K1 k1-1 + - De elektrische werking van een relais in

advertisement
De samenstelling van een eenvoudig relais
CONTACTEN
(MAAK OF VERBREEK)
ANKER
SPOEL
STALEN KERN
Even wachten met drukken
Een stroom door een spoel wekt een magnetisch veld op. Door op de
toets te drukken wordt er spanning op het relais gezet en zie
je wat er gebeurt.
Door spanning op het relais te zetten gaat er een stroom door de
relaisspoel. Deze stroom veroorzaakt een magnetisch veld dat het
anker aantrekt en de contactdelen verbuigt. Hierdoor sluit het
maakcontact zich.
N
+
S
_
Door het contact te gebruiken in een (ander) stroomcircuit kun je
een apparaat schakelen.
~
Door het contact te gebruiken in een (ander) stroomcircuit kun je
een apparaat schakelen.
N
S
~
+
_
In een elektrisch schema zijn alléén spoel en contacten
belangrijk, de overige onderdelen laten we weg.
In een elektrisch schema zijn alléén spoel en contacten
belangrijk, de overige onderdelen laten we weg.
Deze twee overgebleven onderdelen worden als symbool
getekend.
Deze twee overgebleven onderdelen worden als symbool
getekend.
Symbool
relaisspoel
Deze twee overgebleven onderdelen worden als symbool
getekend.
Symbool
relaisspoel
Deze twee overgebleven onderdelen worden als symbool
getekend.
Bij het relais zetten we de letter K. De contacten die bij dit relais horen noem je dan
ook k. Verder geef je ook het relaisnummer en contactnummer aan.
K1
k1-1
Symbool
Symbool
maakcontact
relaisspoel
Er zijn ook andere contacten mogelijk. Zie hiervoor je
leerboek of naslagwerk.
+
De elektrische werking van een relais in een schema.
K1
-
+
De elektrische werking van een relais in een schema.
Bij een gesloten stroomcircuit zal de
stroom door de spoel van het relais het
relaisanker magnetisch maken.
K1
N
-
S
+
De elektrische werking van een relais in een schema.
Bij stroomonderbreking is het
magnetisme direct weer weg.
Het relais valt direct af.
K1
-
+
De elektrische werking van een relais in een schema.
k1-1
k1-2
Rode lamp uit en groene lamp aan
K1
-
+
De elektrische werking van een relais in een schema.
k1-1
K1
N
S
Even wachten voor je weer drukt.
-
k1-2
+
De elektrische werking van een relais in een schema.
k1-1
Contacten komen in
ruststand
K1
Relais valt af
-
k1-2
Met linker muisknop op deze
knop drukken.
Download