktop voor Software Assurance.
Het apparaat waaraan u de bijbehorende licentie en Windows Software Assurancedekking hebt toegewezen is het 'gelicentieerde apparaat'. Als u uw Windows
Software Assurance-dekking verplaatst naar een vervangende computer, wordt die
computer het 'gelicentieerde apparaat'. Het is tevens toegestaan uw licentie toe te
wijzen aan een ander gelicentieerd apparaat waarvoor u beschikt over actieve
Windows Software Assurance-dekking, maar niet op korte-termijnbasis (dat wil
zeggen, niet binnen 90 dagen na de vorige toewijzing). U kunt een licentie sneller
toewijzen als u het gelicentieerde apparaat buiten bedrijf stelt door een permanente
hardwarestoring.
d) Instances van de software uitvoeren. Voor elke licentie die u toewijst:

Hebt u te allen tijde via het gelicentieerde apparaat extern toegang tot:
o één actieve instance van de software in één fysieke besturingssysteemomgeving, of
o maximaal vier actieve instances van de software in virtuele
besturingssysteemomgevingen (slechts één instance per virtuele
besturingssysteemomgeving).

Mag u het toegestane aantal instances te allen tijde uitvoeren op maximaal vier
verschillende servers.

Mag u een instance van Vista Business uitvoeren in plaats van de software in een van
deze virtuele besturingssysteemomgevingen.

Ongeacht onderdelen in uw licentieovereenkomst die op het tegendeel wijzen, hebt u
alleen toegang tot de instances vanaf het gelicentieerde apparaat, met de volgende
uitzonderingen.
o U hebt externe toegang tot de instances vanaf elk willekeurig ander apparaat
waaraan u een actieve Windows Vista Enterprise Centralized Desktop of Windows
Vista Enterprise Centralized Desktop voor Software Assurance-licentie hebt
toegewezen.
o De primaire gebruiker van het gelicentieerde apparaat heeft externe toegang tot
de instances vanaf een apparaat bij die gebruiker thuis, met een beperking op
het aantal gebruikers, zoals beschreven in de Algemene licentievoorwaarden.
o U mag gebruikmaken van Remote Assistance en andere vergelijkbare
technologieën voor het delen van een actieve sessie.
o U hebt geen licentie nodig voor toegang tot uw instances van de software (lokaal
of extern), alleen voor het beheren van die instances.

Met uw licentie mag u niet lokaal op het gelicentieerde apparaat waaraan u een
actieve Windows Vista Enterprise Centralized Desktop of Windows Vista Enterprise
Centralized Desktop voor Software Assurance-licentie hebt toegewezen, instances
van de software uitvoeren.
e) Instances op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U beschikt over de
onderstaande aanvullende rechten voor elke licentie die u aanschaft:




U mag een onbeperkt aantal instances van de software maken.
U mag instances van de software opslaan op een van uw servers of op uw
opslagmedia.
U mag instances van de software maken en opslaan, uitsluitend met betrekking tot
uw recht op het uitvoeren van instances van de software onder een van uw Windows
Vista Enterprise Centralized Desktop of Windows Vista Enterprise Centralized Desktop
voor Software Assurance-licenties, zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld
geen instances aan derden verstrekken).
U mag geen instances van de software op het gelicentieerde apparaat maken en
opslaan.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 97 van 104
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
f) Licentievoorwaarde. Ongeacht informatie in uw licentieovereenkomst die op het
tegendeel wijst, zijn uw Windows Vista Enterprise Centralized Desktop of Windows Vista
Enterprise Centralized Desktop voor Software Assurance-licenties niet eeuwigdurend. U
hebt geen toegang tot de software onder uw licenties en u mag deze niet gebruiken
nadat uw abonnement of bijbehorende Windows Software Assurance-dekking is verlopen.
12.
Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) voor Software Assurance.I
Met actieve Software Assurance-dekking voor Windows Vista Business kunt u er tevens voor
kiezen licenties aan te schaffen voor een MDOP voor Software Assurance. Deze licenties zijn
naar keuze en vormen een afzonderlijke aankoop van Software Assurance. Zie de Productlijst
voor meer gegevens. Als u van dit voordeel gebruik wilt maken, heeft u voor elke licentie die
u voor een MDOP voor Software Assurance aanschaft, de onderstaande rechten.
a) Installatie en gebruiksrechten. Het “gelicentieerde apparaat” is het apparaat
waaraan u de bijbehorende, van toepassing zijnde licentie en de Software Assurancedekking voor Windows Vista Business hebt toegekend.
Gelicentieerd apparaat. U mag de software installeren en gebruiken op het
gelicentieerde apparaat. Sommige functionaliteit in de sofware is bedoeld voor het
beheren van software op het gelicentieerde apparaat. U mag deze functionaliteit
uitsluitend op andere apparaten gebruiken voor het beheren van software die worden
uitgevoerd op het gelicentieerde apparaat. U mag ook de volgende onderdelen gebruiken
voor het beheren van software op servers binnen uw domein, mits de desktops binnen
dat domein zijn gelicentieerd voor MDOP:



Advanced Group Policy Management
Asset Inventory Service
Diagnostics and Recovery Toolset
Voor het gebruik van de AIS op uw gelicentieerde desktops gelden de Aanvullende
voorwaarden uit het gedeelte Online services in deze productgebruiksrechten. Zie de
privacyverklaring van de online service op https://sc.microsoft.com/Help/Privacy.htm voor
informatie over de manier waarop uw gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt.
b) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
Externe toegang. U mag tot de software voor een DOP voor Software Assurance die
via externe toegang vanaf een ander apparaat op het gelicentieerde apparaat draait,
toegang zoeken, of deze gebruiken, zoals hieronder beschreven.



De primaire gebruiker. De enkele primaire gebruiker van het apparaat mag de
software gebruiken via externe toegang vanaf een ander apparaat. Verder mag
niemand uit hoofde van diezelfde licentie tegelijkertijd de software gebruiken,
behalve om ondersteunende diensten te bieden.
Niet-primaire gebruikers. Elke gebruiker mag tot de software toegang zoeken
en deze gebruiken via externe toegang vanaf een ander gelicentieerd apparaat.
Hulp op afstand. Het is toegestaan om via overige apparaten toegang te zoeken tot
de software om ondersteunende services te leveren. Voor dit soort toegang hebt u
geen aanvullende licenties nodig.
c) Licentievoorwaarde. Zodra de bijbehorende Windows Software Assurance-dekking is
verlopen, mag u geen toegang meer zoeken tot de software of deze gebruiken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Juli 2008
Pagina 98 van 104
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Op internet gebaseerde services. Microsoft kan op internet gebaseerde services bij de producten
leveren. Deze services mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. U mag deze op internet
gebaseerde services niet op een zodanige wijze gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de
beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet
gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services,
gegevens, accounts of netwerken.
A.
Toestemming voor op internet gebaseerde services. Met de softwarefuncties die in
de tabel hieronder worden beschreven, wordt verbinding gemaakt met Microsoft of met
computersystemen van serviceproviders via internet. Tevens worden de producten vermeld
waarin deze worden aangetroffen. Sommige functies worden in meerdere producten gebruikt.
In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer deze functies verbinding
maken. U kunt deze functies uitschakelen of niet gebruiken. Door deze functies te gebruiken gaat
u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te
identificeren of om contact met u op te nemen.
Computergegevens. Voor deze functies worden internetprotocollen gebruikt, die gegevens
over de computer naar de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, besturingssysteem,
browser en naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat
waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op
internet gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen.
B.
Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de computergegevens, foutrapporten en
rapporten inzake Schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en
services. Wij kunnen deze informatie ook delen met anderen, zoals leveranciers van hardware en
software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie
met Microsoft-software te verbeteren.
C.
Misbruik van op internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze
zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services
voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor
manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of
netwerken.
Functie
Auto Root
Update
Digitale
certificaten
Beschrijving
Producten
Via de functie Auto Root Update wordt
de lijst met vertrouwde
certificeringsinstanties bijgewerkt. U
kunt de functie Auto Root Update
uitschakelen.
•
•
•
•
•
De software maakt gebruik van digitale
certificaten. Deze digitale certificaten
vormen de bevestiging van de identiteit
van internetgebruikers die informatie
verzenden die is gecodeerd volgens de
X.509-standaard. Deze kunnen ook
worden gebruikt om bestanden en
macro’s digitaal te ondertekenen en de
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
•
•
•
•
•
•
•
•
Juli 2008
Windows Vista
Windows FLP
Windows
Server 2008
Windows Web
Server 2008
Expression Studio
Professional
Edition*
MSDN*
TechNet Plus*
Visual Studio*
Office Systemproducten en suites
Windows Vista
Windows FLP
Windows
Server 2008
Windows Web
Meer informatie
Zie de privacyverklaring voor
Windows Vista op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=20615.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor Windows
Server op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=34493
Ga naar
http://www.office.microsoft.
com/enus/FX010986541033.aspx
of
Zie de privacyverklaring voor
Windows Vista op
http://go.microsoft.com/fwli
Pagina 99 van 104
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
integriteit en oorsprong van de inhoud
van bestanden te verifiëren. De
software haalt certificaten op en werkt
intrekkingslijsten voor certificaten bij,
voor zover beschikbaar.
Foutrapporten
Groovesoftware en services
Information
Rights
Management
IPv6 Network
Address
Translation
Meer informatie
Server 2008
Expression Studio
Professional
Edition*
•
MSDN*
•
TechNet Plus*
•
Visual Studio*
•
System Center
Mobile Device
Manager 2008
System Center Mobile
Device Manager
2008 met SQL
Server 2005technologie
nk/?linkid=20615.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor Windows
Server op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=34493
Zie
oca.microsoft.com/en/dcp20
.asp
•
Office Systemproducten en suites
Zie de privacyverklaring voor
Microsoft Office Groove
2007 op
http://www.office.microsoft.
com/enus/products/FX10115339103
3.aspx
•Office Systemproducten en suites
Ga naar
http://www.office.microsoft.
com/enus/assistance/HA010397891
033.aspx.
•
•
Zie de privacyverklaring voor
Windows Vista op
http://go.microsoft.com/fwli
•
Deze software stuurt automatisch
foutrapporten naar Microsoft waarin
wordt beschreven bij welke
softwarecomponenten fouten optraden.
Er worden geen bestanden of
geheugendumps verzonden tenzij
u daarvoor kiest. Van tijd tot tijd
downloaden we een klein bestand op
uw computer dat ons in staat stelt
informatie te verzamelen over
specifieke fouten die optreden tijdens
het gebruik van de software.
Als Groove deel uitmaakt van de
software, kunt u met Groove via
internet direct met anderen
communiceren. Als u niet online bent,
wordt de door u uitgezonden informatie
versleuteld en voor latere levering naar
een Microsoft-server verzonden. U kunt
deze service niet uitschakelen.
Groove stelt enkele gegevens over uw
Groove-account en computer ter
beschikking aan de personen waarmee
u contact maakt. Wanneer u
bijvoorbeeld:
●
een contactpersoon aan uw lijst
met contactpersonen toevoegt,
● uw gebruikersaccount op een
nieuw apparaat importeert,
● de informatie in uw 'identity
contact' bijwerkt, of
● een uitnodiging voor een Grooveworkspace verzendt en daarbij een
URL gebruikt om te verwijzen naar het
uitnodigingsbestand, kan informatie
over uzelf en uw apparaten worden
verzonden naar uw contactpersonen.
Als u Groove configureert voor het
gebruik van Microsoft-servers,
verzamelen deze servers gegevens over
uw computers en gebruikersaccounts.
De software bevat een functie waarmee
u inhoud kunt maken die niet kan
worden afgedrukt, gekopieerd of naar
anderen kan worden verzonden zonder
uw toestemming. U moet verbinding
maken met Microsoft wanneer u deze
functie voor het eerst wilt gebruiken.
Bovendien moet u eens per jaar
opnieuw verbinding maken om de
functie bij te werken. U kunt ervoor
kiezen deze functie niet te gebruiken.
Met deze functie kunt u de stap van uw
bestaande internetgateway-apparaten
naar IPv6 overbruggen. IPv6 is een
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Producten
Juli 2008
Windows Vista
Windows
Server 2008
Pagina 100 van 104
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
(NAT)
Traversalservice
(Teredo)
Verwijdering
van
kwaadaardige
software
/ Opschonen
tijdens
upgrade
Inventarisatiefun
ctie van
Microsoft
Desktop
Optimization
Pack
Beschrijving
internetprotocol van de nieuwste
generatie. Het ondersteunt de end-toend-verbindingen die vaak vereist zijn
voor peer-to-peer-applicaties. Hiertoe
probeert de Teredo-clientservice telkens
wanneer u de software start een
openbare Teredo-internetservice te
vinden. Dit gebeurt door een query uit
te sturen via internet. Deze query
draagt alleen standaard Domain Name
Service-informatie over om te bepalen
of uw computer met internet is
verbonden en in staat is om een
publieke Teredo-service te vinden. Als u
•
een applicatie gebruikt die een
IPv6-verbinding nodig heeft
(zoals Windows Meeting
Space) of
•
uw firewall configureert om
IPv6-verbindingen altijd toe te
staan
wordt er standaard met regelmatige
tussenpozen internetprotocolinformatie
verstuurd naar de Teredo-service bij
Microsoft. Er wordt geen andere
informatie naar Microsoft verzonden. U
kunt de standaardinstelling aanpassen,
zodat de functie ook niet-Microsoftservers gebruikt. U kunt de functie ook
uitschakelen via het
opdrachtregelhulpprogramma 'netsh'.
Voordat u de software installeert, wordt
uw computer gecontroleerd op
bepaalde schadelijke software zoals
opgenomen onder
http://www.support.microsoft.com/?kbi
d=890830 ('Schadelijke software').
Deze worden van uw apparaat
verwijderd. Als het apparaat wordt
gecontroleerd op Schadelijke software,
wordt er een rapport naar Microsoft
verzonden over alle Schadelijke
software die werd aangetroffen of
fouten die zich voordeden terwijl de
controle werd uitgevoerd. In het
rapport wordt geen informatie
opgenomen die kan worden gebruikt
om u te identificeren. U kunt de
rapportagefunctie voor Schadelijke
software uitzetten aan de hand van de
instructies op
http://www.support.microsoft.com/?kbi
d=890830.
De software bevat functionaliteit voor
inventarisatie van bedrijfsmiddelen die
alle software en hardware die op de
doelcomputers is geïnstalleerd herkent.
Deze functie stuurt deze informatie via
internet naar Microsoft of naar
computersystemen van een
serviceprovider. U kunt configureren
hoe vaak de inventaris wordt
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Producten
Meer informatie
•
Windows Web
Server 2008
nk/?linkid=20615
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor Windows
Server op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=34493
•
•
Windows Vista
Windows
Server 2008
Windows Web
Server 2008
Zie de privacyverklaring voor
Windows Vista op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=20615
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor Windows
Server op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=34493
MDOP
Zie
https://sc.microsoft.com/Hel
p/Privacy.htm.
•
•
Juli 2008
Pagina 101 van 104
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
Producten
Meer informatie
opgemaakt. U ontvangt geen aparte
melding wanneer de inventarisatie
wordt uitgevoerd. De functie maakt
gebruik van internetprotocollen die
onder andere de volgende informatie
systeeminformatie verzenden:







Money
Services en
Updates
Statuspictogram
netwerkconnecti
viteit
IP-adres
computernaam
type besturingssysteem
bepaalde
hardwarekenmerken, zoals
merk, model en serienummer
van de computer
gebruikersprofielnaam
taalcode van het
gelicentieerde apparaat
naam, versie en
profielinformatie met
betrekking tot de
geïnstalleerde software.
Mogelijk moet u deze services
afzonderlijk tegen een vergoeding bij
een serviceprovider aanschaffen.
Wanneer u hiervan gebruikmaakt,
kunnen er naar de desbetreffende
systemen gegevens worden verzonden
zoals accountnamen, financiële
transacties, begunstigden,
bestedingslimieten en instellingen voor
meldingen. In sommige gevallen
ontvangt u geen afzonderlijke melding
wanneer deze functies verbinding
maken. U kunt deze functies
uitschakelen of niet gebruiken. Zie de
softwaredocumentatie voor meer
informatie over deze functies. Microsoft
mag updates voor de software op uw
computer downloaden en installeren,
waaronder updates die vereist zijn om
gebruik te blijven maken van de op
internet gebaseerde services. Door
gebruik te maken van deze functies,
geeft u tevens aan in te stemmen met
de gebruiksvoorwaarden die gelden
voor deze functies die zijn opgenomen
in het beleid voor op internet
gebaseerde services van Money dat te
vinden is op
http://www.microsoft.com/money/inter
net_essentials.mspx.
Deze functie bepaalt of het systeem
verbinding heeft met een netwerk door
passieve controle van het
netwerkverkeer of door actieve DNS- of
HTTP-queries. De query verstuurt alleen
de standaard TCP/IP- of DNS-gegevens
ten behoeve van de routering. U kunt
de actieve queryfunctie uitschakelen in
de registratie-instellingen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
•
Money 2007 Deluxe
Edition
Zie de
softwaredocumentatie
•
•
Windows Vista
Windows
Server 2008
Windows Web
Server 2008
Zie de privacyverklaring voor
Windows Vista op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=20615
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor Windows
Server op
http://go.microsoft.com/fwli
•
Juli 2008
Pagina 102 van 104
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Real Simple
Syndication
(“RSS”) Feed
Functies
internetinhoud
Windows Media
Digital Rights
Management
Windows
Media Player
Beschrijving
Producten
Deze startpagina bevat bijgewerkte
inhoud die wordt aangeleverd door
middel van een online RSS-feed van
Microsoft.
Functies in de software kunnen
verwante inhoud ophalen bij Microsoft
en aan u leveren. Voor het leveren van
de inhoud verzenden deze functies
informatie naar Microsoft over het type
besturingssysteem, de naam en de
versie van de gebruikte software, het
type browser en de taalcode van het
apparaat waar u de software hebt
geïnstalleerd. Voorbeelden van deze
functies zijn illustraties, sjablonen,
online training, online ondersteuning en
Appshelp. U kunt ervoor kiezen deze
functies voor internetinhoud niet te
gebruiken.
Eigenaren van inhoud gebruiken de
WMDRM-technologie (Windows Media
Digital Rights Management) om hun
intellectuele eigendommen, waaronder
het auteursrecht, te beschermen.
WMDRM wordt door deze software en
software van andere fabrikanten
gebruikt voor het afspelen en kopiëren
van met WMDRM beveiligde inhoud. Als
de inhoud niet door de software wordt
beschermd, kunnen eigenaren Microsoft
vragen het onmogelijk te maken voor
de software om WMDRM te gebruiken
voor het afspelen of kopiëren van
beschermde inhoud. Deze intrekking
heeft geen gevolgen voor andere
inhoud. Wanneer u licenties downloadt
voor beschermde inhoud, gaat u ermee
akkoord dat Microsoft een lijst met
intrekkingen aan de licenties kan
toevoegen. Eigenaren van inhoud
kunnen van u eisen dat u WMDRM
bijwerkt om toegang te krijgen tot hun
inhoud. Als Microsoft-software WMDRM
bevat, wordt u vóór het bijwerken om
toestemming gevraagd. Als u geen
toestemming geeft voor het bijwerken
van de software, krijgt u geen toegang
tot software waarvoor de bijgewerkte
software vereist is. WMDRM-functies die
toegang nodig hebben tot internet,
kunnen worden uitgeschakeld. Wanneer
deze functies zijn uitgeschakeld, kunt u
nog wel inhoud afspelen waarvoor u
over een geldige licentie beschikt.
Wanneer u Windows Media Player
gebruikt, wordt verbinding gemaakt
met Microsoft voor:
•
compatibele online
muziekservices in uw regio;
•
nieuwe versies van de
speler; en
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Meer informatie
nk/?linkid=34493
Zie de documentatie.
•
Visual Studio 2008
•
Encarta Premium
en Microsoft
Student met
Encarta Premium
Office Systemproducten en suites
Windows Vista
Windows FLP
Windows
Server 2008
Windows Web
Server 2008
Ga naar
http://www.office.microsoft.
com/enus/FX010986541033.aspx
Windows Vista
Windows FLP
Windows
Server 2008
Windows Web
Server 2008
Expression Studio
Professional
Edition*
MSDN*
TechNet Plus*
Visual Studio*
Zie de privacyverklaring voor
Windows Vista op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=20615.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor Windows
Server op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=34493
Windows Vista
Windows
Server 2008
Windows Web
Server 2008
Expression Studio
Professional
Zie
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=44073 voor meer
informatie.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor Windows
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juli 2008
Pagina 103 van 104
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
•
Windows Rights
Management
Services
Tijdservice
Windows
Windows (of
Microsoft)
Update-functie
codecs als uw apparaat niet
de juiste codecs heeft voor
het afspelen van inhoud.
U kunt deze laatste functie
uitschakelen.
De software bevat een functie waarmee
u inhoud kunt maken die niet kan
worden afgedrukt, gekopieerd of naar
anderen kan worden verzonden zonder
uw toestemming. U kunt ervoor kiezen
deze functie niet te gebruiken.
Deze service synchroniseert eenmaal
per week met time.windows.com, zodat
uw computer altijd op de juiste tijd
staat ingesteld. U kunt deze functie
uitzetten of de tijdsbron van uw
voorkeur selecteren in
Configuratiescherm > Datum en tijd. De
verbinding maakt gebruik van het
standaard NTP-protocol.
U mag nieuwe hardware aansluiten op
uw apparaat. Mogelijk beschikt uw
apparaat niet over de juiste
stuurprogramma’s om te kunnen
communiceren met die hardware. In
dat geval kan met de updatefunctie van
de software het juiste stuurprogramma
worden opgehaald bij Microsoft en kan
dit stuurprogramma op uw apparaat
worden geïnstalleerd. U kunt deze
functie uitschakelen.
*in verband met Microsoft-besturingssystemen
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juli 2008
Producten
Meer informatie
Edition*
MSDN*
TechNet Plus*
Visual Studio*
Server op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=34493
Windows
Server 2008
Windows Web
Server 2008
Ga naar
http://www.microsoft.com/
WINDOWS/RM/PRIVACY
Windows Vista
Windows
Server 2008
Windows Web
Server 2008
Zie de privacyverklaring voor
Windows Vista op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=20615.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor Windows
Server op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=34493
Zie de privacyverklaring voor
Windows Vista op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=20615.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor Windows
Server op
http://go.microsoft.com/fwli
nk/?linkid=34493
Windows Vista
Windows FLP
Windows
Server 2008
Windows Web
Server 2008
BizTalk Server 2006
R2
Expression Studio
Professional
Edition*
MSDN*
TechNet Plus*
Visual Studio*
Pagina 104 van 104
Download