Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
B&W.nr. 09.1369, d.d. 8-12-2009
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp
Doorkomst van de Giro d’Italia 2010 door Leiden
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie
1. om akkoord te gaan dat Leiden op 10 mei 2010 een doorkomstplaats zal zijn voor de Giro
d’Italia;
2. akkoord te gaan met de financiële bijdrage van € 5000,- aan de gemeente Middelburg
voor de organisatiekosten;
3. akkoord te gaan met de facilitaire kosten voor de gemeente welke rond € 45.000,zullen liggen;
4. de kosten van € 50.000,00 te dekken door een subsidie van het ministerie van VWS van €
15.000, een bijdrage vanuit het Participatiebudget van € 15.000 en bijdrage vanuit Onvoorzien
van € 20.000;
5. de kosten mee te nemen bij de 1e algemene begrotingswijziging 2010.
Samenvatting (verschijnt in persbriefing)
Op 8 mei 2010 zal de start van de Giro d’Italia plaatsvinden in Nederland. De proloog is in
Amsterdam. Op 9 mei 2010 zal de 1e etappe van Amsterdam naar Utrecht zijn. Op 10 mei
2010 zal de 2e etappe lopen van Amsterdam naar Middelburg, waarbij de route door
Leiden loopt. De start van de 2e etappe zal om 12.00 uur zijn in Amsterdam. De verwachting is dat het
peloton rond 13.00 uur door Leiden zal fietsen. Ruim voor het peloton uit rijdt een
reclamekaravaan. In totaal zal de route door Leiden 3 uur lang beschikbaar en afgesloten
zijn voor de Giro d’Italia.
Download