Mastopathie - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

advertisement
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Vertrouwd en dichtbij
Informatie voor patiënten
Chirurgie
Mastopathie
1
Mastopathie
De chirurg of verpleegkundig specialist mammacare
heeft geconstateerd dat u mastopathie hebt. In deze
brochure kunt u lezen wat mastopathie inhoudt, waardoor het veroorzaakt wordt, welke behandelingen er
mogelijk zijn en waar u terecht kunt voor advies en
meer informatie.
Mastopathie Mastopathie is een verzamelnaam voor goedaardige aandoe-
ningen in het klierweefsel van uw borsten. Het levert geen
gevaar op voor uw gezondheid, maar u kunt er wel last van
hebben.
Mastopathie kan in beide borsten voorkomen, maar ook in
één borst. Zeker één op de tien vrouwen heeft in meer of
mindere mate last van mastopathie.
Veel vrouwen met mastopathie hebben last van pijnlijke
borsten die regelmatig gespannen aanvoelen en niet altijd
aanraking verdragen.
Vaak voelt het borstklierweefsel onregelmatig aan. In de
borsten kunnen grote of kleine cysten voorkomen, soms
samen met bindweefselknobbels. Dit kan gepaard gaan
met heldere, wittige, gelige of groenige afscheiding uit de
tepel(s).
Pijnklachten gaan vaak samen met knobbels in de borst,
maar ook zonder knobbels kunt u pijn voelen.
2
Cyste Een cyste is een met vocht gevulde holte. Die kan bijvoor-
beeld ontstaan door een verstopping in een uitvoergangetje
van de melkklieren. Vooral als er spanning op staat, is een
cyste goed voelbaar als een ronde, stevige knobbel en kan
dan ook pijnlijk zijn. Het komt voor dat er verschillende
cysten zitten in één of beide borsten. Soms ontstaat een
cyste in korte tijd. Een cyste kan spontaan groeien, maar
ook spontaan weer kleiner worden of zelfs verdwijnen.
Een cyste die pijnlijk is, kan door een chirurg, verpleegkundig specialist mammacare of radioloog zo nodig worden
leeggezogen door middel van een punctie. Wel is de kans
aanwezig dat de holte zich daarna weer vult met vocht.
Bindweefsel- Een andere veel voorkomende goedaardige borstafwijking is
knobbel de bindweefselknobbel (fibroadenoom). Dit is een knobbel
die uit bindweefsel en klierweefsel bestaat en die niet veel
klachten geeft. Een bindweefselknobbel voelt glad aan en
kan langzaam wat groter worden. Vaak voelt u een bindweefselknobbel niet zitten.
Angst voor Mastopathie is geen kanker. Het is een goedaardige aankanker doening, maar veel vrouwen met mastopathie zijn toch
bang dat het kanker is. In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht, bestaat er bij de meest voorkomende vormen van
mastopathie geen verhoogde kans op borstkanker. Wel
heeft een vrouw met mastopathie, net als elke andere
vrouw, kans om borstkanker te ontwikkelen.
3
Oorzaken Waardoor mastopathie veroorzaakt wordt, is niet altijd
even duidelijk. Hormonen spelen in ieder geval een grote
rol. Dat verklaart waarom mastopathie vaak gekoppeld is
aan de menstruatie. Veel vrouwen hebben er met name vóór
de menstruatie last van, anderen altijd.
Grote veranderingen in de hormoonhuishouding, zoals
zwangerschap, stoppen met de pil of verwijderen van de
eierstokken kunnen ook invloed hebben op mastopathie.
Sommige vrouwen merken dat klachten die er al waren,
in de overgang verergeren. Er zijn ook vrouwen die tijdens
de overgang last van mastopathie krijgen. Ook dat heeft
te maken met hormoonschommelingen. Na de overgang
verdwijnen de klachten meestal geleidelijk.
Twee vormen Er zijn twee vormen van mastopathie:
Cyclische mastopathie
Cyclische mastopathie heeft alles te maken met de menstruatiecyclus. Zo’n drie tot zeven dagen voor de menstruatie
hebben veel vrouwen last van zware gespannen borsten en
soms stekende pijn. Vrouwelijke geslachtshormonen laten
de borstklieren dan iets zwellen. Over het algemeen is de
pijn niet precies aan te wijzen, maar wel voelen veel vrouwen knobbeltjes in hun borsten.
Niet–cyclische mastopathie
Niet-cyclische mastopathie komt minder vaak voor. Er is
geen vast patroon in te ontdekken, de pijn zit op een duidelijk aanwijsbare plek en wordt omschreven als brandend,
scherp of zeurend. Vaak straalt de pijn uit naar de oksel.
Tijdens de overgang nemen de klachten vaak af.
4
Adviezen Hoewel veel vrouwen last hebben van mastopathie en er
nog geen duidelijkheid is over de oorzaak, kan er wel veel
worden gedaan om de overgevoeligheid van de borsten te
verminderen:
Kleding
 Draag een goed steunende beha, bij voorkeur zonder
beugels en met brede schouderbandjes.
 Zorg voor warme kleding. Hoe kouder u het hebt, hoe
pijnlijker de borsten kunnen aanvoelen.
Voedingsgewoonten
Sommige vrouwen hebben er baat bij als zij minder of geen
koffie, thee, chocolade, cola, wijn of kaas gebruiken. In deze
producten zitten methylxanthines en tyramines. Deze stoffen kunnen invloed hebben op biochemische reacties in uw
lichaam. Als u stopt met deze producten, duurt het ongeveer drie maanden voordat u effect kunt verwachten.
Teunisbloemolie
Teunisbloemolie is verkrijgbaar in verschillende toedieningsvormen. Het middel biedt in bijna de helft van de
gevallen verlichting. U kunt het kopen bij de drogist. Ook
hierbij duurt het ongeveer drie maanden voordat het effect
merkbaar is.
Pijnstillers
In overleg met uw arts of de verpleegkundig specialist
mammacare kunt u pijnstillers nemen. Bijvoorbeeld driemaal daags 500 mg paracetamol. Bij veel pijn kunt u om de
zes uur 1000 mg (twee tabletten) innemen. Als dat ook niet
helpt, kunt u een NSAID proberen, bijvoorbeeld ibuprofen,
diclofenac of naproxen. Wees hier wel voorzichtig mee.
Deze pijnstillers kunnen namelijk maagklachten veroorzaken.
5
Hormonale behandeling
 Bij sommige vrouwen vermindert de mastopathie als zij
de anticonceptiepil gaan gebruiken of in overleg met de
(huis)arts overstappen op een ander merk pil.
 Bij een ernstige vorm van cyclische mastopathie kunt u in
overleg met uw (huis)arts een hormonale behandeling
overwegen. Gezien de bijwerkingen van deze behandeling
wordt hiervoor pas in laatste instantie gekozen.
Punctie van een cyste
Een cyste die pijn veroorzaakt, kan worden leeggezogen.
Dit geeft echter geen garantie dat de cyste voorgoed wegblijft of dat uw pijnklachten hiermee volledig verdwenen
zijn. De holte waaruit het cystevocht is gehaald, kan zich
namelijk opnieuw vullen met vocht.
Operatie
Een bindweefselknobbel in de borst wordt in zeldzame
gevallen operatief verwijderd. Een operatie zal echter nooit
de eerste keus zijn, omdat door de operatie kans ontstaat
op littekenvorming, wat ook weer klachten kan geven in de
borst. Ook kan het door het littekenweefsel moeilijker zijn
om een eventuele mammografie (borstfoto) te beoordelen.
Bovendien is het niet zeker dat de pijnklachten door de
operatie verdwijnen.
Informatie Voor informatie over mastopathie kunt u ook terecht bij:
St.Begeleidingsgroep voor Vrouwen met Mastopathie
Internet: www.mastopathie.nl
Email: [email protected]
6
Nog vragen? Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact
op te nemen met de verpleegkundig specialist mammacare.
Zij is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag op
telefoonnummer (0592) 32 50 25. U kunt uw vragen telefonisch stellen, maar u kunt ook bellen om een afspraak te
maken.
Hebt u een opmerking of een klacht?
De medewerkers en specialisten van het Wilhelmina Ziekenhuis
Assen doen hun best u de juiste (medische) zorg te geven. Mocht
er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden bent, dan verzoeken
wij u om dat door te geven. U kunt dat doen aan degene die direct
verantwoordelijk is of aan de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Deze is bereikbaar via:
 e-mailadres: [email protected]
 telefoonnummer: (0592) 32 56 24/32 55 55
(maandag t/m donderdag)
 postadres: WZA t.a.v. ombudsfunctionaris,
postbus 30 001, 9400 RA Assen
Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op
www.wza.nl/patienten/een-klacht
© 2013 Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Europaweg-Zuid 1
Postbus 30001
9400 RA Assen
Telefoon (0592) 32 55 55
www.wza.nl
chiru28 0413
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Download