Licht traumatisch hersenletsel

advertisement
Licht traumatisch hersenletsel
U heeft licht traumatisch hersenletsel opgelopen. Daartoe bent u behandeld binnen
één van de afdelingen van VUmc. Deze folder informeert u over de mogelijke
gevolgen van dit hersenletsel en geeft u enkele adviezen.
Wat is licht traumatisch hersenletsel?
Licht traumatisch hersenletsel is het gevolg van een klap of een stoot tegen het hoofd,
een abrupte beweging van het hoofd of een ongeval. De hersenen worden korte tijd door
elkaar geschud, waardoor kortdurende bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies en/of
duizeligheidsklachten kunnen optreden.
Van het ongeval en enige tijd daarvóór kunt u zich soms niets herinneren.
Ook kan het zijn dat u zich niets herinnert van een bepaalde periode na het ongeval. Omdat de
hersenen gedurende deze tijd geen informatie opslaan, verdwijnt dit geheugenverlies achteraf
meestal niet. Het heeft dan ook geen zin te blijven zoeken naar deze herinneringen.
Complicaties
Licht traumatisch hersenletsel is een relatief onschuldige aandoening.
In uitzonderlijke gevallen kunnen in de eerste 24 uur echter complicaties optreden. Artsen
kunnen goed inschatten bij welke patiënten deze complicaties kunnen optreden. De arts kan dan
besluiten om u voor in ieder geval de komende 24 uur binnen VUmc op te nemen.
In de situatie dat de behandelend arts na een zorgvuldig onderzoek inschat dat het risico op
complicaties vrijwel uitgesloten is, mag u weer naar huis.
Licht traumatisch hersenletsel gaat meestal zonder restverschijnselen voorbij. In de eerste dagen
of weken kunt u nog last hebben van:
•Hoofdpijn
•Duizeligheid
•Vermoeidheid en slaperigheid
•Geheugen- en concentratiestoornissen
•Vergeetachtigheid
•Wazig zien
•Verhoogde prikkelbaarheid
•Oorsuizen en gehoorverlies
•Verhoogde gevoeligheid voor licht en geluid
•Misselijkheid
De complicaties kunnen per patiënt verschillend zijn.
Adviezen
Rust nemen geeft vaak verlichting. U hoeft echter niet de hele dag op bed te liggen. Zorg dat u
dit afbouwt zodat u binnen enkele dagen weer ter been bent.
U kunt dan uw werkzaamheden weer hervatten. Tijdelijk part-time werken of extra pauzes
inlassen kan tot steun zijn. Probeer zo nodig met uw werkgever of bedrijfsarts een
opbouwschema voor uw werkzaamheden te maken.
1/2
Hetzelfde geldt voor school.
Het advies is om rustig te beginnen. Bij klachten als concentratieproblemen, gevoeligheid voor
geluid, of problemen bij herinneren van details is het goed te beseffen dat deze klachten van
tijdelijke aard zijn. Hier geldt ook het advies om regelmatig pauzes te nemen, meer tijd te
nemen om het werk af te maken, extra aantekeningen te maken en desnoods proefwerken,
tentamens uit te stellen.
Televisiekijken en computergebruik kunt u het beste in beperkte mate doen. Alcoholgebruik
wordt ontraden: de hersenen reageren anders op alcohol dan voorheen; alcoholgebruik
vertraagt uw herstel. Als alcohol een reden is voor het ongeval, beraadt u dan over uw
alcoholgebruik en bespreek dit zo nodig met de huisarts.
Sport kunt u weer hervatten, zodra u er zelf toe in staat bent. Alleen bij sporten met een risico
op traumatisch hersenletsel (bijvoorbeeld voetbal, hockey, boksen) wordt u dit ontraden.
Sportverenigingen hanteren soms richtlijnen.
Er zijn geen wettelijke beperkingen voor deelname aan het verkeer.
Auto- of motorrijden wordt ontraden tot het moment dat u zeker weet dat u zich weer goed kan
concentreren, goed kan reageren op onverwachte situaties en goed afstanden kunt inschatten.
Het gebruik van paracetamol tegen de hoofdpijn kan een ruggesteun zijn. Maximaal 6x 500
mg per 24 uur. Door de pijn voldoende te onderdrukken is het makkelijker overdag normaal
te functioneren en 's nachts goed te slapen. Het is verstandig het langdurig gebruik van
paracetamol te beperken, omdat bij chronisch gebruik hoofdpijn kan ontstaan.
Nazorg
Bij aanhoudende of ernstige toename van de klachten wordt u geadviseerd uw huisarts te
raadplegen. Deze zal dan overwegen of verwijzing naar een neuroloog voor verder onderzoek
naar de aard van de klachten zinvol is.
208053 I VUmc© I 2017-06-09 I www.VUmc.nl
Bereikbaarheid
VU medisch centrum
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
Telefoon (020) 444 4444
Afdeling neurologie: (020) 444 2220
Afdeling spoedeisende hulp: (020) 444 3636
Websites
Hersenstichting Nederland – www.hersenstichting.nl
Vereniging Cerebraal (hersenletsel) – www.cerebraal.nl
Vereniging Verkeersslachtoffers – www.verkeersslachtoffers.nl
Gezondheidsnet – www.gezondheidsnet.nl/geest/artikelen/9/gezelligheidsdrinker- of-alcoholist
2/2
Download