Stukken ter informatie (agendapunt 9) - Gemeente Oud

advertisement
Stukken ter informatie (agendapunt 9) (liggen ter inzage voor de commissieleden in de leeskamer)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
Managementrapportage Regionale Sociale Dienst over het 3e kwartaal.
Memo Stand van Zaken MIOH; namens college (zie ook agpt 6a)
Subsidiebeschikking SSO 2008, B&W 18 december 2007
Overeenkomst verrichten indicaties WMO e.d.; ontwerp B&W besluit 8 januari 2008
Nieuwsbrief; regionaal platform arbeidsmarktbeleid Rijnmond
Uitnodiging SZW gemeentedagen; min. SZW (reeds per E-mail op ingetekend)
SeniorProof seniorenbeleid in de provincie zuid-holland
Het VROM-project “Biodiversiteit werkt in de Regio!”
Indicatiestelling hulp bij het huishouden in 2008
Nieuwsbrief GHOR Zuid – Holland Zuid
SZW Verzamelbrief december 2007
Concept verslag overleg raad – ouderenbonden 12 december 2007
Download